Limonaderietjes Drinkbekers tier Magazijn ie klas Kruidenierswaren en Comestibles, LIMONADE, een Drijfas, Grooten Uitverkoop Wafeltje Kiem Memel ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. n vb. PapiereH servetjes Finn j. i mm, V bangmnose mmnnmm:muumnuuunnnumunnnmun u u u m m n u u m n u u u ZATERDAG 14 JULI a.s., U u u n u u u u n n n u nunmnnnumnunmmmmmmnnnnn GRAAFEILAND, Arbeiders Muziekvereniging „EXCELSIOR". CÖNCE IIT op Zondagavond 15 Juli a.s., Drogisterij Schulte en Thieme, TE KOOP: fmmmmfmmmmmmwmww OP ALLEN NAAR HET Door aankoop van een Reuzenpartij GOEDEREN, zullen wij onzen nog eenige dagen verlengen! Wie dus van Koopjes wil profiteeren spoede zich naar het ■«■■■■■b p- t. LE3JHSE, i. HUQBREGTSEN, Seider, Glazenmaker en Zeep. Zeep. Stroohoeden LEIJNSE, Voor 45 cent Oróterij SGBULTR THIEM8, Groote Strandtent gebruikte Heisjesfiels LEIJNSE, WAARSCHUWING No. 41. Woensdag 11 Juli 1923, Zeven en twintigste Jaargang. Be ei&deioozs taak ?sn vrouwen Donderdag 12 Juli a.s. ES M. VAN 1.00, Korte Noordstraat E 3, MIDDELBURG. in den TUIN van het SCHUTTERSHOF. Timmer- en Metselwerk. De Schaapherder doorOltmans Firma GE6RS. HILDERNISSE. Dam Zuidzijde G 58. Telefoon No. 56. Het aangewezen adres voor alles wordt zonder prijsverhooging thuis bezorgd. OPRUIMING. 22SI3SS ETALAGE esn pond prima Tafelrijst, een half pond loffie, esn half p prima Pssöer-Chocelaafl of een prima Honing-Ontbijtkoek van 't SAS Motorrijwiel N. S. U. 1 cyl. Een heerlijk leveren wij U &16 cent perons l f. U. 1 M. VAANE. Gedroogde WED. P. ABRAHAMSE, Voorts vele soorten WIJNEN. M, VAANE, Verschat 's Woensdagsmiddags, Adrertentië* feunae» tot uiterlijk 12 uur assgenomes worden aau het Bureau Sganjaardstraat E 71. UitgeversLITTOQIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. BUURTCOMIVIISSIE Selsdam, Seisstraat, Arm. Schuitvlot en Achtersingel. KLEEDSNGMAGAZIJN „LUCTOR ET EMERGO" ZIE DE ETALAGE! ES bij Militair Hospitaal, Middelburgs J. VAN GRAAFEILAND. Aanvang 8 uur. Opening 7.30 uur, vanaf f 1,95 - 1,95 - 1,95 99 1|35 - 3,25 - 1,95 - 13,50 - 9,50 Noordstraat C 24. Blauw Keper Jassen Kielen Broeken Boezeroens Stofjassen Kruideniersjassen Linnen Motor Pakken Heeren Costumes „VERKOOPHUIS AMERIKAAN" Essences voor het bereiden van ■n vele smaken, als Citroen, Frambozen, Sinaasappel, Ananas, Kersen, Aarbeiën, Grenadine, enz. Per fleschje met gebruiksaanwijzing 40 cent. LANGEDELFT A 94 (schuin over de Nieuwstraat). HET HUIS MET DE ROODE PILAREN. lang 4.75 Meter met Schijven, Stoelen en toebehooren; Adres bureau van dit blad. Gravenstraat, hosk Harkt. Bogardstraat 3 37, levert solied wsrk biliUken prijs. AFSLAG Geel en Groen 16 ct. p. pond. VANAF 95 CENT. CHICAGO KLEEDING. 20, 40 en 60 cent per pond. Gravenstraat hoek Markt. INGREDIËNTEN LIMONADES. TIMMERMANS, Noordstraat. Tb koop eau moois eikenhouten Parapluis!)ak en een Hangelbak. Gravenstraat hoek Markt. Engelsch Damesrijwiel N. s. U. Damesrijwiel Nieuw Meisjesrijwiel £\apelo osheicf LIHetJüEf! a 75 cent, f 1.