i Firma H. L. HENDRIKSE, De Abdij' Wafeltje AlöftlESSE, Kinderschoenen „De Abdij. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN VERGADERING „Be Abdij ZIE ETALAGESZIE ETALAGES I ONZE GROOTE Deze Prijzen treffen doel. S gg Stroohoeden vanaf f 0,95. „De Abdy" VELO. Kefte St. Piiimtnit 8, Heereif rijwiel Mi pliritö hwhhïtMn MiirtTiel KOSTER, Wed. Opruiming Overhemden Opruiming Heeren Costumes m m m ffp \\m BM ri m Wp m m 1 WP m* Firma H. L. HENDRIKSE, Gravenstraat. Edammer Kaas. Opruiming Regenjassen en -Mantels i es; es No 40 Woensdacr 4 Juli 1923 Zeven en twintigste Jaargang, Rugpijn waarschuwt JONGE DAMES, Gevraagd een nette Baker Ièi EM GRAVENSTRAAT, MIDDELBURG. BEZUINIGEN A. ROMEIJN, Nieuwe Poort. Een heerlijk leveren wij U h 16 cent per ons S ff. p. «MBS, Markt. begint Maandag 2 Juli, voormiddags 10 uur, met Reuzenkoopjes in alle Afdeelingen. Bf? fS i Geen Opruimingskwaliteiten; wij handhaven steeds onze goede kwaliteiten. Sas Verkoop uitsluitend a Contant. Geen zichtzendingen. J. D1JKE, Langeviele. L. SEVAT, ffapHDlÉ. Kinderwagen en een Bascule, Een nette Wasch gevraagd. Steeds st ij gender ONZUIVERE HUID van'lqelaaEpubh Haerenfiets te koop, DÜITSCCHE KACHELKOLEN Zeeuwsche Koleirniaatsichappij. J. BARENTSE, Vlissingschestr. J. VADEB, ScMMolstr. Nieuwe AardappelenI Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. Aan de bewoners der Spanjaardstraat, Spuistraat, Haringplaats en Bleek. op a.s. VRIJDAG 6 JULI des avonds om 8 uur Ysrssfi tot fee?. der Gezondheid in de Grafische Vakken. J G. Peeman, L St. Pieterstr. F 42, Allen op naar J 6UIRAN, Nederstraat, 5y» iv* Wü banen voor den weg naar bezuiniging zonder eenige onthouding aan Uwe kleeding P«5 Extra aanbieding in BEDDEN en MATRASSEN2 persoons vanaf f 24.90, met Peluw en 2 Kussens, gevuld met prima, dubbel gezuiverde Java Kapok. Voor onze uitverkoopprijzen Mantels, Mantelcostumes, Japonnen en Blouses, verwijzen wij U naar onze Speciale Etalages. Bezoek onze Magazijnen. Vergelijk de Prijzen. En U koopt bij Groote keuze „VERKOOPHUIS AMERIKAAN". L. DEKKER. zeer lage prijzen. VERKOOPHUIS AMERIKAAN". I Middelburg. 90 cent per pond. STEUR, Segeerstraat. vanaf f 1,48. „VERKOOPHUIS AMERIKAAN". Wed. FR4HC09YS, VolderUlüastg, SPOTKOOPJES. SPOTKOOPJES. „VERKOOPHUIS AMERIKAAN". yeMchJj&t 's Woeasdagsmidd*^ Advorteafcië® kuaaem tot uiterlijk 12 aar aamgaaoiuea wordes aau het Bureau Spanjaardstraat E 71. DE FAAM SPrii« «S»s* &dw<ertatn92Sn s Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels vocrdeelige voorwaarden. Iedere hardnekkige pijn ia brt smalle gedeelte van den rug waarschuwt u om om acht te slaan op uw nieren. Zware, slepende rugpijn en scherpe steken bij bukken of plotseling keeren, wijzen op gezwollen, ontstoken nieren; pijnlijke, overwerkte en vermoeide nieren. De taak der nieren is Om het urinezuur uit het bloed te filtreeren. Kouvatting, koorts, overworking en buitensporigheden overspannen de nieren en veroorzaken ontsteking. Zulk een in den aanvang lichte ontsteking