J, C MERK Jr. GORTSTRAAT 333 vulpenhouders. room-karnemelk karnemelk-gort Coöperatieve Melkinrichting „Walcheren" k arpetten. Schoenwit merk „De Twee Pijltjes" „de abdij. 100FDPIJN Rhenmatiek. L E 1| N S E, Gravenstraat, hoek Markt Fhö's Zeiowlail. 60 ci. w Mir, Frico's HoofdpilataM. 45 ct, per Ibèbl Freco's Mattl, GO ent par tote, Vraagt Uwen Weiier Van Mblle's Koken met Gas. JUNKER RÜH Gasfornuizen en Gomforen A.ZJ.1, - Dam 31-32 - Middelburg. iitsspiirbsfll loprÉinat 0 51, MÉlburi Limonades J. SIIKI, Helse Verfilraat. Ziiiistli Wit- en Tarwebrood, Das allen naar de Gortstraat tegenover de Sederlandsehe Bank 84 CENT DE BEL6ISCHE KOUSENHANDEL Firma F. B. DEN BOER. M. H. BOASSON Zonen, Week's Steriliseer-en Saptoestelles. Fa BELDEROK VAN ROO. SCHULTE THIEME, een pond prima TIFILBIJST, eon half pond KOFFIE, een half pond prima POEBERCHOCOLUD, of eon prima HOMING OITBIJTIOEK van 'I Sas .ETEN TIMHERMAHS, Biscuits, Bonbons, Drops. Kookt met Gas. f 1, en f 1,25 per fleseh IP. WAARSCHUW»* G oedkoopste Aanbrei-Inricht i ng in Nederland. D. DE JAGER JBS IJZERHANDEL. NA HET MODEVAKSCHOOL VOOR DAMES EN MEISJES, Hebt U ONZE KOUSEN al eens GEPROBEERD Ze zijn beslist DEGELIJK en G0E0K00P11I Aanbreien van een paar vrouwenvoeten met PRIMA wol SWAN - ONOTO - WATERMAN. TAPIS-BELGE, AXMINSTER, ENZ. Mej. LINDENBERG, Opzienbarende Genezing van een Politie-Agent ONTBIJTKOEK, Inmaak Brandewij n M VAAN E CADEAU. ruime sorteering 0DOZEN: BOEKHANDEL BAURDOUX, I VAM EER HARE. SfflF" 't Is voordeelig, eenvoudig en zindelijk. leveren wij op gemakkelijke betaiingsconditiën. Alle courante modellen houden wij voorradig. De bekende Prima Kwaliteit KOFFIE. W. P. DE JONGE, Gravenstraat. WED. P. A8RAHAMSE, KOOPJES KOOPJES KOOPJES 160 Depot: T. WIJTMAN, Lange Delft A 100, Middelburg PENNEN voor elke hand. Gewoon en zelfvuller model. Prijzen f 7.-, f 8.50, f 10.-, f 11.50 en hooger. MARKT, bij de GORTSTRAAT. Nieuwe Zomerstoffen, Japansche en andere Zijde Frotte's, Shantungs enz. - tot verminderde prijzen. 1 GEBRUIKT NU ONZE EN Gebruik voor uw witte linnen Schoentjes Per pakje 15 cent. Het huis met de roode pilaren. f Vraag vooral de echte voorzien van den naam M IJ h HARDT. Ter kennismaking f3,50 p. Liter. Voorts alle soorten Gedistilleerd en Bieren, enz. Wij geven deze week aan ieder kooper van f1,50 aan boodschappen (Suiker uitgezonderd) (Slapeloosheid,) (Overspanning,) (Hoofdpijn,) (Migraine,) (Masgznnr,) (Oprispirg.) Bij eik Drogist verkrijgbaar Matjesvlechten, Koralen-weven, Mandjes maken, Staafjeswerk enz. enz. WskelUks Versche Borstplaat 18 ml pgr m. Esrstg Kwaliteit Ghocolaad Reom Naugai. RütfBOOKEH 8 cent par stuk BOGARDSTRAAT D 53 Opleiding voor de examens als Coslamière, Conpense en Leerares, Tevens voor eigen gebruik Ochtend-, Middag- eo Avondlessen naar kenze. A, ZONNEVELD, Molenwater N 50. □ken dag geopeod vso 10-1 nar, Donderdags vsu 10-12 aar en 1-2 oor, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 mi. Rente pCt vao ééo tot 4000 gnldeo, per dag berekend. Gelegenheid tot beiaing van belasting door tusscheobomst der Spaarbank inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbcssjes worden gaarne verstrekt Postrekening No. 92296, Hef Baste adres voor hbt opdoen van is BREE E 281. j&L.. BAC Thans weet mm\ TgrkrlleSair. Magazijn „DE HOOP". ^Zenuwhoofdpijn,^ kies-landen aan- gezichi'spijn en koortsgevoel. 