Magazijn „De Zwaluw". Mej. DE DREU, Reclame Weken Extra Lage Prijzen. De echte lorfl-lll. Efairta Fredikbenrtenbriefje Deneïcrs Frères, Alewijie's ïijf Glazen Moorden to DienstMe gevraagd, particuliere Mleo eo ferMzinp, Handschoenen en Kousen Handen PUROL r I# 1 IfflUUB MISSii VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. teetïlwe£,dat voor Middelburg. PRIJS 2 CENT. Uwe W ij n e n. 6 Stoelen en een zoo peil als nieuwe WascbmaGhlne mei Wringer Ie loop. Ie koop 6 geboende Men mei rood eo HÉonielionlen Linnenkast. Speelkast mei 18 los. (Praclitkrt). Werkvrouw net Dagmeisje. DRUKWERK. GEVONDEN VOORWERPEN. C. BLANKER, Waar gaat u, uw inkoopen doen? B.K. Emaille Artikelen F. VAN AARTSEN, Te Koop J. C. BOUWENSE, Mr. Smid, Juist geïmporteerd Denevers Frères, Let wel I Maat- of Confectie-Costuum, A. WILLEMSE ZOON, VI umw 27 lol en mei WOB 31 HM ZANDRINGEN CHOCOLATINES TUTTI FRUTTI STUDENTENHAVER per half pond 25 ct. n 50 ct. pond 30 ct. half pond 33 ct. f 2,25. ALBERT HE UN, ABONNEERT U op het Zuivere Natuurwijnen GOEDKOOPE KUNSTWIJNEN Witte steenen Closetpot. Damesfiets, Pathéfoon te koop Te koop een Kinderwagen. Wiegen, Slede, Kachelscherm en andere Artikelen. Werkmanswoning Te Huur een Huisje Engelsche Damesfiets. Pathéfoon (Eiken) met platen. Spiegel te koop gevraagd twee Mah. LINNENKASTEN. Klein Bovenhuis Te Koop Sierduiven een Foto-Toestel met bijbeh. en een Koffer-Pathephoon. Schiidersjongen Werkvrouw Tweede Diensbode. Net Meisje gevraagd Dagmeisje. Dienstbode gevraagd. een flinke Dienstbode een flink Meisje, nette Dienstbode. Net Meisje gevraagd Fa LITTOOIÜ OLTHÖFF, Woensdag 24 Maart No. 25 Burgerlijke Stand van Middelburg. Rugpijn en Rheumatiek. bij PAUL VAN SLUMS &„Co, Vlasmarkf K 57, middelburg. En Gros. En Detal. Advertenfiën. NIEUWE RIJWIELEN, Triumph en Tourist, J. 'T GILDE, Te Koop aan spotprijs Prima Witte Suiker Lichte Gele Fransche Griesmeel Havermout Gele Zeep Glijcerine Zeep p. pond 24 ct. 28 ct. 26 ct. 16 ct. 12 ct. 14 ct. 16 ct. Wij bieden U de grootste keuze in uitsluitend goede kwaliteiten. Langedelft A 92. I Colbert Costumes in de nieuwste dessins Radiostoffen vanaf f 12,50 3,50 4,75 0,25 0,85 2,25 Jongeheeren Costumes Matrozenpakjes IJzersterke Heerensokken Sportkousen Overhemden Grootste sorteering HOEDEN, PETTEN, BARETTEN, BRETELS, ZELFBINDERS, DASSEN, STRIKJES enz. ZIE ETALAGE. 2 Geëmailleerde Keukenkachels en Driehoekkachels, 1 Handwagen, 1 Tilburykap en Wagenveeren en 7 stel Voor- en Achterwielen met As bij Prijs per fiesch slechts f 1,30. ZIE ETALAGE. Stelt U prijs op een degelijk passend koopt dan Uw kleeding bij ondergeteekenden, die door jarenlange ervaring voor prima afwerking en billijken prijs borg stellen. Vele soorten Stoffen voorradig. Hoogstraat I 124. Zeer fijn Koekje. Meer dan 40% Vet. Per Kaasje van ongeveer 4 pond Wij verkoopen: uitsluitend Gegarandeerd zuivere Ie kwal. Wijnen, direct geïmporteerd uit de productielanden en niet vermengd met goedkoope Bessenwijn. Samoswijn 