WIJNGROG Magazijn „De Zwaluw". Fa fl. L HENDBIKSE. Mssjaartó Bogarflstraai D 51, Miiellmrg. Advocaat ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Hoest-Keelpijn Anga No. 15. Woensdag 13 Januari 1926. Dertigste Jaargang. BEVONDEN VOORWERPEN. Klepkooi MASKARAWiJN Denevers Frères, nieuw gebouwd Burgerhuis Gemengde Zangvereeniging „HOSANNA". nette Burgerwoning. Goud Fazanten, Parkieten en Kanarievogels te koop. Ie koop een Driehoekkachel Voor den Hoest hebben wij voor U: Nieuwe Friesche Schaatsen. Bezuinigen is goed. Kippen- en Veevoeder W. BOSTELAAR, Fa M. W. VAN AARTSEN, Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgever» i LITT001J OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. Burgerlijke Stand van Middelburg. Rugpijn en Rheumathiek. bij PAUL VAN SLUIJS Co., Viasmarkt K 57, Middelburg En ©ros. ün Dotal. Advertentiën. Voor dames of heeren, die Lid wenschen te worden van bovenge noemde Vereeniging, bestaat gelegen heid zich op te geven 's Zaterdags avonds 8 uur in het Gymnastieklokaal Groenmarkt en bij den Heer W. de Ruijter, Puntpoortstraat 0 205 r. HET BESTUUR. Zware donkere Aangifte van Leerlingen van 8-15 jaar op ZATERDAG 16 JANUARI des middags van 2-4 uur in de BOGARDZAAL. bonbons Doos 60-90ct._^.- BijApoth.en Gil Drogisten. van MANUFACTUREN, BEDDEN, KARPETTEN, WINTERGOEDEREN, DEKENS, MATRASSEN, KOUSEN, SOKKEN, MODE-ARTIKELEN. Wij beginnen ieder seizoen met een geheel nieuwe sorteering en hebben, teneinde onze nog voorradig zijnde artikelen zoo spoedig mogelijk opgeruimd te krijgen, ONZE PRIJZEN ZOO LAAG MOGELIJK GESTELD. W ZIE DAAROM VOORAL ONZE ETALAGES. Wij verzoeken beleefd zoo mogelijk 's morgens te koopen, om lang wachten te voorkomen en goed bediend te worden. Een enkele greep uit onze prijzen: Blauwe Handdoeken 18 23 29 39 cent Witte Theedoeken gr. maat 21 24 29 cent Groote Theedoeken 18 24 -29 36 cent Baddoeken 29 39 49 69 cent Prima Garen, groote klossen 5 cent Kaartjes wol 3l/2 cent Steenen Knoopen dozijn 3 cent Bollen Haakzijde 13 cent Machine zijde cent Schoenveters l/2 ceDt Drukknoopen dozijn 2 cent Huishoudzeep bekende kwaliteit 3lJ2 cent Karnemelkzeep 4 6}/2 cent Gocosrozenzeep 6l/2 cent Lavendelzeep 9 cent Toiletzeep zonder soda 5 cent Eau de Cologne voor spotprijzen. 2 persoons wollen Dekens, f 4 98 f 5,98 f 6,98 Gebl.' Chitse Dekens, f 5.98 f 7.98 f 9,98 Satinet Dekens, spotkoopjes Kapokbedden f 12 98 f 15,98 f 19,75 Heeren Overhemden 98 ct. - f 1.49 - f 1,79 - f 2.49 Zelfbinders 19 29 39 49 cent Sokken 24 39 cent Bretelles 34 39 cent Boorden 9 29 39 cent Piqué Overhemden f 2,59 Kinderkousen 18 24 29 39 cent Dameskousen 29 49 69 98 cent Sajet 19 - 24-39-59 eert Wollen Kindermutsen 29 39 49 59 cent Zakdoeken 5 9 14 19 cent Stroomatrassen f 1,95. Wollen en Chenille Doeken voor half geld. Damespantalons 69 89 98 cent Hemden 69 - 89 - 98 cent Flanellen 69 - 79 - 98 cent Nachthemden f 1,49 - f 1,98 Onderjurken f 1,29 - f 1,59 Dames schorten, 98 ct - f 1,29 - f 1,39 - f 1,79 Handschoenen, 29 49 69 cent