In Land, Stafl, Dorp enffoning Heersclil do VÉ-WasctacÉealtonii luwe Moto Wafels Magazijn „De Zwaluw". Doidtsche Maizena Yoorjaars- en Zomermantels, Regenmantels, Complets, Mantelcostumes, Japonnen en verdere Nouveauté's G. ROBIJN Co. Magazijn „De Zwaluw". Hois ie buur gevraagd, Lederwaren. Duizenden Merken zijn er! Ze kost 321/2 cent per half pond. VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. a C. MITSTHTT. E aannnanonaBnonnnnnnaonansHnn tiouiiere vracDten en vernuizi Verhaar van Lnxe Automobielen. try eo spmiapj PSF' Ziet de Etalages D. C. Bouwense D. C. Bouwense GEVONDEN VOORWERPEN. BloémlgterU BALJEU* Seisweg H 235 - Tel. Int. 353- Middelburg Losse Bloemen - Bloemwerken. Groote en Jardinière Varens. 11 ui me keuze in PALMEN en andere SIERPLANTEN. Diverse Bloeiende Planten. - Sierkurk. Makart-Artikelen. Billijke Prijzen. VerkoopdepötLAN6EDELFT A 90-91 0000000000000000000000000000 Wilt gij voor de Paaschdagen nog S een nieuw Rijwiel hebben? 0 RIJWIELEN aan scherp conourreerende prijzen 0 ZIE ETALAGE. Aanbevelend, ZIE ETALAGE. H C. BLANKER, geopend is een Winkel, Oarage Brakstraat 0 254. Garage Brakstraat 0 254, Zeer fijn ROQKVLEESCH HAM 22 cent per ons. BOTERHAMWORST ZWAARDEMAAG BLOEDWORST HAAGSCHE LEVERWORST Winkel „De Zeeuwsche Boerin' P. DE PAGTER Co. verkoopt pakjes VERF Wil U eens met de Feestdagen een fijn Koekje hebben? Te Huur klein Bovenhuis, Te Koop Kinderwagen. Bovenwoning Ontvangen in ruime keuze: voor het a. s. seizoen. V00RDEEL1GE PRIJZEN. PRIMA KWALITEIT EN AFWERKING. Voorhanden een prachtkeuze in kleine 4-wielige Auto, GRATIS AANVULLING Te huur vrij huisje, Voor de Feestdagen KOEKJES Paasch-Mandjes de allernieuwste modellen. Alle wagens met volle ga rantie, terwijl onze prijzen de ALLERLAAGSTE zijn. Korte Delft 6 3 en F 25. een Invaiidewagen. BOLIER, Spuistraat 106. Te huur een Pakhuis, Dames-Rijwiel te Koop. Korte Delft G 3. maar er is maar één merk 99 Niet de mooiste cadeaux geeft U „DE ABDIJ" maar de allerbeste en en fijnste kwaliteit! Is U dat ook iets waard Ze staat door haar geheime bereiding aan de spits van alle merken en heeft dezelfde voedingswaarde als Natuurboter! Let op het merk „DE ABDIJ" op ieder pakje. 2 nette Burgerwoningen Een Loopjongen Schildersjongen Bediende gevraagd. Werkvrouw Een Werkvrouw Meisje gevraagd een Dagdienstbode. Dagmeisje gevraagd. Flinke Dienstbode een flinke Dienstbode Aankomend Meisje Net Meisje een flink Dagmeisje Net Dagmeisje een flinke Dienstbode Woensdag 31 Maart No. 26. ZIE ETALAGE. Contant en In Huur. MIDDELBURG 3 ISST" Koopt deze dan in den RIJWIELHANDEL, 0 0 Korte Noordstraat, Middelburg 0 0 We hebben ontvangen een Reuzenzending Ie klas 0 Advertentiën. NIEUWE RIJWIELEN, Triumph en Tourist, J. 