DACHT Uü Zeldzametijdeüjka Aanbieding D. C. BOUWENSE, NOORDSTER SCHOENEN. Goedkoop Reclame Aanbiedin Speculaas f. P. I. Melange Je Abdij" ortstriat Winterkleeding. Ook de JfMA"-Jas en -Mantel M. VAK L00, vJL- J. Nierse, Vraagt Uwen Winkelier Van Mellr's Wit- in Tarwsbrood Brandstoffen. h REMIJN, Wasscben in Fijn M WRKHÊYS ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Maakt daarvan gebruik Groote Wandel bazar, U weet toch!! f 3,90 - 3,90 1 - 3,90 Overhemdsn, Boorden eo Manchetten Biscuits, Bonbons, Drops f W. ROOSE, Vergelijk ze gerust Woensdag 31 October 1923. Acht en twintigste Jaargang. C. BOT BIJL, St Janstraat. SIGARENMAGAZIJN PAUL-BUTLER, Keukenkachel (merk Couvin.) Wed. BREEL, St. Pieterstraat. Degelijke Kost- en inwoning Het vorig jaar zoo geroemde van 12 cent per ons, is GEREGELD VERSCH voorhanden. Per 72 blik 10 cent per ons. C. KLEROQ, Gravenstraat. !i Muf 6SB lit waarbij de Nieuwste HOLKA DOUBLE, KORTE NOORDSTRAAT E 3 MIDDELBURG. HUISMOEDERS LET ER OPer zijn heel veel merkenmaar er is maar één merk allerfijnste Melange PBflf i W. P. DE JONGE, Gravenstraat. Je beste adres voor alle soorten Zandstraat Q 190, Middelburg. VAN NELLE's THEE v/h TIMMERMANS, Noordstraat Sterk Transportrijwiel te koop, Voor regen en wind Dames- en Heeren-Parapluies Speciaal ingespannen voor Trouwrijden. „VLAGGETJESDAG" PRO 1EBE Voorde Kleintjes Visch, Vleesch- en Wildpasfeien Firma J. M. VAN HEUSDEN. No 5 Verschjj&t 's Woemsdagsmi dd*gs Ad rerte*tië* kusnee tot uiterlijk 12 uur ssHgemoiues ^rurdea aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. Pr!j# AdvRftcalii» t Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238 w- - J Sleept sU D bij PAUL VAN SLUMS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. De allerfijnste TOILETZEEPEN van 40 ct. thans 25 ct., van 30 cent thans 18 cent, van 20 cent thans 12 cent PIANOKAARSEN, alle kleuren, slechts 4 cent per stuk Groote Tube fijne TANDPASTA, van 40 ct. voor 26 ct. Potten fijne SCHEERZEEP voor slechts 78 cent Kokertje SCHEERZEEP van 50 ct. voor slechts 28 ct. Heerlijk frissche EAU DE COLOGNEZEEP, gr. stuk 13 ct. CLOSETPAPIER, prachtvolle kwaliteit, groote dikke Rol, slechts 15 cent. Groote Blokken ALLUIN 13 cent Tube ATOL TANDPASTA slechts 5 cent De echte OLIJFOLEEZEEP slechts 2© cent Alleen bij GEOPEND Groote sorteering Tabak en Cigaretten. KORTEDELFT G 3 MIDDELBURG. DE SCHOEN VOOR IEDEREEN. „08 MOOIE LUXE DAMES (1 BAND) MOLLIÈRES STERKE DAMES (1 BAND) HOUT GEPEND Hst t}98t8 adres yoor het epdogn nn BREE E 281. is n ii Jongefa, Ulsters en Paletots f 5,50 Heeren Ulsters en Puletots -12,50 R&tiné Klnderjasjes - - 4,50 Pietsjekkers 0,50 Ratiné Bonkers 17,50 Regenjassen, Mantels vanaf - 7,50 met 12 maanden garantie voor waterdichtheid. EEN PROEF EN HET IS OOK UW MERK!!!! Vergelijk ze met alle en U zult zien dat de beroemde allerfijnste Melange „D E A B D !J" bij bakken, braden en op de boterham aan de spits van alles staat. Dat komt door geheel nieuwe en hygiënische manier van bereiden Ze wordt door HEEL ZEELAND door DUIZENDEN Huismoeders gebruikt. EEN MOOIE KANS VOOR U OM TE BEZUINIGEN! Vraag ze nog heden Uwen winkelier en let op het merk op ieder pakje I prima kwaliteit, Wit brosd 18 ct Tarwebrood 14 et. is en bltfft m in onsen en Va onsen ver pakt van 25, 29, 32 en 35 cent in groote voorraad. Ook LOSSE Thee fijn of grof van blad, zuiver van smaak en goed water houdend in alle prijzen vanaf 25 cent per ons. Aanbevelend, is KONINGSTRAAT E 245. A. GEENSEN, Stalhouderij - Bree E 141. BILL IJ K E PR IJ ZEN. MIDDELBURG. DONDERDAG 1 NOVEMBER van 11-4 uur KAUWGOM VOOF m inois DE FAAM Van 13 regels 45 cent, iedere regel noeer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement van 1000 of 500 regels voordeei'ge voorwaarden. dat de omzet van allerfijnste nog steeds zou stijgen ondanks al'er con currentie, als de kwaliteit niet zoo fijnen heerlijk wasDat bewijst u immmers genoegAanbevelend, iederen dag naar uw werk, afgemat en uit geput door pijn in den rug Bij duizenden is dit het geval. En het is zoo vaak onnoodig, want, meestentijds is de