PLOUVIER's Schoenhandel, Kinderwagen. Mundus-licht. Firma OË JOMG Co., Voor lijdenden Herstellenden OPENBARE VERGADERING J. H. SCHAPER, Lid der Tweede Kamer. ADRESBOEK van Middelburg 1915 een nette Bovenwoning, ZUURKOOL en SNIJBOONEN „Be Oorlog en de dekking der mobilisaliekosten". FIRM SM Vil OS, Hofleverancier, I. B. UTTOQIJ Az., Spanjaardstraat VRAAGT FRANCO ZICHTZEM9INGEM AAN N1E0WENBIJK 14-16, VL1SSINQEN. GEV0N1EN VOORWESPEN Goede en Goedkoops Voeding 19 Cent, !l II Zij, die meenen daarvoor In aanmerking te komen, vervoe gen zieb VRIJDAG 11 en 18 DECEHRER 'savonds van 8 tot 10 nnr op de bovenzaal van „De Voor alt", Nieawstraat, waar gratis alle gewenschte blip en Inlichtingen dienaan gaande worden verstrekt. NI. VAANE, Gebroken Tnee IS ct. per ons Dlad Thee 16 In Verlichtings-artikelen. SoG.-Dem, Arbeiderspartij afd. Middelburg. op Woensdag 9 December a tachtig cent. iggjff A. POUWELSE, «igtiurM KOOKBOEKJE ids rpgfpig Neemt proef Een geurig kopje. Bestellingen voor ZOUTEVLEESCH (Pekelvleesch) voor de Kerstdagen worden gaarne SPOEDIG increwacht bij de ST®. 11. WoeDid8|[9 December 1914, Megentlen&e Jiargtag. Verschijnt 'g Woensdagsmiddags. Ad verten tiën kunnen tot uiterlijk 2 anr aangenomen worden. Telifoon Me, Waarborgt U togen kou do on natte iroeten en draagt PL OUVIEB 's WBntereohoenwerk, zooale warme gevoerde Pantoffela, ¥BSie en Kameelharen Geepeohoenen enzenz. Specialiteit In prima gegarandeerd waterdicht SchoenwerkOntvangen een praohtoolleotle SLOBKOUSEN. N.B. Briefkaarten worden vergoed b. B(j ingezetenen portemonnaie, F. P. Kort, Veersche singel S 137; poppensshoen, P. Oop- pon, Eigenhaardstraat P 208witte handschoen, Adv®rt«nttën, voor bet birgtrgezli. 10 cut. Hst B88tnar flsr afd. 8. D A. P. met mfjB PRIMA 50 cent. Alsmede gewone noorten. Prachtig helder wit licht, geeft groote gasbesparing. Aan te brengen bij elke goede hangende gasgloeilichtbrander. Verkrijgbaar bij de Eerste soort Sanguinose kost: per fl. f 150. de 6 fl. f 8,—, 12 fl. f 15, op da bovenzaal vaadsSücidtelt „De Vergeaoigiag", (ligangVlasmarkt). ENTREE 10 GENT, ARBEIDERS 5 GENT. DEBAT VRIJ. Arbeidmalles @p naar deze belangrijks vsrgaderlsg, Vraagt Uwe» Winkelier verschijnt binnen enkele dagen. Tot op den dag der uitgifte is de inteekening opengesteld hg de Uiig. J. C «kW. A&TÖBFFEB Groote Markt, Middelburg. MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: PrQs der Advertentlën Yan 1—3 repels 15 eent, ieder» repel meer 5 cent, 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groots letters naar plaatsruimte. B| abonnement Ten 1000 of 500 repels voordeelige roorwaarden. Afiu het Bureau van Politie alhier zjjn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. epaarbriefje (op naam C. Everse). F. JanseD, Lange Geere K 310grijze daB, J. G. Wichel, Korte Geere K 369zilveren kin- dararmband, M Dekker, Rotterdamsche Kade O 240damesmuts, G. Francois, Jeronimus- straat M 97 zilveren armand, H. van Driel, Langeviele K 309zilveren oorriDgetje, M. Ingeise, Veerseha singel S 30zilveren doek speld, J. v. Nieuwenhuize, Penninphoeksingel L 72e geel hondje, J. J. Driosl, Verwerijstr. N 142; portemonnaie inh. eenig