J.J. na- ij, _L Zeldzame gelege goedkoop te om nog Fin IL1 Aoijssuiker. Dagmeisje gevraagd. Woensdag 2 Januari. 1924. Donderdag 17 Januari o 2^ m "or x x xsr m M. VAANE, ;i®ri] aw Ti Firma H. L. HENDRIKSE, KEMPKES. Fratty Brandy, f 2 Drogisterij SCBÜLTE S TDK Export. Dure Dollars Werkstaking Partij Zijden Linten spotkoopjes! Uitsluiting pterij mm A. BLIEK, Firma Gebrs. SCHUMAN, S. SIES, Gravenstraat, Fleschjes Slempstroop, Pakjes Slemppoeder, Slempsuiker bij 't gewicht. Bevraagd een Dagmeisje MEISJE gevraagd, Vanillesuiker in pakjes, Vanillesuiker bij 't gewicht Vaniliebiokjss. Gevraagd een net Meisje ;Jjg| Sr A Hes a Contant. Geen zichtzending St. Pieterstraat, Middelburg Vertegenwoordiger Velo-Waschmachine- Maatschappij. a. littooij. h. r, leerves, firma jobse en moens, j. goedbloed. j. c. burrink. Ondergeteekende wenscht zijne geachte Clientèle een ge lukkig en voorspoedig jaar. Meubelmagazijn „Crooswijk". Nieuwstraat H 32 Een in elk opzicht goed en gelukkig jaar wenschen wij cliëntèle en kennissen. WIJNHANDEL „HET WAPEN VAN ZEELAND," Rouaansche Kaai 160. j. de priester. p. f. Vlasmarkt. Vrachtautodienst „Voorwaarts". VlissingenMiddelburg—Goes. Tel. 303. Vlissingschestraat K 53. Depot Dwarskade. j. a. marteijn. a. wrelkmakër. Ondergeteekenden wenschen hun geachte cliëntèle een ge lukkig en voorspoedig jaar. Meubelmagazijn, Langeviele. j. 1-1. jobse. Hst Ms m4 sts rosds pitareu, Esn HaltMS-RtjwtBliwstBUsr of nette Jsogsn gevraagd Hiermede bericht ondergeteekende aan de geachte cliëntele, dat hij vanaf 1 Januari de leiding der zaak overneemt, om echter In 't voorjaar met een geheel nieuwe sorteering te beginnen. Dientengevolge zullen vanaf 2 Januari DE NOG VOORRADIGE GOEDEREN tegen OPNIEUW VER LAAGDE PR IJ ZEN worden uitverkocht. MAANDAG 31 DECEMBER en WOENSDAG 2 JANUARI is voor het opnemen van den voor raad en het verprijzen der goederen de zaak GESLOTEN. Gemakkelijk, Goedkoop, Smakelijk. Hst Ms met tls roods pliarsn. Wijnen enz. Komt zieis naar de KEIiSERS CROON. ¥lndt er zoowel ie goedkoepite ah de duurste Wijnen Prima Boerefijongeng en Advocaat. L. ROOSE, Balans. Hst bals nat Ag rosds pilaren, Lang hebben wij geaarzeld om een besluit te nemen of wij al of niet een zouden houden, daar de prijzen der fabrikanten 20 a 25 pCt. hooger zijn geworden, en nog niet aan den hoogsten prijs zijn, daar de katoenmarkt stond voor 4 weken op 26 dollarcent en op heden 37 dollarcent, dus 40 pCt. hooger. Trots geven wij zoo lang de voorraad strekt tegen ONGEKENDE LAGE PRIJZEN: GU Prima 100 80 44 25 Afdeeling gemaakte Goederen. en nog meer artikelen. Haast U, want deze kunnen spoedig uitverkocht zijn. Gaarne wordt er uit de etalage ook verkocht. 80 tegenover de fiederlandsehe Bank. p. f. De beste wenschen voor 1924. Magazpn „De Hondt". Dam, Middelburg. Kaas- en Yiscbbandel. p. f. Lange Breestraat O 149. Loodgieters, wenseben hun geachte Clientèle eeu gelukkig Nieuwjaar. Korte Breestraat. Ondergeteekende wenscht zjjn geachte Clientèle een gelukkig Nieuwjaar en beveelt zich wederom beleefd aan. Meubelfabriek „De Singel". P. J. JONGEPIER, Yeersche Singel S 43. Eerste Electrische Klompenfabriek. Dampoortsingel. p_ f# Vlissingschestraat. Brandstoöenhandel p. f. Bree Aan Vrienden en Begunstigers myn beste wenschen op den eersten dag van 't jaar. Wed. FRANCOIS, Vol der jj laagte. Handel in Aardappelen, Groenten en Fruit. p. f. S. MOENS en Echtgenoote, wenschen Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. 