Overhemden, Chicque Dassen en italiaansche slappe Hoeden. A. KREYMBORG Co. Noüveauté'3 voorjaar 1926 SWAN - WATERMAN - ONOTO. Borstel- eo Karpetten I H. MEYER Allovers. Faff. VAN AARTSEN, f iddholni Orgel, Appelsiroop Loopers. L. DEKKER, Dam. „OLD ENGLAND' RENDEN FIRMA F. B. DEN BOER. TRANSVAL1A BESTE RIJWIEL PAA3CHBROÖD, Palingbroodjes - Bofercake, Fanfaslegebak enz, enz. F. A. DE JONGE, Kinderjurken, Meisjes-Jurken en Dames- Japonnen, Dames- en Kindermantels, CHRISTOFLEZILVER. Juwelier R. VERHOOG, J. HOOFTMAN, TD1F TUEF. Versche Eieren Dames! A. GEENSEN, In Vrede Bloed PIANO I OUD, Gordijnen. M. H. BOASSON ZONEN, 50 cent per literblik. Ziet onze SPECIALE ETALAGE nieuwste dessins Wij bieden U de grootste keuze van de goedkoopste tot de beste kwaliteiten. Deze week is Uw adres voor Heeren Mode-Magazijn. Overhemden, Dassen, Bretels, Sokken, Handschoenen Koopt steeds een GOEDE VULPENHOUDER waarvan U jaren pieizier heeft. Aanbevolen merken: aUtid aankékiÉifk kunlditüwHm vt te t>Ü tyZwm. uiómmm STOFFEN voorjaar 1926. mt Voor de Schoonmaak In de „NIEUWE BAZAR" M. H. BOASSON ZONEN, Paschen - Aanbieding. Firma M. W. HILDERNISSE, rfoeJerf 2/w fy/je ochienJmr en Jan heeft U duhhel ftpnoé Klei oen groot is dan zeker in z'n sas, Want zulke groote eieren is toch kras. Groote sorteering KOEKJES en BONBONS. Balans - Middelburg. Middelburg S Lange Delft X c co 0 O M. H. BOASSON ZONEN, Bretels, Overhemden, Dassen, Boorden enz. Margarine Zeeuwsch Keurmerk, Schipper WOUDSTRA in „DE LANDBOUW", CAKE BAKKEN zonder Oven!! BAK- en PUDDINGVORMEN vanaf 8 cent!! Eet nu Kinderwagen fe koop. Opruiming m NV Douwt E68eqtó Tabaksfabrieken JOUDE UTRECHT 38 ceni per kilobits. W. P. MALJERS, Markt. Mag. DE HQNDT, Dam. M. H. BOASSON ZONEN, Gocos - Wollen - Axminster bij de Gortstraat. ROZEMOND, Gravenstraat. LANGEDELFT H 4 - MIDDELBURG. bij de Gortstraat. TE KOOP: Gebruikte Heeren- en Dames-Rijwielen. ROZEMOND, Gravenstraat. HET Agent C. L. JONGEPIER, Langevisle Middelburg. LUXE BROOD- EN BANKETBAKKER IJ, alleraardigste modellen, in wollen popeiine vanaf f 4,10. in lavendel, erica, helio, amande en bruin. aan zeer voordeelige prijzen. HET BESTE DER ZILVEROPLAAG-METALEN. Uit voorraad leverbaar. Voor Walcheren Alleenverkoop LANGEDELFT B 138. Telefoon 237 C 0 0 0 0 O c 0 X X 0 3 0 0 3 bij de Gortstraat. ROZEMOND, Gravenstraat. VLASMARKT 152. Groote voorraad NIEUW! NIEUW! 30 cent per half pond. J. VLEUGEL. AgentC. W. A. VAN DE VEN, In lossing een lading PRIMA FRIESCHE TURF, afgehaald 1 gulden per 100 stuks, thuis bezorgd f 1.1( per 100 stuks aan de Turfkade bij L. SCHOUT, Turfkade H 175. L. WOUDSTRA. Koopt met de Paaschdagen uw Haarknippen, Haarverven, Kappen etc. TH. A. SCHIPPERS, Loten Ambachtsschool zijn verkrijg baar bij den Concierge. Tapis'Beige Karpetten, Tafel- en Kapstokkleeden, Vitrage en Overgordijnstoffen. MEU8ELHANDEL P. J. JONGEPIER, JE ADRES J. C. SOUWENS, Mr. Smid, laatste dag van de van PARAPLUIES en WANDELSTOKKEN bij Noordstraat - Middelburg tot hunne groote tevredenheid. Wijnhandel, Markt C 2. eerste klasse merk, prachtige Kast, 13 Registers, 5 jaar garantie, leve ring franco, ^voor lagen prijs te koop. Gemakkelijke betaiingsconditiën. Korte Burg A 33, Middelburg. Blauw... 