'T GILDE, voor verkoop van 1ste klas Eng Rijwielen en Qnderdeelen. J. SUKKEL. ZOOGLAMSVLEESCH, Gekleurde en gedecoreerde Eieren geven met Paschen de Tafel een feestelijk aanzien. Neemt dan eens een proef met onze zoo juist ontvangen. OVERAL OVERAL Waar menschen wonen Kan je tegenwoordig bekomen. Vraagt cadeaulijst. LANGEDELFT H 14. Te Koop - Spoed UW LINNENKAST. hebben wij een groote sorteering zeer lekker en NIET- duur. Westkapelsche Blauwe 28 Ct. p. 5 K.6. Bravo'8 25 Blauwe en Gele 20 Drielingen 15 Bij 35 K.G. wordt aan huis bezorgd. TE KOOP ZEEPPOEDER Enorme keuze in Fijne Prachtvolle modellen in Damestasschen, alles echt Leder, zeer voordeelig van prijs, Actentasschen, echt Leder, f 3,25 en f 3,95. Muziek- en Schooltassohen in groote verscheidenheid. Dames- en Heeren Porte- monnaies extra lage prijzen. De menschen die ze gebruiken blijven vaste klanten Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. kinderhandschoentje, gele dames handschoen, brilglas, handschoen, cahier, zwarte tasch, asmoer, geldstuk, twee handschoenen, portefeuille met inhoud, gezangenboekje, psalmenboekje, fantasie broche. b. Bij particulieren: pakje manufac turen, A. Petiet, Lange Singel straat N 197 belastingplaatje, J. den Hollander, Bleek E 105portemonnaie met inh., J. P. Petiet, N. Oosterschestr. N 85ge kleurd boord, Labrutjere, Seisweg R 170 huissleutel, W. Zwigtman, Oud Arnem. pad T 136dwerghondje, C. Besuren, Noordweg R 40; portemonnaie met inh., P. v. d. Gruiter, Teerpakhuizenstraat P 24 portemonnaie met inh., Wessels, L. Delft B 154belastingplaatje, A. Sehuil- werver, Segeersweg V 83 kinderporte- monnaie met inh. Gillissen, Sleperssingel Q 306gouden broche met steentje, L. Tres, Zusterstraat I '218; bruine portem. met inhoud, W. Flipse, Hof Bergzieht 't Groene wegje 't Zand; heerenrijwiel met belastingplaatje, L. Woerkens, Hof plein E 227 gouden manchetknoop, C. de Fouw, Branderij molengang M 245a zilveren broche, N. de Jongebaas, Bel- linkstraat G 166 mantelband, A. Bodbijl, Vismarkt H 158tienrittenkaart (Elec. tram), J. Roose, Noordweg R 48juten zak, M. L. Leeger, Baan straat Q 239 half pond margarine, F. Boes, Veersche singel S 49broche, W. Jongepier, Leer looiersingel Q 249roode kinderhand- tasch, L. Geers, Oude Kerkstraat B 92 zilveren speld, Basting, Hendrikstraat W 67zakje boterhammen, Cornelissen, Korte Delft F 24 rjjwielbelastingplaatje, Da,vidse, Oude Vliss. weg V 9nikkelen heerenhorloge en portemonnaie met inh. Strengholt Bioscoop, Marktdamespor- temonnaie met inh., C. Dekker, St. Joris- straat L 122dbelastingplaatje 1926, L. Vogel, Kuiperspoort G 85. Inlichtingen aan het Bureau van politie alleen des Zaterdags tusschen 7 en 8 uur. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het VERVOER van alle tegen concurreerenden prps. Aanbevelend, Breeatraat O 168, Telef. 110, Middelburg Door deze bericht ondergeteekonde de ontvangst van een zending waaronder de merken prima Engelacb en Hollandsch fabrikaat. Aanbevelend, Rjjwielbandel, 8t. Janstraat. Hiermede maak ik het geachte publiek van Middelburg eu Omstreken bekend, dat naast de REPARATIE-INRICHTING van Auto's, Motoren en Rijwielen, Beleefd aanbevelend, Telef. 307. Telef. 