NIET Magazijn „De Hondt, Bussen Appelmoes, Oliejassen, Oliepjjpen, Oliebroeken Priwsa Roomboter met Rijkswerk, Zuurkool Hoede en Wiite PORT Prima Borfleanx fijnen f. P. IALJERS, Marlt IK Nieuwe Raten allerfijnste Melange „DE AB F. IALJERS ZOOM, Ylissingscbesti. 58, Middelburg. Speculaas f. P. IALJERS, Markt WRIGLEYS IÉ bikf lour 20 ei!. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN lij DIJKSTRA gp de BREE I Ontvangen de prima merk „DE BETUWE". allerfijnste Melange De Abdij, FIRMA L, 6ABRIELSE ff h Complete Meubilèering". i it iftiÉftti ii twin itiifeii ii Ititf ui ii lüfitA y ONTVANGEN Verkoophuis Amerikaan, Belangrijke Prijsverlaging. SA MOS „D e A b d ij". Prachtig bruin wordt uw vleesch en visch Heerlijk smaakt uw boterham Heerenpetten J. HOOFTMAN, Ml El, Flitelril 8, Te kiir m ut I Tb loos hi Ynvfuntji Coöperatieve isikinrichtieg ..WALCHEREN" Wal. Woensdag 24 October 1923, A cht en twi o t gste J a arga r g. IDRAtëttlA-vANVALKErtBURCVS-. Degelijke Kost- en Inwoning „D E A B D IJ" Te koop een Kamerkachel Dam Zuidzijde 0 58. Telefoon Ho.'56. HHHHHHMÏÏBKWHHBïIBöHJOTS'BKiMHHïï H Levert prima eigengemaakte BEDDEN en MATRASSEN M nnnnnDónnaHuaannnjnannnonnnn TABAK. TABAK. M. YAANI per V> K G. f 1,10. v.h. C. FLIPSE, Wal. f 1,20 en f 1,50 per flesch. f 1,00 en f 1,40 per flesch. vanaf f 1,00 per flesch. i H| Het vorig jaar zoo geroemde van 12 cent per ons, is GEREGELD VERSCH voorhanden. Per V2 blik 10 cent per ons. Ontvangen een groote zending Zelfstrikkers, Strikjes, Summi Boorden en Tricot Qhaies, Firma J. M. VAN HEUSDEN. No. 4, TerschflEt 's Woensdagsmiddags. IdTeirteatiësi kimi&e® tot uiterlijk 12 aur tuutgemames wordea aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. Uitgevers:. LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238 bij PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. LEEUWARDEN-^ allerfijnste Melange „De Abdij" Wachten iê HHT* Bij bus van 1 K. G. inhoud 65 cent. "Tffi Huismoeders in de Nieuwe Buurt U weet toch allemaal wel dat steeds versch te krijgen is bij OOOP. BROEDERBAND, Dat die ze door den grooten omzet altijd versch heeft en U daar CADEAUX-LIJSTJES kunt bekomen Vandaag één proef en U blijft vaste verbruiker omdat „DE ABDIJ" ook Uw merk is 111 3 LANGEVIELE K 388-89 MIDDELBURG Q Er is niets nieuws onder de Zon. Noordstraat C 24, naast de R.K. Kerk. Van af heden is de prijs voor de ra ra ONTVANGEN: Groote Sorteering Gekleurde Kleedjes, Gemaakte Dames- en Heeren-Ondergoederen, STERKE SCHOOLKOUSEN, TH. WIJTMAN, Langedelft A 100. ra Wederom voorhanden 5 CENT PER POND. HALT!! HALT!! als u maar uitsluitend Ze kan door haar moderne bereiding iedere vergelijking met Na tuurboter glansrijk doorstaan. Ze geeft dank zij die nieuwe en streng hygiënische manier van. bereiden gegarandeerd dezelfde voedingswaarde ais Natuurboter! Huismoeders, let u vooral op het merk op ieder pakjeDat merk is uw baken in dezen tijd van bezuiniging Ze kost maar 3272 cent per 72 pond met bon voor practische huishoudelijke voorwerpen en is dus een prachtige en verstamdige besparing voor iedere Huismoeder! Voor Wederverkoopers bij in de nieuwste dessins, alsmede een prachtige s o r t e e r i n g uiterst voordeelige prijzen. VLASMARKT 146. L Middelburg. KAUWGOM TE KOOP: FAAM PrJJy Atdv«rtbwfïSw i Van I3 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters tiaar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeeiige voorwaarden. Burgërmhs Stand v&k Middelburg. Van 1522 Oct. ONDERTROUWD L. den Engelsman, 22 j. en M Moens, 20 j. L. Tissink, 25 j. en C J. Tissink, 25 j P. v. Hemert, 22 j en W. S. Paardekooper, 18 j. GETROUWDW. Stevense, 26 j. en N Gideonse, 26 j. P. Steenboek, 25 j en C L. de Klerk, 25 j. J. v. d. Berge, 21 j. en G. M. J. Desson, 22 j. W. H. Hetzel, 28 j. en J. H van Heusden, 25 j. BEVALLEN: A. W. van Sluijs, geb. Lensen, d. M. Nieuwdorp, geb Gernler, z J. M. v. d Pas, geb. Kok, d. C. J. Hen- drikse, geb. Legerstee, z. J. de Bree, geb. Dingemanse, z. OVERLEDENH. A. Buesink, geh met J, 't Hart, 73 j. Ds eindalooze taak ier muwsn, Gemiddeld werkt een huisvrouw langer dan ieder ander. De rust, die zij kan ne men, is slechts een onderbreking van baar nooit