Leidsche Wollen Dekens. OE BELGISCHE KOUSENHANDEL. Wilt voor weinig geld NOORDSTER SCHOENEN Balans-Opruiming Samos Wij Wil- in Tarwebrood Fijne SAMOS (zoete witte wijn) Fa BELDEROK &VAN ROO 84 CENTS Nutsspaarbank agehda's SCHOENENMAGAZIJN „NOORDSTER M. VAN LOO. A. WONDERGEJVI, OUDERS Prima WITTE PCRT PORT Hi SEHIILTE t Fijne SAWtOS (zoete witte wijn) DE VOS MODEVAKSCHOQLiYOQEfMMES EI MEISJES, in Nederland. Prima WITTE POST a FOUT Aanbevelend, Firma J. A. PIETERS. Tochtband, Tochtvilt, Tochtdekens enz. Hebt U ONZE K 0 U S E N al eens GEPROBEERD Ze zijn beslist DEGELIJK en GOEDKOOP MM Goedkoopste Aanbrel-Iorichtïng Aanbreien van een paar vrouwenvoeten met PRIMA wol Étsspaarbaii Bopdstraiï i 51 ÜMifi een goede flesch Wijn, ROODE- l WITTE POR! a f V per flesch. Markt JU UI Middelburg. Vet sche Borstplaat HctIü fis GiMen Bsrsiplait I VII lil ÜITIEBÏOOP Tan Teel ie pole FiBRIEÏSÏOORBADEN. Alle WINTERKLEEDING wordt aan buitengewoon lage prijzen opgeruimd. fP. IALJERS Markt Voorhanden Natuurwijnen. Anijstabletten. Anijsblokjes. Voor fle n. Fessen! III. IJS, Harprtr Takslraal 0 23 Jonge Konijnen te koop. Stalhouderij W. ROOSE. Lofodinscbe Levert» Alicantsch Anijszaad. Anijsolie. Een passend Cadeau is een ELECTRISCHE STOFZUIGER, i, z. t- 31-32 - Middelburg. Aflvwfinvw 'llfMVHHVWI'lMPI AUGUSTIJN» Lange Burcht C 106. W. P. DE JONGE, Gravenstraat. BUITENGEWONE AANBIEDING thans fl.OO per FhESCH (fleseh). Aanbevelend, Firma J. A,PIETIES. Vlasmarkt K 150 - Tel. 207 - Middelburg. MIDDELBURG. BOGARDSTRAAT D 53 Opleiding voor de examens «Ja Costnmière, Conpeaxe en Leer»res, Tevens voor eigeo gebrsaik Ochtend Middag- en Avondlessen naar keuze. A ZONNEVELD, Molenwater N 50. DepothoudersT. WIJTMAN, Lange Delft A 100, Middelburg. J. FRANKE,Markt, Veere. Eiken dag geopend van 10-1 oor, Donderdags vm 10-12 nor eo 1-2 oor, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 Mnr.£&Renfe 3 pCt. van één tot 10.000 golden, per dag berekend. Inlichtingen omtrent Spaarbnsjes worden gaarne verstrekt, neemt dan eens proef met de Bordeaux-Wijnen vanaf ffl.-. Roode en Witte Bessenwijn f 0,70 per flesch, Bisschop wijn van Bordeauxwijn f 1,- per flesch. Tevens ruime voorraad FRAMBOZEN-, APPEL-, BRAMENWIJN en ALCOHOLVRIJE LIKEUREN. Gesloten vanaf 28 tot 3 Januari 1924. Deo. 12 68nt per oust EwsUtfilf gboc0is.8dl8tt8r$ R D I 8 0 IE M 8 SBP.t psr gisfe SCBEQRK&IWSRS ALMABAKIER Firma GFBRg HILBEftlISSg. Hst jbesfe adm voor hst npdogn var is BREE E 281. Geen restanten. Alles nieuw gemaakt. Alleen Ie klas Schoenwerk. f 3.90 f 3.45 f 4.90 f 3.40 - 4.90 - 3.90 - 5.90 - 3.90 f 5.90 - 5.90 - 4.45 - 6.90 - 4.50 f 7.90 a V GORTSTRAAT K 16, MIDDELBURG. vanaf COLBERT COSTUMES REGENMANTELS en -JASSEN FANTASIEBROEKEN OVERHEMDEN MET BOORD FLANELLEN SPORTHEMDEN FLANELLEN SPORTBLOUSEN BLAUW KEPER