W.P.MALJERS, Markt, ïsrlmizispa u Transporlen en lanaanjnen mooie Blauws Druiven. temets SNIJBÖONEN. HUISMOEDERS DE WESTERN ELECTRIC 1. Z. E. M, Dam 31-32. Hliddelburg. Bijbels 80 Kerkboeken Canapé met Hn Mor MM Wijnflesschen Abdjj-Melange KL. VLAANDEREN ffl 106 Chocolada Hagelslag. FIBHA A. H006ENB00M, ÜEGLAME WEEK. C. V. d. HORST ZOOLLEER Velen hebben inlnlisebl Puile Blaeve AiBQiPPELEN ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. J. YAM TATEMHOVE Eieetrisehe Waterpomp L (gemalen beenderen) OPRUIMING m vaake: BREEL, Langeyiele COMPLETE MEUBILEERIMG. SALON-, IIIIS- of SLAAPKAMER, Opruiming HEEREN-COSTUMES L. Dekker. Dam. GEBRs BOLIERr. nieuwe Gashaard No. 19. 6ET0NIEM VOORWERPEN Het beste middel tegen den hoest. geen „ABDIJ-MELANGE" te gebruiken. Haar electrische Waschmachines, Stofzuigers, Strijkijzers, Naaimachine- en Huishoudmotoren, Broodroosters e.d. zijn bij ons voorradig en worden op proef geleverd. Firma J. M. VAN HEUSDEN, Lange Delft I 17. Aanbevolen adres van Firma F. P. DHUIJ, J. PIETERSE, Kapoenstraat. A. BRESLER, Wal B 45. GEBROKEN BISKW1E zijn Schoenen zelf repareert, doet zijn voordeel te komen zien bij FIRMA S. DE VOS Co., Rolmops met Augurken. Een Gramaphoon te koop. een mooie koperen Petroleum lamp en een Kamerkachel. Puike Blauwe Aardappelen Prima Ochtendvoer in zakken MAARTENSE v.h. Dekker Sunlight Zeep 40 ct. per doos. Carbolzeep, Ammoniakzeep, Firma J. M. VAN HEUSDEN. Woensdag 7 Februari 1923, Zeven en twintigste Jaargang. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. Burgerlijke Stand van Middelburg. Er z(]n twee manieren Ad Kflnsthandel W. C. D'HUIJ. Etsen, Gravures, Platen en alleraardigste Prenten voor de Kinderkamer ln groote kenze vo or ra dig Enorme keiize In L U s t w e r k. TE KOOP bt] P. SINONSE, ZandUk. Veere le kwal. Sehelpfrruis M y Fllerenbnrg. L. Breestr. 0181 lO cent per tablet. UTl IBS EIGELSCRE STIJIEI S B SUURLAND. KOEKJES Enorm vele soorten vanaf 10 cent per ons Heemt proef! Jb adres voor ll ln groote verscheidenheid, is Zoo Juist ontvangen Thans weer overal verkrijgbaar. Slechts 7 en 10 cent per pond. ZIJH PRIMA. M. VAANE, P. MALJERS ZOON, Viissingschestrsat 58. P. SOETENS Jr. Lazerijstraat 82, Middelburg. Prima afwerking. Scherp concurreerende prijzen. VERKOOPHUIS AMERIKAAN. Electrische artikelen ten dienste in de huishouding geven alleen voldoening, wanneer Gij U een goed fabrikaat aanschaft. vervaardigd uitsluitend dit fabrikaat. VLEESCH WAREN M, VAANE, In 6EW0HE en LUXE BAÏÏDEN het van onds bekende BUbslmagazIjn Obllgatlehooder* van de N.V. MU Beider Belang te Den Haag, F. GELDOF, Ijzerhandel, SPANJAARDSTRAAT Voor de Boterham. SardiD88 14, 21, en 41 ct Zalm V» hl 41 ct en V., blik 69 ct Rlsett8 49 ct per flacon Gouda Kaasjes a f 1,25 per K 6 8 ct per ons. enz enz FIRKA GORNs. J REKKERS. llè Vlaanderen 162, bij bel ItorBpleie. teil Toorbandes pa en eiieimretd I. RICHTER. M. VAANE. HH KIPPENHOUDERS!! UilP prima 20 to 60 ceil per id:. Vemhjjst 's fVoeiadagsmiddag». Adrerfntiëü kum*em tot uiterlijk 12 uur uigeiontei worde* aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. DE FAAM Prij* tf«r i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Qroote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Aan het bureau van Politie alhier zijn op werkdagen des namiddags