NIEUW ENGELAND, ii Maart. Coöperatie YOORÜIT. u Maart schitterende Coöperatieve Film Meisjes gevraagd Zeldzaam Aanbod 3 lil 5 D O Koffie is een artikel van vertrouwen. VAN NELLE'S VERPAKTE KOFFIE SSMljpe Hui.dzeep DDD Eigengemaakte MEUBELEN H. J. CLEMENT. Puike Aardappelen. Aangifte van Leerlingen Chr. School op 't Molenwater op Woensdag 24 Maart 0 P FOK VOER voor Kuikens. S. BOOGERD, Middelburg. - f BUIDEL, Mah Jongg. ten en ■up, gebruikte fleem- en Damesrijwielen. WRIJFWAS duizenden goedkoope Dahlia's vanaf 25 cent. Mevrouw, denk U V «J. GERRITZEN. DONDERDAG 11 MAART, Uitgebreide sorteering M. H. Boasson Zonen van 14 tot 16 jaar om ais naaister te worden opgeleid. Zich persoonlijk aan te melden Zeeuwsche Confectie- Fabriek, Molenwater M 255-56. F. MALJERS ZOON, F. A. DE JONGE. c m (8 5 F. MALJERS en ZOON, Vlissingschestraat 58. C. BLANKER, KOOPJES! KOOPJES! W. DE SCHRIJVER, TUIH- en LANDBQUWZADEN en BLOEMZADEN. Nog enkele dagen kimt U V00R0EELIG Banketsoorten BOLIER, Spuistr. 106. voor de 's avonds 7-9 uur in de Consistoriekamer der Koorkerk. Trouwboekje medebrengen. Drogisterij SCHULTE THIEME 3SETm ttIM, N.V. Boomkweekerij en Zaadhandel „Nieuwe Walcheren", M'burg. Langeviele K 211. JOH. A. JULIANUS. Voor soliede, degelijke en goed* koope Sleeding gaat men naar Magazijn Langedelft 147, Middelburg. Voor soliede personen ook op gemakkelijke betalingsconditiën. Aanbevelend, OPVOERING DER in de Groote Zaai van het SCHUTTERSHOF op 's avonds 8 uur. Begeleiding door een Strijkorkest onder leiding van dhr. A. Calatz. Entrée 17 cent en 3 cent sted. belasting. bij de Gortstraat. IJl OPRUIMING. Een partij nieuwe Damesrijwielen met volle garantie, vanaf f 47,50. ROZEMOND, Gravenstraat. voor slechts 90 gulden een mooi gebruikt Orgel, in zeer goeden staat. Korte Burg, Middelburg. Luxe Brood- en Banketbakkerij. Balans, Middelburg. BITTERKOEKJES, COCOSMACROONTJES 16 cent per ons. TE KOOP LL UL O X O r- -J yj O 73 2 O O CO öfl "Jr CL Vraagt daarom Uwen Winkelier en U wilt NOOIT losse meer. Verkrijgbaar in alle prijzen en kwaliteiten. Voor Winkeliers bij Prijsverlaging van de beroemde Meikontroomers Melotte. Alles beneden alle concurrentie, TE KOOP Let wel nog enkele dagen. TE KOOP: ROZEMOND, Gravenstraat. H.H. WINKELIERS! F. MALJERS ZOON, U wil toch dat Uw meubelen mooi blinken en dat de was niet blijft kleven De wrljfwas uit „HET HUIS MET DE RODDE PILAREN" voldoet aan alle goede eigenschappen. Wegens verkoop van Gronden aan den Schroeweg bieden wij aan eenige vanaf 15 cent. Prima sortiment. Sterke Planten. Neemt proef met het bekende OPFOKVOER van Voederkosten zeer gering, hoogstens f 0,12 per kuiken tot op een leeftijd van drie weken. Voor grocto kwantums speciale prijzen. Ook met het OCHTENDVOER worden verrassende uitkomsten verkregen. Neemt ook daarmede een proef. MIJNHARDT's Siaai-Tabletten Maag-Tabletten. 75ct- Zenuw-Tabletten. 75 13 Verklaring der film door een hoofdbestuurder. In de pauze zal gratis H. K. thee en koffie aangeboden worden met gebak. Kaarten te bekomen Winkels Wagenaarstraat, Zacharias JansenstraatKantoor Nederstraat en des avonds aan het Bureau van de Zaal. zjjn voor H,H. Wederverkoopers verkrijgbaar aan fabrieksprijzen bjj Vlissingechestraat 58 Middelburg. Blauw 50 ct: É- Rood40 ct. Groen...35 ct. Geel30 ct) NV DOUUJC [OBEPTA ÏABAKiFABPIEKEN JOUDE - UTBECHT RIJWIELEN. Te Koop een eerste kl. Damesrjjwiel f 55 een heel weinig gebruikt f 45,en een van f 48,—, een nieuwe Hee en voor f 39.