Eerste Blad. VAN GRAAFEILAND, MIDDELBURG. Telef. 483. ttapzp De Zwalnw. „DE ABDIJ" J. Bakker, 't Zand „De Abdij Noord-Brabantsch Schoenenmagazijn Openbare Samenkomst g Een VILTHOED of PET cadeau. CHICAGO KLEEDING Magazijn „De Hondt" Onze Prima kwaliteit Biskwies en Bonbons Magazijn DE Zf ALE „DE ABDIJ" Patingbrood Slapeloosheid GOED en^GOËDKOOP Allerfijnste Melange „DE ABDIJ" levraagd net Dagmeisje, foor de Feestdagen. s. Nette Jongen Nette Loopjongen W erkvrouw leri™ gevraagd. Een net Meisje een net Dagmeisje, Dienstbode. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. 5 E. N. n. ei B. 8. 1. Rijwielen, Motoren, Naaimachines. L. DEKKER, Dam. Firma i. H00GEIB00N Roode en vide PORT. Fa I. W. t. Aartssn, Marl! C 2 J. MUITER, St. Janstraat IMF" Entrée 25 cent. R. E. KAMPMAN ft ZOOR, ADVOCAAT. ïsrf om mei Pasehen TRAPLOOPER, Firma I, H09&ERBQ0M. Huismoeders! Let op wat U koopt! F. MALJERS ZOON, Vlissingschestr. 58, Middelburg. Riaislir is eee Letrliog. JUFFROUW, WERKVROUW. DIENSTBODE VILTHOED cadeau Bij 10 gulden een PET cadeau. Voorts onze bekende lage prijzen. Voor de Feestdagen: Met de PAASBHÖAGEN Bedden en Matrassenmakers. 27a OÏS BOTERBABBBLAARS No 26. NUTSSPAARBANK BOEDEN VRIJDAG GESLOTEN. Pruiefalfii F. F. JOOSSE, Eigenhaardstr. Van Zaterdag toten met Dinsdag Wilt U prima SCHOENEN koopen van Hoilandsch Fabrikaat aan lagen prijs, op 3 APRIL (3en PAASCHDAG) 's avonds 8 uur, in de Zaal Bogardstraat. BflflBflflflBflflflBBflflflflflflflflflflflflflflB Vanaf HEDEN tot ZATERDAGAVOND ontvangt degene die 25 gulden besteedt, een Lange Burg C 111, Middelburg. Zuidzijde Dam G 58 - Telefoon No. 56 - Middelburg. Vraagt voor de Feestdagen Let welrSz W. J. DE SCHIPPER, Fa M. W. v. A artsen, Concurrentie onmogelijk. Odeon-Beka enz. f 1.70. H*er«nr|jwiel Te koopeen Kinderwagen en een opvouwbaar Wagentje. SCHULTE THIEME, Fa, A Hoogenboom, 18 cent per '21/2 ons Firma J. M. VAN HEUSDEN. Broedelernn nette Werkvrouw net tweede Meisje gevraagd. Woensdag 28 Maart 1923, Zeven en twintigste Jaargang. Yerschjj&t 's Woensdagsmiddags. Adrertemtiëa kannen tot uiterlijk 12 aar aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. AivsrtontliB' DOMBURGSCH SCHUITVLOT, bij het Militair Hospitaal. RIJWIELEN, Motoren, Automobielen, Sportartikelen. Fridge Prninen per poen 18-20-25 el Sletjes Ippeleo Setijljes tppelee as Gedroogde Peren SS nr teele bes SO 65 KINDERWAGEN DAMPOORTSTRAAT 205. W. JOZIAS8E 8 ZOOM. Medewerking van de Zangvereeniging de „Onthoudersstem". Samenspraken. Zang. Tableau. n n u n n £1 umnnunnunmnntmnmmmnnnnmn behalve ruimen voorraad EIGEN GEBAK, ook vele soorten ge vulde BISCUITS, CHOCOLADE en SUIKERWERKEN. Langeviele. KOK KL. Koestraat Advocaatfabrikant Markt C 2 f It bur eieren te klenren in pakjes van 10 cent. DROGISTERIJ WIJ hebben thans 17V2 cent en 30 cent per rol. R. A BASTIAANSE Banketbakkar. Lasgevlele flesch beste Port cadeau I liOlMlg WERKVROUW ms DE FAAM Van 13 regelB 45 cent, iedere regel meer 15 oent. 3 maal plaatsing wordt alechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels vcordeelige voorwaarden. Burgerlek* Stand van Middelburg. J. HOIJSM&H. JaroDlmasstr. M10S levert U Petroleum, Bruinkolen, Kachelhout, Turf, Schuurmaterialen, Waschartikelen, Poetsartikelen enz. Vrij thuis bezorgd Zijn beter dan alle andere merken. Alleen bij mij verkrijgbaar. Alle ONDERDEELEN en BENOODIGDHEDEN. ELECFRISCHE DRAAIERIJ en REPARATIE-INRICHTING. Vraag