G. I. ALFRED WÖHLER, SPRITSLETTERS. DEREGT, Molstraat. PLOÜVlER's Schoenhandel, Een raad voor iedereen. DE WOLFF, Londensche Kade. Zuurkool. Zuurkool. Mundus-licht. Firma DE JONG Co., HIEHI Pruimtabak. St. Nicolaas-Artikelen. Firma H. SPAAN. Firma 1. R. RE MUIJICK, A. B. LITTOQIJ Az., Spanjaardstraat. GEVONDEN VB08WEBPEN Huren' in BameS'KIeidermaker, Stesds Yoerradig eei uitgebreide col' leetig Stalen van prima Stoffen voor Rfparatig'Iüfichtlng, Modsl'oppirsin, Xeersn, Veranderen, Prima kwaliteit en beerlljk van emaek. 14 cent per ons. ft F met of zonder pension te huur. SOIKEBBOONEN. ÏEBSTBAATE, Langeviele. PL OU VI ER 's SLOBKO US EN. VRAAGT FRANCO ZICHTZEMDIN6EN AAN NIEUWENDMK 14-16, YL1SSIM6EN. k n Boter Speculaas 12 ct. per ons. Bruin 10 en 12 Amandel 14 Spritsleüersj Banketletters. St. Micolaaspoppen vanaf 15 cent per stuk. J. ZWIGTMAN, Schnitvlotstraat. D. GIDEONSE, Nieuwstraat in Verlichtings-artlkelen. Magazijn „Focus". MIDDELBGRS. UHGE BORG G 102. OPTICIENS. oom pole soMog verschillende Melen. GEROOKTE TAFELWORST en TONGENWORST, met veel tong, 10 Gent per ons. A. BEUGELINK, St. Pieterstraat. voor den verkoop van ^Vraagt DE REGT's ZUURKOOL, SMIJBOONEH ën Een geurig kopje. Het Leven. MIDDE LANGEC DROGI VERFV LLBURG 'ELFT HZ BRIJEN VAREN DAMESTASSCHEN Het bekende Adres We. 8 W«emd»g 18 November 1014. Negentiende JTmrgaig. Verschijnt 's Woensdagswiddsgs. Adverfcantlën kunnen tot uiterlijk 3 uur aangenomen worden. Telefoon Mo, 288. gUBfiMMiIJILl SI AS» YAM jjgfBBBIiBlJBQ. Advertentlën, if- Kleeilig naar Maat. -we alombekende Waarborgt U togen koude en natte voeten en draagt Wlntermohoenwerkzooala warme gevoerde Pantoffel Vifte en Kameelharen Gespaeheenen ene. enz. Specialiteit in p r i m a g e g a r a n d e e r d waterdicht SohoenwerkOntvangen een praehteoiieotie M.B. Briefkaarten worden vergoed. Sanguinose kost per flacon f 1,50, 6 fl. f 8,—, 12 fl. f 15,—. Aanbevelend, Vrwigt Uwen Winkelier l^| Prachtig helder wit licht, geeft groote gasbesparing. Aan te brengen bjj elke goede hangende gasgloeilichtbrander. Verkrijgbaar hg de Voor St. Nicolaas-Cadeaux SCHAREN vanaf 30 CENT met volle garantie. Eli DÉTAIL Zooals ALLE JAREN ren RUIME SORTEERING in Ook een Prachtvolle Sorteering in en ander leerwerk. Vanaf de goedkoopste tot de fijnere soorten. Voor kwaliteit wordt ingestaan. MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: PrQs der Advertentlën Van 18 regels 15 cent, iedere regel meer 5 «enk 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. B| abonnement van 1000 of 500 regeh roordeelig» voorwaarden. Aan het Bureau van Politie alhier zpn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpou te bekomen a. Geene. b. By ingezetenen portemonnaie inh. eenig geld, A. Kunst, Grand Hotel, Langedelftband van een kinderwagen. M. A. Kootnan, Oud Am.pad T 88 kinderpantoffel, J. Mesu, Piuim- straat ,E 228 inhoudsmaat (vijfkop). J. Steketee, Gravenstraat I 193; pet, M. van Wezel, Bed- denwfikstraat K 142; lengtemaat (3 el M.) G. P. Pieterse, Korte Delft F 14; witte slagers- kiel, D, Labruijere, Oud Ara.pad T 