H. MEYER, ELEGANTE DAMES-JAPONNEN, M ANTEL-COSTÜMES. M. VAN LOO, «BI Zijn aarflige dingen Die een ieder grengdrangt En waar RICHTER de gnnsl Teer ragt I.STAD&C9 ROTTERDAM Reclame-Dagen Donflerdag 18 Maart 8n Zaterfleg 20 Maart. Verkoophuis Gortstraatl8 NI Ui. Veriiiandel. LEERLINGEN op foeusflog 24 laaft Bekendmaking. Bloedkoralen, DE DUIF Japonnen Huis te Koop en OÉrbri les Merlin nes Naciei MIDDELBURG. Aangifte van I. RICHTER, Verkoophuis „Amerikaan RECLAME-AANBIEDING Norfolk-, Suffolk-, en Matrozenpakjes Karpetten, Kapstok- en Tafelkleeden, v.h. S. DE VOS, Burg 0 111. PALINGBROODJES F. A. DE JONGE. KARPETTEN Tafelzeilen Dames Kousen Dames Schorten Sokophouders Heeren Bretels Overhemden VITRAGES Kamermatten Heeren Sokken MATTEN Corsetten Directoirs Kinder Schorten Kinder Kousen Handgaren Kaartjes Wol Breikatoen Tafellakens Theedoeken PRIMA HARDE EIERKOKEN DAMES. FRÈSCOLITHE voor do School Oravenstiaat Onze bekende soort Verkoopen wij voort, De prijs voor 5 snoer Lijkt de vrouw van iederen [boer. Versche Borstplaat D. van der Made. Natuurwijnen en Gedistilleerd R. J. P. HEERÖLDT. moderneKinderwagen Wij kochten meer dan 1000 Costumes. Regenjassen en -Mantels, WERKMANSKLEEDING. Een aardig wol Ribsjaponnetje met lange mouwen leveren wij U reeds in den prijs van f 16,75. een groote SALON-PATHEFOON, Itó altijd arnikjs^kd^ w kunlMlmukcti dovx ie èij VLOERZEILEN. C O C O s. MIDDELBURG. LANGE DELFT I 36. ONTVANGEN de nieuwste KT Hf Alles aan zeer voordeelige prijzen. OPRUIMING. Een partij nieuwe Damesrijwielen met volle garantie, vanaf f47,50. ROZEMOND, Gravenstraat. Nieuwste modellen en dessins Radio-stoffen, uitmuntende pasvorm. RUIME SORTEERING ZIE ETALAGE! Korte Noordstr. bij het Hofplein. Meubelhandel P. J. JQNGEPIER, Geregeld versche in het van ouds bekende adres op de Balans, hoek Spanjaardstraat. „VA LENCIA" 3 X 4 725 ct. 89 cent. 22 cent. 119 cent. 98 cent. 15 cent. 35 cent. 169 cent. 11 cent. 145/185 89 ct. 19 cent. 19 cent. 98 cent. 24 cent. 49 cent. 19 cent. 6V2 cent. 3 cent. 8V2 cent. 39 cent. 98 cent. 89 cent. 70 x 70 21 ct. 129 cent. VERWACHT J. C. BURRINK. Indien U dit voorjaar Uw Huis met Koudwaterverf laat verfraaien, draagt dan Uw Schilder op te gebruiken. W. L. HEIJBOER Co. Ver. voor Geref. Onderwijs te Middelburg. van 7V2-8V2 uur, in genoemde School. De nieuwe Cursus vangt aan Donderdag 1 April. HET BESTUUR. Hiermede maken wij be kend de ontvangst van een mooie collectie vanaf 8 cent per rol. Vraagt ons Staalboek ter inzage. Lange Delft B 120. Lange Burg C 111. Blauw... 50 ct: Rood40 ct. Groen.33 ct. Geel30 ct RIJWIELEN. 