inlichtingen en prijzen. heeft allerSjnste Melange steeds versch. Oadeaux-lijstje voorradig. Een goed onderhouden te koop, prijs f 12,50. Adres Dokstraat P 182. lste Kwal. Bnnd- en Varkensvleesch, Vet Spek 55, Gehakt 70, Lappen 90, Karbonade 80, Leverworst 30, alles p. 5 ons In onze aOEDKOOPE KOEKJES hebben wij zoo juist een reuzenvoorraad ontvangen Vraagt onze SPLENDID STERREN I cent MIGNON V SNEEUWSTORM l per ons. IJSWAFELS J FROU FROU 16 CENT PER ONS. LANGEVIELE 214. VRAAGT PRIJS om nw Kachels in bewaring te geven tot van den winter. U betaalt bij mij niet te veel om de kaohei weg te halen, te bewaren en hem te zetten Vraagt eerBt prijs bij een ander en komt dan bij mij. J. C. BOUWENS, Mr. Smid, Wagenaarstr. Prima Portwijn per Liter f 1,80. Samos per flesch - 1,16 Prima BORDEAUX WIJNEN lage prijzen. Aanbevelend, levert U allerfijnste Melange Bteeds versch. Ook aan mijn KAR steeds te krijgen. doet dan uw keus uit onze groote sorteering SCHOENWERK welke we ontvingen voor het a s. seizoen. Wij leveren U de nisuwste modellen in groote verscheidenheid zoowel in Boxrund Boxcalf», Lak- en Bruin Leder Ook VETLEEREN WERKSCHOENEN, Box Jongens- en Meiejes- schoelisarxen hebben wij in prima kwaliteit. Aanbevelend, der Ohr. Geh. Onthonders-Vereeniging Directeur de Heer P. H MEERHOLZ. Kinderen beneden 14 jaar zonder geleide geen toegang. H H H H U H Al onze artikelen worden zonder prUsverhooglng thuisbezorgd GEBROKEN BISKWIE weer voorhanden. voor Ie klao Eogelache Rijwielen in de prijzen van f 100,tot f 260,(bekende merken\ ook voor Engelsch model Rijwielen vanaf f 60,Nog eenige Rijwielen mei) dubbele remmen en nikkelen velgen in den prijs van f 57,50. W. VAN AART8EN, Rijwielhandel, Noordweg, MIDDELBURG. Van 19—23 Maart. ONDERTROUWDJ. A. B. G. Bresier 34 j. en E. C. AdriaaBsen 18 j.A. J. de Kam 25 j. en C. F. de Brujjn 23 jaar. GETROUWD J. Buskop 27 j en A. M. Mijnlieff 23 j.C. Bartelds, 23 j. en J. M. Wisse, 23 j.M. H. Bolderdjjk, 24 j. en A G. de Valk 28 jaar. BEVALLEN: C A. de Groot geb. Schrier z C. Louwerse geb. de Smit z.M. van Dgke geb Remy'n z.P. H. Bol geb. Touburg z G W. Haayman-Verechoore de la Houssaye d. OVERLEDEN S. Davidse 58 j. gehuwd met N van KeulenW. de Vey 85 j wed. vam P. C. BoutensM. J. Lauieyn oud 11 maanden z. van C. J. M. Lameyn en P. Wijkhuizen. Versche gebrande OLIENOTEN per pond 25 cent Valencia OLIENOTEN per pond 30 cent TELNOTEN 40 cent KASTANJES 20 cent HAZELNOTEN 30 cent AMANDELEN 46 cent Lees dit I Lees dtti Blanke Zuurkool 4 ct. p?r pond, prima Snijboonen 15 ct. p. pond, en Prinsesse- boonen 15 ct. p pond. Zoete Sinaasappelen voor de Paaschdagen vanaf 7 voor 1 kwartje tot 10 cent per stnk. Aanbevelend, J L1IJHSE, Vü88lDg8Ch8 straat, Aanbevelend, ST PISTERST81AT. Leveren alle soorten Bedden en Matrassen. Vermaken - Opmaken. Sollede afwerking. BlllUke prijzen. TE KOOP 4 elegante Fantasie Colbertcos- acms maat 48 en 50 en een Fan- asievest alles vervaardigd als lste ilas Maatwerk, prijzen zeer billijk. Adres Kleermakerij, v. Westering, Koe- poor*straat E 56. É4n proef en U blijft allerfijnste Melange gebruiken. Aanbevelend, Vraagt onze alom bekende zeer fijne ADVOCAAT f 2,76 per flesch. Aanbevelend, Zondags tot 12 uur. Lange Gortstraat 321, Middelburg. te koop (Rover). Adres Vlissingschestraat 160 boven. Adres Segeerstraat hoek Lange Delft. Te koop een nieuw 2-PERSOONS HOUTEN LEDIKANT Adres P. Malgo, Overveldslaan bij