86paar- dendekkleed, G. J. Venteville. kade te Veere fietslantaarn, A de Jonge, K. Lombardstraat JL) 21 kinderparapluie, J. van Leeuwen, Molen water E 50 zakmes, Ma. Germain, Veersche singel S 47gouden dasspelletje (boerenknoopje) J. Baljeu, Dwarsstraat T 5; portemonnaie met eenig geld en süearbriefje ten name Jan Roest, 0. Vijgeboom, Seisstraat 51zijden haarstrik, H. van Driel, Langeviele K 390; nachthemd, vleeschhal, Markt. Van 1016 Nov. ONDERTROUWD; J. van de Klooster, jm. 21 j. met M. Sanders, jd. 19 j. J. A. Hooftman, jm. 25 j. met M. W. Veis, jd. 22 j., L. J. Lorier, jm, 19 j. met M. Gideonse, jd. 21 j. GETROUWD: J. P. Vervenne, jm. 29 j. met Q. O. Remmerswaal, jd. 30 j- P. J- Kieboora, jm. 24 j. met E. E. van Beveren, jd. 19 j1. S. Oosse, jm. 26 j. met L. Stoutbamer, jd. 26 j. BEVALLENC. Tierens, geb. Van Oojjen, zL. Koster, geb. Ludikhuize, d. E. Broodman, geb. Geervliet, z. B. Schipper, geb. Maartense, z. J. de Baare, geb. Mejjer, z. M. Bouwense, geb. Strjjd, z. H. B. J. van Eanterghem, geb. Vanhee, z. H. Pennock, geb. Elzinga, z. Geboren een onechte d. moeder 20 j. Een levenlooze zoon van B. Polderman en P. Maat. OVERLEDENM. F. Meuleman, d. 8 m F. Verlinde, man van M. O. A. Houtzager, 78 j. J. Dekker, d. 6 w., A. J. de Jonge, z. 1 j. Nieuwe Haven I 117, Middelburg. mZ. Beleefd aanbevelend. Aanbevelend, Te bevragen bij F. G. J. van den Elsken, Muziekinstrumentmeker. Atelier voor repara- tiën aan Luxe Artikelen, Sigarenaanstekers, Speelgoed enz. Kalvermarkt K 281- Wanneer gij goed gezond bloed hebt, wees er dankbaar voor en gebruik uw krachten goed. Maar wanneer gij bloedarm zjjt en uw middelen helpeD u niet draal dan niet langer. Zet een middel weg dat u toch niet helpten probeer het eens met de SANGUINOSE, die u zeker helpt. Laat u daarvan nu eens niet terug houden. Hebben de middelen die men u gegeven heeft geholpen? Immers niet? Probeer dan nu eens de SANGUINOSE De Sangninose maakt uw bloed gezond en krachtig, wekt uw eetlust op, maakt uw slaap diep en verkwikkend uw oogopslag helder, uw gelaatskleur blozend en fraai. Hardnekkige hoofdpijn wordt door de Sanguinose verdreven, en dat gevoel van mooiheid en lusteloosheid waarbij U alles te veel is, wordt door esn algeheele levens- opgewektheid vervangen. Gij moet het zelf maar eens met de Sanguinose probeeren, dan kunt gij er zelf over oordeelen. Maar zorg dat gij de echte krijgt en wacllt U voor namaak. Te verkrijgen bjj de meeste Apothekers en goede Drogisten. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co., Den Haag. Te Middelburg bijC. A. SCHULTE Co Lange DelftL. JANSE, Korte Noord straat; JOH. DE ROOS, Vlasmarkt; R. M. SMITS, Dam; en te Vlissingen bij BENIEST en S. A. LUITWIELER. Te MIDDELBURG bjjM. J. Timmermans, A. v. d. Mjjle, H. Israël, C. Bakker, J. v. Grootbeest, A. Back, A. P. Cappon, Joh. Dgke, C. Coumou, A. G. v. d. Hooft, Wed. R. E. Heersma en J. M. Timmermans. Gevraagd zindelijk gelezen ex. van No. 31, 32, 33, 34, 35, 36 en 39. Aanbiedingen onder let. M Boekh. Baurdoux. m m m m

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1914 | | pagina 1