VERKOOPHUIS GORTSTR. 18, rn J. VAN GRAAFEILAND, Ijl Fl F. P. DU Magazijn JE ZfALÜff". Zoo goud aio niii Orgel, lol Ontvangen onze nieuwe sorteering Koopt NU c co co co o Cl Het is UW voordeel I Ui talen is nog zeer schaars. O. C. Bouwense m m N S 30 LIBERTY SATINET 68 CENT. MIDDELBURG. 30 H X| mi rj 14 stuks VRUCHTBOOMPJES Zeer beste AARDAPPELEF MINDERHOUD, - Nieuwstraat. nette Wasch Bê stoaté strêlrn vaa BOEFIE an FOEFJE, éa Hattanl>an§a!s. SAN6UIN0SE UITVOERING Echt Lederen K. Delft G 3 en F 25. Te koop 2 Duivenhokken t een 2-pits Petroleumstel. Boodschapjongen Loopjongen gevraagi SchildersieerIing öf Halfwa Leerjongen. Werkvrouw gevraag Werkvrouw gevraag nette Dagdienstbodi of Werkmeisje. Werkvrouw. Nog altijd gratis. Werkvrouw Werkster of Dagdienstbodi Dagdienstbode Net Meisje Dagmeisje Dienstbode net Keukenmeisje. een Kindermeisje. Net Kindermeisje Een Waschvrouw LU O "O KARPETTEN 3X4 f7,25 MATTEN 21 cent VITRAGES 13 cent DiRECTOSRS 19 cent Pompadour DAMESSCHORTEN 98 cent Pompadour 49 Kinderschorten cent HEEREN SOKKEN 19 cent HEEREN BRETELS 35 cent SOKOPHOUDERS 18 cent CORSAGES 19 cent Ongebleekte HEERENBROEKEN JAEGER HEERENBROEKEN 98 cent. Ongebleekte JAEGER 98 BORSTROKKEN BORSTROKKEN cent 'U9A9S saidooif-ozne^ upeeM Te koop 6 Mahon. Stoeien, 2 Bloemtafeltjes. „Evans" licht cycle motor „Villiers" 2% P.K. 2 versnellingen ruimt op tegen spotprijzen MOTORRIJWIELEN f 25,00 f 90,OO „James" 2% P.K. 2 versnellingen f 175,00 „Wanderer" 2 cyl. 4 P.K. 2 versn., starter f 225,00 Een 2-persoons Autotje, open f 275,00 Een 2-persoons Auto, gesloten f 425,00 Een gesloten Bestelhak, los f 50,00 Alle machines deskundig te onderzoeken, zijn hij ons in den loop van den winter nagezien en gerivi- seerd, zijn allen compleet en in goed® conditio. 1 sterke Transportfiets, Eng. model, f 27,50 en eenige overjarige Damesfietsen, nieuw, div. prijzen. BELEEFD AANBEVELEND. De Coöp. „de Broederband'2 ver wacht begin der volgende maant een lading De leden die daarvan wenschen te betrekken, kunnen hun bestelling opgeven op het kantoor Korte Geere en aan J. J. van Aartssn, Lange St. Pieterstraat alhier. Kerkbijbeltjes, N.T. en Psalmen,, N. Test., Ps., Gez. enVervolgb. Tafelbijbels vanaf f 1,75 Grooter formaat f 3,25 Met leeren rug f 4,25 Stukjes Appelen per pond 50-55 ct. Schijfjes Appelen 40-50 Prachtige Abrikozen 80-100 Pruimedanfen 45 Mooie Pruimen 20-28 Galifornische Peren 70 Perziken 60 Prima Witte Suiker,, 24 mooie eiken Kast, Registers en Knie zwellen, schriftelijke garantie, voor LAGEN PRIJS te koop. Woensdag 24 Februari 192 Te koop 6 Stoeien (gaatjesmat) Spiegel en Eikentafel. Korte Burg, Middelburg. Actenfasschen f 3.25, f 3.98 en f4.35. De allernieuwste Damestasschen, Sigaren kokers, Portefeuilles,Heeren en Dames Portemonnaies, NU alles zeer voordeelig. P.S. Fijne Gummi Reticule gevoerd thans 98 cent. Te koop een Pakhuis me Bovenwoning S. B. SUURLAND, Rouaansche Kaai. ■BB i O O 1 i TE KOOP (snoeren). Adres Dam 154. 5 cent per kilo. Te bevragen bureau van dit blad. Gevraagd een om aan huis te doen. Adres bureau van dit blad. 65. De konijnen duwden wat ze konden. Ze trokken de koe aan haar achterpooten en haar staart, maar het hielp niets. Het domme beest keek om of het Vragen wilde: denkt jullie soms, dat je me op die manier kunt melken? 