-, f 1.20 per flesch. DE FAAM frij# ö*r A;iwe:s*S®H8S®n i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent, 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Burgertaks Stand van Sliddelkarr. Van 2 10 Juli ONDERTROUWD: F J. Willems 33 j. met S, M. Laudsohoot 30 j.; J. Goedbloed 28 j. met M. A. H. v. Veen 27 j.; A. Goedbloed, 22 j. met B. v. Dijke 20 jaar. GETROUWD: J. G. Dielissen 22 j met J E. van Amerongen 23 j J. Sinke 2/ j. met N. Haijsman 23 j.G. J. Spierens 27 j, met A. v. Oosten 30 jaar. BEVALLENH. C. van Eenennaam gob. Van Tatenhove z.J, C. Hondsmerk geb. v. d. Bliek 2 d.K. Sloover geb Westerbroek d.P. de Bruine geb v Speren d.O Meliefste geb. Jooase d.J. Sanderse geb. Izeboud d.F. A. Gabriëlse geb. Brijs dochterJ. v. d. Hulst geb, 2olden- thuis z C. J. Zweedijk geb. Hoefman z. Geboren een buitenechtelijke zoon. OVERLEDEN: J. G. Stefes l dag zoon van P. StefeeSinke; O. S. W. Ie Due 91 j. wed. van P. Verspoor J. Davidse 62 j. geh. met M. Francke C. L Hoebeke wed. van D. Jeras 70 jaarP. L. Lafère 77 j wedn. R. F. Debra W. Lauerse 75 j. ongeli, zoon. Gemiddeld werkt een huisvrouw langer dan ieder ander. De rust, die zij kan ne men, is slechts een onderbreking van baar nooit eindigende taak. Dit is te betreuren Alle lichaamsorganen voelen de inspanning, vooral de nieren. Dan vertoonen zich urinestoornissen, zenuwachtigheid, prikkel baarheid, hoofdpijn, duizeligheid, pijn in den rug of in de lendenen en zijden, loom heid, bloedarmoede. De vrouwen moeten er werkelijk op uit zijn om dit te veranderen. Meer tijd moet worden gevonden voor rust en voor ont spanning buitenshuis. Voorkom zoodoende de ontwikkeling van rheumatiek, water zucht, steenvorming, graveel, of nier- en blaasontsteking. Laat Foster's Rugpijn Nieren Pillen u nu helpen. Wacht niet, tot de vermoeide nieren uitgeput zijn. Neem een verstan dige leefwijze aan en vertrouw het hor stellende werk aan Foster's Pillen toe. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1,75 per doos. AdhrMrie^tlSBe ter bespreking van de te houden KIN DERSPELEN, bij gelegenheid van do a.s. Jubileumfeesten op des nam. half negen in het Schaftlokaal van de N.V. Houthandel voorh. G. ALBERTS Lzn. HET BESTUUR. Trouwe opkomst der bewoners zeer ge- wenscht. zijn te koop bij LANGE DELFT. j Het beste middel tegen Bloed armoede en Zenuwzwakte. De Sanguinose is het beste mid del voor zwakke magen, dat tot hiertoe bekend is. Het bevordert I de eetlust, de spijsverteering en de voeding, en faalt nooit in hot overwinnen der oorzaken van uit putting en algemeene verslapping. Prijs per fl. f 2,—6 fl. f 11 12 fl f 21,— Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. VAN DAM Co, Biemerstraat 2c 4. Den Haag. Te Middelburg bij U. A, SCHULTE Co., L Delft 2; en PAUL VAN SLUIJ8, Vlasmarkt K 157. H U De Opruiming IN HET DUURT TOT beslist niet langer. KOOPJES! HAAST U! KOOPJES' Inlichtingen omtrent adverteeren door C. L JONGEPIER, Lange- viele, Middelburg, waarin deze te koop aanbied Fredo Superb Rijwielen ad