BOEKHANDEL BAURDOUX. Utgt 8u?# C 95 - MiiUallrarj SPEIJER'S Glazenwasscherij VAN GRAAFEILAND, Sclmitvlot, Middelburg. 1 J. BOSSMMetor l to q JE besie adres voor Wrochten Firma C. van Holthuijsen, INSTALLATIE-BUREAU A. VAN LOO, M. C. BOGT, f. L. A. VAN DEN BROEK. Arnemuidsch Voetpad T 160e. Schoen- en Laarzenmaker. C. DE VOS, Julianastraat W 16. Agent van „De Courant" en „De Telegraaf". P. J. VAN HECKE. GEBROEDERS BOLIER. J. J. JULIANUS, A. WONDERGEM. A. MEEUSE ZOON. W. DANIËLSE Jr. L. P. GOOD. L. B. VAN HOUTE. A. VERHULST. Wed. J. v. d. DRIEST. Handel in Melk, Boter, Eieren, Groenten en Aaadappelen. p. f. Langeviele K 220. A. W. BOUCHERIE, R. J. DE MUIJNCK, J. VADER, A. J. CALLIBER, Schilder. Oostkerkplein N 159. H. P. RODA, C. DE WOLF. G. DE NOOD. G. HOLLEMA. C. J. HOLLEMAKlaassen. J. P. DE RIJK, C. M. DE RIJKE. M. VAN DEN ENDE P. JONGENEEL, A. L. ROSKAM, G. J. LAMBERTZ. J. P. DE LANGE, P. DE WITH, Spanj aardstraat E 83. Timmerman en Metselaar. A. LABRUIJERE. W. C. TAZELAAR. J. VLEUGEL. ADR. BUIJS. C. M.^REMIGIUS. L. VAN OORSCHOT. G. VALK. A. GOUDSWAARD, I J. A. J. SEYMOUR. Wed. C. VAN MOOLENBROEK p. f. Wal B 104. J. VAN DER HOEK. A. WAGENSVELD. C. v. NIEUWENHUIJZEN. J. TAMMELING. H. SUKKEL, Mr. Schilder. Spanjaardstraat E 84. A. BUIJS. J. J. MULDERS F. A. DE JONGE. M. H. ANNOT, P. VAN KUIJK, Oude Kerkstraat. P. DE PLAA. W. J. DE SCHIPPER. C. J. RIJKE. C. L. JONGEPIER. J. DINGEMANSE. Firma A. T. STEENDAM—De Kok In Modes. W. J. BOSDIJK. J. ALLEWIJN, I. VERELST. W. P. PIETERS, KOLENHANDEL. A. DE TROIJE, Café Pottenmarkt. Molenwaker en in Landbouwwerktuigen, p. f. R. R. AUGUSTIJN, A. J.'.VANIBOVEN. FIRMA A. HOOGENBOOM. K. J. WIESSNER. J. HUIJSMAN. J. G. VAN MEERENDONK. W. P. WATTEL. J. WIELEMAKER, C. MINET, Rijwielhandel. Korte Noordstraat. P. C. DE HAMER. Seisweg 163. Firma Wed. J. J. PIETERS. Korte Noordstraat 108. Brood- en Banketbakkerij. P. A. PIETERS. P. F. DAMMAN. J. W. FRANCOIJS. DE BIJENKORF. FIRMA J. KONRAAD Zn, IC. J. VAN LOO. M. WARNAU. H. J. CLEMENT. Noordpoortstraat M 4. Complete Meubeleering. p. f. C. J. BLIEK. Noordplein 217. VISSER REMIJN. P. VAN DOKKUM. W. J. CORNELISSE. ri Bij aanvang 1924 mijn ge- o N achteCliëntèle een gelukkig 5 O Nieuwjaar. 5 „In de Kleine Winst". j? ja j-. Handel in Suikerwerken, 00 O 5 Tabak, Sigaren, Sigaretten. JAC. L. A. DEJ'LANGE. J. C. DELST. A. M. HOFMAN. M. HONDIUS. ANNA M. DRONKERS, Wed. P. ABRAHAMSE. Grossierderij, Vlasmarkt L 13. C. GUYOT. JOH. JEELOF. D. L. RIJKAARD. FIRMA J. A. PIETERS. P. J. LE DUC, Firma G. de Hamer, Vleeschhouwer. p. f. Lange Noordstraat. THEOD. A. SCHIPPERS. N. SCHIPPERS—Hessels. J."P." MAARTENSE, G. DE SMIT Vlasmarkt. Zadel- en Koffer makerij. M. VAN LOO, KLEEDINGMA&AZIJN. 