JASSEN 2-rij FANTASIE SOKKEN WOLLEN SOKKEN MANSPETTEN 95 59 99 f 12,50 - 7,50 - 2,25 - 1,25 - 1,50 - 1,35 - 1,95 - 0,35 - 0,50 Fsn prima flsssh f 120 per flesch - 0,50 Groote sorteering MANCHESTER JASSEN, VESTEN en BROEKEN. MANCHESTER SCHOOLPAKJES. Korte Noordstraat E 3, Middelburg. BUITENGEWONE AANBIEDING thans f 1,00 per LITE^ flesch. Aanbevelend, FiriHfl J. A, PIETERS. Vlasmarkt K 150 - Tel. 207 - Middelburg. Vetleer Werkschoenen met wa- terkap f 5,90. Chroom Vetleer Sneeuwbottines met waterkap f 7.75 Rheumatiek en Spierpijn. DE1EYEFS FRÈHES, WtlBimporleurt Langedelft A 94, (schuin over de Nieuwstr.) heeft voorhanden Speciaal adres Voor geeft Uwe kinderen de zuivere van J. TEN DOESCHATE,Zwolle. Warm aanbevolen o.a. door Proff. Wefers, Bettink te Utrecht. Billijke prijs. Verkrijgbaar Drogisterij Noordstraat, BUITENGEWONE AANBIEDING thans f 1,00 per LITER flesch. Aanbevelend, Firma J. A. PIETERS. Vlasmarkt K 150 - Tel. 207 - Middelburg. VoedzaamCroquant Edel van smaak Hygiënisch very bespaart U de reis naar den Vvbfelbakkei3 Esperanto-Wafels Ingeval Uw leverancier geen voorraad heeft gelieve U zich tot ons te wenden en wij voeren Uwe bestelling rechtstreeks uit. wanneer U een goede koopt. Western Electric staat aan de spits, zij veegt, klopt en zuigt. „Lambert" de bekendeAmerikaansche Stofzuiger, waarvan wij hier ter stede reeds dozijnen leverden. „Excelsior" welke van de busmodellen de beste en de goekoopste is, Nederiandsch fabrikaat, geheel in alluminium uitvoering. Vraagt demonstratie bij U aan huis. Koopt Uw electrische artikelen waar zij gerepareerd kunnen worden. Algem. Zeeuwsche Electriciteits Maatschappij MODE-VAKSCHOLEN E. N. S. A. I. D. THUIS KNIPPEN LEEREN door onze SCHRIFTELIJKE OPLEIDING voor Coupeuse, Costumière en Leerares, waarvan de RESULTATEN bij het laatste examen waren Voor cou peuse 60 van de 67 en voor Leerares 15 van de 16 geslaagd en geplaatst (de leeraressen). wegens opheffing der zaak van aan zeer lage prijzen. Wit brood 18 ct. Tarwebrood 14 ct. BUITENGEWONE AANBIEDING thans f 1,00 per FhESCH (flesch). Vlasmarkt K 150 - Tel. 207 - Middelburg. op de Burg. stmsss Aangesloten bij de Vereeniging vkiï M. V. 8. Gravenhage Kon goedgekeurd Inschrijving van nieuwe leerlingen onder de leseren a-ar. de school en ran 18 en 4,305,30 msr bij de Directrice HE? RESTOOR, f'Ji'" T. V 12 Mn\ PSIF 881 kerst- m mimnmimm in diverse prijzen voorbanden bij d« Door ons enorm succes welke wij gehad hebben zien wij ons genoodzaakt nog eenige dagen met onzen grooten Uitverkoop door te gaan. Doet uw voordeel en koopt nu uw SCHOENWERK, wat U voor het voorjaar noodig hebt, het bespaart geld. Ziehier eenige prijzen Dames Molières Dames Bandschoenen Heeren Bottines Jongens Bottines Box Calf Heeren Bottines met dubb. Werk schoenen Prima zolen 99 