van 7—8 uur de volgende voorwerpen te bekomen a Bureau van Politicdoosje ink. een flescbje, portemonnaie, zakdoekje, sleutel, kinderhandschoen en kinderportemonnaie b. Bij ingezetenenzilveren kettinkje J Looijse, Beenhouwersingel K 69 notitie boekje, C. Sol, Zusterstraat I 244 jongens pet, S. Wondergem, Lambrechtstraat L95; bandrem (rijwiel), L. Rijkaard, Vlasmaikt L 17 damesportemonnaie, W. Boone, Gan- zengang O 20huissleutel, J. Dingemanse, KI Werfstraat T 14etui met potloode^ S. Sanderse, Varkensmarkt K 38 knipmes I. Stenhuis, Zacharias Jansenstraat W 95 kinderportemonnaie met inb. G. v. Wezel' Beddewijkstraat K 142 lederen ceintuur' J. v. Sparrentak, St. Pieterstraat F 58 snoer koralen, Kinderzorg, Veersche singel i rolletje schrijfpapier, A. Th. de Looff, St. Jansgang I 88een penning, A. Wisse, Punlpoortstraat O 210; handschoen, J. Dekker, L. Singelstraat N 188sleutel model Lips, R. v. Ieren, N. Oostersshestr. N 106broodzakje, J Verhulst, Oud Arn. pad T 149 kinderportemonnaie met inb. L v. d. Broeke, Noordweg R 5 rijtuig- moer, Buis, Lazerijstr. 0 83potlood, U Biondina, Eigenhaardstraat P 232snoer koralen met goud slot, A. J. Leinse, KL Vlaanderen M 64kinderhandschoen, M Molhoek, Molenberg K 90a alpacca beursje met inh. K. Lauer, Wal B- 44. Van 31 Jan.—5 Febr. ONDBRTROUWD F. M. Tange, 29 j. en J. Krjjger, 35 j. J. v. Dalen, 21 j. en A. J. v. d. Maas, 21 j. W. F. Wiessner, 21 j. en H. v Ballegojen, 21 j. GETROUWD: P. Poppe, 22 j. en E Verhage, 23 j. J. A. Kraak, 29 j en C. M. Krjjger, 27 j. P. Dorleijn, wedn. 46 j. en P. A A. Haccau, 44 j BEVALLENJ. Kuslouski, geb. Schild- houwer, z. I. Daniëlse, geb van Riet, d. J. den Hollander, geb de Klerk, d. P. F. v. Hoepen, geb. Wolf, d. N J. de Baare, geb van Wezel, z. J. Hendrikse, geb Den En gelsman, z. OVERLEDENL. de Jonge, 48 j. geb met A. Kerkhove. K. M. Pouwer, wed. van W. Gideonse, 81 j H. B. van der Klip, wed. van F. J. H. Vileé, 70 j. om uit te makeD, of gij zwakke nieren hebt. Ten eerBte door rugpijn en andere uiterlijke kenteekeningen, en ten tweede door urine-onderzoek. Als rugpijn, voortdurend terugkeerende hoofdpij d, of zenuwachtigheid, vermoeid heid en duizeligheid u doen vermoeden, dat gij een nierkwaal hebt, let dan op uw urine. Sla acht op verschijnselen als de volgende: te veelvuldige of te weinig aan drang tot urineeren, te groote of te kleine hoeveelheden, te donkere of te lichte kleur, branderig en pijnlijk gevoel bij deloozing, onaangename reuk, zanderig, gruisachtig of bewolkt bezinksel. Tijdelijke afwijkingen kunnen aan an dere oorzaken te wijten zijD, maar als de verschijnselen blijven optreden, zijn uw nieren verstoord en behoeven zij hulp. Verwaarloozing kan noodlottig worden. Poster's Rugpijn Nieren Pillen verbeteren en regelen de urine, helpen en versterken zwakke nieren en verdrijven zoodoende rugpijn, duizeligheid, rheumatieche pijnen, zenuwachtigheid en andere gevolgen van nierkwalen. Zij hebben duizenden nierlij ders voor goed geneaen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1,75 per doos. BOEZEROENS f 1 35. SPORTHEMDEN f 1,55 BLAUWE KIELEN f 1,75. BLAUWE JASSEN f 2.25. vroge Zetaardappelen, Andijker, Duck of Jork, Muizen en Blauwpitten en een partij Bravoos Zetaardappelen, eenmaal in Zeeland verbouwd en een partij Veeaard appelen IC I P P E N H O U D E R 8 70 cent per mud. Vrij thuis bezorgd Verkrijgbaar bij Wees liever verstandig dan spijtig waarom niet heden e; n flacon Foster's Maagpillen gekocht 7 Dit geneesmiddel wekt de lever op, regelt de vloeiing der gal, draagt zorg voor goede spijsverteering en houdt de ingewanden werkzaam. Dit beduidt reiner bloed, betere zenuwen en een helderder hoofd. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0 65 in apo theken en drogistzaken. van en naar alle plaatsen. Meubelmaker ij van speciaal de betere soorten. Reparatie van alle Meubelen. Rouaansphe Kade, Middelburg Slaapkamer-Ameublementen, Linoleums, Tapijten enz. Mag. „De Drie Duiven", Seiastraat Q 1 Tel. Int. 317. Ontvangen beste Westkappelsche Blauwe Aardappelen 5 cent per kilo. met 25 kilo's tegelijk f vrij thuisbezorgd, bij H. GABRIËL8E, Oude Kerkstraat TE KOOP Adres Baanstraat Q 234. Vraagt Uwen winkelier de van ouds bekende zuivere uit het Magazijn „DE GROENE DRAAK" M iddelbsrg. Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1 Tel. Int. 317, -•- v;5". ;A: Weet U wel dat het bewezen feit is dat de VOEDINGSWAARDE van de GOEDE MELANGE SOORTEN EVEN GROOT is als van DURE NATUURBOTER. Dat de smaak van die GOEDE SOORTEN die van NATUURBOTER EVENAART. Dat het dus een ongemotiveerd vooroordeel is Ze kost slechts 30 cent per half pond en staat in KWALITEIT en SMAAK aan de spits, terwijl het EEN GROOTE en ZEER VERSTANDIGE besparing voor U is. Vraag Uw winkelier ook naar Australische fijnste melange Merk «AUSTRALISCHE BOERIN" a 4272 cent per half pond. Let op bovenstaande merken, U bent dan zeker iets goeds te krijgen. Voor winkeliers verkrijgbaar bij Vraagt Prijsopgaaf voor het COMPLEET MEUBILEEREN van uw zoowel in eenvoudige als betere kwaliteit. Beleefd aanbevelend, vanaf f 9,50. Door onze beste kwaliteit en GOEDKOOPE prijzen hebben wij in onze MARGARINE-soorten een reuzenomzet gekregen, welke nog steeds stijgende is. Prima Reclame Margarine zonder cadeau 18 ct. per 2^-/2 ons Vitello en Sana 32V2 Reclamemerk met cadeau kop en schotel 8272 Bij Vitello en Sana geven wij cadeau Jaarkalenders, Breivoorbeelden, Potlooden en maandelijks puzzles. WINKELIERS en LEURDERS GEVRAAGD DIERENVRIENDEN. DRIE LIEVE POESJES vragen een VRIENDELIJK TEHUIS Adres Lange Geere 316 boven. Oornedbeaf 10 cent per ons. Boterhamworst 13 cent per ons. Ham 10, 22i/i en 32 cent per ons. Rookvleesch 16 en 20 cent per ons. Runder-Rookvleesch 25 cent per ons. Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. Tel Int. 317. VOOR Burcht, hoek Wal. Te koop wegens plaatsgebrek een zoo goed als nieuwe moderne Adres bureau van dit blad. kunnen inlichtingen bekomen en coupons inwisselen bij ondergeteekende, Vraagt Prospectus. Het is voor ieder wat. 3 pCt. Premie- Obligaties groot 100 gld., ook betaalbaar in maan delg kcche termijnen van één en vijf gulden enz. Agent voor Walcheren en omstreken SIROOSKERKE (W). door particulier van particulieren te koop gevraagd Schriftelijke aanbieding met opgave van aantal en prijs onder letter L, bureau van dit blad. Te koop aan spotprijs mooi mahonie Slaapkamer-Ameublement bestaande uit i mahonie Hangkast met Spiegel, mooie Waschkast met marmer Nachtkastje en Ledikanten met ressorts en genopte Ma trassen, Paardenhaar als nieuw wegens plaatsgebrek voor een