is nog voorradig en wordt nog geleverd op flesch en fust door het DEPOT DWARSKADE G 111, MIDDELBURG. Telefoon 433. Firma H. L. HENDR1KSE, Gravenstraat Abdijsiroop Hutsspaarbank Bogardstraat 0 51, Middelburg. üe zneaa Kost slechts Fl. 1.25 Firma OENEVERS FR ÈfiES, De beste uitkomsten verkrijgt Bananen. BoveriwoitiiiQ ta huur, kmnk Dames Wintermantels en Blousen worden tegen spotprijzen opgeruimd. ZIE ETALAGE, OPENING Goederdag 11 Januari aanstaande 118 11 ELECTBISCHE SLIJPIHBICHT1MG, Kinderwagen Noch dit, noch dat: JUWELIER R. VERHOOG M. H. BOASSON ZON EN N, Markt bij do Gortstraat. A bdij - Melange IN DEZEN TUD VAN BEZUINIGING LATE MEN ZICH GEEN DURE MERKEN OPDRINGEN. Eén Luxe Bus van 1 KILO MODEVAKSCHOOL V80B DAMES EN MEISJES, ©en Pelsmantel, pu rol Gouden en Zilveren werken, Horloges en Armbandhorloges. Levering van Medailles op elk gebied. IJSL Alil.® .AIFVDIEIEÏLIJSrGtEJSr Wed. v. EENENNAAM, Wal. Trouwfeesten en Partijen. MIDDELBURG. OCHTBNDVOBH BANANEN is een voedzame en licht verteerbare vrucht. Doch koopt alleen goed rijpe BANANEN. »Pj J. DRIOEL, Wagenplein, Naast vele andere koopjes bieden wij thans aan CONGO LINNEN 10/4 breed voor Lakens 59 ct. Extra zwaar 69 ct. WIT FLANEL Fijne kwaliteit 29 ct. Extra zware 39 ct. Onovertrefbare 49 ct DAMESHEMDEN van witkatoen 1.39 Prima witkatoen-Hemden met mooie feston 1.99 GROOTE HUISHOUD SCHORTEN met mouwen 1.99 GEEL KATOEN voor Hemden. 17 ct. voor Lakens 49 ct. SPORTFLANEL Donkere Kleuren, waschecht 34 ct. DAMES NACHTJAPONNEN, wit katoen 2.59 Sterk Handgaren 8 ct. Machinegaren 19 ct. Zwarte Breisajet 26 ct. GEEL KEPER voor Broeken 21 ct Extra zwaar 34 ct. ZWAAR GEEL KEPER Vrouwenbroeken 1.19 DAMES TAILLES gebreid 79 ct. met mooie feston 1.79 WOLLEN-, CHITSEN- EN MOLTON-DEKENS vanaf 98 ct. WIT KATOEN voor Hemden 21 ct voor Sloopcn 39 ct. WIT JEANS DAMES PANTALONS prima kwaliteit 1.59 KUSSENSLOOPEN met overslag 59 ct Prima kwaliteit 79 ct. KAPOK BEDSTELLEN enSTROOMATR ASSEN steeds in voorraad. Géén middeltjes, maar wel het middel, de die over de geheele wereld wordt geroemd bij hoest, catarrh, bron chitis, griep, influenza, kink hoest, hooikoorts en asthma. Hoeststillend, slijmoplossend, verzachtend, onschadelijk. roorheen J. M. VAN KEMPEN ZONEN. LA NO EI) ELFT B 138. Telefoon 237. MIDDELBURG. Eigen Atelier voor Reparatiëh en Graveer-lnrichting. "TW8 Eiken dag geopend van 10-1 nor, Donderdags van 10-12 urn en 1-2 anr, Woensdag- en Zeierdagavond van 7-8 nar. Rente S pCt. van één tot 4000 gulden, per dag berekend. Inlichtingen omtrent Spaarbnsjes worden gaarne verstrekt. 01 E T BESTUUR WAARVAN OE NAAM, DE KWALITEIT WAARBORGT 14 kilos fl.0.7Q. 'A kilo's ƒ1.0.40. Mo kilo's jl.0.20 BOGARDSTRAAT D 53. Opleiding voor de examens als Costumière, Coupeuse en Leerares, Tevens voor eigen gebruik. Ochtend-, Middag- en Avondlessen naar keuze. A. ZONNEVELD, Molenwater N 50 ZUIVERE NATUURWIJNEN Kunstwijnen, FRERES MIDDELBUR6 Bij levering Wijuen GRATIS GEBRUIK VAN GLASWERK. door uw kippen te voeren met het wetenschappelijk samengesteld VAN S. BOOGERD- MIDDELBURG. Dit OCHTENDVOER mag als het volnaaakste genoemd worden. Het bestaat uit 12 verschillende deugdelijke bestanddeelen, en kost slechts f 0,75 per 21/i kilo en bij grootere hoeveelheden lagere prijzen. Neemt proef en verzuimt niet de prijzen en samenstelling met de