1 p. f. Korte Noordstraat. A. J. J. LISTING. J. v. STEVENINCK. A. STRIK. S. VAN EENENNAAM. K. JANSZEN, v.h. Wed. L. Boone. DROGISTERIJ „DE ZON". L. JANSE, Noordstraat. N. A. STIJLEN, F. GABRIELSE. GABRIËLSE. D. FLIPSE. J. P. BAAS. Hf C FREDERIKS. J. VAN OUWERKERK. Bree E 280. G. M. LUDIKHUIJZEN en ANDRIËSSEN.' K; DIJKSTRA. J. HEIJNSDIJK L. J. VROON, J. C. BOUWENS. J. VAN SCHAIK. Vraagt SCHONIS' Schoenen. L. ROOSE, R. A. BASTIAANSE. naast het HOSPITAAL. Bewaart uw Stempels, ze hebben waarde. L. DINGEMANSE, C. DINGEMANSE. Nieuwe Haven. C. GEERSE, WED. A. BREEL. Ondergeteekende wenscht aan vrienden en kennissen een gelukkig jaar toe. Elgenhaardstr., Middelburg. p. f. p. f. Ondergeteekende wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig en voorspoedig ;aar. J. N. STEP, Meubelmaker en Behanger. Dwarsstraat T 6. Huis-, Grof- en Kachelsmederij, p. f. Spuistraat F 107. Handel in Aardappelen, Spuistraat, p. f. Tel. 337. Sigarenmagazijn „Zeelandia" Lange Burg. Schoenhandel. Breestraat. p. f. Maat- en Reparatiewerk. p. f. JOZ. BLIEK v.h. Tavenier, Breestraat O 157158. Smederij en Kachel makerij. Handel in Vischwaren, Aardappelen en Groenten, p. f. Lange Breestraat. Expediteur en Sleper. Telef. 443. Korte Breestraat 166. p. f. Handel in Galanteriè'n. p. f. Lange Burg. Schoenmagazijn „De Arend" p. f. Lange Burg. Handel in School-, Schrijf- en Teekenbehoeften. FILIAAL SINDERAM Co. Magazijn vanjHuisvljjtartikelen. p. f. Slager. p. f. Langeviele. Aan Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar Timmerman en Metselaar. Langeviele K 239. Langeviele, wenscht zijn clientèle en vrienden een GEZEGEND JAAR toe. Schuitvlotstraat O 285. Melkhandel. p. f. p. f. Limonadefabrikant, wenscht zijn geachte begunstigers, vrienden en bekenden een voorspoedig Nieuwjaar. Brood-, Beschuit- en Kleingoedbakkerij. p. f. Brakstraat. Rund- en Varkensslagerij, p. f. Schuitvlotstraat N 207. LLf GELUKKIG NIEUWJAAR gewenscht door p. f. Stucadoor. Brakstraat 258. Schoenmaker Verwerp straat. p. f. v.h. I. Suvaal. Bode van Middelburg op Vlissing. p. f. Verwerijstraat N 145. Café Molenwater, wenscht zijn Cliè'ntèle een GELUKKIG NIEUWJAAR. Singelstraat N 202. Fruithandelaar. p. f. In Winkelzakken, Inwikkel-, Pak- en andere Papier waren, p. f. Bastion 74, Middelburg. Handel in Aardappelen, p. f. Singelstraat. p. f. Coiffeur. p. f. Lange Burg. Brood-, Beschuit- en Kleingoedbakker. p. f. Korte Burg. Melk, Boter, Kaas en Eieren, p f. Korte Burg. Handel in Fruit enz. p. f. Burgemeester Takstraat. Boekbinderij „Het Uithangbord p. f. Bogardstraat D 39. Lood-, Lei- en Zinkverwerker. p. f. Blindenhoek C 46a. Timmer- en Metselbedrijf. Telef. 416. Lombardstraat C 72. p. f. Latijnsche Schoolstraat D 24, Handel in Koloniale waren, Koffie en Thee, Biscuits en Suikerwerken, wenscht zijn cliè'ntèle een gelukkig Nieuwjaar. Bierbottelarij jen Limonadefabriek. p. f. Wal B 71. "ipTJÏ Handel in Brandstoffen. Café „Het Gouden Slot", pjT? p. f. Wal B 74. Kleermaker Wal. p. f. Kruideniers- en Grutterswaren, Aardappelen en Groenten, p. f. Spanj aard straat E 89. Tabak, Sigaren en Kruidenierswaren, p. f. Spanjaardstraat. p. f. Schoenmaker, Spanjaardstraat. p. f. Electro-Technisch Bureau, p. f. Spanjaardstraat Luxe Brood- en Banketbakkerij, p. f. Balans E 108 Schoenmaker, p. f. Oude Kerkstraat B 82. Magazijn van alle soorten Heeren-, Dames- en Kinderschoenwerk. P-f; Handel in Fruit en Aardappelen, p. f. Langeviele K 226. Brood, Banket en Suikerwerken. p. f. Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij en Fjjne Vleeschwaren, p. f. Langeviele K 218. Rijwielhandel, p. f. Langeviele. Mr. Timmerman. Langeviele H 213. Middelburg p. f. p. f. Langeviele K 405. Sigaren, Sigaretten, Tabak enz. p- f- Langeviele 393 B. C. GEERS. Kruidenierswaren Tabak en Sigaren, p. f. Noordpoordstraat 289. Meubelmagazijn Erven J. GABRIËLSE. p. f. Lange Noordstraat. wenscht haar geachte Clientèle een voorspoedig jaar toe. Kantoor Langeviele K 212. wenscht zijn geachte cliè'ntèle een "GELUKKIG NIEUWJAAR. Schoenhandel Langeviele K 194 Bjj den aanvang van het Nieuwe jaar mjjn beste wenschen [aan vrienden, bekenden en begunstigers. R. R. VAN DE WOESTIJNE, T Langeviele, Middelburg. Kapper. p. f. Pottenmarkt K|192, p. f. Grossieren 'Winkelier, p. f. Pottenmarkt. Banketbakkerij, p.; f. Pottenmarkt K 413. tGrossier in Chocolaad, Suikerwerken'en Banket. IJs- en Melksalon. p. f. Langeviele K 214. Aan vrienden en'begunstigers mijn beste wenschen op den eersten dag van 't jaar. Papierhandel Drukkerij Firma F. DEN HOEDT, Beddewjjkstraat K 131. Schoenmaker "en Lijkverzorger. p. f. Molenberg K 99. Handel in Petroleum, Bruinkolen, Turf, Kachelhout, Poetsartikelen, Waschartikelen en Borstelwerk, p. f. Jeronimusstraat M 105. Bode Spaarkas „Handelsbelang. Lijkverzorger. p. f- Lambrechtstraat L 100. Handel in Brandstoffen, p. f. Korte Noordstraat. Stalhouder, wenscht zijn geachte clientèle, vrienden en bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR. p. f. p. f. p. f. Garage-'en Rijwielhandel, p. f. Seisweg. Papierhandel Middelburg, wenscht zijne geachte clientèle een voorspoedig Nieuwjaar. Klein Vlaanderen M 169. p. f. Handel in Dames-Modeartikelen, p. f. Korte Noordstraat. Domburgsch Schuitvlot. Magazijn van Ijzerwaren en Huishoudelijke Artikelen. p. f. Timmerman en Metselaar, p. f. St. Jorisstraat L 65. De ondergeteekende wenscht zjjn geachten Begunstigers, Familie en Vrien den een gelukkig' Nieuwjaar. L. A. TANGE, Domb. Schuitvlot. Mr. Schoenmaker. Koster R. K. Kerk. p. f- Lombardstraat. Rp'wielen,';Motoren, Automobielen. Verhuur- en Reparatie-Inrichting. Sportartikelen. p. f. p. f. Handel in Koloniale Waren, Bieren en alle soorten Brandstoffen, p. f. Zandstraat. Kaas- en Vischhandel enz. p. f. Schilder. p. f. Kousteensche dijk P 45. De ondergeteekende wenscht zijn ge- aohte cliè'ntèle een Gelukkig Nieuwjaar. A. REMIJN, Nieuwe Poort, f'Handel in Kruidenierswaren, Tabak, Sigaren en Brandstoffen. x> O Melkfabriek „De Nieuwe Landbouw", p. f. Hofplein. Bjj den aanvang van het Nienwe jaar mjjn beste wenschen Van Wrienden, B<Ë kenden en Begunstigers. J. ROTH, Verwerijstraat. In koloniale Waren, Tabak en Sigaren. Handel in huishoudelijke Artikelen, p. f. Pottenmarkt K 177. Ondergeteekende wenscht zjjn geachte cliè'ntèle,* zoowel binnen als buiten de stad een voorspoedig Nieuwjaar. A. THEUNE, Tel. 9. Sleeper, .Domb. Schuitvlot. Begunstigers' en Vrienden een rijk gezegend jaar gewenscht. IZ. DE RIDDER, Schoenhandel. Complete Meubileering. p. f. Lange Noordstraat. Schoenhandel. Vlasmarkt, p. f. (Huize „Zoutelande") Noordstraat L 183. p. f. J. KLAVER. „Verkoophuis Amerikaan". Hartelijk Gelukwensch. Noordstraat. P-'f. Bloemenmagazijn, Lange Noordstraat, p. f. J. HOOFTMAN Jr. Heerenkleeding-Magazijn. p. f. Vlasmarkt, Dames- en Heeren Kapper, p. f. Lange Noordstraat. Touwhandel. p. f. Vlasmarkt Limonadefabriek. p. f. Vlasmarkt. Kapper. Coiffeuse. p. f. Lange Noordstraat 28. Vlasmarkt L 14. In Granen en Meel. p. f. p. f. Schoenmaker, p. f. Seisstraat. Fruithandel, p. f. Korte Noordstraat. Broed-, Koek- en Banketbakkerij, p. f. Seisstraat- Korte Noordstraat. Handel in Graan en Meel, p. f. Handel in Touwwerk, p. f. Seisstraat. p. f. M. J. SCHOEVERS. Rund- en Varkensslagerij, p. f. Jasmijnstraat. Mr. Schoenmaker, p. f. Jodengang R 227b. Handel in Rijwielen en Onderdeelen. Verhuur- en Reparatie-Inrichting. P- f- Vlasmarkt L 18. ij AU v V p. f. Café Vlasmarkt. Kaas- en Vischhandel. P- f- Varkensmarkt. Timmerman en Metselaar, p. f. HofpleinE 295. Slager. Wagenaarstraat—Hoek Bree. p. f. Brood-, Beschuit- en Dessertbakkerij, p. f. Timmerlieden en Metselaars, p. f. Bree. Winkelier. P- f. Bree. Handel "in alle soorten Fruit, Tabak, Sigaren en Sigaretten, Chocolade en Suikerwerken. p. f. St. Janstraat. Banketbakker. p. f. Lange Noordstraat. Kachelsmederij. p. f. Wagenaarstraat. Handel in Fijne Vleeschwaren, Boter en Vetten. p. f. Kortedelft G 8. „The Globe Trotter" en „Rembrand". p. f. Giststraat. Wijn- en Gedistilleerdhandel „De Keijsers Croon" wenscht zijn geachte Clientèle een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Balans A 61. Banketbakker. Langeviele K 404. Middelburg. P- f- Mantelmagazijn MAISON H. C. VAN HILST. p. f. Korte Noordstraat. p. f. Melk- en Groentehandel. P- f- Domburgsch Schuitvlot. Handel in Tabak, Sigaren en Sigaretten. P- f. Gravenstraat I 257. Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan alle Vrienden, Bekenden en Begunstigers, W. P. DE JONG, Bakkerij, Gravenstraat. p. f. Groente- en Fruithandel, p. f. St. Janstraat. Handel in Kruidenierswaren, Chocolade en Suikerwerken, Boter, Eieren, Tabak en Sigaren enz. p. f. Korte St. Pieterstraat. Ondergeteekende wenscht zijn geachte cliè'ntèle, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. A. DOBBELAAR en Echtgenoote, Seisweg R 171, Middelburg. J. DE STEUR en Echtgenoote. Noordsingel R 62. P- f; P. DORLEIJN. Timmerman, p. f. Vlissingsche Straat. C. BOONE en Familie. Beenhouwerssingel. J. FLIPSE, Bloemenhandel, Spanjaardstraat E 80, wenscht zjjn clien tèle een voorspoedig jaar. Hartelijke gelukwensch MEJ. B. DE WITTE, Oostuumnaaister, Eigenhaardstr. P 224. A. KERKHOVE, Meubelmaker. Het beste adres voor eerste soort 2e hands Meubelen, p. f. Hoogstraat, Middelburg. P. DEN HOLLANDER, Heerengracht M 33, wenscht zijn clien tèle, vrienden en kennissen een gelukkig Nieuwjaar. Ondergeteekende wenscht zijne geachte Clientèle een gelukkig en voorspoedig jaar. A. LE DUC P.Jz. Lange Geere. Schoenmaker. MEJ. VAN GEMËRT. Strijkinrichting, Bree, wenscht hare geachte Cliè'ntèle een gelukkig Nieuwjaar.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 2