H.H. Adverteerders u. F 74. Tabakspijpen 88D lepurtn driepits gaskroon. Sickesz Roepen Firma i flOOGENBOOM, Laogpviele 214, e. c. IS, Wat Groote Uitverkoop Nieuw! Nieuw! CtmanM Electrische Ornamenten en Zjjden Lampekampen. A. Z. E i, Dam 31-32. 'Mima KOEKJE8. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Deze week een Pet cadeau Verkoophuis Amerikaan, Flectrisetae Waterpomp prima Ontbijtkoek. A bdij-Melange GEVONDEN VOORWERPEN A ROMEIJN. Nieuwe Poert. V/paaót ze Uwen winkeliep. nieuwe Gashaard No. 18. Woensdag 31 Januari 1923. Zeven en twintigste Jaargang. ABDIJ-MELANGE 6UIRAN, Nederstraat. 7 cent per stuk. TE KOOP Groote vooraad. Lage prijzen, Speciaal voor de huiskamer: I. Wed. ANDRIESSE, Nederstraat. M YAANÏÏ Te koop een GRAMAFOON FEUILLETON. Een angstig avontuur. YerscMjst 's Woemsdagsmiddags. Adverteatiê» kuaaem tot uiterlijk 12 our aaageiomes worde» aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. OMDAT hij niet alleen uit Middelburg, maar ook van de dorpen orders ontving. Serooskerke, Mrtypskerke en Zoute- lande werden met name door hem genoemd. Dit als gevolg van zijn advertentie. De Administratie. Ouderdom on Gezondheid. Burgerlijke Stand Tan Middelburg. KUNSTHANDEL - G. W. D HUM, Speciale HJstanhandel. Voor het naar hehooren lnlijs ten van Grafurn, Platen, Photo's enz. is vakkennis noodzakelijk. Om verzekerd te zijn van een passende omlijsting most smaak de keuze bepalen. Door den enormen voorraad vindt men steeds het verlangde profiel Zeer coneurreerende prijzen. Reuzenkoopjes a 40 cent. M. YAANÏÏ, hebben wij in a 11 e soorten voorbanden Bovendien bij elk stuk een bon, 10 bons geven recht op een gratis reep Wij staan in voor prima venche Oocaiade. Telef. 469. Bij een WINTERJAS een PET cadean. Bij een FIETSJEKKER een PET cadean Bij een BONKER een PET cadean. Bij een COSTUUM eea PET cadean. Bij een REGENJAS een PET cadeau. Noordstraat C 24, naast de R.K. Kerk, Middelburg. IK BETAAL dsn h 0 o g 81 e n prils voor WinkBlgoadaren en Winkel* Inventarissen- Hel geeft niet van welken aard en tot welk b8drag Lekker eten ls geen kunst, Als n veel wilt betalen, Maar wilt n lekker en goedkoop, Moet U AbdU'Melasgs halen- Aanbevelend, by P SIMONSE, Zandtlk, Yeere. Prima koperen Volantlamp met zijden volant f 18,-. Prima koperen Schniflamp met volant of kralen rand f 25,-. Goedkoop en Iskker zijn onder* staande Koekjes. Zoo juist ontvingen wij weer een zending van onze Hebt n ze nog niet geprobeerd, Bij elke koek zitten bons verpakt welke recht geven op fraaie cadeaox Telef. 469. Enorm vsle soorten h 10 cent por ons HBomt proefi FAAM Prjjs iisr Rdfcrtsniiiii Van 13 regels 45 cent, iedere regel oneer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Dat de verspreiding van „De Faam" ook op de dorpen toenemend succes oplevert, is ons bekend en ons reeds door H.H. Adverteerders verzekerd. De heer van Gemert, Spanjaard- straat, plaatste een kleine annonce en gaf thans order om haar nog driemaal op te nemen. Aan het bureau van Politie alhier zijn op werkdagen des namiddags van 7—8 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Bureau van politieKinderhand- schoentje, Portemonnaie, grijze Pet, bruine Handschoen, Portemonnaie met inhoud, Huissleutel, 2 Dameshandschoenen, 2 Kinder- handsohoentjes, Spaarbriefje, Mantelceintuur. b. Bij ingezetenenRedicule, J. Hoofd man, Oost Kerkplein N 160Broche, A. Alewjjnie, Noord weg S 209Kinderzakje, met inhoud, Kinderdijk P 115; zilveren Armband, A. Pluimers, Armen. Sohuitvlot Q 264 bruine Tasch met inh., C. J. Laroer, Hofplein 290Kinderportemonnaie met inh., P. Marjjs, Beenhouwerssingel K 66 Groene muts, H. Wolf, Roeemarjjnsti-aat E 209 