70 ct., Malagawijn 85 ct., prijzen met fiesch. Portwijn per fiesch vanaf f 1,15 .Bordeauxwijn vanaf 90 ct. Madeira per fiesch f 1,80. Middelburg. Aan dierenvrienden. Een goed tehuis gezocht voor een JONG WIT POESJE. Voor Allen die^ sukkelen met4 Gebruikt voor Uw Ontbijt Is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende contrdle van het Scheikundig Bureau van den Heer J. 6. VAN DER HARST. Hebi ge reeds vernomen DORDTSCHE kan je hier tegenwoordig ook bekomen. VRAAGT CADEAU-LIJST. Bij de Firma SAM VAN OS, Markt, Vet Spek 55 ct. p. pond. Mager Spek 60 ct. p. pond. Gesmolten Reuzel 70 ct., alles van eigen geslachte Varkens. TER OVERNAME een Leurwagen, een Bascule met 3 Gewichten, een Cylinder Schrijfbureau en een Werkfiets. Neife Kostgangers B EEN GOED ADRES VOOR ALLE SOORTEN B9 MIDDELBURG BB Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Huissleutel, dameshandtascbje met inhoud, dameshandtascbje, zwarte porte- monnaie, een zakje inhoudende zakdoek en kinderportemonaie, kinderhandschoen, tabakspijp, padvinderspet, zakmes) arm bandje, glacé heeren-handschoen. b. Een zakmes, van Giezen, L. Burg B 2021haarkam in etui, L. Sturm, St. Jansgang I 68azakmes, E. Visscher, Segeerssingel V 571 paar gestreepte pantoffels, A. Fejjnout, Heerenstraat H 171 boezeroenen, J. Koster, Oud Arnem. pad T 157 zijden das, W. Mervel, Lam- breehtstraat L 92 odeurfleschje, J. Groot- jans, Oud Arnem. pad T 93; kinderkrui wagen, J. de Koning, Dokstraat P 180 knop van een gouden speld, J. Mejjers, Brakstraat O 268zilveren broekstuk, C. Baljeu, Seisweg R 86 schroevendraaier, K. Louws, Pijpstraat N 214sleuteltje, Kleemput, Gravenstraat I 314goud ringetje, C. J. Reijnhoudt, KI. Vlaanderen M 160 bal, L. Sturm, St. Jansgang I 68a; een wollen handschoen, J. Oste, Seisweg R 175fantasie-broche, L. Lub- sen, 't Zand D 113 armband, Chr. Vogel, Kuiperspoort G 85graanzak, de Witte, Eigenhaardstraat P 224 metalen mantel band, Coppoolse, Zandstraat Q 198. Inlichtingen aan het Bureau van politie alleen des Zaterdags tussehen 7 en 8 uur. Van 15—22 Maart. ONDERTROUWD J. L. van den Berge, 24 j en M. J. Waage, 24 j GETROUWDL. Meulmeester, 72 j en M. Melse, 41. BEVALLEN W. J. Moes, geb Soeratinah, zoon, M. L. Overwjjk, geb. de Tree, z. J. M A. B. Rientjes, geb, Mulder, d. W. van der We|j, geb. Keur, d. S Jansen, geb. Vries, z. OVERLEDEN J. Verrjjzer, ongeh. z. 16 j. A. van Dnjjl, 73 j goh. met A. van Leeu wen. C. B. Koolwjjk, 43 j. gehuwd met M. Joosse, F. Abrahamse, 90 j. wed, van C. J. M. van de Woestjjne. D. S. Vermaas, 66 j. gesch. J. Joosse. 