DE FAAM II7EITARMITVEBE00P VROOM DREESMANN. pT* ZIE ETALAGE'S. VROOM DREESMANN, Ists kwel, gestoomde Makreel a 15 cent en prime kwal. Zelmbokking 7 voor 25 cent. De beste uitkomsten verkrijgt Bananen. I r IÊJ St. PliMraat Umuïi f 1,50 Boodschappen ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. MIDDELBURG. PIT ZIE ETAL AGE'S. MIDDELBURG. Drinkt thans VELD. L E IJ 1 E, ADVOCAAT pain, .1. No 14, Woensdag 3 Januari 1923. Zeven en twintigste Jaargang. GEVONDEN VOOBWEBPEN Hypotheken en Credieten Buitengewone koopjes, een greep hieruit vindt U onderstaande. Zwarte Sajet per knot 17A/2 cent. Groote stukken Toiletzeep 8l/2 cent. Gekleurde Sajet 19 Jumperwol alle kleuren 45 cent. BANANEN is een voedzame en licht verteerbare vrucht. Doch koopt alleen goed rijpe BAN Als EN. Werkzoekenden e.a. G. M. FEU, Lange Burg C109. 2000 stuks nieuwe Militaire Blauwe Werkpakken Verkoophuis J. J. COZIJN, M Veraehpst 'g Woensdagsmiddags Advertentie* kaase* tot uiterlijk 12 u«r aangeaomes worde* aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. BargarlQkfl Stand van Middelburg. Hoedt U bijtijds. KUNSTHANDEL - 0. W. D HUIJ, Speciale Hjstenhandel. Voor het naar behooren Inlijs ten van Gravum, Platen, Photo's enz. Is vakkennis noodzakelijk. Om verzekerd te zijo van een passende omlijsting moet smaak da keuze bepalen. Door den enormen voorraad vindt men steeds het verlangde profiel. Zeer concurreerende prijzen. C. B. EPKEK, Administrateur HYPOTHEKEN en CREDIETEN Momenteel kapitaal beschikbaar. DONDERDAG OP DE MARKT NAAST DE BATTERIJENKONING. VAN S. BOOQERD- MIDDELBURG. Sanguinose Begin eens een stukje Huisvlijt. Het heeft verkoopswaarde voor u. MT PER STEL f 9,50,-^i tegen influenza en alle narigheid. Versterkend en Koortswerend. Middelburg. Thans wear uvaral varkrijghaar Aan eiken koopsr van (Suiker uitgezonderd) wordt een PRIMA GEGAR* NEERDE NIEUWJAARS. KOEK cadeau gegeven. Sravenstraat, boek Harkt. Markt, Middelburg. Prijs dsr Advcrtenliin i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Aan het bureau van Politie alhier zijn op werkdagen des namiddags van 78 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Bureau van Polie zakje met inhoud, sleutel, fantasie broche, zakje inh lampe glaasjes, kinderhoedje, bruine knipbeure, kinderportemonnnie met inh. zakje inh. een doosje, bruin etui met inh. kinderhand schoentje, een hond b. Bij ingezeteneneen blaker, A. Bod- bjjl, Vischmarkt H 156 kinderportemonnnie met inh. M. Isedoorn, Zuidsingel E 34 grijs groene kinderhandschoen, W. Corstanje, Jodenkerkhof Q 279 gummi cape, J. v. d. Berge, Jasmijnstraat W 127 zilverbon, I. Klerk, Hendrikstaaat W 74; gouden Jigelje, Lodewjjk, Hendrikstraat W 76; ldstuk, juiïr. Legerstee, Cellebroershof E 6 rijwiel, Renierse, Markt I 9 dasspeld, de Graaf, Bellinkstraat G 193rijwiel kussen, J Helleman, K. Breessraat O 172; zilverbon, A. Abrahamse, Segeersweg V 107 armband en broche, G. de Koning, Dok- straat P 180portemonnaie met inh. v. Winkelen, Noordsingel S 158postduif (geringd), P. Bouwense, Bellinkstr. G 192 schroevendraaier, J. de Lange. Veersche weg T 192. Van 23 Dec.