Boekje (natuurkunde), W. v. d Bijl, Stationplein, Arnemuidenblauw Schortje, S. Poortvliet, Seisweg R 146lederen Ceintuur, T. Tavenier, Lambrechtstr. L 92 Schooletui met inh., W. Varel, Vliss. straat K 47Mantelceintuur, Simonse, Zaoharias Jansenstraat S 91Damesportemonnaie met inh., L. 0. Joziasse, Breestraat O 152; zilver Kettingtje, D Janse, Segeersweg V 100bRijwiel, Pienbroek, Pottenmarkt gouden Kinderring, A. Lejjnse, KI. Vlaan deren M 68 Dameshorlogearmband (zilver), P. Bosschaart, Veerscheweg F 254Band van een kinderwagen, Kloet, Vliss straat I 164silver Dameshorlogearmband, J. A. Huiszoon, Breeweg 't Zand D 29b zilveren Broche, L. Bosschaart, 't Zand D 93.; Zilverbon, W. Wezepoel, Arn. voetpad T 104Haarkam in etui, C. Moens, Gortstr. De oude dag verklaart niet noodiakelijk nierzwakte, rugpijn, stijfheid der spieren rheumatische pijnen en last met de urine bij mensohen op leeftijdwant terwijl sommigen jong zijn op 80-jarigen leeftijd, zijn anderen oud als zij 60 zijn. Maar de oude dag brengt gezondheids wijsheid. Oude menschen zijn verstandig door de harde ondervinding, en zij zeggen „Wees opgewekt, maar ga niet laat naar bed. Vermijd zware maaltijden en buiten sporigheden. Neem lichaamsoefening en de noodige rust". Zoovelen verwaarloozen deze eenvoudige regels en worden bijgevolg te spoedig oud. Foster's Rugpijn Nieren Pillen passen oude menschen Zij regelen de urinewegen sonder de maag, lever of ingewanden te verstoren. Zij bevrijden bejaarde personen van rugpijn, verminderen de aanleg voor rheumatiek en helpen om de kwade gevol gen van urinezuur op het gezicht, het ge heugen en het gehoor tegen te gaan. Duizenden danken hun goede gezondheid aan Foster's Pillen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1,75 per doos. Van 24—29 Jan. ONDERTROUWDL. Kodde, 22 j. en W. Poppe, 21 j. GETROUWD: P. Krijger, 80 j en 0. M. S. Grims, 23 j. BEVALLENA. J. M. van Hoofstadt, geb. Raaffels z W. P. J. Bal, geb. Mink z., M. E. Schot, geb Neuféglise z., J. D. M Matzinger, geb. Homburg a., J. C. van der Star geb. Geldof zoon. OVERLEDENJ. de Hamer 43 j. geh met M, P. van der Weel, M. J. Beokers, 20 j., ong., J. van Leerzum, 24 j. engeb. AAmkntllM. V crloofd (en) koopen H. U. N. RINGEN bij 8. DE VOS Co., Lange Burg, bij de Groenmarkt. Door den verkoop van mijn Brandstof- fenhandcl, Seiostraat alhier, bedank ik mijn geachte clientèle voor de gunst en het vertrouwen zoovele jaren genoten en beveel bij dezen mijn opvolger, den heer W. P. PIETERS ten zeerste in Uw gunst aan. Hoogachtend, J. WATTEL. Seisstraat. Door overname met ingang van 1 Februari a. s. van den Brandatofffenhandel van den heer J. WATTEL, Seisstraat alhier, beveel ik mij in de gunst en het vertrouwen van zijn geaohte clientèle ten seerste aan. Voor prompte, netteen vlugge bediening wordt ingestaan. Aanbevelend, W. P. PIETERS, Pottenmarkt 409. Telef. 441. Bestellingen worden ook Ssisstraat O 19 aangenomen. Laat uwe KlokkeD, Horloges, Grama- phoons, Speeldoozen, Schrijfmachines enz repareeren aan het goedkoopst adres. Horl. glazen f 0,30, veer inzetten f 1,75, ook de goedkoopste soorten worden door mij ge repareerd. Aanbevelend, Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. Tel. Int. 317. HUISMOEDERS Wel meer cadeaux kan men U geven maar in kwaliteit en smaak blijft aan de spits staan terwijl ze slechts 30 oent per ty, pond kost. Aanbevelend, TE KOOP een nieuw Kleed een Spiegel en een Tafeltje. Adres bureau van dit blad. TE KOOP Adres Boekhandel Baurdoux. Versch geslacht Rundvleesoh, prima zwaar Kalfsvleesch, prima blank Varkens, vleesch, le kwaliteit Gekoeld Rundvleesoh puik vet schapenvleesch, alsmede fijne Vleesuhwaren. Scherp coneurreerende prijzen. Te koop een sterk 2-persoons Houten Ledikant. Adres bureau van dit blad. Roode hond, huidschilvering, eczeem en alle jeukende huidaandoeningen moeten spoedig zwichten voor de uitstekend ver zachtende, heelende en genezende eigen schappen van Foster's Zalf. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1,75 per doos. Geheimhouding verzekerd. Brieven No. 20 bureau van dit blad. vroege Zetaardappelen, Andijker, Duck of Jork, Muizen en Blauwpitten en een partij Bravoos Zetaardappelen, eenmaal in Zeeland verbouwd en een partij Veeaard appelen ne een £oog fjj< vdefica/e^e Splendid per ons .13 cent Mignon13 Corona 13 Victoria 13 Zandsprits,, 13 Roomringen per ous 13 Kransjes 13 TIMMERMANS, Noordstraat. TE KOOP met 2 Ovens en 4 Stookplaatsen, gekost f 100,thans f 60,Tevens te koop voor het droog houden van natte kelders, in werking te zien, prijs slechts f 40, Adres Langedelft H 22. De bons van geven recht op fraaie cadeaux. U krijgt geen waardelooze dingen. De prijs is slechts 30 cent per i/, pond. Aanbevelend, Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. Tel. Int. 317. met 78 nummers voor f 35, Adres Nieuwe Vlissingsobeweg C 191. Onder dezen titel schreef M. in de „Opr. H. Ct." een leuk verhaal, waar aan wij het een en ander ontleenen. Vertellen wij eerst het volgende M.'s vriend wandelde 's avonds langs het Damrak te Amsterdam en haalde nog op het nippertje den trein van 11,13 naar Haarlem, zijn woon plaats. Ten minste, hij meende dat hij dien trein had gehaald, maar onder het rijden trof het hem, dat zijn beide reisgenooten, al sprekende over de geneugten van het thuis zijn, telkens de plaatsnamen Uitgeest en Zaandam bezigden. Er kwam vertelt M. iets in 'mijn vriend van de drift van iemand die weet straks een ander iets ge weldigs te moeten zeggen, iets wat voor dien ander schier onover komelijk is. En die drift jachtte de woorden naar zijn lippen: „M'neer, pardon, dat 'k me in uw gesprek meng, maar als u meent op weg naar Zaandam te zijn, dan vergist u^zich deze gaat naar Haarlem." Toch lichtte een spot-lach om den mond van den ander, en laconisch klonk zijn antwoordM'neer, als u meent in den trein naar Haarlem te zitten, heeft u 't mis, we zijn zoo aan de Hembrug. Deze trein gaat naar Zaandam". Met dat hij met z'n antwoord klaar is, donderen de wagens over de hooge Hembrug. j Hij had alzoo met zijn welwillende „waarschuwing" min of meer 't figuur geslagen van 'n razende pan haring. Gauw 't spoorboekje nagezien, voor ie in Zaandam was. Half twaalf aan en te 12 uur precies kon hij weer terug om 12,15 in Amsterdam zijn. Daar had hij dan nog 8 minuten voor de aansluiting van den laatsten trein naar Haarlem. Te Zaandam den chef aangeklamt, die heel welwillend was, alleen op merkte, dat zoo'n vergissing kon voorkomen worden. De chef teekende het kaartje aan den achterkant af en trok zich in zijn glazen sein- en wisselhuis terug. Twaalf uur... Geen trein. Kwart over 12 geen trein. Half één geen trein. Inmiddels was van den chef niets meer te bekennen, zat alleen de wit gekielde wisselwachter in zijn glazen kazemat. M'n vriend op hem af Is de trein van uit Koog aan de Zaan al afgebeld Nee meneer. Wordt-ie in dit leven nog af gebeld Waarschijnlijk wel, meneer. Een lachje plooide zich om de vanwege den verlaten dienst stroef-omplooiden mond. Ja, zie je, de kwestie isik moest 12,28 uit Amsterdam ver trekken en 't is nou, hier in Zaan dam al over half een. Heb 'k nog kans dat ze daar ginds wachten Kan wel zijn, meneer. Garan deeren doe 'k het niet, klonk 't hoop volle antwoord. Daar ging het seinbeüetje. Ha, nou komt ie, nietwaar Ja, meneer, nou komt