bekendste merken te vergelijken. Verder, alle soorten GRAAN en GEMENGD VOER met en zonder gepelde zonnepitten verkrijgbaar aan het Pakhuis KINDERDIJK P 89, tegen uiterst lagen prijs. Ook BESTE BAKBLOEM. HET OCHTENDVOER is zonder prijsver hooging alom bij de Wederverkoopers verkrijgbaar. Os bests Melange, die 'kooitheli (geproefd, De fijnste, die 'k oott heb gehad, Is ABDIJ, die geregeld verkrijg- (baar ls, Op 't Wagsnplöln bi] SEVAT. AUTOBUSDIENST vlugge en nette bediening. R. R. v. d. WOESTIJflE, Langeviele 195. EN Abdj] Melange geen andere maer, Roepen m'n klanten iedere keer, Da smaak is prima, dat is bekend, Dan bovendien nog servies present Thans wear ovarii verkrijgbaar. Z. H. B. BOCKBIER Groote Uitverkoop. I; Firm 1L KMKK Gravenstraat Prijs per flacon 230 gram f 1.90; 550 ram f3.60 1000 gram f6.—. floegrooter lacon. hoe voordeeliger dus 1 L'ischt hand; teekening: L. I AKKliK, ROTTERDAM Verkrijgbaar te Middelburg bij: 0. A. 8CHULTE A OoLange Delft H 2 en P. van SLUIJS, Vlasmarkt K 157. JAABUJKSCHE INVENTARIS 0PRU1HIN6 Bespaar de bon zorgvuldig, teeds versch verkrijgbaar bjj Aangesloten bij de Vereeniging voor M. V. S. 's Gravenhage, Kon. goedgekeurd. Inschrijving van nieuwe leerlingen onder de lesuren aan de school en van 12 en 4,305,30 uur bij de Directrice Indien gij belang stelt in inpl&ats van de vele aangeboden koopt dan in den O U D E N BEKENDEN WIJNHANDEL der Wijnimporteurs Likeurstokers Goede en goedkoope W IJ N K N wegens lage Valuta. per fl. Avondmaalwijn f 1.G0 Advocaat2,75 Morellen op brandewijn 2,25 Extra Koren-Jenever p. Liter 3,70 Extra Koren-Brandewijn 3,80 Franecbe Cognac p. fl. 3,50 en 3,75 Fransche Taf el wijn per fl. f 1,35 Roode Zoete Afrik. Wijn 1,50 Witte Italiaanscbe Wijn 1,60 Zoete Muskaatwijn 1,65 Zoete Turksche Wijn 1,65 Bloedwijn (versterkend) 1,75 IETS FIJNS EN GOEDKOOP. Bij partij genomen korting. Vraagt uitgebreide Prijscourant. Tijdelijke dienstregeling tot nadere aankondiging. VEERE—MIDDELBURG VaRte stopplaatsen Middelburg (Stationsplein, Markt, Dam, Entrepot, Kruisweg, Zandijk, Veere, Campveersche toren. Facultatieve stopplaatsen: Halfweg, Sluis, Café Eerste Aanleg. Van Veere (Campveersche Toren). Op werkdagen v.m. 8.30, 10.30, n.m 12.30, 5.30. Op Zondagen v m. 9.45, n.m. 12 30, 5.30. Extra Ritten op Donderdag n.m. 2.n.m. 4. MIDDELBURG—VEERE van Middelburg (Station) Op Werkdagen v.m. 9,10, 11.15, n.m, 1.12, 6.28. Op Zondagen v.m, 10.20, n.m. 1. 6.28. Extra Ritten op Donderdag n.m. 3.30 n.m 4 30. Alle ritten van het Station over de Markt vertrek Ned. Koffiehuis (A. F. van der Harst). Tarief Enkele reis VeereMiddelburg of omgekeerd 50 cent. Retour VeereMiddelburg of omgekeerd 90 cent. VeereHalfweg of omgekeerd 25 cent. MiddelburgHalfweg of omgekeerd 25 cent. Tienrittenboebjes, geldig in beide richtingen f 4, De Ondernemers H. CASTEL. A. J. STURM. G. DE PAGTER. Te koop een goed onderhouden (een duwer). Adres bureau van dit blad. TE KOOP geheel met zijde gevoerd, splinternieuw I 30. Adres Bellinkstraat G 193, 2 m. bellen, I ^WONDEN en nuid.wond.jes uenesen moeilijk met de koude. Een weinig maakt ze spoedig beter. Bij Apoth. en Drogisten I Adres Nederstraat O 191. Aanbevelend, Vraag» Uwen winkelier de van o«di bekende zuivere uit het Magazijn „DE GROEN E DRA A K" M Iddelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 4