Firma H. L H JUNKER HUH Gasfornuizen en Gonrforen. Voorradio in alle medaille, A. Z E. I, Dam 3132. Ji Magazijn „De Eenhoorn"^ ia ei urijzss. H MELJI ïREangedeltt Balans-Opruiming Speciaal aanbieding eener partij RESTANTEN ALBERT HEIJN'S Kleedinpapziin n Te liep en Wil, 61 661 Vinwstlll. VERSCHË ROOMBOTER. Prima verselie Boter f 1,12s per pond. IETERTSËI, Gislsti lóoti Én WiBE. Zenuwen l?i»RP „da Abdij". sen nette Loopjongen. lil Meisje gevraagd. lm ÉgdiitsMe Een in! itoisjs Een Meisje gevraagd, Gravenstraat. Ie Etalage. Zie Etalage. Groote Uitverkoop Verkoophuis „Amerikaan", Oprichting Mandoline-Club OLD ENGLAND. WINKELS •SCL005TERBMSBt( Sinistra»! fPHfTS^ra Middelburg, Melkfabriek Loskade. Semsrionssrda Herin? Magazijn De Zwaluw Firma i. Mil, Laiwii J, VADER, ScËtïlOtsM. Bijbels eo Kirkbogken Bleten Stoelen. L, VAN BEU, Voortzetting der Magazijn De Zwaluw Bruine Babbelaars Bitterkoekje* Kinderwagen, Saa*. Kaas. Dagdienstbode Wie wi! bezuinigen, bezoeke thans den bij de Wollen-, Chiisen- en Molton Dekens vanaf 89 ct. tot en met Zaterdag 27 dezer. tegen extra lage prijzen. Nette Wasch gevraagd, Vroege Zetaardappelen te koop ALfBERT HEEREN DAMES veüamderiiig Prima ZALM merk kifti Aanbevolen adres van Firma F. P. DHUIJ, Steeds voorhanden: C. FLIPSE, Wal. Firma A. H00GENB00M, M. VAANE, MIJMHARDT'S Een nef Meisje gevraagd nette Dagdienstbode ff wegens verbouwing. Doet uw voordeel. Noordstraat C 24 naast R. K. Kerk Middelburg. voor Middelburg en Omgeving. Lange Delft H 4 Middelburg VOOR PRIMA KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN. zijn lastig en pijnlijk. Genees ze dadelijk met den Kloosterbalsem, het onmisbare middel bij winterongemakken, als: schraalheid, winterhan den en -voeten, kloven, maar ook bij Rheuma- tiek, Spit in den rug, etc. Wij hébben weer ontvangen per cofje inh. 3 sf 20 d per blik 65 c;nt per haiï blik 40 cent. Prrchtige PRUIMEN 10 cent per ons. 16 cent per ons. komen tot rust door - 't gebruik van Zenuw-tabletten. Soüed wit katoen thans 19, 21, 23 et. Soiiede 9/8 geel batoen thans 17, 19, 21 ct. Soiiede 6/4 geel katoen thans 22, 24, 29 et. 10/ 4 geel katoen voor lakens thans 43, 49, 59 ct, 10/4 zwaar Congoiinnen 54, 59, 69 ct. Geel Keper thans 21, 24, 29, 33 ct. Prima wit Flanel thans 23, 29, 39, 49 ct. Pracht Flanellen voor Blouses thans 27, 29, 34, 39 ct. Geel katoen Manshemden thans 98, 128, 148 ct. Geel katoen Vrouwenhemden thans 97, 126, 146 ct. Handdoeken en Theedoeken thans 21, 24, 29, 34 ct. Prima groote Kussensloopen thans 69, 79, 89 ct. Dames Nachtjaponnen thans 198, 239, 269 ct. Corsetten thans 98, 118, 139, 168, 198 ct. Soiiede Zakdoeken thans 7, 10, 13, 18 ct. Zwarte Breisajet 26, 33, 49, 59 ct. y Bij een Bonker een Pet Cadeau. Jekker Winterjas