307. Beleefd aanbevelend, 20 cent per ons. 15 cent per ons. 14 cent per ons. 14 cent per ons. 9 cent per ons. Korte Gortstraat. Tegen de a.s. Feestdagen ruim voorzien van prima alsmede BOUT en COTELETTEN. Vroegtijdige bestelling gewenscht. Het Huis met de Roode Pilaren, schuin over de Nieuwstraat in de Langedelft van 10 en 20 cent in vele kleuren en Enveloppes van 15 cent met aardige Figuren om de eieren te versieren. Per ons slechts 12 cent. direct te aanvaarden a f 1,75 per week. Adres Noordpoortstraat M 5. een Mangel, Kapokbed en een IJzeren Ruststoel met Matrasjes. Adres Schuitvlotstraat O 296. Te koop een goed onderhouden Adres Klein VlaanderenM 199. Te huur. Adres bureau van dit blad. wordt als bjj gewone fiets voortbewogen door trap3tel, compleet op nieuwe lucht banden f 40,licbt loopend. Adres Graafeiland, in Rijwielen. Tel. 483. Domburgsch Schuitvlot. Hl VAN Groote Abeele A 259a. Adres Veersche Weg T 231. Een ffjue Roodbol van ongeveer 4 pond koopt ge bij J. J. BOONE te Arnemui- den voor 142 cent. Wielsprits per ons 14 ct. Zandsprits 14 ct. Jubileumkoekjes 14 ct Studentjes 14 ct. Maantjes 10 ct. Arora 10 ct. Zandsprits 10 ct. Prima Bruidsuikers 10 ct. Lunch Tongen 18 ct. Chocolade Krakelingen 18 ct. Een mooie sorteering hebben wij voor U vanaf 10 ct, p. stuk. Aanbevelend, Te Koop gevraagd Brieven met opgave van pry's onder letter R, bureau van dit blad. Telephoon 337. aan den Beenhouwerssingel. Te bevragen bij H van Driel, Langeviele. Adres St. Pieterstraat A 74. in de stad of in den omtrek. Brieven onder letter H. bureau v. d. blad 1 Damesmantel en 4 Kindermantels (voor leeftijd 814 jaar). Prjjs f 8,f 6,en f 5, Adres Sleeperssingel Q 314. TE KOOP Sterke Werkfiets f 12,50 Adres Pottenmarkt K 175. Het. beste Adres voor Zagen scherpen is bij MAARTENSE, Werfstraat P 152, bij de Loskade, Middelburg. DOOR HET GEBRUIK VAN VRAAGT UW WINKELIER. Allerfijnste „DE ABDIJ *5..:vV ..-V TE KOOP voor klein gezin, te Middelburg. Te bevragen A. Louws, Noordweg. gevraagd. Adres Hoeden- en Petten- magazijn H. J. van der Bel, Kortedelft F 24. gevraagd. Adres J. P. van de Kop Zo., Langeviele. Gevraagd een nette bediende als chef in de Puddingfabriek Vfiu der Klejjn Co Middelburg. gevraagd voor den Vrijdag. Adres M. v. Loo, Korte Noordutraat E 3. gevraagd voor de schoonmaak. Adres Molenwater 37. voor lichte bezigheden en toezicht op kinderen. Adres Noordstraat C 34. Tegen Mei gevraagd Zondags vry. Adres Mej. Cappon, Sigarenmagazijn, Lange Noordstraat. Aanbieding 's avonds na 7 uur. Adres Mevr. van Geuns, Giststr. 184. Terstond een benoodigd. Adres Lange Gortstraat I 336. Gevraagd met Mei voor dag en nacht. Te bevragen Mevrouw Polak, Rouaan- sche Kade 142. gevraagd. Adres Molenwater E 47b. Gevraagd een van 7'/-.12 uur. Adres Noordpoortstraat M 6. Gevraagd tegen 1 Mei niet beneden de 16 jaar Adres Mevrouw van Bortel, L. Noord straat L 114. gevraagd. Adres. Nieuwstr. G 221. Gevraagd terstond voor vast of voor noodhulp. Adres bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1