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Boste Cacaobrokken. RUMBQONEN 8 sent per stuk. Het Adres van prima kwaliteit tegen lage prijzen, is de 50-jarig bestaande firma Blauwe eri Zwarte Heeren Costumes Radio Heeren- en Jongeheeren -Costumes Vele honderden KINDERPAKJES. HEEFT EEN GROOTE SORTEERING IN ALLE NIEUWE KLEURTJES. Puike Westkapelsche Aardappelen, goed onderhouden v. Delfts. Kinderwagen in de dodengang N 236c. ZOMERMANTELS. „ONTVANGEN een nieuwe zending mr in de NIEUWSTE DESSINS. -W Veersche Singel Middelburg. Weder ontvangen mjjn bekende goede kwaliteit Eau de Cologne en Odeurs bjj de maat, ook per flaconvraagt de allerbeste Eau de Cologne die er bestaat Imperiale alleen in flacon, de echte Karnemelkzeep groot stuk, Melkmeisje, Haarlem No. 340, scherp concurreerende prjjs. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. Beleefd aanbevelend, ^jYcx,pa V a,pa fijn, weer een ffijs/oa Het beroemde DOBBRI-ORKEST speelde (het groote succesnummer van „Le Moulin Rouge" te Parijs) uitsluitend voor de Beka-Records. Vraagt Uwen winkelierl Binnen enkele dagen verschijnt „VALENCIA" met Hollandschen tekst van Ferry met aan de achterzijde „JE MOET NIET TREUREN'' (Susie) beide gezongen door KEES KLAARE. BEKA-PLATEN zijn samengesteld uit zuiver eboniet. BEKA-PLATEN zijn vervaardigd volgens de modernste techniek. BEKA-PLATEN zijn derhalve onovertroffen. Prijs 2.Dubbel bespeelbaar Prijs 2. Platen onder den prijs van f 2.— verkocht worden niet gegarandeerd. Importeurs voor Nederland: gS&ggmg uw nit het schip. Verlaagden prj's. Aanbevelend, Telephoon 152. Ter opruiming tegen verminderden prijs, grijs gemoltonneerde Ondergoederen, blauwe Zakdoeken, wit Feston, tulle Kant, bollen en strengen Borduurzjjde en nog eenige nummers wit Haakgaren, alsmede zwarte wollen Damesvoeten. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. Behangselpapier mm NV Douwt Egberts Tabaksfabrieken JOUDE - UTR-Q17 m Te Koop een eerste kl. Damesrjjwiel f 55. een heel weinig gebruikt f 45,en een van f 48,—, een qieuwe Heeren voor f 89.— en een voor f 55. Adres Rozendwarsstraat W 248. Ter overname aangeboden een merkVan Delft. Adres Kapoenstraat B van f 16.50 tot f 65. van f 6 50 tot f 65. Groote keuze in in Gummi en Gabardine, van f 4.90 tot f 45. Het beste en goedkoopste adres voor Wij geven cadeau bij 10 gulden contant een PET, bij 25 gulden contant een OVERHEMD of KLOKJE. acUNAOGU, Noordstraat C 22-24, naast R.K. Kerk, Middelburg. 19 r X Nog steeds te koop lage prijs. Ook mooie TüiNSCHELPEN, Bode JANSEN Bestelhuis V a n Aart sen, Blikslager, Pottenmarkt. Te Koop Adres Kleine Weifstraat T 32. Te bevragen Segeerstraat N 71. Te koop wegens plaatsgebrek geschikt voor Patbé- en Naaldplaten met 115 nnmmers.J Te bevragen tusschen 6^2 en 8 uur 's av. Ruzemarjjnstraat E 153. VLOERZEIL 183 c.M. breed 1.30 GRANITUM 200 c.M. breed 1.60 LINOLEUM 200 c.M. breed 2.20 COCOSLOOPER prima kwaliteit 521/g ct. COCO3LOOPER 70 cM. breed 85 ct.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3