oorzaak een nierkwaal, die door Foster's Rugpijn Nieren Pillen verzacht en gebeterd kan worden. Nierkwalen bomen veel voor onder alle standen, maar worden zoo dikwijls ver waarloosd, omdat zij 200 ongemerkt jarenlang kunnen ontwikkelen zonder dat men de ware oorzaak verdenkt En noch de broodwinner, noch do moeder van h-t gezin kunnen, wanneer eindelijk de oorzaak wordt begrepen, voldoende rust nemen Let op uw nieren en houd deze gez ind. Voortdurende rugpijn is een waarschuwing van nierzwabte, evenals pijnlijke, ongere gelde urinelooziog en abnormale uitziende urine. En als gij tevens last hebt van rheumatische pijnon. hoofdpijn, vermoeid- beid, zenuwachtigheid en duizeligheid, neem dan uw maatregelen In het begin zijn nieraandoenicgen het gemakkelijkst te genrzen. Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen do zwakke nieren op te wekken, te' om verzachten, te versterken en genezen. Zij zijn over de geheele wereld bekend. Zij genezen niet allea^en werken niet op de maag, lever of ingewanden Juist het feit, dat zij alleen en zeker op de nieren en blaas werken, verklaart het groote Succes van Foster's Rugpijn Nieren Pillen Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken a f 1,75 per doos. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerplllen Maagpillen Zalf Korte Delft G 14, Middelburg. Prima Sigaren ir. alle prijzen, Zie de Etalage. Geloof niet dat eczeem niet spoedig be teren ban Foster's Zalf voo komt, dat de kwaal zich uitbreidt en gaat de ontsteking onmiddellijk tegen. U zult verbiasd staan Over de antiseptische en boeiende eigen schappen dezer zalf tegen alle huidaandoe ningen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist- zeken a f 1,75 par doos. Te koop een zoo goed als nieuwe Adres Hendrikstraat W 73. dat allerfijnste steeds versch te krijgen is bij U weet toch dat ze maar 32l/» cent per pond kost en iedere vergelijking met Natuurboter kan doorstaan aangeboden aan twee broers of vrienden met vrije Slaapkamer. Brieven onder No. 9, bureau „De Faam". Prima Carbid 20 cent de Kilobus, Imit, So'ar Lamp f 4,50 Kaarslamp geheel van koper f 2,50. Kaarsen 3 cent. De beste Ba'terijen 25 cent. Zaklamp goedkoop. Rijwiel Comp Langedelft 152 b/d Markt. die allerfijnste met al'e andere sco'ten en u zult sin dat ze het wint ook bij u Zioels bij duizenden huismoeders voor u Let n vooral op het merk op ieder pakje dat is uw baken Aanbeveler d Ook aan mijn kar te krijgen 1 op goeden stand, zeer geschikt voor Heer alleen, of voor gezin zonder kinderen Brieven onder lett r Y, bureau v. d. blad. ABDIJ". wordt door heel de stad bezorgd Beleefd aanbevelend, Een uitstekend adres voor hot opdoen van hob ik in voorraad eea zeldzaam groote keuze in ia prijzen van af 2,25. KIN DER-PARAPLÜIF.S in prijzen vanaf f 1.60 bij Noordstraat, Middelburg. Het Bestuur heeft het voornamen om op vlaggetjes te laten verkoopen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan den geestelijken arbeid onder onze militairen bij leger en vloot. Met aandrang beveelt zij deze inzamn liug bij een ieder aan. Is een heerlijke trac* tatie èn een uitste* kend hulpmiddel bij de spijsvertering, zóodat de kinderen van hun v o e d s e *t volle genothebbeo. Ook werkt het zeer zuiverend op hun gebit. „Wrigley^ na eiken maaltijd" is een goe« de levensregel voor een ieder. yr h 20 Overal verkrijgbaar Importeurs: Pa. B. Meindersma. Den Haag. met zware drager. Adres Rozenstraat 215. Ilarir.g in flacons 25, 35, 50 ct. Mo selen in flacons 45, 55 ct. Paling in Gelei f 1.10, f 1.80. Garnalen in Gelei 45 ct. Sardine 16. 20, 35. 50, 80, 90, 150 ct. Zalm, klein blik, 38, 40, 45, 50, 80 ct. Zalm, groot biik, 65, 75, 100 125j 135 ct Kreeft per blife f 1 20. f 2 20 Kippered Herring 70 ct. per blik. 60, 70, f 1.20 en f 1.75 per biik en flacon Leverpastei 25, 35, 50, 80, 100 ct. Sarnbds 55 ctlloemboe's 50 ct., Trassie, Java Suiker, Kroepoek, Mie Agar Agar, Aij »r's Klapperolie, Stya, Mangoe Chut ney enz. erz. Worcester Sauce, Yorkshire Relish. Champignons, Truffels enz.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1