SP&ölTEN „STEE" Waschmachinehandel Eitra aaiblediig moderie Hemps Opruiming E. VAN OSS, taartt Gemarteld Door Jeuk SDI ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. iere Mleo en Mup, Handschoenen en Kousen Mej. OE DREU, SPRUTOL 1F1UUE HEISSIEWIJi, VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. J. MOELIJKER. n n Floralia-Tentoonstelling Runderlappen en Gehakt 3)e No. 27. Woensdag 7 April 1926. Dertigste Jaargang. GEVONDEN VOORWERPEN. Juist geïmporteerd Denevers Frères, BOLIER, Spuistraat 106. Chocolade - Week ei teelt de 19% Korting k Segeerstraat H 78. in prijzen vanaf f 30, Firma J. A. PIETERS van een groote partij IEDEREN MIDDA6 Reclame Bedstel f 40.—. Aanbieding. Firma M. W. HILDERNISSE, Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat {Uitgevers i LITTOOIJ OLTHOFF Postrekening 42280. Telefoon 238 Wat iedereen behoort te weten. Burgelijkan Stand van Middelburg. Advertenflön. C. BLANKER, WIJ bieden U de grootste keuze In uitsluitend goede kwaliteiten. Langedelft A 92. Prijs per flesch slechts f 1,30. bij PAUL VAM SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detal. Westkapelsche Blauwe 28 Ct. p. 5 K.G Bravo's 25 Blauwe en Gele 20 Drielingen 15 Bij 35 K.G. wordt aan huis bezorgd. Je Goedkoopste Adres J. C. SOUWENS, Mr. Smid, ZIE ETALAGE. Tot Woensdag a,s. alleen in Middelburg. ElPe kooper var. 2 stuks ontvangt 3 stuks Elke kooper van 4 stuks ontvangt 6 stuks Elke koope? van 6 stuks ontvangt 9 stuks Elke kooper van 8 stuks ontvangt 12 stuks mi fiihie &wal?Ueile ?j CONTANT. HUURKOOP. VLASMARKT K 150_ MIDDELBURG. Levert steeds prima Roode Port Port per Literflesoh f 1.00 Witte Port Port per Literflesoh f 1.00 Bloedwijn per flesch f 1.00 Samos per flesoh f 1.00 Roode zoete Afrikaansche Wijn per flesch f 1.00 Bergerac per flesoh f 1.20 Bier, Wijnen, Limonades en Gedistilleerd. Wegens vergevorderd seizoen welke tegen inkoopsprijs zal worden verkocht. Aanbevelend, Lange Delft B 120. Aangesloten bij de Vereeniging van Modevakscholen in Nederland. Aanmelding van Leerlingen dagelijks vanaf 7 April aan de Bogardzaal. „UIT 'T VOLK-VOOR 'T VOKK". Het Bestuur stelt zich voor dit jaar weer een te organiseeren. Aanvrage voor stekjes op Zaterdag 10 April van 2-5 uur of op Zondag 11 April van 11-2 uur in de Bakkers kamer van het Schuttershof. De prijs der stekjes 9 is cent. Het Bestuur. Schenkt opnieuw kracht en energie, vanaf f 2 per flacon. Bij Apothekers en Drogisten w f 0,70 per pond. Vleeschhouwerij F. W. DE BUKVIEL, Nederstraat. HKsSaf^s aamnu uw iiiw^a DE Prijs der AdvertentiSn Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen kindertascbje, grijze handschoen, grijs kinderhandschoentje, gekleurd boord, bruine handschoen, rijwielbel. plaatje (1926), zakmes, rijtuiglantaarn, sleuteltje, doekspeld, b. Bij ingezetenenhondenhalsband, M. Stuifkerk, Jasmijnstraat W 125 kin- derportemonnaie, F. Merk, Langeviele K 216sohooletui met inh., Davidse, Abeele A 242 manchetknoop en zilveren broche, K. Pool, Pijpstraat 