eindigende taak. Dit is te betreuren. Alle lichaamsorganen voelen de inspanning, vooral de nieren. Dan vertoonen zich urinestoornipsen, zenuwachtigheid, prikkel baarheid, hoofdpijn, duizeligheid, pijn in den rug of in de lendenen en zijden, loom heid, moedeloosheid, bloedarmoede. De vrouwen moeten er werkelijk op uit zijn om dit te veranderen. Meer tijd moet worden gevonden voor rust ed voor ont spanning buitenshuis Voorkom zoodoende de ontwikkeling van rheumatiek, water zucht, steenvorming, graveel, of nier- en blaasontsteking. Laat Foster's Rugpijn Nieren Pillen u nu helpen. Wacht niet, tot de vermoeide nieren uitgeput zijn. Neem een verstandige leefwijze aan en vertrouw het herstellende werk aan Foster's Pillen toe. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1,75 per doos. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerplllen Maagpillen Zalf aangeboden aan twee broers of vrienden met vrije Slaapkamer. Brieven onder No. 9, bureau „De Faam" is ze steeds versch te krijgen, die allerfijnste Melange Daar'kunt U ook cadeaux-lijstjes krijgeD. U weet toch dat U op de bons van mooie huishoudelijke dingen kunt krijgen en U ze o.a kunt bewaren voor moderne ONTBIJT en THEESERVIEZEN Foster's Maagpillen regelen de lever en wekken de maag op. Zij genezen verstop ping, slechte spijsvertering, maagpijn en galzucht. Houdt uw gestel in orde uw geest helder en uw lichaam flink door nu en dan een dosis Foster's Maagpillen te gebruiken. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0,65 in apotheken en drogistzaken. In d«n winter gebruikt men natuurlijk Burol. Maar menigeen zou verstandig! doen om voor het verzorgen van de nu reeds mee te beginnen. TB KOOP AANGEBODEN een Opsu Haardje mi Oventje en Kinderwagen met Tafelstoel Adres Korte Heerengracht M 278. in goeden staat. Adres Meijboom, Borgt. Te koop 2 SchlppBratrnien, Man- chesterbroek en 2 Petten (oieow). Adres Heerengracht M 36c. blijft steeds het BESTE adres voor JS q tegen concurreerende prijzen. S Echte Fiiesche He-venbaai, 50 cent per ha7 pond, ook in half onsen 10 cent monsters gratis Baaitabsk van af 25 cent per half poij'l, uit de H.ET.l V -FABRIEKEN te HAARLEM (Oreral allééoverkoop gevraagd) Vraagt ze uw winkelier. Hoofd-Agent voor Zeeland, Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. Tel. Int. 317. O) UJ O N in al'e maten en prijzen. (Het goedkoopste Adres) Beleefd aanbevelend, N O m F+ (Q |pms St* een oogenb'ikje s.v.p. om U oven te zeggen dat allerfijnste Melange U weet wel de echte beroemde steeds versch te krijgen is bij gebruikt! jfcf Zegt mij hoe g' Uw wasch behandelt En IK zog U, wat go zijt. Hoe?.... Gij waecht nog als Uw [grootmoe. Gij, een kind van onzen tijd?? Toe, bekeert U neemt eon VELO, 't Ideaal van .elke vrouw. Dat is afdoend. Met de VELO Wascht U schoon, en zoo gauw a&gfci «gHasMannaMNMMii op goeden stand, zeer geschikt voor Heer alleen, of voor gezin zonder kindoren Brieven onder letter Y, bureau v. d b ad. Adres Lange Goerc K 372. Adres Veersche Siogel S 136. TE KOOP wegens plaatsgebrek een nieuw HEERENRIJWIEL en een in zeer goeden staat zijnde WERK FIETS. Adres Pottenmarkt K 175 (beneden) Het Geliefde Amerikaanse/ie Genotmiddel WRIGLEY'S is uitstekend voor Uw gebit en houdt Uwe tanden gezond en wit 2 2 Bovendien is Uw spijsvero tering door Wrigley's gebaat, Neem na het eten steeds een totukje en let op het resultaat. Overal verkrijgbaar in pakjes van 6 en van 15 ets. Importeurs: Firma B. Melndersma Den Haag. Prima Carbid 20 cent de Kilobus. Imit, Solar Lamp f 4,50 Kaarslarop geheel van koper f 2,50 Kaarsen 3 cent. De beste Batterijen 25 cent. Zaklamp goedkoop. Rijwiel Cotnp Langedelft 152 b/d Markt. 12 Stoelen met trijp bekleed, een Open Haard, een zoo goed als nieuwe Viool met Kast en oen Riet n Kinderwagen. - Adres Veersche weg T 230. De Theeprijzen zijn stijgende en met 1 Januari wordt de prijs nog eens met 10 cent bel»s'ing per ens verhoogd Koopt dus nu onze Thee-Meiange's vt-n f 1.25, f 1 50, f 1.75 en f2.00 per 5 ons en ver meng deze met onze Bloementheo 50 cent per ons Voor reclame geven wij bij ieder pond Thee of Koffie een pond

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1