leidt bij verwaarloosing metter tijd tot niergtuis, waterzucht, rheumatiek of een chronische nierkwaal. Let op uw nieren, zoodra de rug pijn begint te doen. Zie toe of de urine af wijkingen vertoont, to schaarsch of te veel vuldig geloosd wordt, brandend, pijnlijk en vol bezinksel is, een abnormale kleur heeft enz. Let ook op hoofdpijn, aanvallen van duizeligheid, een voortdurend vermoeid gevoel en zenuwachtigheid Als uw nieren verzwakt zijn, gebruik dan Foster's Rugpijn Nieren Pillen, bet geneesmiddel, dat ruim 50 jaren lang zwakke nieren heeft genezen en over de heele wereld wordt aanbevolen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken f 1,75 per doos. A&vsriMailiiK-.. in het gebouw der Chr, Jong Vereen, Spanjaardstraat. Punt van Behandeling Bespreking plannen Feestviering. Niemand verzuime deze vergadering bij te wonen. De Commissie AFD. MIDDELBURG. die geregen zijn ZATERDAGMIDDAG of ZONDAGMORGEN met Bloempjes te loopen voor bovengenoemde Tubarculose- Vereeciging, kunnen zich hiervoor opgeven bij den Heer Donderdagavond a.s. tusschen 78 uur HET BESTUUR. om 1 pakje allerfijnste Melange Een proef en U blijft klant. Ze kost per paktje 32y, oont. Een slecht humeur, slapeloosheid en schele hoofdpijn worden vaak veroorzaakt door leverstoornissen, Foster's Maagpiilen zullen hot kwaad spoedig overwinnen. Zij wokken de lever op, en worden aanbevolen tot het genezen v&n galzucht, verstopping en maagkwalen. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0,65; in apotheken en drogistzaken. in een eenvoudig Burgergezin, omstreeks half Augustus. Brieven onder letter M, bureau van dit blad. H Doe het dan verstandig I Wij garandeeren U dat allerfijnste Melange i ?5 dezelfde voedingswaarde heeft als Natuur boter, dank zij de moderne bereiding. Toch kost ze maar 32Vj cent per pond met bon voor servies. Aanbevelend, Te koop: wegens plaatsgebrek voor spotprijs een prachtige leve Adres bureau van dit blad. ZÖMEROPRUIMING tM» CD <33 CO PS cS H OD O» Soliede geelkatoenen Dameshemden Soliede geelkatoenen Heerenhemden Zware geéfkeper Damespantalons Zware geelkeper Heerenpantalons Prima Damesflanellen Prima Heerenflanellen Zware dril Overhemden Prima graslinnen Heerenhemden Prima tricot Heerenpantalons en Borst macco, extra zwaar Prima katoenen Jaeger Heerenpantalons Prima Pique Overhemden thans eken, 0.89 1.14 0.89 1.39 1.09 1.59 1.38 1.69 2.19 1.49 2.98 Prima wit katoenen Damespantalons m. feston thans 0.89 Zware jeans Damespantalons1.29 Prima madapolam Damespantalons met. feston 1.59 Prima madap. Damespantalons m. fest. en entred. 1.89 Prima Dameshemden0.98 Zware graslinnen Dameshemden„1.59 Fijne kwaliteit Dameshemden met feston. 