16 cent per 8 om. Geven wij gedurende veertien dagen. Eenige prijzen laten wij hier volgen 10/4 geel katoen 49 10/4 graslinnen 53 10/4 Vlaamsch linnen 55 9/8 geel katoen 16'/2 6/4 geel katoen prima 25 Wit katoen voor hemden 21 8/4 katoen voor sloopen 35 Gestreepte zephir voor jama's 35 Manchester, spotkoopje 115 Fransche flanel extra koopje 427a Flanel 90 c M. breed. zeldzaam zwaar 55 Sportflanel 25 cent Schortenbont 29 Beddenbont 55 Theedoeken van af 15 Witte dameshemden 180, 125, 115, 85 Damesbroeken 189,169,139,119 Damesnachthemden 289, 269,229 Geel "katoen dameshemd 169, 139, 99 Manshemden 159, 115 Witte tricot lijfjes van af 39 Witte corsetlijfjes met feston 79 1000 tricot lijfjes slechts 69 Heerenflanellen 109 cent Damesflanellen Jongens- en Meisjes bad- costumes Heeren en Dames bad- costumes Tricot Heerenbroeken en - borstrokken Macco Heerenbroeken en -borstrokken Pompadour schorten Bedspreien Onderjurken 325, 24"6, 220,190 Bruine wollen kousen, groote maten, per paar reuzenkoopje 60 99 cent 105 125 125 169 275 Alle kousen en sokken worden met 10% opgeruimd, alles a contant. Voor de belangrijke Demonstratie van te houden in de bovenzaal der St. Joris Balans, DONDERDAG 5 JULI e.k., 2724% uur, worden de Huisvrouwen dringend uitgenoodigd door den vertegenwoordiger WAL. en U is steeds tevreden. Verkrijgbaar in de DROGISTERIJ Lange Delft A 94 (schuin over de Nieuwstraat). N. Oosterschestraat, Middelburg, is je adres voor allerfijnste Melange 99 Ze kost maar 32^ cent per pakje terwijl u dezelfde voedingswaarde als Natuurboter gegarandeerd wordt averdwijnl spoedig door g C '^er tOa. bij Apolh enbr°1' Bedlegerig, koa zich niet verroeren, zich zelf voeden, of in bed omkeeren. Als ho peloos door dokters opgegeven. IR GENAS MEM IN VIER WEKEN. PROBEER MIJN BEHANDELING GRATIS. Weinig lijders aan Rheumatiek kunnen erger zijn dan de agent van politie D. JOHANNES, Corverslaan 6G, Wijkeroog bij Velsen was. Zijn geval was na een vierjarig lijden (waarvan 4 maanden in een ziekenhuis), zoo ernstig geworden, dat zijn dokter alle boop had opgegeven htm in het leven te houden. Rheumatiek in armen en beenen, en heeft het hart aangetast ALLES OPGEZET EN TOTAAL VERSTIJFD. En nu Ziet wat hij schrijft „Ik kan u gelukkig melden dat van het oogenblik dat ik uwe middelen gebruikte, ik geen pijn of iets meer voel. Ik ben de ziekte totaal kwijt waaraan ik vier jaar had geleden, en wel in dier mate dat ik gevoed moest worden en mijn huisdokter geen hoop meer had dat ik in het leven zou blijven'! MIJN GRATIS AANBOD. Laat ieder lijder, die dit leest, om een gratis 10 dagen voorraad dezer merkwaar dige behandeling schrijven. Het geval van den heer Johannes bewijst, dat er geen te ernstig is om door deze