f 55.en f 60.terwijl deze zijn respectievelijk f 85.en f 95. geeft gaarne o a. welke mede met anderen de Fredo Superb Rijwielen vertegenwoordigd' Laat ieder bierbij weten, dat Jongepier slechts één Fredo had en deze Rijwielen van de Importeur niet kan bekomen. Reden dus dat ieder op zijn hoede zij om bij dusdanige zwendelarij goed toe te zien wat men als leek in handen wordt gestopt, aangezien voor gefingeerde merken nooit zal worden ingestaan. Voor klanten die reeds een Fredo kochten tegen prijscourant-prijs liggen bewijzen hier ter inzage. Onder beleefde aanbeveling verblijft, Hoogachtend, PROGRAMMAL, tevens bewijs van toegang, a 29 cent, stedelijke belasting inbegrepen, vanaf kedon verkrijgbaar bij L. DE JONGE BAAS, Bellinkstraat G 166, J. GROENEWEGEN, Rozenstraat en GEBOUW „VOORUIT", Nieuwstraat, en voorzoover nog voorradig op den avond der uitvoering aan hot loket O n de. get Gekend o beveelt zich beleefd aan voor Belovende een nette en soliede bediening tegen billijke prijzen. G. A. LE D U C, Lombardstraat C 58. (géïll. met 400 platen Prijs in prachtband f 6,25 Verkrijgbaar bij de 93 99 39 f -|Tu! 1 y I axsMZi Verkoophuis Gortstraat 18. Verkoophuis Gortstraat 18. Wij geven deze week aan ieder kooper van f 1,50 aan boodschappen (suiker uitgezond.) Voor spotprijs te koop gebruikte Adres Graafeiland, Domburgsch Schuitvlot. -> ÏMHMi Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. Tel. Int. 317. LANGE BURG O 111 Iedere kooper van een pond Zoutevisch o n t v a n g t oen pakje NEERLANDIA- PUDDING (je fijnste Dosseit) CADEAU. koopt men in de (het huis met de roodo pilaron, schuin over de Niouwstraat in de Lange Delft) de om zelf 5 liter overheerlijke LIMONADE te maken citroen, frambozen, sinaasappel. Houd voor ongevallen tehuis, in werk plaatsen, kantoren of onderweg steeds Foster's Zalf bij de hand. Voor liohte brandwonden, kneuzingen, schavingen, in sectenbeten, huidsmetten enz. vormt zij de beste eerste hulp. Wees nooit zonder deze zalf. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1,75 per doos. mijne zéér gunstig bekende Limonade van zuiver suiker bereid in verschillende smaken A 75 cent de flesch verkrijgbaar, probeer die eens s.v p. te koop, bij 0. de Klerk, Puntpoortstraat O 205a, TE KOOP Adres Noordpoortstraat 290. Adres Noordweg 8 223d. dubbele rem f 35, bandrem f 25, Engelsch model f 50. Adres Dam Z Z. G 93 Overspannen Zenuwen 1 ünrusl en alle andere gevolgen van OVERPRIKKELDE ZEhUW£ll| \f1eem een koken HlJtlHARDÏ'S Zenuw-fab/el/en 75 ct Vraag vooral de echte voorzien van den naam niJMHARDT Ondergeteekende maakt hare geachte cliëntè'e bekend, dat zij geen filialen noch depots heeft, ook dat er voor kaar niet gemarkt of gereïed wordt. Zij wijst tevens op de steeds groote voorraad Huishoudelijke Artikelen aan scherp concsarreerettde prijzen. Minzaam aanbevelend, L 13. VLASMARKT. L 13. EN GROS EN DETAIL. Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. Tel Int. 317.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1