Firma i. HUISMOEDERS, HET IS GEEN KUNST!!!!! i VAN Öe¥ MI )LË Door het enorme succes m onzen UITVERKOOP, hebben wij besloten de RECLAME-WEEK nog met 8 DAGEN te verlengen COLUMBIA IMPORT SHOP, Magazijn de „Hondt". groote Prijsverlaging Magazijn „De Eenhoorn H. MEIJER, Langedeltt Electrisclie Stofzuiger. I.Z. E.M., Dl 31-32. Vsrschfl Borstplaat. KAAS. KAAS. Sneeuwstorm ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Heerenbleedlng. Splendid, Sterren, Mignon, F. MALJERS ZOON, Vlissingschestr. 58, Middelburg. Ptiasch- Artikelen. Heeren- en Kinderkleeding en Mode-Artikelen. Firma I. MUNI, Langende 214, kleine Woning, SPROETEN Firma SAS® VAN OS, ra. ■f 65,-* Schilder- en Behangwerk P. HENDRIKSE, Sleperssingel Te koop een beste Trekhond. KOEKJES. Alléén allerfijnste Melange „DE ABDIJ" kost echter maar 30 cent per half ponds pakje. WlnkPlgoedergn RÖ Wlnk^I- inv8nlarl8*8n Het geeft nlat van W8lfcea aard pntctwslfc bedrag lOOMTRUFFELS nette Naaihuizen. ifAf'1 ilÉtfifiloiiilfoiÉtftlifc f 1 rMftfii WEDEROM hebben wij een groote partij Heeren- en Kindercostuums, Gummi- en Gabardine Jassen aangekregen, waaronder de allerbeste kwaliteiten. NOGMAALS alle goederen met prijzen te adverteeren doen wij niet, daar vanaf heden een ieder vrij toegang tot onzen Winkel en Magazijn heeft, zoodat U vanzelf de lage prijzen zien zult, waar voor wij de 1e KLAS COLBERTCOSTUUMS verkoopen. BOVENDIEN wordt ieder COSTUUM gegarandeerd wat kwaliteit en kleurechtheid aangaat. Doet nu uw VOORDEEL en koopt uitsluitend in het GOEDKOOPSTE en BESTE ADRES van alle soorten Lange Delft B 113, hoek Nieuwe Kerkstraat, Middelburg, leder kooper boven f 10.00 ontvangt gratis een Pet of prima Zelfbinder cadeau. DAM 11. G 58 Telefoon No. 56. MIDDELBUR6. Uw beste hulp bij de aanstaande schoonmaak is een Onze „Lambert" en „Western" worden op proef geleverd. Huismoeders! geeft uw kinderen GEBROKEN BISKWIE, I. lU Id UK M VAANE. No. 23 Woensdag 7 Maart 1923. Zeven en twintigste Jaargang. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. D8 werkelijke oorzaak van Pijnlijke gewrichten. AdTurtantH* «LI. HÜIJBREUTSKJ*, Oude Kerkstraat, - J. BLOK. verkoudheid! Neem Anga-bonbons j VRAAGT 14 cent per ons. Zeer vele soorten vanaf 10 cent par ons fleemt proef! M. VAANE IK BETAAL dsn h o o a s t e n prils voor GEEN FILIALEN. LET OP HET ADRES. Alle veranderingen worden gratis op EIGEN ATELIER verricht. voorheen J. C. JANSEN, VLEESCHHOUWERIJ. Markt C 10. HOFLEVERANCIER RUNDVLEESCH KALFSVLEESCH per 5 ons. VARKENSVLEESCH E F [E STEEDS VOORRADIG: in verschillende modellen, aan zeer voordeelige prijzen. Alles vao EERSTE KWALITEIT EIGENGESLACHT vee. Wij Hebben dlverve prima merfcen voorradig in prijzen vanaf altijd versch, per kilo 70 cent. De Biskwie's munten allen uit door prima kwaliteit. Wekelijks 15 cent per ons. Eer«t8 Kwaliteit Ghoeolaad. RUMBOONEH 8 cent par stub. VRAAGT 14 cent per ons YerscMjst 's Woensdagsmiddags. Adrerte»tië» kuaaem tot uiterlijk 12 uur aaageaomec