— 2 Jjrauri. ONDERTROUWD J. W. Groenewegen, 23 j. en A. J. H. v. Rotten, 25 j. W. Sc hier, 28 j. en M. J. Wisse, 26 j. A. Spruijt, 22 j. en J. I Wolf, 20 j. M N. r. Zutphen, 25 j. en A. Gernler, 23 j. GETROUWD A. P. D. v. d. Putte, 74 j. en C. J. den Boer, 48 j. F. J. van Aart- sen, 26 j. en J. M. Henderikse, 21 j. J Hubregtse, 26 j. en H. J. Carmejoole, 21 j, BEVALLENA Dekker, geb Vermeu len, i. J. Manni, geb. de Keijzer, z. Geboren een buitenechtelijke dochter. OVERLEDENW. Poppe, 20 j. ongeh. I. Wanjon, 29 j. ongeh. F. H. J. Damen, 55 j. gehuwd met A. J. Hariot, J. Poppe, 80 j. wedn. van P. de Buck. M. v. d Berg, 37 j gehuwd met J. M. Hodde. H. Vader, 81 j. weduwnaar van P. Dorleijn B. de Homd, zij. Kou, tocht, griep, koorts enz. veroorza ken tal van nieraandoeningen. De nieren moeten dan den bijstand missen van de andere bloedreinigende organen de huid poriën, longen en ingewanden. Bij de dub bele inspanning en raak verwaarloosd, is het geen wonder, dat de nieren het afleg gen. Dan is het tijd om een niergenees middel te gebruiken om de nieren op te wekken en te versterken. Spoedig gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen kan ernstige gevolgen als rheumatiek, ischias, spit, blaasontsteking, hierzand, nier waterzucht, niersteen voor komen. Doe wat gij kunt om uw levenskracht op peil te houden, oefen uw ledematen en spieren, en zorg voor een goede bloedsom loop. Leef op verstandige wijze. Foster's Pillen geven betrouwbare hulp. Zij werken alleen op de nieren en blaas maar dit doen zij goed en terdege. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1,75 per doos. üelderache Kade 27a. (Beursplein) ROT TERDAM en OTTOWEG 10, HEELSUM belast zich met het bezorgen van GEEL KATOEN 19 ets. s/4 breed 29 ets 10/4 breed 59 ets io/4 CONGOLINNEN 69 ets. Geele keper 21 ets ®/4 Wit Katoen 21 ets. '0/4 GRASLINNEN 49 ets. Wit Flanel J 24 ets. Oogjes voor Luiers 21 ets. Blokjes voor Handdoeken 21 ets. Dubbel breed POOLBONT 36 ets. Witte Heeren Zakdoeken 14 ets. Roode Mans Zakdoeken 34 ets Theedoeken 16!/2 ets. Gr4ze Vaatdoeken 14'/2 ets. Witte Handdoeken 39 ets. Blauwe Handdoeken. 31 ets. Grijs geruwde Heeren Broeken en Brostrokken f 1.50 Zwart katoenen Dameskousen f 0.39 Wollen Dameskousen f 1.29 Dames Directoire Pantalons f 0.98 Gebreide Corsetlijfjes f 0.59 CORSETTEN thans f 1.59 Huishoud chorten f 1.59 Schorten met lange mouwen f 2.59 Wol Ratine Dames Ochtendjaponnen f 5.90 Dames Costuum Rokken f 3.90 Dames Blouses vanaf f 1.95 CHEVIOT DAMES COSTUMES f 3.90 Geel katoen Vrouwenhemden f 1.08 Geel katoen Manshemden f 1.34 Gael keper Vrouwenbroeken f 0.99 Witte DsSlfeshemden met Borduursel f 1.29 Dames Flanellen f 1.08 DameB Nachtponnen f 2 59 Dames Pantalons met Borduursel f 1.48 Sloopen met overslag f 0.59 