1.26 Soliede Damesnachthemden1-79 Zware jeans Damesnachthemden2.49 Prima katoenen Nachthemden met feston 2.69 Zeer fijne kwaliteit Nachthemden met feston en entredeux3.49 L GO OD CÖ Cm Soliede Theedoeken Extra zware Theedoeken Keuzen maat Theedoeken Zware witte Handdoeken Prima blauwe Handdoeken Zware Pelle voor luiers Zware halflinnen Peil doeken Prima Badstof Zware Poolbont voor Schorten thans 0.20' 0.25' 0.29 0.225 0.26 0.20' 0.49 0.67 0.37 Soliede Geelkatoen, 70 c.M Zwaar Geelkatoen, 90 c.M Extra zwaar Geelkatoen, 90 c.M 10/4 Geelkatoen voor lakens 10/4 Congolinnen voor lakens 10/4 Graslinnen voor lakens Soliede "Witkatoen voor hemden Zwaar Katoen voor sloopen Prima Jeans voor pantalons en nachthemden thans 0.17 0.23 0.29 0.44 0.59 0.69 0.21 0.39 0.29 <33 GO Cm <33 H Zwaar Geelkatoenen lakens, 2 pers. thans Zwaar Congolinnen lakens, 2 pers Zwaar Graslinnen lakens, 2 pers Zwaar Graslinnen lakens, 2 pers., gefestoneerd Prima Sloopen Extra zware Sloopen Alle andere soorten, alsook Tafelgoed, hetwelk geëtaleerd, met 20°/0 korting. 1.69 1.84 2.49 2.89 0.44 0.69 niet is Katoen mouselinethans Zeer fijne mouseline Prima wollen mouseline, zeer modern Prima effen gekl. voile, 100 c.M Zeer fijne voile, 110 c.M., moderne strepen Prima frotté, spotgoedkoop Frotté, zeer modern, 110 c.M Verder alle noy voorradige Wollen, Zijden en Katoenen Stoffen, voor Spotprijzen. 0.26 0.34 0.64 0.56 0.98 0.74 0.98 co GD CD >-3 GO CD "m'j 6eö8 een lekker stukje EDAMMER KAAS, ze kost slechts 15 cent per ons. U komt hier beslist óp terug Vriendelijk aanbevelend Magazijn „DE HOOP", N.Z Dam. EENS GEPROEFD111 EENS GEBRUIKT en U blijft allerfijnste Melange steeds gebruiken. Aanbevelend, ii Weet je waar je wezen moet Kaatje, om Abdij te halen O dat spreekt van zelf Mevrouw, Heel de stad gebruikt ze nou, Ieder roemt ze als om strijd Ze is door 't heele land verbreid. Aanbevelend, NEDERSTRAAT. M Zegt mij hoe g' Uw wasch behandelt En IK zeg U, wat ge zijt. Hoe Gij wascht nog als Uw [grootmoe. tg Gij, een kind van onzen tijd B Toe, bekeert U neemt een VELO, H 't Ideaal van elke vrouw. Dat is afdoend. Met de VELO Wascht U schoon, en zoo gauw Abdij op zich zelf, is voedzaam, En versterkend en gezond, Die Melange maakt uw kind'ren, Krachtig, blozend, dik en rond, Aanbevelend, Te koop aangeboden een (250 Kilo). Adres Klein Vlaanderen M 162. Adres bureau van dit blad. Te koop aangeboden een in goeden staat. Adres Bogardstraat D 38. .dg. i üi-.jgg oFschilferige pfekj V/asch U mei krijg j alle Een goed onderhouden Adres Lange Breestraat O 175. TE KOOP Adres Fongera Rïjwieleumagazijn, L, Delft. voor den leeftijd van 8 A 9 jaar te koop. Adres Boekhanclel Baurdoux. Wat mag in geen huis manïteeron 'I Wat vindt elk een lekkernij, Zelfs een kind kan bot wel raden, 't Is Melange „DE ABDIJ." Aanbevelend, MOLENSTRAAT. beden aangekomen, A^rachtig, «onder steon is de omzet in allerfijnste Melange Ze kost maar 32Vj cent per l/j pond, tue bons voor moderne fraaie serviezen, een sieraad voor ieder buisgezin. Aanbevelend, Lekker eten is geen kunst Als U er veol voor wilt betalen, Maar wilt U lekker en goedkoop, Moet U Abdij-Melange halen Aanbevelend, en dan een sauskom met gesmolten aller fijnste Melange is een heerlijk eten Haal nog heden een pakje ikbdij bij

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1