REÜZEN-ÜITÏERKOÖP Kwatta-Biscuits F. MALJERS Zn., Samsoo Kinawijn Franschc Appelwijn. R. j. P. Heeröldt. Klavier- en Orgelles. Te ïm een ALB ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Cbr. Jonse Mimen Vereeo. Bom.! :16a BEKENDMAKING. Zie de Strooibiljetten. Magazijn „DE VLIJT", Fruit-Brandy Diisvirs Frères. PUROL er op! BlaemisterU BALJEU. Mystellawijü. Dit jaar hebben wij een BALANS OPRUIMING georganiseerd die alle concurrentie te boven gaat. Deze Opruiming begint DONDERDAG 7 JAHUARI tot en met DONDERDAG 14 JANUARI. Onze prijzen dwingen U tot koopen. SIERPLANTEN. V No. 14. Woensdag 6 Januari 1926. Dertigste Jaargang. Uitgifte van Boeken een Keuken Driehoek-kast met glazen deur. Denk er om, de is in vollen gang Langevieie. J. C. MERK. zijn verkrijgbaar aan Fabrieksprijzen en Fabrieks-kortingen en Condities bij Vlissingschestraat 58, Middelburg. Denevers Frères. f Oi Denevers Frères, Wijn en Gedistilleerd Seisweg R 235 - Tel. Int* 353 - Middelburg Losse Bloemen - Bloemwerken. Cïroote en Jardinière Varens. II ui me k e n z e in PA LM E N en andere Diverse Bloeiende Planten. - Sierkurk. Makart-Artikelen. Billijke Prijzen. Mijnhardft Denevers Frères. Daar men prima waar koopt! F. J. VAN AARTSEN, Schrijfmachine P. S. Gelieve zooveel mogelijk in de morgenuren uw inkoopen te doen. Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgever.LITTOOIJ ik OLTHOFF Postrekening 42280 Teiefoon 238 GEVONDEN VOORWERPEN. Burgerlijke Stand van Middelburg. Nierkwalen bij vrouwen. bij PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Dotal. Advertentiën. Spanjaardstraat 69 MIDDELBURG. uit de herziene Bibliotheek eiken Zaterdagavond van 7 tot 8 uur. Leden en Begunstigers ontvangen de boeken gratis ter lezing. Anderen betalen drie cent per deel en per week. Jongens Sporthemden 39 ct. - 10/4 Gongolinnen 44 ct. Overhemden 98 ct. enz. AgentC. W. A. VAN DE VEN, Zoo U zelf een tevreden ge zicht wil hebben bij het drinken van een glas Wijn of Gedistil leerd of ais U gasten hebt en wil dat deze U dubbel dank baar zijn voor het genotene, Koop dan uw tegen lage prijzen voor de prima kwaliteit bij de Firma Het verzacht en geneest. Slapeloosheid Overspanning Gejaagdheid Prikkelbaarheid Examenvrees Zenuw-tabletter bui!j2> 75CJ een mooi Open Haardje en een mooi Kinderwagentje. aangeboden Kunstwijnen. Waar men voordeeiig koopt? Electrisch Materiaal. Alle soorten PHiLiPSLAMPEN. Batterijen en Zaklampen. Petroleum- en Gas-Artikefers Petroleumkachels, Bedkruiken enz. Spanjaardstraat. Aangename methode. Billijke Conditie. Lange Singelstraat 178, boven. Gelegenheidskoopje met 1500 vreemde postzegels. nartellen Dames Rokken 69 ct. Tweepers. Bedspreien 219 ct Dames Pantalons 99, 89, 59 Badhanddoeken 29 II Dames Hemden 109, 89, 59 Theedoeken 70 x 70 17 II Dames Nachthemden 159, 129 Blauwe Handdoeken 24 11 Dames Onderlijfjes 33 Flanellen Kinderjurken 79 11 Dames Onderjurken 129 Zwaar Lakenkatoen 45 11 Dames Poolbonf schorten 99 Prima Hemdenkatoen 19 II Heeren Flanellen dubb. borst 119 Schortebont dubbel breed 29 11 Molton Manshemden dubb. Zwaar Flanel 24 II borst lange mouwen 179 Wit katoen extra zwaar Molton Broeken 159 80 breed 22 11 Dames Kousen 22 Kiöppel Kant 27* II Heeren Sokken 19 Zeldzaam mooi Molton 33 11 Dames Fant. Schorten 69 Prima witte Sjeems 29 11 Gewolde Heeren Pantalons 99 Handgaren 572 II Kinder Borstrokken 19 Machinegaren 11 11 Prima Tafelkieeden m. rand 99 Heeren Sokophouders 16 11 Bijpassende Vingerdoekjes 11 Dames Sjarretels 16 11 Geel katoen Manshemden 109 Wollen Kinderslobkousen 39 11 Vrouwenhemden 109 Wollen Dameskousen 99 11 Jumper Wol lU ons knot 39 Kinderschorten 49 11 Ontbijtiakens 79 Heeren Overhemden met boord 99 Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Een paar kousen, fantasie zakdoekje, groene mantelband, een zakschaartje, huis sleutel, sleuteltje, portemonnaie met. inhoud, portemonnaie, kinderhandschoendje, een paar dameshandschoenen, een idameshandschoen, foto. b. Bij ingezetenen 1 paar wollen hand schoenen, Gr Izendoorn, Zuidsingel E 34 vier jute zakken, de Munck, Seisstraat M 54 mantelband (koperen plaatjes), F. Louws, N. Poortstraat P 165 bruine dameshand schoen, T. O ver weel, Pluimstraat E 167 zwart wit poesje,PjfMevr. van Puffelen, Molenwater N 39zwarte boodschaptasch, Risch, Lange Singelstraat N 205 een plank, van Keulen, portier Meelfabriekgrjjza handschoen, J. Wondergem, Jasmijnstraat W 139 zakje inhoudende doekje met gouden slot, Renierse, Melksalon, Marktgouden