Kinderjurkjes, 49 69 79 98 cent Laken katoen 10/4 br. 34 39 49 cent. Hemden katoen 16 - 19 - 23 cent. Keper v. pant. 22 - 26 - 29 cent Flanel v. Hem den 21 26 39 cu Vitrage en Allover 11 - 15 - 19 - 24 - 29 ct. Chenille Avonddoekjes 98 cent Zijden Avonddoekjes 98 cent. KOMT ZELF ZIEN. I wn Katjesdrop per ons 16 cent Knoopjesdrop 16 Salmiakdrop 18 Haverstroo Pastilles 14 Borstbrokken 14 Hoest Melange 16 Bruine Kandij 11 GROOTE PARTIJEN LAPPEN VOOR SPOTPRIJZEN. Aile voorradige Karpetten moeten weg. Profiteert er van. leder artikel is voor zijn prijs een verrassing op zich zelf. Dus allen naar de Gravenstraat. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes worden gaarne verstrekt. Gelezen Kogelboonen 32 ct. per kilo witte Boonen 28 kleine Erwten 30 Alle soorten aan scherp concurreerende prijzen. Te Koop een paar Dames-Schaatsen, Vraagt onze bejkende FIJNE ZUIVERE ADVOCAAT Wijnhandel - Markt - Middelburg. weet u aai 25 ct terngbgtaald Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bp abon nement voordeelige voorwaarden. Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. kinderschortje, snoer koralen, bril, schroevendraaier, een kinderhandschoeo, gestreepte zak, grijze damesredicule, wollen zakje, zakmesje, rjj wiel belastingplaatje, trans portfiets, heerenhandschoen, kinderkousje, damesportemonnaie met inh., bruine porte- monnaie met inh knipmes b. Bij particulieren kindermanteltje, B, Willems, Wal B 46 rozenkrans, P. Carol, Turfkaai H 180; damesportemonnaie met inh,, D. Polderman, Sleeperssingel Q 313 2 boerenmutsen, A, Dingemanse, Arnem. pad T 120; zjjdea das, S Vinke, Verwerjj- straat N 157aachterlamp van auto, D. van Niel, Nieuwe Vliss. weg E 76; een bankbiljet, P. Leijnse, Oude Vliss. weg E 201 damesportemonnaie met inh. de Kejjzer, Noordweg S 218 zakmesje, P. de Kam, Volderrj laagte M 88 wollen das, A. Ie Due, Lange Geére K 371 bruine kinderporte- monnaie met inh. de Wagter, N. Oostersche straat N 89aroode muts, Gr. van Gemert, Bree E 215 2 schoolboeken, jnffr. Won- dergem, Bastion N 71; bruin fluweel da meshoedje, J v. Schelven, Nederstr. O 200; bol grjjze sajet, Wed. Lenseling, Blinden- hoek D 65kinderhandschoentje, de Rijke, Smoorsgang S 149 hnissleutel, J. Bimmel, Lange Geere K 240 portemonnaie met inh. G Hercules, Vlissingschestraat K 48 gou den sierspeld, Sanders, St. Janstraat H 203a damestaschje met inh. D. Corstanje, Molen water E 49 Engelsche sleutel, L. Bolier, Spuistraat P 105, Inlichtingen aan het Bnreuu van politie alleen des Zaterdags tusschen 7 en 8 unr namiddag. Van 211 Jan. ONDERTROUWDH. J. v. d. Voorde, 43 j. en A. Hooftman, 20 j. L. M. Hofman, 29 j. en 0. Putsch, 23 j. W. H. Antheu- nisse. 