ie Dat lapt die laatste trein 'cm Zaterdags wel meer tegenwoordig. Mooie be weging. Tien minuten over half een ruim, raasde „de mooie beweging" het station Zaandam binnen. Mijn vriend stapte de eerste coupé de beste in en liet zich, der wanhoop ten prooi, op de harde bank in een hoek nedervallen. Maar hij veerde als een gummi bal weer overeind, toen op het perron de vraag weerklonk „Zijn er nog reizigers voor de aan sluiting Haarlem Als een haas stak-ie zijn hoofd buiten het raampje en schreeuwde „Ja ik" Hij bleek de eenige gegadigde te zijn. Snerpend gierde 't vertrekfluitje en de trein was juist op gang hoewel nog niet 't station uit, en juist her levendigde de hoop in mijn vriends hart bij de gedachte, dat daar op hem en op hem alleen, moest worden ge wacht, toen een wanhopig geroep langgerekt weergalmde„ho-o-o-o." En alsof de trein, die een sneltrein heette te zijn, een bokkewagen ware, werd plots de vaart gestuit en stond de zaak weer stil Gehaast door de 40 minuten lange vertraging, had men vergeten een aantal goederen uit te laden, die nu, tamelijk traag, een voor een uit de goederenwagen op 't perron gekieperd werden. Vaten en pakken, kisten en trom mels, manden en doozen volgden elkaar op, totdat zeven minuten voor een, nogmaals kon gepoogd worden te vertrekken. Maar nu ging het ook snel. Wat anders in 15 minuten verreden werd, werd thans in 11 a 12 minuten gedaan en onder oorverdoovend gefluit en geraas donderde het stoommonster de nachtstille stad binnen en stopte aan 't derde perron. Dat overloopen, de trappen af, de controle door, met 'n raadselachtige verklaring zich van den controleur afgemaakt, die verbijsterd werd achter gelaten, de trap van het tweede perron opgejacht in éen stoute vaart, was 't werk van een oogenblik. Ja, daar stond, vijf minuten over éen, de trein naar Haarlem van 12 28 nog te wachten. Mijn vriend rende. Uit elk raampje van den langen trein hingen minstens drie hoofden op den uitkijk naar het fenomeen, dat er in geslaagd was, heel in zijn eentje een trein vol menschen ruim veertig minuten te vertragen. Een conducteur bij den achtersten waggon wachtte hem met een boos rood hoofd op. Waar komt u vandaan? Dat 's nog al duidelijk, uit Zaan dam. Mag ik uw kaartje Asjeblieft Conducteur ontwaart de signatuur van denZaandamschen chef Zijn toorn overschrijdt 't k okpunt. De man is helsch, giftig en klapt het portier achter m'n inmiddels ingestegen vriend nijdig dicht met de woorden Zoo, mooie boel Trein verlaat voor'n heer die verkeerd gereisd is Rent vervolgens naar voren en ver telt aan ieder der uit de raampjes wachtende hoofden, dat de trein 'n klein uur heeft moeten wachten op éen heer die verkeerd gereisd is. Fluitje snerpt, de trein gaat. Hatende blikken van de menschen in zijn coupé, naar mijn vriend. Deze hijgt en zwijgt wijselijk. Schuift alleen tactisch naar 't portier en beweegt ongemerkt, hoe meer men Haarlem nadert, zijn hand in de richting van den kruk. Op de Spaarnebrug heeft zijn hand vast het koper handvat omkneld. Hij proeft den humor van het geval, hij overziet ook de keerzijde daarvan en wenscht zijn medereizigers te ont- loopen. Als de trein langs 't perron Kchui- vend, zijn vaart genoeg geminderd heeft, ontsluit hij bliksemsnel 't portier en springt op 't perron. De trein vijftig minuten te laat. Die gedachte geeft hem kracht zijn leven in een laatsten ren naar den stationsuitgang te redden en ruimer haalt hij eerst adem als de zomernacht van de slapende stad hem in zich heeft opgenomen. Dan lacht hij stil, tevreden. Vijftig minuten gewachtAllen allen vijftig minuten, alleen op hem

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1