C. H. ALFRED WÖHLER, „Het éénigst middel". r MOSTERT, Botersloot 70, Rotterdam WEST-INDISCH BililEMHDIS. A. D. UITOOM Az., Spanjaardstraat. PL O WIER 's SLOBKOUSEN. VRAAGT FRANCO ZICHTZENDINGEN AAN PLOUÏIER's Schoenhandel, NIEUWENDUK 14-16, VL1SS1NGEN. GEVONDEN VOORWERPEN w Kleding naar Haat. m Mpiamer met of zonder pension te bnnr. Bnim voorradig Ie kw. Bondrleescii. LAPPEN 90. STOKKEN 90. ROL LADE 90. ROSBIEF 100, GEHAKT 80. KRIPPEN 70 et. per kilo. Prima LAHSVLEESCH 30 cent per pond. laMel J. J. MINK, Vlasmarkt. Hhv Nijmeegseh Beeepieoboekje. gevraagd voor den verkoop van Pruimtabak. Z0URK00L, SNIJBOONEN en SUIKERBOONEN. VERSTRAATE, Langeviele. Als voorbeen te koop Crysantemums in pot en bongnet. f50.000 _r~i H. V. hlipi-U Hel He ïni.L P i Thermo-Tabletten Hoest, Keelpijn j LIMONADE G4ZEIISE DRAISmA-vAN-W-KENBURG'S* e A .-iLEVERTRy A. A. NONHEBEL, Apotheker, J. EWAARDT. A ABDIJSIROOP. L. E. RIYIÈRE. SPECULAAS MIDDELBURG Wettige 3% Premie-Obligaties h f4,50. Een geurig kopje. Prima Harderwijkers Engelsche Bokking Puike Inmaakharing ONTBIJTKOEK 7. Woensdag 11 November 1914. Negentiend» Jmrgang, Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Advertentiën knnnen tot uiterlijk 2 uur aangenomen worden. Telefoon No. 8*8. Waarborgt U tegen koude en natte voeten en draagt Winter schoen werkzooala warme gevoerde Pantoffels, VU te en Kameelharen Geapsohoenen enzenz Specialiteit in prima gegarandeerd waterdicht SchoenwerkOntvangen een prachtcollectie N.B. Briefkaarten worden vergoed Advartentiën, Hgirin- en Dames-Kleedirmaker, Stssd8 voorradig eea uitgebreids col lectie Stalen van prima Stoffen voor Reparatie-inrichting, Model-oppersen, Kesren, Veranderen, enz. Beleefd aanbevelend. (Éénder bests Kookboekjes) fO,25. GEBROEDERS HILDERNISSE, LANGE DELFT DROGERIJEN VERFWAREN EN GROS EN DÉTAIL Adres J. DAYIDHË, Gevestigd te 's-GRAVENHAGE, Anna Paulownaplein 3. Gelden onmiddellijk uitbetaald. Solieda vertegenwoordigers gevraagd. Pharm Fabr. A. MIJNBARDT, Zeist. Heden voorradig; West-Indische BANANEN per bos 25 cent per bos, per K.G. afgesneden 30 cent per K.G. MESSINA CITROENEN per kist 300 f 7,-, OLIENOTEN per baal 50 KG. a f 13,50 per 5 pond 70 cent. Verder voorhandenalle soorten WESTLANDSCH FRUIT, zooals Druiven, Tomaten enz. welke ik tegen eiken marktprijs kan leveren. Ook maak ik melding, dat ik binnenkort weder SINAASAPPELEN ontvang, waarvoor ik UEd. op aanvraag gaarne prijscourant zend. Vrugt Uwen Winkelier le soort) voldoet aan de hoogst gestelde eischen; is samengesteld nit le kwaliteit grond stoffen en is £gn van aroma. LEEUWARDEN- ONTVAIGËN GRAVENSTRAAT, bosk HARKT. ASTHMA, HOEST, KINKHOEST, KEELPIJN, BORSTPIJNEN, INFLUENZA, BORSTZIEKTEN, BRONCHITIS. MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: PrQs der Advertentiën Van 13 regels 15 cent, iedere regel meer 5 eent. 3 meal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. Bp abonnement tbr 1000 of 500 regels