plaatje, vern. sluiting, kerkbijbeltje, Renierse, Melksalon, Marktzeemlederen handschoen, S. Tatenhove, Oude Kerkstraat S 90een paar grjjze dameshandschoenen L. v. Liere, Noordsingel S 179 bruine raagbol, Rood, Veerscheweg S 15; kindermnts, P. Polder man, St. Janstraat I 96 kinderportemonnaie met inh. C. Vreeken, Volderijlaagte M 203 1 paar dames en 1 paar meisjes hand schoenen, 1 dameshandschoen, Midavaine, Koningstraat E 182 portemonnaie, B. v d. Burgt, Bree E 132 knot zwarte sajet, Ooms, KI. Vlaanderen M 195 kinderportemonnaie met inhoud, Dijkstra, Hendrikstraat W 63. Inlichtingen aan het Bureau van politie alleen des Zaterdags tusschen 7 en 8 nur namiddag. Van 30 Dec.2 Jan. ONDERTROUWD: W. de Bree, 23 j. dn J. J. Westveer, 21 j. BEVALLEN: J. Mersie, geb. de Kraker, z. P. G. C. Nieuwdorp, geb. Gemier, z. OVERLEDEN: E. van Dierendonk, 65 j. geh. met W. J. Beurskens. Nierkwalen bij vrouwen treden vaak op na de geboorte van een kind. Op zulke tijd stippen en ook by vele andere lichameiyke stoornissen, waaraan vrouwen onderhevig zijn, hebhen de nieren veel te verdragen. Vaak verzwakken deze overwerkte organen hierdoor, en dit veroorzaakt verschijnselen, die licht verward worden met vrouwelijke kwalen. Zenuwachtigheid, aanvallen van duizelig heid, hoofdpijn, urinestooruissen, blaaskwa- len, pgn in den rug en de zijden, rheuma- tische aandoeningen en waterzuchtige zwel lingen kunnen alle ontstaan, als de nieren het bloed niet behoorlijk zuiveren. Grjjp in bjj het eerste teeken van nier zwakte. Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen, zij versterken de nieren, kalmeeren de blaas en dragen zorg voor de zuivering van uw bloed. Zoodoende worden ernstige kwalen als spit, ischias, rheumatiek, water zucht, steen en nier- en blaasontsteking overwonnen. Doch herinner u, dat het gemakkelijker is deze kwalen te voorkomen dan te gene zen. Iedere vrouw behoorde nu en dan een dosis Foster's Pillen te gebruiken. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waardoor gjj zeker zjjt geen verlegen buitenlandse!) goed te ontvangen Prijs fl,75 per flacon SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpillen Maagpillen Zalf Ter overname gevraagd Adres bureau van dit blad. Fransch product, merk gedeponeerd, Wenscht u een goede NAAIMACHINE tegen bill ijken prijs koopt dan een dus ter vervanging van gedistilleerd. Zeer geschikt voor bet zelf maken van Boerenjongens met rozijnen. Kan ook zoo gedronken worden ter vervanging van Brandewijn. Iets nieuws, iets pittigs en goedk vop. Per Literflesch f 2,25 met gratis recepten voor gebruiksaanwijzing. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs LIKEURSTOKERS. Foster's Maagpillen regelen de lever en wekken de maag ep. Zij genezen verstop ping, slechte spijsvertering, maagpijn eu galzucht. Houdt uw gestel in orde uw geest helder en uw lichaam fllink door nu en dan een dosis Foster's Maagpillen te gebruiken. Prijs per flacon vaa vijftig ver- suikerde Pillen f 0,65in apotheken en drogistzaken. Lange Singelstraat 171. aanbevolen door H, H. Doctoren, bij ziek ten, als versterkend en opwekkend. Per fle8ch slechts f 1 75. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs Geïmporteerd uit Normandië. Verkrijgbaar zoet en droog, iets fijns, gezond en GOEDKOOP. Ook aanbevolen door H.H. Doctoren als geneeskrachtige Wijn, tegen jicht, rheumatiek, aderver kalking en constipatie. Vervangt alle beste wjjnen en medicijnen. Per flesch slechts f 1,—. Alleen verkraagbaar bij d^ Importeurs MIDDELBURG. Dit moet Uw eerste gedachte zijn bij Gesprongen Handen, Ruwe huid en Schrale Lippen; Barsten, Kloven, Winterhanden, Wintervoeten, Winterooren en Winterteenen; Huidwondjes, Ontvellingen, Huidschavingen, Sng-, Stoot-, Brand- enValwonden; Roode ont stoken Huid, Schrijnen en Smetten der Huid. PUROL in Doozen van 30, 60 en 90 cent Tuben 80 cent. Bjj Apoth. en Drogisten. Gebruik hiertegen de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Te koop aangeboden voor lagen prj's Adres bureau van dit blad. Deze zoete Fransche Natuurwijn is iets NIEUWS, iets FIJNS en GOEDKOOP. Beter als de vele Per flesch slechts f 1,25. Alleen verkrijgbaar bp de Importeurs B-K EMAILLE uit de Kamper Emaille- fabrieken v/h H. Peek Zn. te Kampen. Een zeer weinig gebruikte voor spotprijs te koop, uitstekend geschikt om te leeren typen. Adres bureau van dit blad. Te zien bureau van dit blad. Balans-Opruiming! KOOPHUIS Gortstraat 18, M'burg

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1