L mDEI SIJLEI aeger lijfjes aeger broeken aeger borstrokken aeger hemden aeger rokken ,aeger corset lijfjes HI fin t Zou, WR1GLEVS Magazijn „De Rondt," 1. H. fin» J tal Firma 1.1. STEEIDAH-DS161 één merk „DE ABDIJ"! Piano te koop OP T' ZAND Wed. van Oost, Wed. Bostelaar, Wed. Leijnse en J. Sakker. NIEUWE BESSENSAP, Huismoeders, denkt er aan ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Slagroomborstplaat Sterke zenuwen jÉ Stalen lint. No 51, Wit en Brain St. Bicolaas tegenover het Stadhuis. •MtMNMNN Dam Zuidzijde G 58. Telefoon No. 56. Reparatie- of Keerwerk. VERSCH SPECULAAS, MODES. JPÜP* Dat is ook Uw metk "U® Woensdag 19 September 1923 Zeven en twintigste Jaargang, Yerachjjst 's Woensdagsmiddags, Adrerteatië» kunnen tot uiterlijk 12 aar aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238- Burgerlijks Stand van Middelburg, 08 werkelijke oorzaak ?an pUalUke gewrichten bij PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. voor f 200 JF KAUWGOM Heden noteeren wij Gele of Groene Zeep 16, Soda 4, Zout 6, beste Stijf sel 16, Fransche Griesmeel 13, Havermout 13, alles per 5 ons. Bensdorp's Zuurtjes per ons 12 cent. Gekleurde en Zwarte Babbelaars per ons 10 cent. IJsbonbons per ons 13 cent Versche Olienootjes per ons 5 cent. Verschillende soorten Koekjes per ons 13 cent. Aanbevelend, TIMMERMANS, Noordsiraat is allerfijnste Melange steeds versch te krijgen bij Ze kost maar 32'/2 cent per pakje. ONTVANGEN per heele flesch f 0,54 per halve flesch f 0,28 Versch gebaande OLIENOOTJES 25 ct. per pond, 6 cent per ons. VERSCH GEBROKEN BISCUIT. Alles wordt zonder prijsverhooging thuis bezorgd. vermissen Verzoeke Beleefd terugbezorging. Heden ontvingen wij een groote zending met 2i/2 ons gelijk 20 cent. Aanbevelend, TIMMERMANS, Noordstraat Groote sorteering. Billijke prijzen. er zijn veel merken, maar er is maar Koopt U een pakje van een half pond tegen 32y2 cent per half pond met het merk ABDIJ er op en u wordt dezelfde VOEDINGSWAARDE als NATUURBOTER gegarandeerd. Allerfijnste Melange „DE ABDIJ" kan door haar bijzondere, superieure en hygiënische bereiding iedere vergelijking met NATUURBOTER doorstaan. DE FAAM Prijs dor AdvsrtsntiCa i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent, 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Van 10—17 Sept. ONDERTROUWD W. Vermeulen, 25 j en N. M. de Visser, 21 j A. de Lange, 28 j. en A. J. Poortvliet, 26 j. GETROUWD: S. Westerterp, 27 j. en G C. A. Romijn, 27 j. W. Daane, 25 j en S. M. Vreke, 21 j J. C. Meijboom, 29 j. en E. A. Pluijmers, 29 j BEVALLEN J. Kik, geb. Zoeter, d. L. Labrujère, geb. Scbets, d A. Minderhout, geb. Huijbregsen, z J. Bugs, geb. Corne- lissen, z. J. S. Hoek, geb. Damen, z. D. S. Driessen, geb. Pruijn, d., H. Leijdekker, geb. Missel, d. L. Rivière, gêb. Ilaent- jens Dekker, d. C. de Looff, geb. v. Eenen- naam, d. A. Dlngemanse, geb. Wouters, z, II. J. N. v. d. Weel, geb De Nooijer, z. OVERLEDENJ. Hollebrandse, wedn. van Jolia. Francooijs, 85 j. Rheumatiek is de bekende naam voor pijn in de gewrichten, den rug, de lede maten en vrijwel alle lichaamsdeelen. De als rheumatiek bekende pijn is in werkelijkheid te wijten aan overtollig urinezuur in het bloed, door zwakte der nieren veroorzaakt, hetgeen voorkomen had kunnen worden door bijtijds Foster's Rug pijn Nieren Pillen te gebruiken. Het overtollig urinezuur vormt Bcherpe