ïedicinale Kolawijn lapzijn Je Zwaluw" GROOTE UITVERKOOPvan NOORDSTER SCHOENEN. GORTSTRAAT K 16, MIDDELBURG 5,Old England" Speciale Aanbieding van restanten Slappe Hoeden WINE BRANDY GROOTE OPRUIMING H. MEYER, DRINK NU ANIJSMELK N V. V h. C. A. SCHULTE Co. Magazijn „De Zwalnw" Tan Delft's Kinderwagen, ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. .1:1 Hog slechts een week duurt de Profiteert dus nog heden van de koopjes. C. VAN DER KLE1JN, Noordstr. Bloemisterij BALJEU. SIERPLANTEN, i li verse Bloeiende Planten. .- Sierkurk. Makart-Artikelen. Billijke Prijzen. No. 16. Woensdag 20 Januari 1926. Dertigste Jaargang. nette Burgerwoning. Uitgifte van Boeken Denevers Frères, Wat een mooi cadeautje, Hoe Kom je daar aan? Wel, dat heb ik gekregen bij de TQRENPUDQING en MAÏZENA. Nieuw Fabrikaat. K. P. BRUSKET, Heeren Mode-Magazijn. Vanaf Donderdag 21 Januari ter vervanging van een borrel. Denevers Frères, van eenige Restanten, in DAMES- en KINDERCONFECTIE, CORSETTEN en WOLLEN KOUSEN. Langedelft I 36 - Middelburg. Groote tabletten voor 25 cent. Oude Zaak. 4 lamp Radio-Toestel, Seisweg H 235 - Tel. int 353- Middelburg Losse Bloemen - Bloemwerken. Groote en Jardinière Varens. Ruime keuze in PA LM KS en andere Zuivere Natuurwijnen G0EDK00PE KUNSTWIJNEN Uwe Wijnen Denevers Frères, Kippen- en Veevoeder W. BOSTELAAR, Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat (Uitgevers s LITTOOU OLTHOFF Postrekening 42.280. Telefoon 238. BEVONDEN VOORWERPEN.' Burgerlijke Stand van Middelburg. Wat iedereen behoort te weten. Zalf bij PAUL VAN SLUWS Co., Vlasmarkt K 57, middelburg, En Gros. Petal. Advertentiën. Heden, Woensdagavond 8 uur Jaarvergadering A. R. Kiesvereeniging „Nederland en Oranje", in het Militair Tehuis, Nieuwstraat. Spreker: Dhr. S. Brandsma. Het Bestuur. Spanjaardstraat E 69 MIDDELBURG. uit de herziene Bibliotheek eiken Zaterdagavond van 7 tot 8 uur. Leden en Begunstigers ontvangen de boeken gratis ter lezing. Anderen betalen drie cent per deel en per week. Catalogus verkrijgbaar a 20 cent. Zeer geneeskrachtige Wijn. Prima witte Suiker per pond 24 ct Lichte Suiker 28 ct Bruine Suiker 26 ct Bruine Kandij 55 ct Prima eerste soort gele en groene Zeep per pond 15 cent. Glycerine Zeep per pond 16 ct PATHÉFOON MERK „SINGAPHOON", GROOTE SALONPATHÉFOONS f 45.—. Lange Delft B 118. ZIE ETALAGE. Koopjes in verschillende Artikelen. LANGEDELFT H 4 - MIDDELBURG. ZIE DE ETALAGE. ZIE DE ETALAGE. Drinkt in verlofzaken Neemt proef met onze fijne per ons 20 cent. TE KOOP een blauwe in zeer goeden staat, voor spotprijs. Gelezen Kogelboonen 32 ct. per kilo witte Boonen 28 kleine Erwten 30 Alle soorten aan scherp concurreerende prijzen. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. groengrijze heerenhoed, sigarenbfjscher- mer, kinderhandschoeatje, 3 kinderhand schoenen, heerenrijwiel, 2 damesportemon- naies met inh. zakmes, hondenriem, porte- monnaie met inh., hondenriem, knipmes, zakmes, spaarbriefje t.n. Overweel, huis sleuteltje, kinderportemonuaie, kinderporte- monnaie met inh. kinderhandschoentje, kinderportemonuaie, kinderoverschoen. b. Bij particulieren: balastingmerk 1926 in etui, D. de Visser, huis ten halve, Veer- sche wegportefeuille inh. spoorabonne- ment, Bioscoop Marktportemonnaie met inh. J. Moorman, Dwarsstraat O 205 rol letje zwart bont, Bouwens, Kortedelft Gr 3 paardenleidsel, Timmermans, Dombuvgsch Scbuitvlot Q 219 schoenmakershamer, v. d. Driest, Lange Breestraat, O 154 kinder- portemonnaia mat inh Juffr. Vermeulen, Punt O 220zilveren naaldenkokertje, P. J. Joosse, Nederstraat O 222zakje inh. portemonnaie, A. Louwerse, Jacob Catsstr. S 109strikje, A. Ie Due, Vliss. straat E 68 2 belastingpapieren, van Boven, Viseh- markt H 163 padvindersmes, P. Wichman, Pijpstraat N 220 dameshandschoen, J. Jon- gepier. Korte Geere K 352 leesboek, Wed. Breel, K. St. Pieterstraat F 29portemon naie met inh. H. Labruijère, Beenhouwers- singel K 72cvulpenhouder, Rood, Dok straat P 169handschoen, winkel, Albert Hein, Langedelftzak waschgoed, Provoost, St Jansgang I 70een schaats en dames handschoen, Wolf, Rozemarijnstraat E 154 portemonnaie met inh. en 2 sleutels, Romjjn, Zandstraat