behandeling ge nezen te worden. De heer Arthur Richards, in wiens privé laboratorium zij gevonden werd, zegtIk zal niet rusten alvorens ik ieder lijder aan Rheumatiek, Ischias, Jicht, Knobbeljicht of eenige andere Urinezuur- ziekte de gelegenheid gegeven heb mijne Behandeling gedurende 10 dagen op mijn kosten te beproeven. HOE DIT AANBOD AAN TE HEMEN. Zend noch geld, noch postzegels. Zend eenvoudig uw naam en adres met de woor den „Gratis Voorraad", per 12Vs ets. briefkaart, waarna de 10 dagen Gratis Behandeling tezamen met verklarende Brochure en de beschrijving van meerdere wonderlijke genezingen, u per koerende post franco zal bereiken. Adresseer Mr. Arthur Richards, Kamer 295 Cromwell House, High Holborn, Lon den, W. C. 1., Engeland. Porto naar Engeland Briefkaarten 12V4 cent. Brieven 20 cent. UW ADRES VOOR IS TIMMERMANS, Noordstraat. 18 cent per stuk, Het beste adres voor gekoeld VLEESCH. Lappen 55 cent, Gehakt 45 cent, Rosbief, Ribstuk en Rollade 60 cent, per 5 ons. Voor 10 guld. bons, wordt 25 cent terug betaald, is bij O O H E N, Gravenstraat. Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1 Tel. Int. 317. (Zenuwhoofdpijn,) (Gevatte koude,) ONTVANGEN: Lange Burg C 95, Middelburg. t.1 Help Uw maag een handje en neem na het eten een stukje WRIGLEY'S. Een gezond gebit, prima eetlust en een goede spijg- vertering, zijn de eerste vereischten voor een ge zond lichaam. Geen betere hulp hierbij dan WRIGLEY'S KAUWGOM. Overal verkrijgbaar in pakjes van 6 en van 15 cents. ImporteursFa. B. Meindersma, Den Haag. Wtj 22 Al uw kind'ren vinden 't hterlijk Als U 't brood met Abdij smeert, Die Melange wordt door ieder, Om haar fijnen smaak begeerd. Aanbevelend, NOORDSTRAAT. Aangesloten bij de Vereeniging voor M. V. S. 's Gravonhage, Kon. goedgekeurd. Inschrijving van nieuwe leerlingen onder de lesuren aan de school en ran 12 en 4,305,30 UHr bij de Directrice HET BEiTOOi, l, UUU1UUII UU 1I1UUUIIUIIUU, Op uw brood Abdij-Melange, Ook uw sauskom er mee vol, Op deze heerlijke Melange, Zijn vast al uw kinderen dol. Aanbevelend, BREE8TRAAT. Abdij op zichzelf is voedzaam, En versterkend en gezond, Die Melange maakt uw kind'ren, Krachtig, blozend, dik en rond. Aanbevelend, Vraagt Uwen winkelier de van ov.ds bekende zaivere uit het Magazijn „DE 9R0ENEDBAAI" Middelburg, Wie nu eens een heerlijk kopje Koffie wil drinken neme eens proef met de Koffie van 20 cent per ons uit ht-t N.Z Dam F 150. Prijs pen 'verzegeld doosje 6poeders 45c/: Doos 12 possc/ers 6^5"cA Doos 25poeders PI. 60. Verkrijgbaar bij öl/e drogislen. Te M i d d e 1 b u r g bijFa. SCHULTE THIEME en P. VAN 8LUIJ8. prima kwaliteit, wordt door heel de stad bezorgd Beleefd aanbevelend, Ondergeteekende maakt hare geachte clientèle bekend, dat zij geen filialen noch depots heeft, ook dat er voor haar niet gemarkt of gereisd wordt. Zij wijst tevens op de steeds groote voorraad Huishoudelijke Artikelen aan scherp oonourreerende prijzon. Minzaam aanbevelend, L 13. KN GROS. VLASMARKT. L 13. EN DETAIL.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 2