50 ct: Rood40 ct. Groen... 35 ct. Geel30 ct. Tulle Linnen Vitrage bij de Gortstraat. TEL. 313. KINDERRIJWIELEN in alle maten, geen goedkoop Duitsch, maar prima kwaliteit en billijke prijs. kil m nieuwe deójinó WOLLN POPELINE, in 20 mooie nieuwe kl., 1.05 WOLLEN TWEEDS, genre Anglais, 140 cm. breed, 1,15 TRAYERS MOULINE, in schitterende modekleuren, 130 c.M. breed, 2.60 GRANDIOSA, zeer modern artikel voor Costume compleet, 140 c.m. breed, 3.90 ZIJDEN MANTEL VOERING in nieuwe dessins. en kleuren 1.20 WOLLEN MOUSSELINE, in alle pas uitgekomen kleuren 0.97 ct. WOL CRÊPE MAROCAINE, bijzonder voordeelig, 140 c.m. breed, 2.25 WOLLEN TRAYERS, kleuren bois, lavendel, bélitrope enz., 140 c.m. breed, 2.90 WOLLEN SERGES, het nieuwste artikel, fijne modekleuren, 1.45 RIBS DIAGONAAL, zuivere wol, zeer moderne tinten, 140 c.m. breed, 2.10 VERSCHENENDe nieuwe uitgave van ons Mode-Journaal ,,La Mode Gracieuse", per album 49 cent, bevat de volledige col lectie der bekende „Beijers Knippatronen*. De meest practische en eenv. knippatronen. Prijzen der patronen 20, 45, 05 ct. RUIME SORTEERING ENZ. NOORDPOORTSTRAAT M 4. Een fleïch Zoete Witte Port Een fiesch Bordeaux Wjjn Een flesch Zoete Witte Samoa Wjjn de drie flesschen samen voor f 1,70. Ledige fl"sschen ad 5 ets per stuk retour ANIJSLIKEUR, PRAMBOZENLIKEDR, PERSICOLIKEUR, CITROENLIKEUR ad f 1,per flesch. Gorfcstraat K 910 Middelburg* e g O "3 3 0 0 O 0 a 0 3 Pf OPRUIMING. Een partjj nieuwe Damesr ij wielen met volle garantie, vanaf f 47,50. Aanbevelend, Korte Burg D 12. Wenscht u een goede NAAIMACHINE tegen bilJjjken prjjs koopt dan een Lange Singelstraat 171. V oorbanden prima gekoelde malscbn Lappen en Gehakt, 50 cant per 5 ons Ook puik Schnpen Oeesch. Voor 10 Gld aan bons wordt 25 ct. terugbetaald, bjj COHEN, Gravenstraat. BS afwezigheid dagelijks verkrijgbaar bjj Aanbevelend, KORTE BURG D 12 Adres Korte Geere K 362. ZIE ETALAGE! "SKT Weder ontvangen een Zending F. J. VAN AARTSEN, Spanjaardstraat Het adres 'voor vakkundig is Dames- en Heerenkapper, L Noordstraat 26, Midd lburg, Tel. 400 DE DIRECTEUR Adres Wagenplein Q 119. VOOR DE SCHOONMAAK ontvangen een groote collectie Veersche Singel Middelburg. voor GUMMIBANDEN om Kiuderwagen- wielen te leggen tegen lagen prjjs, is bjj Wagenaar straat, Middelburg. te leven met z'n evenmensch, is niet immer even gemakkelijk, ook niet in den handel, daar men ook daar liebt kwetst. Ieder winkelier bijv. tracht zoo veel mogeljjk te verkoopen, evenwel zjjn de middelen welke men daartoe aanwendt niet allpd even schoon. Wjj, voor ons, werken op de wijze we'ke ons het beste bevredigt en bieden U voor deze week per advertentie aau koralen, waarvan wjj, I. RICHTER, voor heen S. de Vos de prima eigenschappen verzwijgen, daar een ieder in zjjn om geving wel vriendin of kermis, heeft, die reeds van deze soort van ons betrokken, SAMOS f 1.00 per flesch SAMOS PRIMA f 1.20 MUSOAAT SAMOS f 1.40 PORTWIJN vanaf f 1.00 PORTWIJN PRIMA f 1.30 DOURO PORTWIJNEN. Alle WIJNEN concurreerende prjjzen. Éi Verkrijgbaar bjj

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3