NOORDSTER SCHOENEN OPRUIMING en Benige partijtjes Corsetten. M, H. BOASSON Zonen, b.d. Gortstraat. Nood aangenaam I. RICHTER, eei Donderdag 7 Januari Verkoophuis Amerikaan, ÜW ADRES DRUKWERK Koopjes! HEDEN BEGINT Koopjes Abonneert U op dit Blad! mm ili mam Pillen altijd turn H kunt dit tewiim. Uevx te ftwpvtt zJ ■uiH mam Maagversterkende Sljlmafdrgvende ZIE ETALAGE! GORTSTRAAT K 16, MIDDELBURG. K. VAN BELZEN, Middelburg, HERVORMD WEEKBLAD VOOR DE ZUIDELIJKE PROVINCIËN. Adres van Administratie: FIRMA LITTOOIJ OLTHOFF, Denk om onzen ZIE ETALAGE! Zuivere Natuurwijnen GOEOKOOPE KUNSTWIJNEN Uwe Wijnen Denevers Frères, een BOVENHUIS Prima Goudreinetten. m L J. VIOOL met toebehooren. begint de ZEEUWSCHE FOTO-HUIS, Lange Gortstraat 1 332 o LITTOOIJ OLTHOFF VAN AAN SPOTPRIJZEN. Lange Geere K 328. Handel in Granen, Zaden en Meel. Abonnementsprijs per half jaar f 1.25; franco aan huis bij>ooruitbetaling Advertentieprijs 15 oent per regel. Eenzelfde advertentie 3 maal geplaatst wordt 2 maal berekend. Spanjaardstraat - Telef. 238 - Middelburg. Winterjassen vanaf f Wit Pique Overhemden Zuiver Wollen Jongens Blouses Manchester Broekjes Gummi Capes Jongens- en Meisjes Pyama's Fantasiebroeken Hoeden en Petten Jongenspakjes (leeftijd 4 jaar) 8,50 1,90 0,35 1,25 2,50 1,50 1,85 0,65 2,50 lg heeft u geen goud en zilver, doch is het toch wel zoo iets te bezitten en zulks gekocht te hebben bij v.h. S. DE VOS, Lange Burg C 111. ADR. BUIJS, Burgem. Takstr. D 23. ütmht. H.V Th. G. A. SGHÜLTE Ga. en Firma SGHÜLTE TH1EME. Eischt vooral merk .GROOTENDORST'. Voor nooit gekende lage prijzen zullen wij alie voorradige Wintergoederen, Heeren- en Jongeheeren-Costuums ZIE ETALAGE. KAPOK MATRASSEN Eenpersoons 34.OO - 29.00 - 27.50. KAPOK MATRASSEN W Tweepersoons 54.OO - 47.50 - 39.00. Weet u al dat het 6 Fotokaarten f 1,-- 6 Pas- of Abonnementsfoto's f 0,75 Het adres voor Vergrootingen. VOOR GOED UITGEVOERD ELECTRISCHE DRUKKERIJ Telefoon 238. NEEM EENS EEN PROEF! li de Groote Balans Uitverkoop >i k "'W .;U ,v„- -V. ■h.:;Vc;^:,ï ;.W ..V SPLITERWTEN per 1 kilo k 34 cent per 5 kilo 32 cent. Groote Bruine Boonen per 1 kilo k 26 cent per 5 kilo k 24 cent. Kogelboontjes (kleine) per 1 kilo 34 cent per 5 kilo k 32 cent Alles wordt gaarne voor denzelfden prjjs thuis bezorgd. Pakhuis is geopend van 8—12 uur en van 2—6 uur. van Lappen en restanten Japonstoffen NIEUWE ZONDAGSBODE. Onder Redactie van de HeerenDs. J. H. C. Kamsteeg, 's H.-Hendrikskinderen B. C. Sliggers, Kloetinge. Met vaste medewerking van de Heeren A. D. F. van der Wart, GoesDs. J. H. Hujjgens, Heusden W. 