't Zand D 26. p. f. Bij den aanvang van het Nieuwe jaar nfljn beste wenschen aan vrienden, bekenden en begunstigers. J. C. SINKE, in kruidenierswaren, Café „Dampoort." Bij den aanvang van het Nieuwe jaar mijn beste wenschen aan vrienden, bekenden en begunstigers. J. C. VADER, Kleine Werfstraat T 39, Handel in Aardappelen, Groeten en Fruit. Bjj den aanvang van het Nieuwe jaar bieden wij onze geachte Clientèle de beste wenschen aan. Mag. „De drie Duiven", Seisstraat Q 1 Tel. Int. 317. I. GOUDSWAARD, Bode, wenscht zjjn geachte Vrienden, Bekenden en Begunstigers, een voorspoedig Nieuw jaar. Latjjnsche Schoolstraat D 24. wenscht zijn geachte cliëntèle een voorspoedig Nieuwjaar. In Dames-Naaisters en Heercn- Kleermakers-Fournituren. A. HOOFDSTADT. Handel in Tabak, Sigaren, Sigaretten en Suikerwerken, p. f. Gravenstraat Bij den aanvang van het Nieuwe jaar mijn beste wenschen aan vrienden, bekenden en begunstigers. K. DE KLERK, Coiffeur, Beddenwijkstraat. Handel in Koloniale Waren, Tabak-, Sigaren- en Sigaretten. p. f. Zuidsingel E 93. Handel in Melk, Groente, Aardappelen en Fruit. p. f. Gortstraat. Kruideniers- en Grutterswaren. P- f- Spanjaardstraat F 54. J. KIEVIT. Handel in Behangselpapieren en Verfwaren, p. f. Spanjaardstraat. A. A. VAN GEMEKT, Horlogemaker, p. f. Spanjaardstraaè F 74. p. f. Familie G. M. KRIJGER. Korte Noordstraat L 104. W. A. VERBEEK en Echtgenoote. p. f. Spanjaardstraat. A. SCHUIT en Echtgenoote. Café Bloemendaal. p. f. St. Laurens. in de Lange Delft, schuin over de Nieuwstraat, heeft voorhanden Adres C Minet, Rijwielhandel en Re- paraHe-Inrichting, Korte Noordstraat. JÜO A l lanaiBiflaBmaBH Franscb product, ter vervanging van INMAAKBRANDEWIJN, zeer geschikt voor het zelf maken van Boerenjongens met Sun-Maid Rozijnen. Iets fijns, iets nieuws en goedkoop, per literflesch met gebruiksaanwijzing Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs als derde Msipje, Adres Hontkaai H 118. liefst niet boven 14 jaar, als hulp kinderen, van 912 en 35Vs uur. Adres Dwarsksde 110. bij ■BBnHMMRBBHnHBBP in de Lange Delft, schuin over de Nieuwstraat, heeft voorhanden voor de morgenuren. Zon !ags vrij. Adres Koudekerksche weg 139. Adres Mevr. Vertregt, St, Janstraat. ATTENTIE! Lees dit eerst. wig mm s/i wit katoen voor Sloopen 36 ct. 8A Prima 54 55 wit katoen voor Hemden 24 55 prima katoen 34 55 10/4 graslinnen voor Laken 59 55 10/4 prima graslinnen voor Laken 79 55 x% geelkatoen 53 59 10/4 n vinger dik 69 55 Olifantlinnen 65 55 9/8 geel katoen voor Kinderhemden 18 55 9/s Prima 27 55 GU geel katoen voor Hemden zwaar 26 55 37 80 c.M. wit Jeams 85 wit Flanel 37i/2 23 55 Dames Jeager Broeken vanaf 169 yy M Broeken met wol, thans 219 jj 50 Dameslijfjes met wol, donker Roggé 125 j9 wollen Dameskousen, bruin 124 55 Dameshemden, geel katoen 99 200 Heerenbroeken en Borstrokken jeager 95 500 n tricot 124 Heerenflanellen, vanaf 125 Heerenbroeken en Borstrokken 150 wollen Heerenborstrokken nog enkele stuks van 650 voor 290 3 paar wollen Sokken, voor slechts 150 Nog enkele Overhemden prima percal 175 Prima Manchesterbroeken, thans 375 5000 Sporthemden, donker, thans 145 (haast weggegeven) 250 licht gekeperd, thans 155 Jeager Hansoppen, vanaf Jongensbroeken en Borstrokken, vanaf 1000 ongebleekte Baddoeken, 50 X 100 500 thans Kleine partij wollen Truien, leeftijd 4 en 5 jaar, slechts ct. 175 Wollen Mutsen, uitzoeken 49 ct. Bruine wollen Kousen, diverse maten 64 REUZEN PARTIJ gemoltonneerde Jongens- en Heerenbroeken en Borst rokken, 't beste wat op de wereld te vinden is worden opgeruimd metlOpCi. korting. 80 c M. breed Flanel, schande koopje 42 Fransche Flanel 42 Gezondheidsflanel, thans 49 Jeagerflanel 34 reuzen mooi 39 Molton, extra zwaar 44 Sportflanel 29 Gekeperd Sportflanel, haast U 34 Bruin Manchester, thans 99 Rood Ratiné, spotkoopje 42 171/2 125 Mouwschorten, thans 100 Dames 150 50 Japonschorten, koopje 200 Pompadourschorten, nieuw model Kinder Mouwschorten, vanaf 500 Onderschorten, spotkoopje Dameshemden met feston, thans Damesbroeken Dameslijfjes, thans Dames Tricot Tailles Dames Jeager Tailles Dames Flanellen, vanaf Dames Tricot Broeken, koopje Gestreepte Zijden Dassen 210 Gehaakte Dassen, nieuwe dessins, van 400 voor Zwarte Sjeals Theedoeken, vanaf 189 ct. 124 139 290 145 94 94 59 67 95 95 149 169 250 94 MERK, Gortstraat 333, Middelburg,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 3