den Tramsingel O 141. vordt Door eenige Juffrouw Brieven onder lett. O, bureau v. d. blad. TE KOOP L ANGEDELET A 94. (Schuin over de NieuwBtraat Het buis met de roode pilaren.) in blikverpakking LANGEVIELE 214 Adres bureau van dit blad. TE KOOP GEVRAAGD een gebruikte, doch in goeden staat zijnde lengte 16 a 17 el. Brieven onder letter A, bureau van dit blad. Krenten 40 en 45 cent per 5 ons. Kleine Rozijnen 55, 70 en 80 oent. Blauwe Rozijnen en Tafelrozijnen Sucade, Snippers, Gist, Gistpoeder. Eierpoeder, eigen gemalen Specerijen, Foelie, Anijszaad, Kruidnoot, Peper, Kokskiuiden, Kerrij, Saffraan, Kruidnagels, gaprika, Spaaneche Peper, Geoline enz Feimolten Rundvet merk Liebig f 1,20 in kilo's bossen, Bak- en Braadvet 30 cent per 2i£ ons. Dalfia Vet 65 cent per 5 ons Goesche Ëoerenboter f 1,10 per 5 ons, Roomboter f 1,20 per 5 ons. Amorikaansche Boter 90 cent per 5 ons Vitello Margarine en Plantenboter 65 ct Onze reclame Margarine kost maar, keurig verpakt Amandelen bittere en zoete 15 ct. p. ons Strooisuiker, Vanille Suiker, Anij «tabletten Witte en Chocolade Hagelslag. Zie onze Etalage's, L. Delft 117 en I 20 van bekroonde Patrijsleghorns te koop k 10 cent. Adres St. Janstraat I 56 Gebruikt Freco's Zenuwtabletten. Per koker 60 cent. Wij hebben voor U een prachtig Luxe Blikje inhoudende reolameprijs met blikje 40 cent Langeviele 214. Telefoon 469. is vaak een moeilijke combinatie die echter in volkomen is bereikt. Ze kost maar 30 CENT PER HALF POND, dus de halve prijs van Natuurboter en heeft gegarandeerd dezelfde voedingswaarde en zeer fijne smaak. Dank zij de enorme en nog steeds Stijgende omzet kunnen bij allerfijnste Melange „DE ABDIJ" mooie cadeaux gegeven worden. Vraagt uwen winkelier naar allerfijnste Melange „DE ABDIJ". Let op het merk op ieder pakje. Voor wederverkoopers bij niet boven 16 jaar. Hulp van werkvrouw. Adres Mej. Janse, K. Noordstraat. JE ADRES voor het repareeren van alle soorten KACHELS tegen zeer lagen prijs is bij J. O. BOUWENS, Smid, Wagenaarstraat. Ieder kooper van 2 flesschen ZOETE WITTE WIJN k t 1.20 per flesch, ont- vangt een Aanbevelend, Korte Noordstraat. Telefoon 66. RECLAME- WEEK. Rijwielbanden Sturen, Vorken, Wielen, Kettings, Pedalen enz. worden deze week aan zeer lagen prijs verkooht in de Rijwiel- comp L&ngedelft 152, bi) de Markt. Gevraagd met Mei eene kleine voorzien van gemakken. Brieven motto 25, bureau van dit blad. Gevraagd een nette JONGEN voor lioht Kantoor- en Loopwerk. Aan te melden 's avonds na 7 uur, Melkfabriek Loskade. gevraagdkan in het vak opgeleid worden. Adres Denevers Wijnhandel. Gevraagd een aankomende Adres Mejuffrouw Stevens, Bree. Voor tijdelijk biedt zich aan een nette als hulp in de huishouding, v.g.g.v bekend met lichte verpleging. Brieven onder Nr. 16, bureau van dit blad. Gevraagd een flinke Adres Noordweg R 13 i. Mevr. Dronken, Vlasmarkt vraagt een voor Donderdag en Vrijdag. gevraagd voor de Schoonmaak. Adres Mejuffrouw Rivlère, Markt. Gevraagd een voor een dag in de week. Adres bureau van dit blad. Terstond een nette Adres Lange Gortstraat I 323. gevraagd. Adres „De Roode Toren", Markt. Dames de MaD, St. Pieterstraat, vragen tegen Mei of later eene tweede voor huiswerk. Met Mei een Adres Markt C 10. Gevraagd goed kunnende werken. Adres H. Meijer, Langedelft. I Mevr. Geselschap, Rouaansche Kade G U9, vraagt 1 Mei a.s. een

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1