't Hooft te Goes I Dr. J. D. Smidt, KapelleDs. H. W. A. Voorhoeve, 's-HertogenboschDs. J. J van de Wall, BredaTh. A ten Hooven, Tilburg en Mevr. M Waardenburg-Lindeyer, Zierikzee. S UITVERKOOP! i? «f Indien gjj belang stelt in inplaats van de vale aangeboden drinkt dan liever EEN GLAS MINDER, maar stelt prijs op KWALITEIT en koopt dan in dezen bekenden OUDEN WIJN HANDEL per flesch. Fransche Appelwjjn uit Normandië (zoet en droog) 1, Maskarawjjn, donkere roode Afri- kaansche Wjjn 1, Mystellawjjn, fijne zoete roode Franscbe Wijn 1,25 Roode Zoete Afrikaanscbe Wijn 1,50 Witte Zoete Italiaansche Wjjn 1,50 Zoete Turkscbe Wijn 1,50 Chateau Bellegarde, oude Bordeaux 1,25 Chateau Montbazillac, Witte Bor deaux 1,80 Fruit-Brandy ter vervanging van Inmaakbrandewijn voor het zelf maken van Boerenjongens, per Liter2,30 Advocaat of Brandewjjn 2,50 en 2,75 Fransche Cognac 3,50 en 3,75 Fjjne Citroen en Rhumpunch 2,50 en 3. Wijnhandelaren. Likeurstokers. TE HUUR voor klein gezin of juffrouw alleen. Adres A. A. van Gemert, Spanjaardstr. F 74. GOUDREINETTEN BELLEFLEURS GRAUWZOETEN 15 cent de K G. 22 20 Aanbevelend, Eischt dit T. fabrieksmerk. Deze vermaarde Pillen hebben de eigenschapde Maagpijn en Slijm weg te nemen en de aanwas van gal te voor komen de bijzondere gunstige werking die zij op de maag uitoefenen, doet de Spijsverteering bevorderen en den eet lust opwekken. Als zuiverings- en pur geermiddel kunnen die pillen niet ge noeg aanbevolen worden, daar zij door hunne zachte werking volstrekt geen on aangenaam gevoel veroorzaken en men in staat blijft zijn gewone bezigheden te verrichten. Verkrijgbaar k 27Mi ct. het verzegelde doosje met gebruiksaanwijzing, te Mid delburg bij WACHT U VOOR NAMAAK. Te koop voor spotprijs een zeer goede Adres Sleeperssingel Q 180. TE KOOP te zien Donderdagavond na 8 uur. Adres bureau van dit blad. BALANS-OPRUIMING. opruimen. Heeren Winterjassen vanaf Fietsjekkers vanaf Fietsjekkers gevoerd vanaf Ratiné Bonkers met fluweelen kraag vanaf Marinejekkertjes vanaf Heerencostuums vanaf Gummi Regenjassen vanaf Gabardine Mantels vanaf Boezeroens vanaf Heeren Overhemden vanaf Prima linnen Boorden vanaf Petten Vilthoeden f 2,90 f 2,90 f 3,90 f 10,80 f 2,25 f 4,90 f 3,90 f 8,90 f 0,89 f 0,99 f 0,09 f 0,25 f 0,95 Tijdens de Opruiming geven wjj geen cadeaux. Alles contant. Lange Noordstraat C 24, naast R. K Kerk, Middelburg. Het koopen van BEDDEGOEDEREN is vooral een kwestie van vertrouwen. Wjj verwerken alléén de beste JAVA KAPOK en soliede kwaliteit OVERTREK. Onze Beddegoederen knnnen wij steeds ten volle garandeeren. geopend is en dat het daar zoo goedkoop en goed is Atelier geopend van 9 tot 4 uur. Ook des Zondags geopend.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2