ANT ES Gortstraat I 174 MIDDELBURG Piano's, Orgels en andere Muziek-lnstrumenten. GROOTE Vanaf Doiflerflag 5 Juli 1st ZaierJag M Juli zullen wij onze seizoBuvoorraafl tegen spotprijzen nitverkoopen. Huismoeders n J. M. BU1IBREGTSEN, Nieuwe Zoutevisch LEIJNSE. Gravenstraat, boek Markt. GROOTE OPRUIMING i Je Abdij" brillo Bekendmaking. JOH. A. JULIUS, Langmle I SI C K M Jongens- en Kinderkleeding Vraagt Prijzen en Teekeningen van onze wilt U lekker en goedkoop Neem dan nieuwe Aardappelen met Sauskom met kost maar 32 y2 cent per pakje. Vraag ze Uw winkelier. Abdij -Melange Glazenmaker en Behanger, Sportkar te koop voor een Jubileum-Trommeltje, CADEAU. Mantels, Mantelcostumes en Japonnen Meisjes- en Kinderjurken. H. MEIJER, Lange Delft. w p .a l Komijne Kaas Naalster», Leerling-Naaiste r s en Leerling-Coupeuses. Olienootjes C. L. JONGEPIER, Tevens een groote partij COR8ETTEN vanaf 99 cent. a 111m1 iwif uw ip wip wip mimi wip wip wip wip* m m ZIET ONZE ETALAGE, en overtuigt U van onze werkelijke uitverkoopprijzen. 20, 40 en 60 Gent per is 5! o DROGISTERIJ SCHULTE THIEME Te koop: KEUKENFORNUIS, ANENS ENTRAAL LEEDING AATSCHAPPIJ AGAZIJN Groote sorteering waschbare Op de Mode-Ateliers MONSHOUWER BROKMEIER kunnen geplaatst worden MOLENWATER 255/256. Betaalt niet te veel voor een Rijwiel I lür WIJ ZIJN IN STAAT naar ieders smaak te leveren tegen prijzen en conditiën welke geen moeilijkheden opleveren voor ieders draagkracht. EEN GROOTE KEUZE GEBRUIKTE PIANO'S. V•- Kleedingmagazijn „Luctor et Emergo". LEIJflSE Gravenstraat - hsek Markt. Voor lijdenden Herstellenden ONTVANGEN: Iedere kooper van een kilogram Zoutevisch ontvangt gevuld met PRIMA POEDERCHOCOLAAD, van alle ZOMERARTIIKELEN, zooals ALLES TEGEN UITERST LAGE PRIJZEN. m is j§ 2* »iwb! u BRILLO reinigt en poetst het aluminium tegelijk. BRILLO werkt even goed met koud als met warm water. BRILLO kost 50 cent per doos en is zeer voordeellg in het gebruik. BRILLO is verkriigbaar in de 35 cent per pond. Voorts VELE SOORTEN. M. VAANB, Goedkoopst Adres voor Verhuizingen. Divankleeden vanaf f 9,75. MIDDELBURG. BABY-BOX Fredo Superb (met kast) Fredo Superb Luxe Voetballen, Ie soort 2e 3e Binnenballen f 55,00 60,00 - 7,00 - 6,00 - 5,00 0,75 LANGEVIELE 385 MIDDELBURG. jjAÜl r'Étili ft iftl Hi iff Mhi ft tl SEIZOEN-OrRUIMIHG. Manchester Broeken vanaf f 3,85 Broekjes 1,90 Kinderpakjes 5,50 Blauw Cheviot Broekjes 0,99 Moleskin Broeken 3,95 Bruine Beaverteen Broeken 7,25 Costuum Broeken 3,25 Overhemden met boord 2,25 Stofjassen vanaf f 3,25 Kruideniersjassen 1,90 Jongens Overhemden 1,50 Kinderpakjes 3,90 Linnen Matrozenpakjes 2,45 Blauwe Cheviot Matrozenpakjes 6,25 Vlokpetten 0,60 Prima Colbert Costumes 7,50 f I.WI uif.1 «lil 0£ Uf allerfijnste melange „DE ABDIJ". - - IEDEREEEN Dan krijgt Holland weer de kracht, Die door dichters werd bezongen, Van ons stoere voorgeslacht. Aanbevelend, Lange viele, Stijfselweg. Voorradig met de warme dagen beste kwaliteit EAU DE COLOGNE en ver schillende soorten ODEURS bij de maat, ook per flacon. Vraagt de Eau de Cologne Imperiale en 4711, prijzen uiterst laag, zie de uitstalling Aanbevelend, M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. I Bogardstraat D 37, levert ssiied werk tegen fiillUken prys. Een zoo goed als nieuwe Adres Segeersweg V 99. die verzwakt zijn door koortsen, typhus, influenza, of dergelijke onder mijnende ziekten, is de Sanguinose het middel, dat het éérst de levensopgewektheid terugbrengt. voor wie het er op aan komt, de verloren krachten spoedig te heroveren wier eetlust moet worden opgewekt die aan diepen en verkwikkenden slaap behoefte hebt het middel dat u snel en zeker daaraan helpt is de Sanguinose. In gevallen van zenuwzwakte, vooral na de influenza, typhoïde en dergelijke ondermijnende krankheden, schrijf ik geregeld do Sanguinose voor. In geen geval bleef zij zonder uitwerking, Haeltert-Brussel, Dr. Pol Demade. Van de Sanguinose behoeft gij geen likeurglaasjes te gebruiken. Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende. Bij alle Apotheken en goede Drogisten. SANGUINOSE kost per flesch f 2,6 fl, f 11,—, 12 fl. f 21, WACHT U VOOR NAMAAK De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Te Middelburg bijC. A. SOHÜLTE Co„ t Delft H 2; en PAUL VAN SLUIJS, Vlasmarkt K 157. U pfl "T3 93 93 +2 M» "S heeft allerfijnste Melange eteeds versch voorradig tegen 32^ cent per pakje met bon voor servies een nieuw reinigingsmiddel voor aluminium keukengereedschap Oud aluminium met Brillo behandeld wordt als nieuw. Gebruikt men Brillo, dan is borstel en schuurzand overbodig. Het huis met de roode pilaren, Schuin over da Nieuwstraat. Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. Telefoon 317. wit geëmailleerd, zoo goed als nieuw. Adres Flora-Bioscope (boven) Buitengewoon voordeelig bieden wij U aan Linoleums, Vloerzeil, Loopers, Karpetten, Gordijnen. Tafel- en Divankleeden. Vakkundige inrichting voor 't maken van Zitmeubelen in Leer, Trijp en Moquette, Bedden en Matrassen. Vraagt prijs van mijn bekende DIVANS, prima eigen werk. Zoo even ontvangen 1-pers. witlak Engelsche Ledikanten met prima Spiraalmatras voor reclameprijs van f 15,00. Beleefd aanbevelend, altijd versch gebrand, 5 cent per ons TIMMERMANS, Noordstraat. Ter overname gevraagd een^goed onder houden (KINDERLOOPHEK). Aanbiedingen met prijsopgaaf onder No, 20 bureau van dit blad. 99 39 39

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 3