Let op uw voordeel. ANGLO-ZEELANDIA". In Lanfl, Stsfl, Dorp en ff oniiig flegrsclt de fÉ-IasctacMielslMfi Vitrage, Alloyernets en andere Gordijnstoffen. GadenaSigaren Firma J. A. PIETERS, ie Hel „DE li»E KI", O E Verkoophuis „AMERIKAAN", ALBERT HEIJN, l Mannen! PÜROL HÉ met Men Tuin. Kerkboeken Kayser, Me Tan al L e e r l i n g-N aaisters. GE VRAAGD: P li", Ptte liane Aardappels eo Poeiers VerkoopdepötLAN6E0ELFT A 90-91 A. M. HOFMAN, K. Noordstraat, M'burg. IHIïBüFIFlFinnpr^1 u ih □I O SCHÜLTE THIEME, Slemppoeder. Slempsuiker. Saffraan. |J Pijpkaneel. 0 Kruidnagelen. Foelie, g Bisschopessence. QQQQQQI3QB0QQQQ Sigarenmagazijn kïï LOOIEN, Naaimachines Versche Borstplaat D. van der Made. Bloedkoralen Zijn te betalen Als ge ze gaat halen Bij DE VOS. Maar moeder spoed U Hij is haast los. Prima Witte Kaas Komijne Kaas Natuurwijnen en Gedistilleerd R. J. P. HEERÖLDT. 3£ 3 O X 1— O oj$ O ZJ a 3 Alle voorradige Heeren- en Jongeheeren- Costuums en Kinderpakjes worden voor spotprijzen opgeruimd. Wintergoederen voor de helft van de waarde. Pracht Edammers 40 pCt. Vet. Prijs per heele f 2.25. tste kwaliteit Huishoudjam 48 et. per pot. Gereedschap en ijzerwaren W. DE SCHRIJVER, I l. Bekendmaking. KLEIN WARENHUIS, een Kinderwagen. Het voordeeiigst Goudreinetten. Credieten. 12 cent per liter 16 cent p. flesch 4 cent per liter 9 cent p. flesch f 1,20 per liter f 1,80 per liter Door de Melkinrichting „ANGLO-ZEELANDIA" LOSKADE, worden dagelijks onderstaande Melk en Melkproducten aan huis geleverd tegen de volgende prijzen Prima gecontroleerde versche Melk Gepasteuriseerde Melk in flesschen met aluminiumsluiting Karnemelk Karnemelk met Gort Koffieroom Slagroom ROOMBOTER, voorzien met Rijks controlemerk tegen zeer billijken prijs. Neemt de proef met onze Producten. Contant en in Huur. MIDDEL BURG Ontvangen een prachtsorteering in Diverse prijzen. Vraagt staien. BEHANGERIJ. STOFFEERDER! J. Zich persoonlijk aan te melden Molenwater M 255-56. DROGISTERIJ het huis met de roode pilaren (schuin over de Nieuwstraat) n in de Langedelft, Middelburg. jjj Giststraat, Middelburg. 35 cent per pondspot. 60 cent per 2 pondspot. Korte Gortstraat. 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Beste Cacaobrokken. RUM800NEN 8 cent per stuk. Vlasmarkt K 150 - Middelburg Korte Gortstraat. Het Adres van prima kwaliteit tegen lage prijzen, is de 50-jarig bestaande firma Nog steeds verkrijgbaar Bode JANSE, Westkapelle. w O O 13 "h Lange Noordstraat C 24, naast R.K. Kerk. wegen ongeveer 4 pond. Lange Delft. MIDDELBURG. Telefoon 480. KOOPJES Seisstraat Q 10 en 11, Middelburg. Kleermakerij A. BRESLER, Gebruikt vsor Uw Ontbijt Is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende controle van het Scheikundig Bureau van den Heer J. 6. VAN DER HARST. Het beste adres voor het opdoen van is BREE E 215. Ontvangen de nieuwste soorten breede gouden Kant en zilveren Kant. Zijde Kantin goud en zilver kleur, ook alle breedten, voorradig. Een groote keuze in verschillende Mode-Artikelen tegen scherp con- curreerende prijzen. Daar ik mijn Winkelhuis heb overgedaan en binnen enkele weken ontruimd moet zijn wordt alles aan spotprijzen verkocht. in verschillende soorten en prijzen. Lange Burg C 95, Middelburg. UITVERKOOP C. VAN DE VEN, CASTELEIJN, -:- Zandstraat. Adr. BUMS, Burgem. Takstr. D 23. In bedragen van f 20—f 60 zonder borg, directe uitbetaling, geen kosten vooruit. Inl. C. DE JAGER, Voor kenners van kwaliteit in prjjzen van 6—30 cent. Lange Delft A 93 Telefoon 6. Het beste adres voer het koopen van een degelijke Naaimachines is dekker, Vraagt onze prijzen en condities. Reparatie-inrichting voor machines van elk fabrikaat. IS en BLIJFT toch maar JE BESTE EN GOEDKOOPSTE ADRES voor prima waar, als Port a Port per Literfleseh 1.00 Port Port per Literfleseh l.BO p. fl. Zoete roode Spaansche wijn 0.90 Samos1.00 Bloedwijn 1-00 Zoete Afrikaansche Wijn 1.00 Bergerac1-20 Advocaat2,25 Boerenjongens per L. 2.25 enz. enz. 14 cent per ons. 14 cent per ons rsl gen) 0 8* Ziekten aas de HopsH (strottenhoofd, luchtpijp, iongen) 0 tferwsairfoosde! VerkauGSfoedew S Chrom. Bronchitis z 0 Katarrhe Asthma S Het geneesmiddel voor deze kwalen zijn de BALSEMPILLEN van H. VAN AKEN, Apotheker- J# Specialist te Selzaete. 