worde* aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. DE Pr|j« 4*i> i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Rheumatiek is de bekende naam voor pijn in de gewrfchten, den rug, de lede maten en vrijwel alle lichaamsdeelen. De als rheumatiek bekende pijn is in werkelijkheid te wijten aan overtollig urinezuur in het bloed, door zwarte der nieren veroorzaakt, hetgeen voorkomen bad kunnen worden door bijtijds Poster's Rugpijn Nieren Pillen te gebruiken. Het overtollig urinezuur vormt scherpe kristallen, die zich afzetten in de spieren, gewrichten en zenuwen, en langs de wan den der aderen. Bij beweging van een spier of zenuw, waarin zich urinezuur- kristallen hebben afgezet, ondervindt men scherpe, hevige, verschietende pijn Na verloop van tijd vormen zich ontstoken zwellingen. Bheumatische pijnen in de dijstreek noemt men ischias, in den rug spieren spit, enz. Zoodra gij rheumatische pijn bespeurt een onaangenaam of verlamd gevoel in den rug of gij last krijgt van urine- kwalen, is het verstandig met het gebraik van Poster's Nieren Pillen te beginnen Dit geneesmiddel helpt de -nieren om uit het bloed de vergiften af te voeren, die rheumatiek, ischias, zenuwpijnen, water zuchtige zwellingen, rugijn, niergruis, enz. veroorzaken. Beeds meer dan 50 jaren worden Foster's Pillen met goed succes tegen zulke kwalen gebruikt. Verkijgbaar in apotheken en drogist zaken a f 1,76 per doos. Ondergeteekende biedt zich beleefd aan voor alle voorkomende solide bewerking, concurreerendn prijs. Ontvangen de nienwste BEHANGSEL PAPIEREN van de goedkoopste tot de duurste stalen ter inzage g Beleefd aanbevelend, BOGARDSTRAAT D 37. Ondergeteekende bericht te hebben ont vangen de nieuwe Stalen VOORJAARS- en ZOMERSTOPPEN voor het maken van Zich minzaam aanbevelend, Uw dw. Een bejaard Echtpaar zoekt een te huur of te koop. Brieven letter L A, bureau van dit blad. heeft allerfijnste Melange steeds versch voor 30 cent per half pond. Een verstandige bezuiniging voor U indien U uitsluitend ABDIJ-MELANGE GEBRUIKT. Adres Bsakstraat O 265. en influenza i5 iter aanbevolen Uw HOESTen tijdig te bestrijden .daar deze U. meer vatbaar maken. 1 ANGA-SIROOP. ,j VERKPIJGB. BIJ APOTh.EN DROGISTEN, j i»®® Me Duiven", Seissfcra&t Q 1. Tel. Int. 317. XXc ■K' X' X vx,v X t-. ,'x U meer cadeaux te geven, als U maar meer betaalt of minder kwaliteit krijgt Alleen ABDIJ" kan door haar enormen en nog steeds stijgenden omzet zoo billijk verkocht worden. Alleen „ABDIJ" staat door haar moderne superieure bereiding in kwaliteit en smaak aan de spits. Alleen „ABDIJ" heeft daarom dezelfde voedingswaarde als dure Natuurboter, terwijl ze die in smaak het meest evenaart. Alleen „ABDIJ" verbruikers hebben dus een zeer verstandige en groote bezuiniging. Alleen bij „ABDIJ'' kunnen de cadeaux door den grooten omzet gegeven worden en krijgt U ze dus niet ten koste van prijs of kwaliteit. Alleen bij „ABDIJ" kunt U de bons bewaren voor moderne fraaie Ontbijt- en