59 59 59 99 Verder alle soorten Schoenwerk, Leder en Reparatiewerk aan lage prijzen. Aanbevelend, Schoon- en Lederhandel. Breestraat O 162 bp-.jeaigo verlichting van de pijnen en weldra genezirg door Sanapirin-Tabintten (Mijnh&rdt). Koker 75 ct. Bij apotk en drogisten. Indien gij belang stelt in zuivere Natuurwijnen iuplaats van de vele aan geboden Kunstwijnen koopt dan in onzen bekenden ouden Wijnhandel uwe Wijnen. per flesch. Fransche Appelwijn 1, Uit Normandië geïmporteerd Fransche Tafelwijn f 1,35 Roode zoete Afriksansche wijn f 1.60 Witte zoete Italiaansche wijn f 1,60 Zo^te Muscaatwijn t 1,60 Zoete Turbsche wijn (zeer fijn) f 1,60 Zoete Afrikaaniche Missie wij o f 1,60 MIDDELBURG. (Het huis met de Roode Pilaren), ZOUTE KRAKELINGEN, ZOUTE STENGELS, ZOUTE BESCHUITJES, ZOUTE BOLLETJES, ZOETE KRAKELINGEN, ZEEUWSCHE ROTJES. Als gewoonlijk PRIMA KWALITEIT en wegens grooten omzet DAGELIJKS VERSCH verkrijgbaar. Electrische Haagsche Bes chuitbakkerij „HET WITTEBROODSKIND Piima Smelt- en Stoofappels, Goudrei- netten 20 cent per kilo, Zure Bellefleurs 20 cent per kilo, Grauwzoete 20 cent per kilo en diverse zoete Appels. Minzaam aabevelend, Adres Bostelaar, Segeere«veg. VOOR LIEFHEBBERS TE KOOP twea aotlgfes SacretairssE. antiBka Cammed®, diverss Meubsl&n en Keukenfornuis, alles is goeden Staat. Adres bureau van dit blad. TE KOOP nog eenige Zangkaat en een Pracht-Volière, Adres W. Midavaine, Seisweg R 158. Speciaal ingespannen voor Tronwrijden. Ondergeteekende vraagt beleefd aan de familieB om bij hem te informeeren w*t het kost te rijden naar het Stadhuis, daar hij niet altijd gelegenheid heeft om te bomen vragen, zooals een ander collega doet, hij laat dan ook de families vrij waar ze willen bestellen. Billijke prijzen en nette bediening. De Rijtuigen zijn te bezichtigen aan de stallen N.B. Trouwcoupé en tw>5e Volgrijtuigen naar 't Stadhuis in Middelburg f 7 50. L. JANSE. ■HKKZBI (Het huis met de Roode Pilaren). Langedelft A 94. &>ati>oTlant$c ^Dafelb Een pakje zijn het echte ouderwetsche Wapelaebafe.,rijkelijk met natuurboter gesmeerd en met suiker en kaneel bestrooid. BISCUI15S.DE lindeboom* (WED. B.van DOESBURG) AMSTERDAM V//'"* (Eerste Nederl. Snelapparaten-Industrie „Duif") Directrice Mevr. HENDRIKS E-K NAPEN UTRECHT Tols.teegsingel Oz 54. Bij proef met bon 1 staan alle dames en meisjes verbaasd over de "GEMAKKELIJKSTE METHODE voor huishoudelijk gebruik, voor elk meisje begrijpelijk. BON 2 BON 1. Boek voor zelfonderricht met gratis apparaat f 1.60. Naam Adres Boek voor afwerking en gar neering van mantels, japonnen, enz. f 3 00 Naam Adres tJITVUR KOOP G I as-, Forceleiii- en Aardewerk Aanbevelend, prima kwaliteit, wordt door heel de stad bezorgd Beleefd aanbevelend, zijn tevreden bij

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 4