75 j. geh. met P. Tange. A. Krjjger, 77 j. weduwn. van C. Joziasse. J. J. Maris, geh. met Th. Wolse, 55 j. J. Legerstee, geh. met A. P. van Frajjenhove, 67 j. Laat rugpijn en rheumatiek uw leven niet vergallen. Zoek de oorzaak op 1 Zeer waar schijnlijk schuilt deze in uw nieren Inspan ning of gevatte kou kan deze gevoelige or ganen verzwakt hebben en hen verhinderen in hun werk om de schadeljjke vergiften uit uw bloed te filtreeren. Deze vergiften ver oorzaken rheumatische pjjnen en vele andere kwalen, en hoe langer gjj de nierzwakte ver waarloost, des te erger worden uw kwalen. Nierzwakte maakt u ook zenuwachtig, duizelig en afgemat zwak, terneergeslagen en vermoeid, en onderhevig aan onaange name blaasstoornissen. Let op verschijnselen als bezinksel of zand in de urine, opgebla zenheid onder de oogen, waterzuchtige zwel lingen in de ledematen, stjjfheid of ontste king van de gewrichten. Versterk uw nieren zonder uitstel en voorkom zoodoende de ontwikkeling van ernstige nierkwalen. Gebruik Foster's Rug- pjjn Nieren Pillen om de nieren weder krachtig en gezond te maken Foster's Pil len hebben duizenden over de geheele wereld baat gegeven. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waardoor gjj zeker zjjt geen verlegen buitenlandsch goed te ontvangen. Prijs f 1,75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpillen Maagpillen Zalf Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het VERVOER van alle tegen concurreerenden prjjs. Aanbevelend, Breastraat O 168, Telef. 110, Middelburg Door deze bericht ondergeteekende de ontvangst van een zending waaronder de merken prima Engelsch en Hollandsch fabrikaat. Aanbevelend, Rijwielhandel, St. Janstraat. 6 gebeeldh. Eiken Stoelen met roode pluche f 35.—, 4 Eiken Stoelen (brons-groec-ti yp) voor f 10.— met Sofa voor f 18 groote Uittrektafel (Mahonie) voor f 12 als nieuwe Kinderstoel f 5.—, prima Petroleum kachel f6.—. Te zien Spanjaardstraat E 85 (boven) Als uw handen door een of andere arbeid ruw en beschadigd zjjn, wrijf ze dan dadelijk in met Doos 80 ct. M. m li, I K. Noordstraat 1 E 3, r-\ M'burg. I II 91 Onze Cliëntèle hebben het recht ter Gratis onderzoek aan het bureau voor Chemisch Microscopisch onderzoek te zenden. Dir.Dr. v. Hamel Roos en Harmens, A'dam. Tevens een concurreerend adres SPANJAARDSTRAAT. Wagenaarstraat Middelburg. uit de wijnbergen der Witte Paters van Algiers. Wilt gg iets fijns en goedkoop, drinkt dan deze geheel zuivere Natuur wijn der Paters. Drinkt liever een glas minder, maar drinkt niet de vele aangeboden Kunst wijnen. Ook zeer geschikt voor feesten, partijen, zieken en herstellenden. Alleen verkoop WIJNIMPORTEURS MIDDELBURG. TE KOOP omtrek Molenwater, koopprijs f3200. Direct te aanvaarden, Te bevragen Louws, Vlasmarkt L 17. ALBERT HEIJN's ii Prima Tarwebloem Boekweitmeel Gemengd meel Havermout Griesmeel per pond 12 14 11 11 16 Huishoudjam per "poudjpot 48 per 2 87V2 Zuivere Bjjenhoning per pot 55 Chocolade-Hagel per ons 16 Choc, v d. boterham per T/, pond 25 MIDDELBURG, Lange Delft B 116, Telef. No. 480. R. No. 77 Vlissingeo, Nieuwendjjk 5. Indien gjj belaggstelt in inplaats van de vele aangeboden drinkt dan liever een glas minder, maar stelt prijs op kwaliteit en koopt dan in dezen bekenden OUDEN WIJNHANDEL p fl. Fransche Appelwjjn uit Normandië (zoet en droog) f 1. Maskarawjjn, donker roode Afrikaansche Wjjn f 1. Mystellawjjn, fljno zoete