voord eelige voorwaarden. Aan het Bureau van Politie alhier zjjn op werkdagen des namiddags yan 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen et. Doosje inh. kunsttandenportemonnaie inh. eenig geld gekleurde balkoralen beursje. b. Bjj ingezetenen portemonnaie inh. eenig geld en portretten, C. A. Roth, Vliss. Wagen plein ijzeren ketting met slot, Schejjbeler, Pluimstraat E 230zilveren broche, Gor Huis man, Jeronimusstraatrozenkrans, D. de Roos, Arnebrug D 12; portemonnaie inh. eenig geld, M. Sejjssouw, Blindennoek C 46b kinderhaar- strik, M. Brakman, Lange Delft B 145drie sleutels, P. J. Barto, Veersche singel S 37 R. E. boekje, Singer Maatjj., Lange Burg B 9 wollen das, J. A. Verbeek, Vliss.straat I 170; jongensjas, W. Poppe, Koepoortsingel S 148 portemonnaie inh. eenig geld en portretten, jufir. Diesch, Markt; fietsbel, A. Petiet, Lange Singelstraat N 197winterjas (bonkertje), de Baare, Sleeperssingel Q 320twaalf portretten, M. Despinois, Beenh.singel E 76gedeelte van een oorbelletje, Bongers, Molenwater E 48; gouden damesring, C. Vroegop, Elein Vlaan deren M 70 overhemd en een stuk geel katoen, ds. van Empel, Langeviele E 377 rozenkrans, W. Moens, Segeerssingel V 64 vulpenhouder, Louws, Branderjjmolengang M 245collier, J. Mesu, Pluimstraat E 228wandelstok met zil veren knop, A. Bujjs, Brigdamme. BUBGISUJRI STAAR VAN HIBffilLSLKG. Van 39 Nov. ONDERTROUWDL. van Steenhuijsen, jm. 29 j. met S. P. Cremers, jd. 23 j. P. 0. van Wezel, jm. 24 j. met J. Baljeu, jd. 27 j. G. F. Simons, jm. 30 j. met J. de Pagter, S. 20 j. J. A. Herstel, jm. 36 j. met J J. Q. Bagemans, jd. 33 j. H. aan de Wiel, jm. 26 j. met J. W. Melis, jd. 23 j. H. D. M. Wehrens, jm. 31 j. met C. F. de Kost, jd 31 j. GETROUWDM. A. van Setten van der Meer, jm. 24 j. met J. Koolwijk, jd. 25 j. BEVALLENG. Jongepier, geb. Polderman, d. J. J. Becks, geb. Jacobse, d. J. C. Vroegop, geb. Kesteloo, d. J. V. Leus, geb. Van Hassel, d. A. A. M. L. Truijts, geb. Cornelis, z. A. R. M. de Rijcker, geb. Daane, d. A. H G. Recht- steiner, geb. Plujjmers, d. OVERLEDENG. M. de Fluiter, ongeh. d. 48 j. C. J. Aarens, wed. van J. B. Loyens, 74 j. W. Kwekkeboom, vrouw van D. Boone, 75 j. J. Hoogstad, vrouw van E. Looü, 54 j. A. Kramer, vrouw van F. Priester, 43 j. J. W. Sybrants, vrouw van K. J. Roos, 68 j. Nieuwe Haven I 117, Middelburg. Te bevragen bjj F. G. J. van den Elsken, Muziekinstrumentmaker. Atelier voor repara tion aan Luxe Artikelen, Sigarenaanstekers, opeelgoed enz. Kalvermarkt K 281. voor 33 cent een pond met l/j pond gratis TIMMERMANS, Noordstraat. VERKRIJGBAAR BIJ: Boekhandel. L. Noordstraat. urn Weder ontvangen de halve en kwart flesschen EAU DE COLOGNE, en verschillende soorten ODEURS. Pottenmarkt. M. J. TIMMERMANS. Overwater, Seissingel. .Voor m\j is de Sanguinose een uistekend middel, ja het éénigste middel dat mij genas. Ik heb langen tjjd gesukkeld aan zenuwzwakte, en was na een groote operatie erg verzwakt. Ik