— en een voor f 55. Adres Rozendwarsstraat W 248. voor f 2,75 (inkoopsprjjs) het allergezellig ste Gezelschapspel Splinternieuw. Winkelprijs f 4,25 AdrtS bureau van dit blad. O O V) Stam O O (8 «8 o H H (O 3 Q. O Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het VERVOER van alle tegen concurreerenden prjjs. Aanbevelend, Breestraat O 168, Telef. 110, Middelburg. Karnmachines vanaf f 30,— Vertinde Melkemmers vanaf f 2,— Melkbussen met en zonder kraan. Zeeften met en zonder watten. Waschmachines f 37, Wringers f 12,50 Bascnlen en gewichten. Asphaltpapier per rol van 15 Meter f 2,40 Draadnagels per pak 5 K G. f 0,90 Leeuwspade f 1,45 Zandschoppen f 0,85 Tuinharken f 0,25 Verder nog een groote partjj Hamers, Njjptangen, Bjjlen, Beitels, Zagen enz. enz. Seisstraat. Q 1011. Middelburg. Te huur gevraagd voor juffrouw alleen. Brieven letter K bureau van dit blad. TE KOOP een mooie Adres Noordweg R 37b. Pr. verscheRunderlappen 70 ct., zw.Kalfs- vleesohlappen 75 ct.. Varkenslappen 80 ct., Karbonades 70 ct.. Rund- of Varke sgehakt 65 ctVet Scbnpenvl 50 ct., gek. Rund»!. 55 ct. alles p. 5 ons. Steeds voorh. versche Leverworst 8 ct per ons. H, C. FREDERIKS, Wagenaarstraat A. Midavaiae, N. Oostersche straat N 86. Dageljjks le kwaliteit Lams- en Schapen- vleescb. Ook prima Gekoeld Rundvleesch A 55 ct. per 5 ons. Voor 10 gnlden aan bons wordt 25 cent terugbetaald, bij COHEN, Gravenstraat. De beroemde D.D.D. zeep heeft oen ver zachtende werking in alle gevallen van huidziekten. Deze zeep, tegelijk gebruikt met de I) D.D. oplossing, geeft verlichting aan lijders van exzeem, ringworm, zeere plekken, jeukende uitslag of eenige andere vorm van huidziekte. D.D.D. zeep per stuk f. D.D.D. oplossing in fl. van f. 0.75 en f. S 50 bij alle apoth, en drog. a lajaHMw, tèMMSéafrn PRIMA koopenin den Opheffings-Uitverkoop, Noordpoortstraat M 4 Weet U dat wij een zeer mooie collectie hebben en U reeds bjj eenige afname be langrijke korting krjjgt. Aanbevelend, Vlissingschestraat 58. TE KOOP West-Kapelsche Blauwe 28 ct. per 5 K.G. Blauwe Aardappelen 23 ct. Gele Aardappelen 23 ct. Drielingen 15 ct. bij 35 K.G. wordt aan huis bezorgd. Telephoon 337. ->V ..- garandeert de kwaliteit van deze en verkoopt ze in potjes van 25 cent, ook bjj elke hoe veelheid los en in potten van 3 en 6 ons. tsêfPOHtij j> Wie altijd koopt de beste waren, zal zich veel geld en kommer sparen. mss? Dij Apoth. en Drogisten GB C/3 CO ca met de schoonmaak, verhuizing enz. aan onze zooeven ontvan gen prachtsorteering LINOLEUMS, VLOERZEILEN, TAPIS BELGE en AXMINSTER KARPETTEN, WOLLEN en COCOSLOOPERS, ook het nieuwste op't gebied van GLAS- en OVERGORDIJNEN alles aan sterk verlaagde prijzen, prima kwaliteiten. Zie Etalage. Vraag onze zoo geprezen DIVAN. Voor verhuizingen het vertrouwst en billijkst adres. Beleefd aanbevelend, CD CD C/3 CD

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4