koopje. Verder nog twee Uittrektafels êiken en mahonie, een mooi Notenhouten Buffet, Kachels w. o twee kleine Keukenfornuizen, een Drie hoek en een gegoten Keukenkachel (Godin), nieuwe Wiegen voor f 7,50, mooi model, twee gesch. Linnenkasten enz. enz. alles voor weinig geld VAN LOO, 2de Hands Meubelmagazijn (denk er om), Span jaardstraat E 85. Versch Rundvleesch f 0,80, Gekoeld f 0,55, Gekoelde Biefstuk f 0.75, Ge smolten Reuzel 70 cent per pond. Al zoekt U tot in Rnsland of Amerika, Nooit vond in smaak haar wederga. Aanbevelend, Grossier in Suikerwerken enz. VERHUISD VAN: NAAR Van heden af geven wij 3 pCt. korting. 20 CENT PER ONS. Langeviels K 214. Tel, 469. KLEERMAKERIJ Ontvangen nieuwe Stalen. Zij, die zelf stof hebben, vragen prijsopgaaf voor het maken van een COSTUUM. Gelegenheid voor het keeren en in orde maken van HEERENKLEEDING. Vervaardigd als 1ste klas maatwerk wegens stilheid van 't seizoen. Adres Kleermaker Westering, Koepoort straat E 56, Middelburg. sinds ik pl m. 4 jaar geleden de zaak van drn Heer S. de Vos overnam, onzen win kel bezocht en ons hunne tevredenheid b3tuigd over onze repwatiëo. Wij hebben ons steeds tot taak gesteld, de reparatiën zoo goed mogelijk te ver richten, daarbij de belangen van onze cliëoten in het oog houdende, die er toch het meeste belang bij hebben, dat bun goed in goeden staat bljjft. Een artikel van 20 gulden kunt a voor 30 cent ver knoeid en voor 60 cent gosd gerepareerd krijgen. Voor 30 cent is het de vraag of het nog de moeite waard is, het later nog eens te laten maken. Geeft dan iets meer en laat het g' ed en degelijk reptreeran, waarvoor ook eenigen tijd noodig is, Niet alle reparatiën kunnen des Don derdags direct meegenomen worden. Is U nog niet cliënt van ons, probeert het dan eens. Wij zijn overtuigd dat U die proef bevallen zal. Lange Burg C 89, Middelburg naast Van der Harst, bij de Groenmarkt. IVANAF HEDEN k 5 ot. per stuk. Adres tijdelijk D. FLIPSE, Dokstraat P 168. Adres Moens, Karelsgang T 47. TE KOOP Adres Spanjaardstraat F 69J0. per 10 K.G. f 0 36. 35 - 1,-. „100 - 2,70. 272 K.G. 5 K.G. 60 K G. f 0,86. f 1,65. f 12,—. In 't pakhuis Spuistraat 106 tus- schen 121 uur gesloten. TE KOOP met 2 Ovens en 4 Stookplaatsen, gekost f 100,thans f 60,Tevens te koop voor het droog houden van natte kelders in werking te zien, prijs Blechts f 40, Adres LaDgedelft H 22. 42i/j cent per pondspakje. 40 cent per 1/j pond los, zeer fijn. Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1 Tel. Int. 317. Indien Uw KIPPEN last hebben van het leggen van WINDEIEREN, voedert dan in Uw Ochtendvoeder 25 cent per KILO. Thans alleen verkrijgbaar bij VLASMARKT MIDDELBURG. Voor Wederverkooper» voordeelige prijzen Lux 30 et., Twink 60 ct.. Monkey Brand 10 ct., Zeeppoeder 12 ct. per pak. Zachte Groene Zeep (Viruly), le kwaliteit, 18 ct. per pond. Sultanezeep en Zeeppoeder met gratis puzzle. Koudwaterzeep, Dekenzeep, Echte Karnemelkzeep, Toiletzeepen enz. KatjesGlans en Patentstijfsel, Witte Was, Stijfselglans, Witte en Roode Gelatine, Blauwe en Crème Stijfsel. Stijfsel 15 ct. per pond. Zakjes geel, groen, blauw, rood enz. Persil, Sodex, Gelatine Poeder Zie de Etalage. Lange Delft I 17. k f 2,50 per mud Franco thuis bezorgd. ADRIAANSE, Noordweg S 212.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1