II Ui. VsrtaÈl. Heerlijke I01IJHE KUS, let vel op! Fijne WITTE KUS, kijk 'n beetje uit Van Nelle's Tabak de beste is!! HELDER 's Optiek- en FotoMel, RECLAME-WEEK. ^Firma H. L. HENDRIKSE, Gravenstraat, Middelbnrg. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. Verstaat het wel Sanguinose Heeren-Pijp-Rookers prima Sigaren. VAN DEN OOGARTS laagste prijs gevraagd wordt. No. 23. Woensdag 10 Maart 1926. Dertigste Jaargang. DAMES. FRÈSCOLITHE 6EV0NDEN VOORWERPEN. JAC. L. A. DE LANGE, LANGEVIELE 208. mMBsik F. MAUERS ZOON, Vlissingschestraat 58, Middelburg. Het is overal bekand is de grootste concurrent. AT Reparatiën worden snel en accuraat gedaan. Extra prijzen voor afgepaste Chinamatten vanaf 16 ei en per el vanaf 19 ct. Ruime keuze Tafelzeilen per el vanaf 69 cent en afgepast f 1,98. Buitengewone aanbieding in Karpetten vanaf f 3,85 en Vloerkleedjes vanaf 98 ct. Groote keuze Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgevers t LÏTTOOIJ OLTHOFF Postrekening 42280 Telefoon 238 Indien U dit voorjaar Uw Huis met Koudwaterverf laat verfraaien, draagt dan Uw Schilder op te gebruiken. W. L. HEIJBOER Co. ZIE ETALAGE. Je moet maar durven, zoo goedkoop Dat zijn weer prijzen uit vroeger tijden Burgerlijke Stand van Middelburg. Voor UW tijd oud bij PAUL VAN SLUMS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Dotal. Een artikel van vertrouwen, 8 CENT PER ONS. a 10 CENT PER ONS. weet U wel dat Ze is de LICHTSTE TABAK die er is HEEREN onderzoek zelf, en neem eens EEN PROEF en U blijft vaste verbruiker Voor iedere beurs verkrijgbaar in halve onzen en halve ponden van 8 tot 35 cent per haif ons toe. indien Uw leverancier ze niet heeft, vraagt U ons, en wij wijzen U een adres in Uw buurt, waar VAN NELLE'S TABAK te koop is. Voor H.H. Woderverkoopers is ze te krijgen bij V>: 5, 6, 7, 8 en 10 cent. J. H. JOBSE. Beliamypark 30 VLISS1NGEN. LangedeSft 8 34 IVflDDEDBURG. Evenals vorige jaren, openen wij ook ditmaal het voorjaar- on zomerseizoen met een RECLAME-WEEK, waarin wij zulke buitengewone aanbiedingen doen, dat iedereen weer zal willen profiteeren van deze prijzen. MEN LETTE WEL OP dat de hier genoemde artikelen geen opruimingsgoederen zijn, doch uitsluitend onze geregelde kwaliteiten en dat dan het doel van deze week ALLEEN IS U te bewegen, kennis met onze zaak te maken en U te laten zien dat wij IN KWALITEIT EN SORTEERING AAN DE SPITS STAAN EN IN PRIJS HET LAAGST ZIJN. Leest en overtuigt U zelf. Ziet onze Etalages. fi Deze week extra prijzen van coupons Vitrage, Aliover, Katoen, Japonstoffen, Flanel, Chits, enz. enz. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maalberekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. vier mantelbanden, hondenhalsband, twee portem. met inhoud, een armbandje, een klein sleuteltje met ketting, schroeven draaier, huissleutel, bruine heeren-portem., friseertang. b. spaarbriefje t.n. de Prooije, Plujjmers, Wal B 48gewicht (1 ons), A. v. Gemert, Bree E 215gordjjn, Willeboordse, Seis- weg R 155; zakuchaartje, J. Grool, Rott. Kade 