66. Ondertusschen waren Boefie en Foefie stilletjes uit hun schuilplaatsen geslopen. Zonder dat de konijnen het merkten, zaten de konijnen alweer in de tramwagen. En ze keken rond of ze er geen rattenkwaad konden uit halen. M en Hen. 67. In de tram stonden tal van mandjes met sparappels, -eieren en bramen. De konij!- lien wilden ermee naar de markt van Bosch- koop gaan. Maar bij hun pogingen om de eigenwijze koe van de rails te werken, wïaren ze hun koopwaar glad vergeten. 68. Boefie en Foefie verdeelden den inhoud van iedere mand broederlijk over 'alle andere. Eieren, sparappels, bramen en houtwormen, alles kwam door elkaar. Hoe de konijnen dat straks moesten uitzoeken was het moeilijkste raadsel, dat ooit opgegeven is. BURG B 10. gewatteerd met riem en druk knop in alle soorten en prijzen. Beleefd aanbevelend, Wij hebben voor U Aanbevelend, Het beste middel tegen Bloed armoede en Zenuwzwakte. De Sanguinose heeft een hoogst versterkenden invloed op het gansche zenuwgestel. Zjj verrjjkt het bloed en geeft aan het gansche lichaam dat gevoel van veerkracht, dat bij eeBe volmaakte gezondheid behoort. Prjjs per fl. f2,—, 6 fl. f 11, 12 fl. f 21,—. Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende. Te verkrjjgen bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4 Den Haag. Te Middelburg bij N.V. v.h. C. A. SCHÜLTE Co., Lange Delft H 2PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. der Chr. Zangver. SOLI DEO GLORI te Middelburg op 8 uur, Concert- en Gehoorzaal, Middelbu Bewjjzen van toegang ad f 0,57 en tel boekjes ad f 0,20 vanaf 17 Febr. 19 verkrjjgbaar bij de H.H Boekhandelarei Fanoy, Feij en Fa Dhuy. Adres St. Pieterstraat F 37 (boven). Zenuw 75 Hoofdpijn 60 Maag 75 Laxeer 60 c Staal- 90 ct. Rheurnatiek 75 ct. Keelpijn- 60c Hoest 60 Kiespijn 60 Griep Influenza 75 cl Nser& Blaasgld. Galsteen 1.50 Wormtabl.80- Bloedzuiverende 75 Eetlustopwekkende 75 c Koorts 60 Verkoudheids 60 Pijnstillende 75 c Bij Apoth. en Drogisten. Op elke verpal kmg staat de naam Mijnhardt. Let hierop voor klein gezin in goeden staat aan di Winterstraat. Adres Langeviele K 213, Adres P. Marjjs, Beenhouwerssingel K f Een nette gevraagd. Adres C. van der Klejjn, Noordstraat. Tevens ter opleiding in het Manufai turenvak, niet boven 16 jaar. Adres Fa. H. L. Hendrikse, Gravenstraa gevraagd bij C. A Kabboord, Krommeweei K 105. Bjj de Firma Jobse en Moens, Kor Breestraat, kan geplaatst worden een voor de schoonmaak. Adres Lange Noordstraat 180. Een flinke voor den Vrjjdag. Adres Korte Delft G 16. Wegens teleurstelling gevraagd een Adres J. C. van Laere, Lange Noordstr. L11 Gevraagd een nette WERKVROUW voi den Woensdagmorgen en den Vrjjdag, Adres bureau van dit blad. Koopt met de Schoonmaak Uwe benoo- digde Gordijnen bij ons, ze worden U gratis gemaakt. Koopt Uwe benoodigde Linoleum of Vloerzeil bij ons, ik leg het U gratis, be slist zonder prijsverhooging. Prima Karpetten voorhanden. Aanbevelend, Gevraagd een nette voor den Vrjjdag. Adres P. C. Geers, Noordpoortstraat. Voor terstond gevraagd flinke jonge Adres bureau van dit blad. Gevraagd een Shake of voor dag en nacht. Adres Spanjaardstraat F 75. gevraagd voor 's morgens Aanmelden na zeven uur 's avonds Sing straat 176. gevraagd, 's Zondags vrjj. Adres Lange Gortstraat K 25. Een flinke, nette gevraagd bij Mevrouw Jansen, Stadsschui Mevrouw Heijse, Hofplein, vraagt wegei huweljjk der tegenwoordige met Mei ei Gevraagd voor terstond Adres Richter, Lange Burg C 100. gevraagd. Adres Lange Noordstraat C 34. gevraagd, voor een wasch van 4 person Adres bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4