245 rijwielbel. plaatje (1926), Davidse, Oude Vliss. weg V 9 zwarte portemonnaie met inh., B. Lejjnse, Nieuwstraat G 224zakmesje, A. van Opdorp, Langedelft H 4 kinderhand schoen, Alewijnse, Londensche kaai H 51 goud armbandje, B. Roest, Jodengang R 228ring met twee sleuteljes, J. Maar- tense, Punt O 217haakpen met bol katoen, Van Luijk, Teerpakhuizenstraat P 28 geldzakje met inh. A. Dorlejjn, Segeerssingel V 68kindermuts, A. van Djjke, Bastion N 02R. K. Kerkboekje, M. Poortvliet, Vliss. Bolwerk Q 301 schroevendraaier, J. den Hollander, Bleek E 105bril in etui, wed. Vermeulen, Korendijk P 73 koperen gewicht, brug wachtershuis, Kanaalbrugzwart fluwee- len ceintuur, P. v. d. Berge, Jasmijnstr. W 127 gouden ring, Kooman, Spuistr. F 143portemonnaie met inh., Pagter, St Janstraat I 56dameshorloge, M. Janse, Nieuwstraat 211gouden boerin nen slot, H. Nederhand, N. Oostersche straat N 99heerenportemonnaie, de Witte, Lang;edelft H 24heerenrijwiel, Mink, Brakstraat O 262bruine herders- bond, C. J. M. Lameijn, Gravenstraat I 276een kip, J. Meerman, Logement Schuit, Q 118 bankwerkershamer, F. P. Baljeu, Veersche weg T 233 zwart mutsje G. Davidsche, Segeerssingel V 66 eiken lijst, F. J. Snijders, Vliss. straat I 170 rijwielbel. plaatje in etui, Mej. Boone, Station Arnemuiden blauwe portemon naie met inh., Vlijberge, Verwerijstraat N 137rijwielbel. plaatje, A. Mullié, Jasmijnstraat W 141; zilveren collier, O. de Roos, Jacob Catsstraat S 92 dames armbandhorloge, J. Kik, KI. Vlaanderen M 146 een paar witte manchetten, een wit boord, een paar gestreepe manchet ten en een gestreept boordgemeente Veldwachter, N.- en St. Jooslandtor telduif, Willemse, Latijnse Schoolstraat C 53; kinderschoen, Van Gemert, Oude Kerkstraat B 77jongenspet, M. La- bruijère, Beenhouwerssingel K 72c. Inlichtingen aan het Bureau van politie alleen des Zaterdags tusschen 7 en 8 uur. Nierkwalen worden vaak onnoodig be grepen, en bijgevolg worden onnoodig veel last en pijn geleden. Het is de taak der nieren om het bloed te filtreeren, en als zjj hierin falen, kunnen urinezuur en andere vergiftige onzuiverheden in het lichaam achterblijven en uw gestel van streek brengen. Daarom is het zoo ge vaarlijk om de eerste verschijnselen te verwaarloozen, zooals urinekwalen, blaas- zwakte (vooral bjj kinderen), voortdu rende of nu en dan voorkomende rug- en lendepjjn, rheumatische aandoeningen, hoofdpijn, duizeligheid en zenuwachtig heid. Deze verschijnselen komen gewoonlijk niet alle tesamen voor, doch als gij twij felt, gebruikt dan Foster's Rugpijn Nie ren Pillen. Riskeer niet de ontwikkeling van rheumatiek, ischias, spit, waterzucht, nierzand of steen, en andere ernstige nierkwalen. De bestanddeelen waaruit Foster's Pillen zjjn samengesteld, ver schaffen aan de nieren juist die hulp, welke zjj noodig hebben om haar gezond heid te herstellen en om ze gezond te houden. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waar door gij zeker zjjt geen verlegen buiten- landsch goed te ontvangen. Prijs f 1,75 per flacon. Van 29 Maart—6 April. ONDERTROUWDH. F. G. Cuje', 23 j. en P. Goeman, 26 j. K. Minderhoud, 89 j. en P. Looise, 40 j. GETROUWDJ. L. v. d. Berge, 24 j. en M. J. Waage, 25 j. R. Nonnekes, 25 j. en P. N. v. d. Welle, 22 j. BEVALLENJ. van den Bosse, geb. Poppe, z. L. Peene, geb. van Keulen, d. E. M. van Waesberghe, geb. Hamerlinck, z. A. P. Sinck, geb. Wittenburg, d. N. Gillissen, geb. de Nood, d. OVERLEDENM. Ph. Roose, 77 j weduwe D. A. Giesbers. J. Avot, 38 j geh. met J. Verpoorte. G. C. Dirven, z. 1 m. N. F. M. Roose, wed. J. van Hove, 78 j. Ondergeteekende beveelt ziah beleefd aan voor ket VERVOER van alle tegen concurreerenden prjjs. Aanbevelend, Breostraat O 168, Telef. 110, Middelburg verdwijnen spoedig dooreen pot Bij Alle Drogisten uit de wjjubergen der Witte Paters van Algiers. Wilt gjj iets fijns en goedkoop, drinkt dan deze geheel zuivere Natuur wijn der Paters. Drinkt liever een glas minder, maar driakt niet de vele aangeboden Kunst wijnen. Ook zeer geschikt voor feeste,l partgen, zieken en herstellenden. Alleen ve koop WIJNIMPORTEURS MIDDELBURG. Wees liever verstandig dan spjjtig; waarom niet heden een flacon Foster's Maagpillen gekocht Dit geneesmiddel wekt de lever op, regelt de vloeiing der gal, draagt zorg voor goede spijsvertering en houdt de ingewanden werkzaam. Dit beduidt reiner bloed, betere zenuwen en een helderder hoofd. Prjjs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0,65 in apo theken en drogistzaken. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpillen ii Maagpillen Zalf Telephoon 337. voor nieuwe WASCHMACHINES a 37,50 en GEËMAILLEERDE KEUKEN FORNUIZEN is bjj Wagenaarstraat, Middelburg. Rcepen-Napolitains IDB Het beste en vertrouwdste adres voor i ff Goedgekeurd bjj Kon. Besluit vau 26 Aug. 1911, No. 45. Les zal worden gegeven in Patroouteekeneu, Knippen en Costuumnaaien. Examenopleiding voor Costumière, Coupeuse en Leerares. Tevens lessen voor eigen gebruik. Ochtend-, Middag- en Avondlessen. Meisjes pas van school komende, kunnen zich ook aanmelden voor gewone naailessen. Prjjs hiervan is van 2—5 uur dagelijks f 3,— per maaud. De Leerares, VRAAGT MIJN 3-deelig met Peluw en 2 Kussens Gij kunt niet ophouden met krabben of wrijven. Gij wordt door jeuk zoo geplaagd, dat gij lust gevoelt de brandende huid van Uw vleesch te scheuren. Maar uitkomst is er 1 Enkele druppels van het vloeibare middel tegen huidziekte, D.D.D. genaamd, hebben een verrassende uitwerking. Jeuk en prikkeling zijn als door tooverslag ver dwenen en eindelijk krijgt de lijder weer rust. D.D.D. infl. Af. 0.75 en f. 2.50, D.D.D. zeep f. I bij alle apoth. en drog. Een flesch Zoete Witte Port Een flesch Bordeaux Wjjn Een flesch Zoete Witte Samos Wjjn de drie flesschen samen voor f 1,70. Ledige flesschen ad 5 ets per stuk retour ANIJSLIKEUR, FRAMBOZENLIKEÜR, PERSICOLIKEÜR, CITROENLIKEUR ad f 1,— per flesch. Gortstraat K 9—10 Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1