kristallen, die zich afzetten in de spieren, gewrichten en zenuwen, en langs de wan den der aderen. Bij beweging van een spier of zenuw, waarin zich urinezuur- kristallen hebben afgezet, ondervindt men scherpe, hevige, verschietende pijn. Na verloop van tijd vormen zich ontstoken zwellingen. Rheumatische pijnen in de dijstreek noemt men ischias, in den rug spieren spit, enz. Zoodra gij rheumatiscbfi pijn bespeurt een onaangenaam of verlamd gevoel in den rug of gij last krijgt van urine- kwalen, is het verstandig met het gebruik van Foster's Nieren Pillen te beginnen. Dit geneesmiddel helpt de nieren om uit het bloed de vergiften af te voeren, die rheumatiek, ischias, zenuwpijnen, water zuchtige zwellingen, rugpijn, niergruis enz veroorzaken. Reeds meer dan 50 jaren worden Foster's Pillen met goed gevolg tegen zulke kwalen gebruikt. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken f 1,75 per doos. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpillen Maagpillen Zalf Telefoon 187. Aanbevelend. Adres Spanjaardstraat F 54. maken sterke menschen. Gelukkig wie ze heeft in dezen tijd die zoo geweldig veel van de zetuwkracht eischt. SANGUINOSE is het eenvoudig natuurmiddel dat de zenuwkracht onderhoudt en versterkt. De SANGUINOSE is het beste middel- tot bestrijding van de neu rasthenie (zenuwzwakte) en al hare g, volgen. Wilt gij op den duu-- sterke zenuwen, neem geregeld eiken dag één eetlepel Sauguinose. Liefst een uur vóór den maaltijd. SANGUINOSE kost per flesch f2,—, 6 fl. f 11,—12 fl, f21,—. Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten, WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co., De Riemerstr. 2c 4. Den Haag Te Middelburg bij O. A. SOHULTE Co., L Delft H 2; en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. Goede eetlust, goede spijsvertering, goed bloed en een goed humeur worden ver kregen door Foster's Maagpillen te gebrui ken. Deze pilletjes helpen de lever, maag en ingewanden door de vloeiing der gal to regelen. Zij werken zeer zacht en hebben geen nadee!ige reactie. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0,65 iu apo theken en drogistzaken. en help Uw maag een handje bij de spijsver. tering. Wrlgloy's Ia tegelijkertijd lekker en gezond en helpt^het ge» It in goede conditie honden. Overal vciktlj^baar In pahjtt van 6 en van IS ets Importeurs: l Fa. B. Meindersma, Den Haag, W.H 17 TE KOOP Adres Klein Vlaanderen M 151 Huismoeders van 't Zand Stelt U prijs op kwaliteit door bijzondere fijne hygiënische bereiding verkregen Vraagt dan aan bovenstaande adressen allerfijnste Melange DE ABDIJ en let op het merk op ieder pakje. Wij garandeeren U dat allerfijnste Melange DE ABDIJ procies dezelfde VOEDINGSWAARDE heeft a's NATUUR- of ROOMBOTER EH Ondergeteekende I. J. DU BOI8, Kleer maker, Bree 278, vraagt beleefd Dames probeert mijn beste kwaliteit EAU DE COLOGNE van de firma Bol- doot bij de maat, ook per flacon en u zult tevreden zijn. Aanbevelend, M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. LANGEVIELE 405, bericht de Dame* de ontvangst der Voorradig bij de maat en per flacon solide kwaliteit Meidoorn, Boschviooltjes, Meiklokjes, Seringen, Duizenbloemengeur, Witte rose, Ró éda en Heliotrope Aanbevelend, M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. .V'J - *2; A -1' .V-,-

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1