Regenjas Dit g*!dt alleen deze week. Boezeroens f 1,15 Sporthemden f 1,55 Mans blauwe Kielen f 1,75 f 1,95 Manchester Jassen f 8,50 Manchester Broeken f 3,95 De gelegenheid tot inschrijving van leden (boven 12 jaar) voor bovengenoemde Club blijft opengesteld tot Dinsdag 30 Januari. De ingeschrevenen ontvangen een schriftelijke uitnoodiging tot bijwoning van een VERGADERING in „St. Joris" op Woensdag 31 Januari 's avonds half acht. Na gehouden besprekingen zal aldaar defiuitief tot oprichting worden overgegaan, waarna de leden in de gelegenheid worden gesteld een keuze te doen uit een geïl lustreerde Catalogus. Deze instrumenten worden rechtstreeksch betrokken vaneen Italiaansche Fabriek en worden tegen uiterst lage prijzen beschikbaar gesteld. Opgaven bij Mej A. BLQKPOEL, Verwerijstrsat N 133. ALS EEN SPECIALE AANBIEDING VERKOOPEN WIJ ONZE FIJNE OUDE EDAMMERKAAS, VOORZIEN VAN RIJKS-CONTROLE MERK, 40% VETGEHALTE, TEGEN f 1,78 PER 1IEEL KAASJE. GOUD8CHE KAAS, 45 VETGEH, P. POND 80-85 Nieuwe Abrikozen per pond 100120135 Perziken, per pond 60 Pruimen, per pond 18202530 - Prnimedanten, p. p 40-55 Schijfjes appelen 40-45 stukjes 55 Krenten 38-45 Nieuwe Sultana Rozijnen per pond 546270 Blauwe Rozijnen aan tros p ons 20 Gepelde amandelen 16 Kraak amandelen 7 Hazelnoten 7 Groote Fransche noten 10 Stemgember per pot 125 Gember per ons 14 voorzien van bleek en regenwater. Adres bureau van dit blad. (Muizen). S GIDEONSE. Noordweg R 1. WIJ GEVEN EEN FRAAI GEDECOREERDE PINDA'STROMMEL GEVULD MET VIRSCH GEBRANDE PINDA'S. CADEAU, WANNEER U 15 BONNEN INLEVERT DEZE BONS ZIJN GEMAK KELIJK TE BEKOMEN. ZIE DE ETALAGE NIDDELBUBG Tel. 48Q. LANGEDELFT 8 116. VLISSINGEN GÖES. 85 WINKELS DOOR GEHEEL NEDERLAND, nm R. 42. v.-.-. Prijs per pot van pl.m. 20 gram f 0,80 van pl.m. 50 gram f 1,60 van pl.m. 100 gram f3,van pl.m. 260 gram f 6.Alom verkrijgbaar. Eischt rOödfB b&Efl met onze handteekeningL. I. AKKER, Rotterdam, Verkrijgbaar te Middelburg C. A- SOHULTE Co., Langedelft H 2 en I SLUIJS, Vlasmarkt K 157. üw csstuuffi öaor ons gemaait, munt uit door pasvorm. Maait osa biüljkea prys ea wij garaa- desreflUeangssilcQstuum l^fraagt zlchizesölsg Stalen, iriiilil ito Etjwislbatdsi eu. Leder en Ijzerwaren, wegens verplaatsing der zaak van de Langedelft 120 naar Ho. 152 bij de IWarkt. RIJWIEL-COMPANY, Langedelft 120. Laat uw sostaum bij ons maken, sn 0 bast ver zekerd een chique cos- tuum te zullen dragsn. Ssupnur aan huis t8 entbieden. Adres Veersche Singel S 133. van spijs doet eten. Zoo juist ontvangen dg volgende nieuwe Koekjes SPLENDID 14 cent per ons MIGNON 14 cent per ons. STERREN 14 cent per ons. Bij afname van volle blikjes aanmer kelijk lager. t Telefoon 469. TE KOOP Kinderwagen (twee duwers) f 20, Kindertafelstoel f 