roode Fransche Wjjn f 1.25 Roode Zoete Afrikaansche Wjjn f 1.50 Witte Zoete Italiaansche Wjjn f 1.40 Zoete Turksche Wijn f 1.40 Chateau Bellegarde, oude Bordeaux f 1.25 Afrikaansche Missiewjj a der Paters van Algiers, zeer fijn f 1 30 Chateau Montbazillac,Witte Bordeaux f 1.30 Fruit Brandy, ter vervanging van Inmaakbrandewjju voor het zelf maken van Boerenjongens per Liter f 2 20 En ook als Brandewjjn te gebruiken Advocaat of Brandewjjn f 2 25 en f 2.75 Fransche Cognac f 3,50 en f 3 75 Wijnhandelaren Likeurstokers Degene, die Woensdag 17 Maart op den Bazar van Slechthoorenden een brnin lederen Handtaschje met inhoud (beursje met geld, vulpen, enz.) in haar pakje heeft gevonden, wordt in haar eigen belang verzocht dit terug te breagen bjj Mevrouw van D inse, Balans 5, Adres Jeronimnsstraat M 116. Te koop gevraagd een Adres Langedelft H 22. Te koop een zoo goed als nieuwe Engelsch merk, slechts enkele malen bereden Adres Molenwater N 37. Adres Lombardstraat 63 verstopping of moeilijken en onregelmatigenstoelgangzijn j Mljnhardt 's Laxeertabletten 'onmisbaar. Werken vlug en' radicaal en vèrooizaken niet j [de minste ktamp. Doos 60c. Bij Apoth. en Drogisten.- met dubbel Zwitsersch uurwerk, Weergever en 12 Platen Geheel Eikenhout. Billijke prjjs. Adres Langeviele K 233. Adres DampoortsiDgel T 196 Adres bureau van dit blad. Adres Clement, 't Zand D 177. TE KOOP een zeer nette Adres Londensche Kaai 58. met vi jje poort, pr. uitzicht, direct 't aanv. Inl. Korte Noordstraat E 11. voor klein gezin en te Koop een eerste klas Adres Kinderdjjk P 90 Te koop een staande Tevens een Mahoniehont.cn Adres J. v. d. Bosse, Rozemarjjnstrnat. TE KOOP Adres Negeerstraat H 79. Lengte 1.60 Meter. Adres bureau van dit blad. TE KOOP Adres Hofplein E 230. in werkmansgeziu gevraagd. Adres bureau van dit blad. Terstond te huur in de Bellinkstraat. Adres Noordstraat, hoek Hofplein D 70. Adres Eigenhaardstraat P 233. TE KOOP Adre3 Spanjaardstraat 66-67. gevraagd. Adres J. P. van de Kop Zn., Langeviele. gevraagd voor den Vrjjdag en de schoon maak. Adres Van Roo, Molenwater. Een ziudsljjke gevraa/d voor de schoonmaak, in beneden huis. Adres Stationstraat P 44 c Terstond gevraagd een Adres Rusthuis, Bolwerk. voor de morgenuren Adres Heerenstraat ,l47boven, 's avonds aanmelden. Loon f 25.— per maand. Adres bureau van dit blad. Gevraagd een Adres Dam 152 - 153. Geen kantoorwerk. Zich aan te melden des avonds tussehen 7 en 8 uur. Met Mei een nette 's Zondags vrjj. Melksalon ,De Landbouw" Markt I 9. Gevraagd met April voir dag en nacht. Adres bureau van dit blad Gevraagd voor Den Haag die goed werken kan, in burgergezin. Brieven No. 9184 bureau van dit blad. Mevrouw Hackenberg—Meerfens, Burg B 3 (oude winkel), vraagt met Mei een van 's m'ddags, niet beneden de 17 jaar, voor huishouding en zaak. Adres I. v. Ham, M a-kt.. Mevrouw Blaauw, Dam F 161, vraagt zoo spoedig mogeljjk een ELECTRISCHE DRUKKERIJ

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1