0 280—81vitrage-gordgntje, Wille boordse, Seis weg R 155 combinatie-tang en zilveren manchetknoop, G. Melse, Seisweg R 95groote sleutel, D. de Bree. Korte HeereDgracht M 280boodschaptasch inh. boerinnenkleeding, A. Wondergem, Been- houw.singel K 69paardenleidsel, C. van Winkelen, Lange Geere K 319 beursje met inhoud, B. Heuseveld,Veersche Singel S 140 2 lappen doek, de Kam, Oude Kerkstraat B 78slinger van een klok, Klaassen, con cierge (stadhuis); Gilette scbeeiapparaat in etui, J. M. Minnaard. Emmastraat W 109 taschje inh. motorgereedschappen, A. Peg, Noordbolwerk M 224 pakje margarineboter, Boone, Oostkerkplsin O 16 witte kip, J. Wattel, Aruemuidsch pad T 154; mond harmonica, A. Sies, Gravenstraat. I 280 gonden ring, gem.-secretarie, Kondekerke kinderport. met inh., Kasteel, Hendrikstraat W 60geklenrd doekje, W. van Es, Wage- naarstraat D 92 bankbiljet, B. M. de Mejj, Rittbem I 23 belust,legplaat je 1926, J de Kniper, Nederslraat. O 199vulpotlood, Akkermans, Spanjaardstr. E 65 schroeven draaier, Kieboom, bestuurder electr. tram. Inlichtingen aan het Bureau van politie alleen des Zaterdags tnsschen 7 en 8 nu' Van 18 Maart GETROUWD D. Loois, 32 j en C. M. J. de Zeeuw, 26 j. C. van den Dorpel, 48 j. en J. Jakobsen, 32 j BEVALLENE. Dekker, geb de Nood, d E. R. van Oorschot, geb. van Roosbroeck i. M. A. Adriaanse, geb. Meijer, d. M. Ver- hage, geb. Pieterse, d. OVERLEDEN8. Blok, 76 j. gehuwd met M, Meger, M. J. Ketting, 89 j. wedn. van M. J. Holsters, Ph. de Rugter, gehuwd met J. Evertse, 46 j. P van Wingen, ge huwd met J. Elenbaas, 47 j Ontwaakt gjj 's morgens met pjjn in den rug? Zjjt gg vermoeid, zwak en ellendig na de minste inspanning? Voelt gij ujaren onder dan gg zgt Zóó kunt gg niet voort gaan Zoek de oorzaak op. Rugpjja wordt vaak veroorzaakt door nierzwakte. Als de nieren door een kon ofbgzondere inspanning verzwakt zijn, filtreeren zjj de vergiften en onzuiverheden niet uit uw bloed. De spieren in uw rug en ledematen, de gewrichten en zenuwweefsels, uw aderen en slagaderen worden alle aangetast door het met vergiften beladen bloed. Rheumati- sche aandoeningen, waterzuchtige zwellingen, aanvallen van duizeligheid, hoofdpijn en hinderlgke blaasstoornissen zjjn enkele van de te verwachten gevolgen Gg moogt deze waarschuwingen niet verwaarloozen. Als gg weder gezond wilt worden, moet gg uw nieren te hulp komen. Waarom dan niet Poster's Rugpgn Nieren Pillen gebruiktDit speciale nier geneesmiddel heeft duizenden nieuw leven verschaft en moet toch ook u helpen. Let op de verpakking in glazon flacons met geel etiket (alom verkrggbsar), waardoor gg zeker zgt geen verlegen buitenlandsch goed te ontvangen. Prjja fl 1,75 per flacon SPECIAAL ADRES VOOR Foster s Rugpijn Nlerpüïen MaagpiUen Zalf ii toch zeker wel uw bril. Koop daarom nooit brillen op de markt, aan de deur of bjj een of ander winkelier „die ook brillen is gaan verkoopen". Wendt U tot een ge vestigd opticien, of nog liever, ga naar den oogarts, en laat Uw oogen onderzoeken. U kunt daarna Uw bril, volgens