4 Adres Verwerijstraat N 133a en Abdij-Melaiiga ig fijn op uw brend, set het dan vast mat mssr graagte, 't Adres waar zg versch steads (verkrlibaar is, is fed. FRANGOOYS, in de Laagte ie ni. Adres Moleriberg 86. TE KOOP 1 nieuw Keukenfornuisje en 1 gebruikte Salamander met aschla en nog eenige gebruikte Kachels en nog enkele 2- en 1 persoons ijzeren Ledikanten, een gebruikte Bankschroef en een Naaimaohiu6 met Kast merk Kohier, alles in zeer goeden staat, bij J. C. Bouwens, smid Wagenaarstr 18, 20 en 25 eest per pond. ABRIKOZEN 75, 90 e« 100 cen< per pond Prima kwaliteit gedroogde PEREN 65 en 70 eent per pond. Zuiger RUN O VET in bussen 2 pond f Süijbe nen, Spercieboonen, Dop rw- ten per J/i Dik 65 cent. niunuuuiii, Telefoon 469. Niet het grootste cadeau maar wel de b«ste kwaliteit en biilijkste prijs zeggen de verbruikers van Ibdjj-Melange. Aanbevelend, VOOR in GEWONE en LÜXE BARDEN het van cuds bekends Bijbslmagszljn Burcht, hoek Wak Prima Snijbconen, Sparcieboonen* Zuurkool, ëuigroenten en uitgewogen Spinazie. Langeviele 214 - Telefoon 469. levert U Abdq-Melaifge steeds versch. Prijs per half pond 30 ct. TE KOOP een aoo goed als nieuwe Adres bureau van dit blad. TE KOOP Adres bureau van dit blad. Voortdurend prima Gekoeld Vleesch a 55 ct., Gebakt 46 ei, persons, Rook worst 15 ct. per ons. Ook puik Sckuprn- vleesch, bp COHEN, Gravenstraat. Witts laas 55, 75 ps? pond en hoogsr. Xomijae Kaas 59, 60 per pond an imager./ Mag. „De Drio Duiven", Seisstraat Q 1 Tel. Int. 317, ttuim «corhaniiait i le kwal. Varkensvleescb, Prima versch geslacht Rundviuesch, Prima versch ge slacht Kalfavleesoh, Puik vet Schapen- vleesch, de allerbeste kwal. gekoeld Rund- vleesch, alsmede alle soorten Fijne VleeschwareD, allee scherp concurreerend. H. C. FREQERIXS Wogeraarstraat. U-W Per koker 7Set bij Apoth en drogisten. FABRlKOMY A MIJhhARDT ZEIST 20 Verschillende Modellen uit voorraad te leveren. Ruim gesorteerd in WIEGEN en MANDWERK, tevens STOELEN MATTEN vanaf f 1,25 a- n 1 1 PROEF EN U BLIJFT KLANT van de allerfijnste Ze evenaasdt NATUURBOTER. Aanbevelend, Terstond gevraagd Adres H. van Driel Cz Langeviele Gevraagd een nette WERKVROUW vcor Zaterdags (halve dag) en een WASCHVROUW om de 14 dagen Adres bureau van dit blad. GEVRAAGD 3iS5^SI»Uïg IUIIBVIJHI1IVI I Adres L B. de Nijs, Langedelft. Te bevragen bureau van dit blad. gevraagd. Adres Markt K 6. van 7Vi12 uur Adres bureau van dit blad. Terstond een flinke benoodigd, niet beneden de 16 jaar. Adres bureau van dit blad. gevraagd voor de morgenuren. Vrijdags en Zaterdags den geheelen dag. Adres Markt C 10. Half Februari een gevraagd. Adres bureau van dit blad. voor de morgenuren. Adres Langeviele K 224 boven.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 4