23 j. en F. de Blaejj, 19 j. GETRÓUWD; W. Meyer, 32 j. en W. A Hioolon, 20 j. P. Vader, 23 j. en W. C. J Piuijmers, 20 j. BEVALLENC. E. Minet, geb. Faste- nau, d. C. E. Maehgeels, geb. Kieboom, d. J. P. Oreel, geb. Bassie, z. C. Verhage, geb. Dommisse, z. J. van Belois, geb. Boone, d. M. Vermazen, geb. Van Hejjl, z. OVERLEDEN C. J. Boom, man van M. Verslujjs, 78 j. G. C. Meeuse, ongeh. z. 23 j. A. M. Minderhoud, wed. van A. Minder- houd, 91 C Aarnoutse, 6 m. d. C. Kerk- hove, geb. met J. Frangooij, 55 jaar. "„II Laat rugpgn èn rheumathiek uw leven niet vergallen. Zoek de oorzaak opZeer waarschijnlijk schuilt deze in uw nieren. Inspanning of gevatte kou kan deze gevoelige organen verzwakt hebben en hen verhinde ren in hun werk om de schadelijke vergit ten uit uw bloed te filtreeren. Deze ver giften veroorzaken rheumatische pijnen en vele andere kwalen, en hoe langer gij de nierzwakte verwaarloost, des te erger wor den uw kwalen. Nierzwakte maakt u ook zenuwachtig, duizelig en afgemat zwak, terneergesla gen en vermoeid, en onderhevig aan onaan gename blaasstoornissen. Let op verschijnse len als bezinksel of zand in de urine, opge blazenheid onder de oogen, waterzuchtige zwellingen in de ledematen, stijfheid of ontsteking van de gewrichten. Versterkt uw nieren zonder uitstel en voorkom zoodoende de ontwikkeling van ernstige nierkwalen. Gebruik Foster's Rug pijn Nieren Pillen om de nieren weder krachtig en gezond te maken. Foster's Pillen hebben duizenden over de geheele wereld baat gegeven. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waar door gij zeker zjjt geen verlegen buitenlandsch goed te ontvangen. Prijs fl 1.75 per flacon SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nierpillen Maagpillen Zalf Drinkt nu 's avonds en dan alleen van onze geïmporteerde der Fransch-AfrikaanBche kolonie. Ook eei zeer geschikte zachte TAFEL WIJN. Per flesch slechts f 1, Alleen verkrijgbaar bjj de Importeurs MIDDELBURG. Te huur terstond een met Tuintje en vrjje poort, slaande bjj de Abeele, Oude Weg. Huurprijs f 3,50 per week. Adres Langeviele K 207. (A f d. Zangschool). Dir. de Heer JAN KUILER. TE KOOP Centrum stad, aanvaarden direct. Adre3 A. Louws, Noordweg Te koop het geriefeljjk, uitstekend onderhonden BURGERWOONHUIS MET TUIN, Lambrechtstraat 98 voorzien van electrisch licht, gas en waterleiding. Te bevragen Lange Noordstraat L 188, Adres Noordpoortplein M 172. voor billijken prijs bij J. Dingemanse, Zuidsingel E 30. te koop gevraagd met 4 kleppen en kooi. AdreB Langedelft H 22. OPRUIMING I y I.1 h TE KOOP Adres Heerengracht M 38, mnnnnnFinnnnnnPinr.B.M.H.u.ii.ii.ii.ii.B.i Bezuinigt door uw horloge niet op te winden, dan spaart ge de veer Bezuinigt door de komma's en punten weg te laten, als ge schrijft, dan spaart ge inkt Bezuinigt door een wrat in uw hals als boordenknoopje te gebruiken Maar bezuinigt niet op uw advertenties, want dan ondermijnt ge uw zaak S iBnBnciaBcimnnnnnnnnrnnnnnnnnpipj Zonder prijsverhooging thuis bezorgd. Aanbevelend, Bellinkstraat G 178. merk „Ruiter". Adres Wed. Moorman, N. Oostersche straat 104. IA/oof Haf voor 10Gld. aan bons wordt. Prima gekoelde Runderlappen 55 ct., Gehakt 50 ct., Ribstuk en Rollade 60 ct., Rosbief 65 ct. per 5 ons Ook puik Schapen- vleesch bjj COHEN, Gravenstraat.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1