voorschift laten maken daar, waar U vakkundig wordt bediend. Sedert 30 jaar reeds is VAN BOVEN het adres voor optiek. Onze gevestigde naam blijft U waarborg voor stipte uitvoe ring vaa recepten en het gebruik van slechts le klas materiaal. Reparatiën worden vak kundig en degeljjk uitgevoerd, in vele ge vallen kunt U er zelfs op wachten. Onze prgzen zijn de laagste in Zeeland. Buiten dien geven wjj aan leden van Ziekenfondsen 10pCt. korting op de complete bril, wat belangrijk meer is dan 20 pCt. op glazen alleen. Uit een en ander hierboven vermeld, bljjkt weer het feit Van Boven's brillen zgn toch 't goed koopst. 8 L. Noordstraat L 125, Middelburg. Vraagt de pittige PRIESCHE NAGELKAAS van den heer J. A. Vi-ser te Vlissingen. Daar is geen enkel middel; verstaat het welgeen enkel middel, dat U in alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte, van lichame lijke en geestelijke uitputting beter en vlugger helpt dan de De SANGUINOSE is zuiver plantaardig zij wordt door de deli- kaatste gestellen verdragen. Zij wekt den eetlust op, maakt Uw slaap diep en verkwikkend schenkt U nieuwe veerkracht, levenslust, werk kracht. De SANGUINOSE kost per flacon van ruim 300 gram f 2.6 fl. f 11.-, 12 fl. 21.-. Tweemaal per dag een eetlepel. Bjj alle Apothekers en voorname Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2e-4 VAN DAM Co.. Den Haag. Te Middelburg bijN.V. v. h. C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2; PAUL VAN SLÜIJS Co, Vlasmarkt K 157. ^1 Probeert U eens met onze Verschillende merken. In prgzen van Beleefd aanbevelend, Spa»jaardat raat P 54. NAAR Waar ieder dokters-recept met de meeste zorg wordt uitgevoerd, het besta materiaal gebruikt en de Op de glazen en op alle reparaties genieten leden van Ziekenfondsen 20 korting Bollen Knotten Haakzijde Breikatoen I2V2 cent. 8 cent. H uishoudzeep dubbel stuk cent. Cocosrozenzeep 6 cent Lavendelzeep 9 ct. Glycerinezeep 6 ct. Karnemelkzeep 46x/2 ct Directoirs Vitrage vanaf en Aliover 39 cent. 11—14—19 ct. Stroomatrassen 198 ct. Wol Dekens 459 ct. Chits. Dekens 698 ct. 2-persoons Lakens 139159 ct. Sloopen 39—49—59 ct. Handdoeken Theedoeken blauw en wit groote maat 16—22—26 ct 17—21—26 ct. 9/8 Katoen v. Hemden 151923 ct. 6/4 Katoen 22x/22629 ct Lakenkatocn 10/4 breed 354149 ct. 10/4 Graslinnen v. Lakens 4969 ct. Hemderflanel 19242939 ct. Handgaren Sajet 5 ct. per klos. 18 cent. Machinegaren Scheepjeswol 18 cent. ons knot 69 ct. Tricot Heerenpantalons 98119 ct. Tricot Heerenborstrokken 119184 ct. Heeren Overhemden met Boord 179 ct. Pique Overhemden 259 ct. Zelfbinders en Strikjes vanaf9 ct. Kapokbedden 1375 cent, gevuld met 1675 cent, prima Javakapok, 1975 cent. Damesschorten vanaf 89 ct. Dameshemden en Dames Nachthemden Dameskousen 222939—49 ct. Pantalons 159 cent. Kinderkousen vanaf 14 ct. 608998 cent. Combiné's 98 cent. OPRUIMING van EAU DE COLOGNE Jurkjes i Schortjes 79 59 ct. ct. Ponnetjes 69 ct. Mutsen 19 ct Sokjes enz. O PRUIMING HAAR LINTEN

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1