Q 193een duif, v. d. Helt, K. Geere K 360zwarte poes, Sanderse, Molenwater E 48. Inlichtingen aan het Bureau van politie alleen des Zaterdags tusschen 7 en 8 uur namiddag. Van 1118 Jan, ONDERTROUWD J. van Eijkeren, 21 j. en J. P. S. la Grand, 22 j. J. J. Schou, 27 j. en M. P. Berwald, 28 j. GETROUWDW. de Bree, 23 j. en J. J. .Westveer, 21 j, Y. Boers, 67 j. en L. Langejan, 64 j. BEVALLENG. A. Lauret, geb. van der Horst, d. A. Moeiliker, geb. van Hulst, d. A. Verhage, geb. Tilroe, d. OVERLEDENK. Poerstamper, 54 j. vrouw van W. F. Ragut. J. E, Boone, 81 j. wed. van W. F. van Wel. J. Brouwer, 42 j. ongeh. z. Nierkwalen worden vaak verkeerd be grepen, en bjjgevolg worden onnoodig veel last en pjjn geleden. Het is de taak der nieren om het bloed te filtreeren, en als zij hierin falen, kunnen urinezuur en andere vergiftige onzuiverheden in het lichaam achterblijven en uw gestel van streek bren gen Daarom is het zoo gevaarlijk om de eerste verschijnselen te verwaarloozen, zoo als nrinekwalen. blaaszwakte (vooral bij kinderen), voortdurende of nu en dan voor komende rug- en lendepijn, rheumatische aandoeningen, hoofdpijn, duizeligheid en zenuwachtigheid Deze verschijnselen komen gewoonljjk niet alle tezamen voor, doch als gij twijfelt, ge bruikt dan Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Riskeer niet de ontwikkeling van rheuma- tiek, ischias, spit, waterzucht, nierzand of -steen, en andere ernstige nierkwalen. De bestanddeelen, waaruit Foster's Pillen zijn samengesteld, verschaffen aan de nieren juist die hulp. welke zij noodig hebben om haar gezondheid te herstellen en om ze gezond te houden. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waardoor gjj zeker zjjt geen verlegen buitenlandsch goed te ontvangen. Prijs f 1,75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpiilen Maagpiüen TE KOOP Centrum stad, aanvaarden direct. Adres A. Louws, Noordweg. Als gij last krijgt van hoofdpijn, gedrukt heid en een onaangenamen smaak in den mond, is uw lever van streek. Enkele doses Foster's Maagpillen hebben een verrassende uitwerking. Zij beteren leverstoornissen en genezen galzucht, verstopping en slechte spijsvertering. Prjjs per flacon van vjjftig versuikerde pillen f 0,65in apotheken en drogistzaken. geïmporteerd uit Frankrijk. Aanbevolen door H.H. Doctoren voor ZIEKEN en HERSTELLENDEN. Spe ciaal geschikt voor ZENUWZIEKTEN en HARTKWALEN. Vervangt alle beste MEDICIJNEN. Per flesch f 1,75. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MIDDELBURG. dubbolveerige tafelmaehines met 6 nummers en 1000 naalden f 35. met 12 nummers en 1000 naalden Aanbevelend, ons overal bekend Portngeesch product merk gedeponeerd, Mag in alle verlofzaken vrij verkocht worden. Is zeer pittig en verwarmend. Importeurs Wijnhandelaren. Likeurstokers TE KOOP een compleet in eiken sierkast met Amplion' luidspreker en 4 volts accu. Adres A. M. Hofman, Lange Noordstraat L 134. Adres Lange Geere K 250. Hoeststi llend- Slijmoplossend Heerlijke smaak Doozen en Bacons 40en60c Bij Apoth.en Drogisten Indien gjj belang stelt in inplaats van de vele aangeboden drinkt dan liever EEN GLAS MINDER, maar stelt prijs op KWALITEIT en koopt dan in dezen bekenden OUDEN WIJN HANDEL per flesch. Fransche Appelwjjn uit Normandië (zoet en droog) 1, Maskarawjjn, donkere roode Afri- kaansche Wjjn 1, Mystellawjjn, fijne zoete roode Fransche Wijn 1,25 Roode Zoete Afrikaansche Wjjn 1,50 Witte Zoete Italiaansche Wjjn 1,50 Zoete Turksche Wjjn 1,50 Chateau Bellegarde, oude Bordeaux 1,25 Chateau Montbazillac, Witte Bor deaux 1,80 Fruit-Brandy ter vervanging van Inmaakbrandewjjn voor het zelf maken van Boerenjongens, per Liter2,30 Advocaat of Brandewjjn 2,50 en 2,75 Fransche Cognac 3,50 en 3,75 Fjjne Citroen en Rhumpunch 2,50 en 3. Wijnhandelaren. Likeurstokers. Woat II Hal voor lOGld.aan bons "ee 1 U ütU 25 ct. terugbetaald wordt. Prima gekoelde Runderlappen 55 ct., Gehakt 50 ct., Ribstuk en Rollade 60 ct., Rosbief 65 ct. per 5 ons. Ook puik Schapen- vleesch bjj COHEN, Gravenstraat. Zonder prjjsverhooging thuis bezorgd. Aanbevelend, Bellinkstraat G 178.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1