0 Bij het gebruik zal men ondervinden Sdat de hoest onmiddellijk bedaart a en na enkele dagen geheel wijkt. 0 Het opgeven wordt gaandeweg 0 0 minder en verdwijnt in enkele weken. SDe dofheid, de reutelgeruischen, het 0 gevoel van drukking op de borst, 0 0 de steken in de zijde en ai de andere 0 objectieven of pijnverschijnselen 0 J worden minder en verflauwen; de ademhaling wordt gemakkelijk en ruimer; een duidelijk teeken van een grootere doorgankelijkheid voor g 2 lucht van de longende slijmvliezen 2 en in het algemeen alle weefsels jj* S® worden helderder gekleurd en wor- 2 den steviger; een duidelijk teeken van een betere oxydstie van het bloed 2 2 in de longblaasjes. 0 Apoth. van Aken's BALSEM- 0 PILLEN worden sinds jaren met 0 Sgoed gevolg toegepast, 0 Verkrijgbaar in doosjes van f 1,1$ bij apothekers en drogisten. 2 Eischt bij aankoop de handteekening 2 H. v. AKEN rond het doosje. 9 Import.t SCHULTE en THIEME 2 Z Postbox 55 Middelburg 0 BILLIJKE PRIJS. Adres Van AARTSEN, Blikslager, Pottenmarkt, Middelburg. O O 13 0) O 1L. "ÏZ •■y--' -J yj C OS <a O «a ba am i» O C0 JË nnaBB an Q. O Nu het voorjaar in aantocht is en velen weer wat noodig hebben, raad ik U aan eens te komen kjjken in bet Magazjjn van Landbouwma chines en Ijzerwaren in de voormalige Stoomtimmerfabriek „Zeeland*, ingang dooi de poort naar den winkel. Daar koopt men voor weinig geld vele artikelen, zooals 1 pak Draadnagels van 5 K.6. voor f 0,90, 1 rol Asfalt 15 M. lang voor f1,45. Tuin harken vanaf f 0,25, Zaddschoppen met steel f 0,85, Booromslagen, Boren, Handzagen. Een extra aanbieding in zes- en vierhoekig Vlechtwerk, Puntdraad, Melkbussen, Zeef- ten, koperen Kranen voor melkbussen, Maten, Gewichten en Bascules, pracht Miele Wasch- machine met Wringer f 49,50. WAL B 45. Ontvangen de NIEUWE STALEN voor COSTUUMS NAAR MAAT vanaf f 38,- en hooger. Inrichting voor Maken, Verre aken, Keeren ea in model persen van Heeren- en Dames- v_ kleeding Zjj, die Stof hebben, vragea prjjsopgaaf. ZIE ETALAGE. Indien bij het scheren uw huid pjjn doet of stuk gaat, kunt gij dit voorkomen door uw huid vóór het inzeepen eerst in te wrijven met een weinig 30-60-90 ct. TE KOOP Adres Schoorsteenvegerssingel Q 80. Korte Noordstraat. Ter overname aangeboden Adres Dwarsstraat O 205i. Ontvangen lste kwaliteit puike West- kapelsche Aardappelen 8 cent per kilo, kleine Blauwe Aardappelen 41/2 cent per kilo bij H. GABRIELSE, Oude Kerkstraat B 80. van wit Feston, tule Kant en Puntjes, zwarte katoenen en wollen Damesvoeten, nog eenige paren zwarte wollen Meisjes- en Kinder kousen, sterke zwarte Sehoolkousen, Kaartjes Maaswol in verschillende kleuren, strengen en bollen Borduurzjjde, Kaartjes Stopzijde voor zijden kousen enz. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. Lange Singelstraat 171. koopt men waar men verzekerd is van eigen werk. Pracht sorteering Wiegen en Luier manden 25 verschillende modellen rieten Stoelen vanaf f2,90, Ziekenstoelen, Slagers-, Bakkers- en Wasehmanden. Aan ongekende lage prijzen. Rietmeubel en Mandenmakerjj, GOUDREINET 18 cent de kilo, BELLEFLEURS 22 cent de kilo. ZOETE APPELS 22 cent de kilo. PRIMA UIEN 10 cent de kilo. Seissingel R 206, Middelburg. Prachtige versche Runderlappen 70 ct. Zw. bl. Kalfsvleeschlappen 75 et. Varkens lappen 80 ct. Karbonades 70 ct. Rund- of Varkensgehakt 65 ct. Vet Schapenvl. 50 ct. Pr. kwal gek. Rundvl. 55 ct. Alles p. 5 ons. H. C. FREDERIKS, Wagen aarstraat.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3