Balans-Opruiming een Schrijfmachine, UW ADRES DRUKWERK \m\M\ WINE BRANDY Te koop eon ALBUM 5 D Medicinale Kolawijn Een wei gezicht Pakhuis te huur II IED. A. MEEL Voor f25,- te koop Chr. Jon;e Maien Vereen. Rom. i :16a S. SIES, o c o <5 o I. RICHTER. Mooie Gaslamp Kruideniers waren Loopjongen. :E 5 te huur gevraagd, Magazijn OE ZWALUW. Bovenhuis te huur, I Profiteert. Profiteert. I Nog slechts enkele dagen duurt de Wie nog wil profiteeren kan dit doen tot en met Donderdag 14 Januari, want daar alleen zijn nog reuzen koopjes te krijgen. ZIE ETALAGE. ZIE ETALAGE. uitstekend geschikt voor oefening van eerstbeginnenden. Adres bureau van dit blad. VOOR GOED UITGEVOERD M LITTOOIJ OLTHOFF ELECTRISCHE DRUKKERIJ Telefoon 238. NEEM EENS EEN PROEF! Contant en in Huur. VerkoopdepatLAN6EDELFÏA 90-91 MIDDELBURG. MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten 75«*- ^^vLaxeer-Tabletten 60«*- Hoofdpijn-Tabletten 60 Spanjaardstraat E 69 MIDDELBURG. Uitgifte van Boeken uit de herziene Bibliotheek eiken Zaterdagavond van 7 tot 8 uur. Leden en Begunstigers ontvangen de boeken gratis ter lezing. Anderen betalen drie cent per deel en per week. Catalogus verkrijgbaar a 20 cent. Gravenstraat 280, M'buig bericht de ontvangst van verschillende Nouveaute's aan concurreerende prijzen. Het beste Adres voor alle kleuren Tarlatan, 100 breed, 25 cent per el, met goud bewerkt 40 ct., 50 breed. Alle soorten GOUD- en ZILVERBAND vanaf 2 cent. Drinkt in verlofzaken ter vervanging van een barrel. Denevers Frères, Hand-Naaimachine te koop. Je Adres Volderijlaagte M 77. met 1500 vreemde postzegels. Uitvoering van alle Reparatiën. Trouw-Rijtuigen met of zonder gummibanden bij W. R00SE, Stalhouder, Breè. Trouwcoupé en twee Voigrijtuigen vanaf 7 gulden de drie Rijtuigen in de stad Middelburg. LL O Jjr t/> O "E x r" h oÖ 08 co (P -J CO 00 iE O. O Zeer geneeskrachtige Wijn. Denevers Frères, zetten de klanten bij het verlaten van den winkel in Goud en Zilver van voorheen de Vos, Burg C 111. Zij kochten het billijksf, maar tevens prima. Buurvrouw, wat zien je kinders er toch goed uit. Ik za! je eens wat vertellen, ze eten bij mij allen TORENPUDDiNG en MAÏZENA. in de Wijngaardstraat. te koop f 7,50. in het Centrum van Middelburg. 2 a 3 lokalen of vrije kamers. Brieven met huurprijs aan het Bur. v. d. biad. onder ietter B. Versche GROENTEN begint schaars te worden. Wij hebben voor u f linken voorraad Prima versch geslacht Rundvleesch. Vermist een Tijgerkater Korte St. Pieterstraat F 29. MIDDELBURG. KOOP UW aan bovenstaand adres. M. H. BGASSON ZONEN kennismaking nette Werkvrouw Flink Dagmeisje. Dienstbode-alleen, Flink Dagmeisje. Dienstbode, Meisje gevraagd Aankomend Meisje net Keukenmeisje, een flink Dagmeisje. lil lil Advertentie-Bureau LITTOOIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van -: ADVERTENTIËN in alle Bladen. Bij Apoth. en Drogisten Zeer geschikt voor gemaskerde Bals ons overal bekend Portugeeseh product merk gedeponeerd, Mag in alle verlofzaken vrij verkocht worden. Ia zeer pittig en verwarmend. Importeurs Wjjnhandelaren. Likeurstokers. Adres Wirtz, Veersche weg. voor Machinaal breien van Kousen, Sokken en sterke Sportkousen tegen billijken prijs is Te zien bureau van dit blad. TE KOOP AANGEBODEN een Eiken Kabinet, een Mahonie Kabinet en een Eiken Linnenkast Meubelhandel P. J. J0NGEPIER, Veersche Singel Middelburg. Handel in Kruiwagens. J. P. BAAS, Timmerman. Hofplein 231, Middelburg NETTE BEDIENING. mm8 O O O <0 H H Q. CD O geïmporteerd uit Frankrijk. Aanbevolen door H.H. Doctoren voor ZIEKEN en HERSTELLENDEN Spe ciaal geschikt voor ZENUWZIEKTEN en HARTKWALEN. Vervangt alle beste MEDICIJNEN. Per flesch f 1,75. Alleen verkrijgbaar bjj de Importeurs MIDDELBURG. Te bevragen Lange Burg B 3. Adres Lange Delft 117. Stukjes Appelen per pond 60 cent. Schjjfjes Appelen 40—50 Mooie Pruimen 2820 Pruimedanten 45 C'alifornische Peren 70 Prachtige Perziken 60 Prachtige Abrikozen 80100 Heele blikken Snpbconen p. stuk 56 Spercieboonen 56 N. Oósterschesti aat, voor klein et gezin, f 2,50 per week. OOK TE KOOP. lal. Korte Noortktraat EU. Lappen 60 et.S'ukjes en Rollade 65 ct., Rundvet 35 c O/igesm. Reuzel 65 ct (alles per 5 ous). J. J, MINK, Vlasmarkt. met witte borst en witte pootjes, genaamd „Bibi". Terug te bezorgen tegen goede belooning L Gortstraat K 36. Versche Runderlappen 70 ct., prima Kalfs- lappen 75.ct, Varkenslappen 80 i.tKarbo nade 70 ct., Gebakt 65 ct., Biefstuk 100 ct., alles per 5 ons. Heerlijke Leverworst 8 cent per ons. H. C. FREDERIKS, Telef. 455. Wagenaarstraat. vragen een Persoonlijke aanmelding des avonds tus- scben 7 en 8 uur. Weduwnaar, zonder kinderen, wonende Thoolsebe Land, zoekt met Weduwe af Jongedoehter, omstreeks 48 jaar, eveneens z. k., werkenden stand en P. G Brieven No. 101, Bureau dezer Courant, Gevraagd een voor den Zaterdag. Zich aan te melden 's avonds na 7 uur Mevr. Koole, Kortedelft F 17. Gevraagd een Adres Spanjaardstraat F 75. Mevrouw Wolfson, Lange Gortstraat K 24, vraagt met Febr. of later eene eenigszins met koken bekend. G ^raagd een Adres Stationstraat P 274^. Mevr. Boiisson, Stationstraat 270, vraagt een nette tegen Februari of later, liefst eenigszing' bekond met koken. Hulp van tweede Meisje aanwezig. voor de morgenuren, beneden de 14 jaar. Adres Krommeweele K 108 GEVRAAGD. Adres Veersche Singel S 140. Mevr. Ghijsen, Korte Burg D 9-10, ('s zomers in Domburg) vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige, tegen Mei een V. g. g. V. Mevrouw H. v. d. Garde vraagt Adres Noordweg B 94b, tegenover „Rust Buiten". Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG 9

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4