kan uw Sanguinose niet genoeg roemen, en raad het allen zwakken en herstellenden aan". Hoogachtend, Mej. VAN DER VEEN. Apeldoorn, Auroralaan 326. In alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte blijft de Sanguinose een middel dat snel ingrijpt en afdoende geneest. Prof. Dr. Nestor Charbonnier verklaart dat de Sanguinose het beste middel is tot bestrijding van bloedarmoede en zenuwzwakte en al hare gevolgen. De Sanguinose wordt verkocht bij alle eerste apothekers en voorname drogisten. Tweemaal daags één eetlepel is voldoende. Sanguinose kost per flacon f 1,50, 6 fl. f 8,12 fi. f 15, WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co., Den Haag. Te Middelburg bij: C. A. SCHULTE Co Lange DelftL. JANSE, Korte Noord straat; JOH. DE ROOS, Vlasmarkt; R. M. SMITS, Dam; en te Vlissingen bij BENIEST en S. A. LUITWIELER. Op nummer 15397 viel heden de premie van 50 000 gulden geplaatst door den Hoofdvertegen woordiger JOH. J. J. THIER, Beeklaan 239 's Gravenhage, alsmede op eene 3 pCt. Premie- Obligatie ad f 100. genezen de hevigste heesehheid in één nacht. Doozen van 25 en 40 cent. De meeste Apothekers en alle goede Drogisten in iedere plaats verkoopen Thermo-Tabletten. In 't groot: Te MIDDELBURG bjjM. J. Timmermans, A. v. d. Mjjle, H. Israël, C. Bakker, J. v. Grootheest, A. Back, A. P. Cappon, Joh. Djjke, C. Coumou, A. G. v. d. Hooft, Wed. R. E. Heersma en J. M. Timmermans. VLASMARKT K 150 MIDDELBURG. TE MIDDELBURG verkrijgbaar bjj S1/» 4 en 5 cent per stuk. 4, 5 en 6 cent per stuk. vanaf 4 cent per stuk. Aanbevelend, Met de maat voorradig goede kwaliteit EAU DE COLOGNE: Réséda, Meiklokjes, Meidoorn, Heliotrope, Duizendbloemengeur, Bosch viooltjes en Seringen. Aanbevelend, Pottenmarkt. M. J. TIMMERMANS. Van kop tot teen ondervindt gjj de wel dadige werking der beroemde Abdijsiroop, welke de ziektekiemen tot in de verste uithoeken van Uw lichaam achtervolgt. De Abdijsiroop maakt Uw longen gezond en Uw ademhaling weer vrij. Daardoor zal Uw hart weder beter werken en Uw bloed gezonder en krachtiger stroomen gaan. De Abdijsiroop geneest snel, gron dig en blijvend: De Abdijsiroop verwijdert de vastzit tende slijm, welke ontsteking veroorzaakt ze verzacht en geneest Uw ontstoken slijmvliezen. Beschut Uw borst tegen de aanvallen der ziektekiemen met de wereldberoemde Prijs per pot van 50 gram 75 et., van 100 gram f 1,20 en van 250 gram f 2,50. Let op den rooden band om den pot met handteekening L. I. AKKER. Alle an dore is namaak. Oentraal-Depot L. I. Akker, Rotterdam. Verkrijgbaar te Mid delburg bjj L. JANSE, Korte Noordstraat 105; C. A. SCHULTE Co., Lange Delft B 2JOH. DE ROOS, Vlasmarkt 157 en bij alle Drogisten en de meeste Apo thekers. ALTIJD VERSCH IS MIJNE thans 12 cent. Met bon. TIMMERMANS, Noordstraat. Elke knot is voorzien van bovenstaand wettig gedeponeerd handelsmerk. Verkrijgbaar bij

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1914 | | pagina 1