Gefestoneerde Lakens f 2.29 Dames Tailles f 0.69 Wollen Cbales f 0.98 Wasch Echte Sportflanels. f 0.34 Effen gekleurde Flanels f 0.34 Glacé Dames Handschoenen f 1.90 Dames en Heeren Nappa Handschoenen f 1.90 Molton Dekens Chitsen Dekens Wollen Dekens Fantasie Wollen Dekens f 0.99 f 7.80 f7.80 f 7.80 Houten Ledikanten f 13.90 Kapok Matrassen f 29.60 Ribstof voor Gordijnen f 0.59 Dubbel breed Pluchette voor Gordijnen f 1.84 Vilttapijt 140 c M. breed Cocoslooper Wollen loop9rs Cocos Matten Pluche Tafelkleeden Wollen Tafelkleeden f 2 85 f 0.89 f 0.44 f 0.66 f 5.90 f 2.90 KARPETTEN 12 Els Rood met Zwart f 8.90 Gebloemd f 13.90 Tapistry f 17.50 AFGEPASTE MATTEN Serre- of Keukenmatten 140 X 185 f 1.49 Allovers voor Glasgordijnen f 0.36 Spiraal Matrassen vanaf f 7.90 Imitatie Smyrna Deurkleedjes f 1.24 door uw kippen te voeren met het wetenschappelijk samengesteld Dit OCHTENDVOER mag als het volmaakste genoemd worden. Het bestaat uit 12 verschillende deugdelijke bestanddeelen, en kost slechts f 0,75 per 2x/2 kilo en bij grootere hoeveelheden lagere prijzen. Neemt proef en verzuimt niet de prijzen en samenstelling met de bekendste merken te vergelijken. Verder, alle soorten GRAAN en GEMENGD VOER met en zonder gepelde zonnepitten verkrijgbaar aan het Pakhuis KINDERDIJK P 89, tegen uiterst lagen prijs. Ook BESTE BAKBLOEM. HET OCHTENDVOER is zonder prijsverhooging alom bij de Wederverkoopers verkrijgbaar. versterkt, verrijkt en zuivert uw bloed. Zjj geeft u daardoor eene fristcbe gelaatskleur, een helderen oogopslag en die aantrekkelijke schoonheid, die onafscheidelijk van eene krachtige goede gezond heid is. Prijs per flerch met gebruiks aanwijzing f 2,6 fl f 11,12 fl. f 21- WACHT U VOOR NAMAAK. Verkrijgbaar bü alle Apothe kers en voorname Drogisten. VAN DAM Co De Riemerstraat 2c-4 Den Haag. Te Middelburg bij C. A. 8CHÜLTE Co,, L. Delft H 2en PAUL VAN SLUIJ8, Vlasmarkt K 157. Verwaarloos nimmer een huidaandoening Draag zorg voor noodzakelijke reinheid en pas Foster's Zalf toe. Deze Zalf is anti septisch, wonderlijk verzachtend en heelend. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1,75 per doos. Alles voorhanden bij van het Engelsche Leger, ijzersterk. Wie ziet koopt. Vlissingsche straat K 56, Middelbnrg, per flesch. Rhum- en Citroenpunch f 3, Witte Aracpunch 3,50 Fransche Cognac f 3,75 en 4, Spaansche Cognac 4,75 Jamaica Rhum 4,50 Samson Kinawijn 2, Stelt ge prijs op helder waschgoed (Welke huisvrouw doet dit niet Profiteert dan van het voordeel, Dat de VELO ieder biedt! VLUG en SCHOON, de groote [eischen, Daar voldoet de VELO aan. 't Ouderwetsche ploetrend zwoegen Heeft, Goddank, thans afgedaan. Vraagt Uwen winkelier de van oids bekende zuivere uit het Magazijn „DE GROENE DRA A K" M iddelburg. vraagt onze alom bekende zeer fijne Advocaat per flesch f 2,80, de zuivere grondstoffen en de jaiste verhouding is ons succes. i

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1