geld. Mej. v. d. Ende, Oostkerkplein O 2; kinderportemon- naie, inb. eeuig geld en eeniga postzegels, A. Blokpoel, Vlasmarkt K 147bos sleutels, J. Simp»laar, Winterstraat Q 112collier met portret, P Verhage, Jeronimusstraat M 113; tasch, D. Cammelot, Lange Gortstraat 141 fietspomp, J. Acda, Bree E 116zilveren da meshorloge, C v. Schjjndel, Tramsingel C 134 damesvest, Juffr. J. Kamermans, Lanpedelft naast de Zwaluw; portemonnaie inh. 2 por tretten, A. v Kamer, Schuitvlotstraat O 296; gouden kinderoorbelletje, A. Brombacher, Popstraat N 225drie zilveren kwasten, J. Onderdjjk, Dokstraat P 185zwarte ceintuur, M. de Pagter, Dampoort T 222 portemonnaie inh, eenig geld, S. de Klerk, Zuidsingel E 15; bril met etui, P. J. Bros, Hoogstraat I 128; bril, C. J. W. de Keizer, Kinderdijk, P 87. ËÏJEGIIMMI STAN® TM MIB9SLBEJKG. Yan 17 Dec. ONDERTROUWD: A. N. Broodman, jm. 21 j met A. Mansbergen, jd. 20 j. A. C. Abrahamse, jm. 27 j. met A. M. van den Driest, jd. 24 j. GETROUWD: W. C. Faase, wedr. 35 j. met E. A. van de Velde, jd. 33 j. K. Schout, jm. 24 j. met E. M. Wosdergem, jd. 27 j. L. M. van Campen, S. 64 j. met E. van Sluijs, S. 41 j. E. A. Reudink, jm. 22 j. met M. H. van Boxel, jd. 28 j. BEVALLENA. C. Louwerse, geb. Van Ek ieker, z. M. F. Hujjsmans, geb. Mejjsmnns, s. S. Voorhans, geb. de Wolff, z. V. de Vrome, geb Roels, z. L. Meulblok, peb. Wisse, z. J. P. Boone, geb. Ingeise, z. J. L, Helleboogh, geb. T. Fels, z. OVERLEDENW. Blok, vrouw van P. Buijs, 48 j. J- van den Berge, d. 4*/j m. A. O. Ronea, ongeh. d. 77 j. J. Meeuse, ongeh. d. 75 j. M. Pikaart, d. 5 m. P. Meertens, wed. van J. G. de Waal, 71 j. L de Priester, man van J. A. van der Weel, 73 j. door MARTINE WITTOP KONING en S. MEIJBOOM. Magazijn ,De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. TE KOOP gevraagd een goed onderhouden Brieven letter A bureau van dit blad. Geurig en waterhoudend, bjj J. O. JANSEN v.h. Dhont, Dam Z.Z. Geele of Groene Zeep per 5 ons 12 cent. Glycerine Zeep 5 14 Stijfsel 5 12 Aanbevelend, TIMMERMANS, Neerdstraat. die verzwakt zjjn door koortsen, typhus, influenza of dergelijke ondermijnende ziekten, is de Sanguinose het middel, dat het éérst de levensopgewektheid terugbrengt. voor wie het er op aankomt, de verloren krachten spoedig te herwinnen; wier eet lust moet worden^opgawekt ;^die aan diepen en verkwikkenden slaap behoefte hebben het middel dat u snel en zeker daaraan helpt is de Sanguinose. Van de Sanguinose behoeft gij geen likeurglaasjes te gebruiken. Tweemaal per dag een setlepel is voldoende. Bij alle Apothekers en goede Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co, Den Haag. Te Middelburg bij: C. A. SOHULTE Co., Lange DelftL. JANSE, Korte Noord- straatJOH. DE ROOS. Vlasmarkt; R. M. SMITS, Dam; en te Vlissingen bü BENIEST en S. A. LÜITWIELER. SPREKER ONDERWERP Te MIDDELBURG bjjM. J. Timmermans, A. v. d. Mjjle, H. Israël, C. Bakker, J. v. Grootheest, A. Back, A. P. Cappon, Joh. Dijke, C. Coumou, A. G. v. d. Hooft, Wed. R. E. Haersma en J. M. Timmermans. TERSTOND TE HUUR van alle gemakken voorzien. Adres Hoek Punt O 222. Aanbevslend,

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1