Theeserviezen, waarvan U de onderdeden stuk voor stuk bij uw winkelier kunt krijgen. Alleen en uitsluitend voor de verbruikers van „ABDIJ" zijn die serviezen gemaakt. Alleen bij „ABDIJ" krijgt U dus werkelijk iets moois cadeau en krijgt U op gemakkelijke wijze iets moois in uw huishouden. Gebruikt daarom uitsluitend allerfijnste Melange „DE ABDIJ" voor 30 cent per l/2 pond. Ze is alom verkrijgbaar in Middelburg, Vlissingen en op de dorpen. Voor Winkeliers verkrijgbaar bij Geheimhouding verzekerd. Brieven No 20 bureau van dit blad. GROOTE SORTEERING IT EIGENGEMAAKTE ZIE ETALAGE NEEMT PROEF MET ONZE 25 cent per ons. Aanbevelend. KIPPENHOUDERS Sohnlpgruls In losmlng, 70 cent per mud, vrij thuis. Adres M van Flierenbnrg, Lange Breeatraat O 181. Veratvlnaaister zoekt eenige Adres bureau van dit blad. Rijst, per pond 27x/3, 2215 et- Tarwebloem per pond 13 Losse Havermout 15 Bruine Boonen 20 Stijfsel 20 Griesmeel 20 Vermicelli (draad) 30 fijne draad 35 Boekweit Grutten 22 Sun Maid rozijnen p pak 10, 35, 65 Delfia, per pak 65 Buk 60 Voorradig BLIKGROENTEN van van Hoogstraten SOEPEN in BLIK vah Tieleman en Dros. Binnen enkele dagen verkrijgbaar LUCIFER8 merk „Lustrine", prima kwaliteit, 14 cent per pak. AUSTRALISCHE MELANGE, per pond 80 ct. P8T" Wij vestigen speciaal Uwe naudacht op de VAN MELLE'S BISKWIE, momenteel voorradig. Wina per ons 12 ot. Ringli 12 Figuur-Melange per ons 12 ot. Au-Beurre 12 Sociaal 10 Daisy glaoi 13 Cuba 13 Demi-Lune 16 Petit-Beurre 16 Boter-Cake 17 Real-Melange 18 Café Noir 18 Profeetjes 18 Brunswijk 18 Moccaetaafjes 20 Casino Wafels 20 Boudoir Melange 20 n Boudoir 22 Bonne mere 22 Chocolade erfcne staafjes 24 Bonbons 18 «os 24 H Zeelandia 28 Fantasie 30 Riohe n 30 Princessenreep in 6 versohillende smaken, pes stuk 5 ct. Zeeuwsche Hopjes, iets fijns, per ons 25 ct. BIJ DE per 5 ons GEHAKT f 0.70 POULET f 1.10 POULET 0.70 GEHAKT 1.10 VETTE LAPPEN 0.70 CARBONADE 1.20 LAPPEN 0.80 LAPPEN 1.30 KLAPSTUK 0.80 ROLLENDE 1.40 VETTE STUKJES 0.80 NIERSTUK 1.40 VETTE ROLLADE 0.80 FRICANDEAU 1.40 ROASTBEAF 0.90 BORST 1.40 ROLLENDE 0 90 BIEFSTUK 1.60 RIBSTUK 1.00 OESTERS 1.60 LENDESTUK 1.00 WEENER SCHMITSELS 1.60 SPIERTJES (muisjes) 1.00 FILET 1.60 OSSEHAAS 1 30 VINKEN, gevuld met KALFS GEHAKT BIEFSTUK 1.30 1.40 CHATEAUBRIAND 1.50 OSSETONGEN tot f 4 per stuk. per 5 ons. r— VET SPEK f 0.50 MAGER SPEK 0.65 WORST 0.75 CU GEHAKT HIELTJES KRABBETJES 0.70 =3 CARBONADE SOUCIJSEN O VETTE LAPPEN O MAGERE LAPPEN FRICANDEAU 0.90 <u ROLLADE 0.90 CU HAASJES 0.90 1 SCHIJFJES 0.90 REUZEL ,0 70 CP CD CD Heem een koken MfJrfHA RDT'S 2e«u w-fa bjeiïen JPSch. Witte 60 en 75 cent per pond, en hooger, Komijne 50 en 65 cent per pond. Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. Tel. Int. 317. Vcrsche vette KunderUppen f 0,70, gekoeld Vleesch f 0,55, gesmolten Reuzel f 0,70, gesmolten Rundvet f 0,40, gezouten Hutspot f0,30, Rookworst 80 ct. per pond. J. PIETERSE, Kapoenstraat,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1