PLOUVIER's Schoenwerk PLOÜVIER's Schoenhandel, I.1 BofiiMeri u MMi UNION BRUINKOLEN. sen net degelijk Kosthuis een Werkmanswoning De Duif. Groote Zomer-Opruiming Mantels, Mantel- Blousen Taillecostuums, Onderrokken. Peignoirs, LIMONADE GAZEUSE «IIMM HONIG's MAÏZENA, HONIG's PUDDINGPOEDER, HONIG's GRIESMEEL PUDDINGPOEDER met het merk Bijenkorf. behoeft geen aanbeveling, het is overbekend als het beste, sterkste en goedkoopste. Stookt thans Neemt in voorraad! A. D. LITTOOIJ Az„ Spanjaardstraat. De eehte ZEEUWSCHE ROEREN-ROTERRARRELAARS (zniver suiker en natuurboter) 8 cent per ons bü WILLEM F. J. VAN DER SLUIJS. VRAAGT FRANCO ZIGHTZENDINGEN AAN NIEUWENDIJK 14-16, VLISSINGEN. GEVONDEN VOORWERFEN Géén Suikerverhooging. Voor 53 Gent een heele Roodbol- een net HDIS met Achterkeuken, „WALCHEREN". dat, - aangezien de trekkingen der 406de Staatsloterij vooF on- bepaalden tijd zijn uitgesteld, - de nitloting barer 3 pCt. Premie- Obligatiën die op aanwijzing dezer trekkingen plaats heeft, eveneens tot nader order is verdaagd. DE DIRECTIE. Ook voor zwakke magen onschadelijk. Fabriek de Bijenkorf, v/h M. K. HONIG, Koog aan de Zaan. van alle voorradige artikelen Beleefd aanbevelend. L. E. RIVIÈRE. No. 47. Woensdag 19 Augustus 1914. Achttiende Jaargang. Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Advertentiën kunnen tot uiterlijk 2 uur aangenomen worden. Telefoon No. 938. Prjjs der Advertentiën: BUfiCGUtLIJ&B STAWB VAM MIBBKLBURG! Advortontlën* ra ÏQGS - EH DETAIL M. H. BOANSON, FIRMA HËNBBIKSË en H. IKIJER, Dimtiir F. A. HAISEI, Middalhorg. RIJIM VOORZIEN". J. C. BURRINK, Gevestigd te 's-GRAVENHAGE, Anna Paulownaplein 3, maakt bekend Vraagt IJwen Winkelier Deze artikelen zijn voedzaam en kunnen lang worden bewaard. Geen prijs- verhooging. Aflevering aan soliede grossiers en winkeliers voorloopig nog zonder vooruitbetaling. VLASMARKT K 150 MIDDELBURG. le soort) voldoet aan de hoogst gestelde eischen; is samengesteld uit le kwaliteit grond stoffen en is fjjn van aroma. MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: Van 13 regels 15 cent, iedere regel meer 5 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. Bjj abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Aan het Bureau van Politie alhier zgn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Geene. b. Bjj ingezetenen jjzeren remontoir horloge, M. Radder, Korte Geere K 857 werkmanskiel, Corstanje, Yeersche singel S 56; ceintuur en sleutel, Molenbroek, Spanjaardstraat F 77 erdjjk, Dokstraat P 185 zilveren broeh, J. Onder zilveren armband, N. Kampman, Eigenhaard- straat P 218; parapluie en paar kousen, O. Tange, Sehroeweg V 42; koperen broche (speld) Peek, Lange Burg F 90broche, H. v. Driel, Langeviele K 390zwembroek, J. J. de Klerk, Lange St. Pieterstraat F 32 zilveren kinder armband, J. M. Arents, Korendijk P 64; kin derpistool, J. P. Regtsteiner, Lange Giststraat F 180Matrozenmuts, O. de Beste, Veersche singel S 64; zilveren stop van een flesch, P. Koppejan, Volderjjlaagte M 148koperen rjj- tuigmoer, Politiepost, Marktceintuur, Vinke, Verwerijstraat N 157azwarte ceintuur, P. Sejjbel, Lange Singelstraat N 170; honden halsband, A. Buijs, Spanjaardstr. E 78porte- monnaie inh. eenig geld en postzegels, Acda, Krommeweele L 32; armband, Van Westen, Schuttershofstraat L 122portemonnaie inh. eenig geld, A. Joosse, Bastion N 60porte monnaie inh. eenig geld, J. Koreman, Lange Lombardstraat C 62; kinderemmertje, J. Winkster, Balans paar zwarte dameshand- schoenen, J. C. Raats, St Janstraat I 98 broche, J. G. Wollenberg. Klein Vlaanderen gouden broche, W. van Eden, Wal B 59 goud ringetje, M. Polderman, Vlissingschestr. bonte schort, C. de Jonge, Rouaansche kaai Vanaf heden Puike Blauwe AARDAPPELEN te bekomen 17% cent de 5 kop, Gele AARD APPELEN 14 cent de 5 kop bjj H. GABRIELSE, Oude Kerkstraat. stofdoek, L. Willems, Giststraat A 127. Van 1117 Augustus. ONDERTROUWD Th. I. Hage, jm. 32 j. met C. A. van der Graaff, jd. 27 j. GETROUWD: A. W. Tapper, jm. 26 j. met M. A. Zegers, jd. 28 j. P. Kortekaas, jm. 28 j. met L. P. Louwerse, jd. 28 j. J. W. van Swigchem, jm. 33 j. met L. P. de Krujjter, jd. 26 j. BEVALLENJ. A. Provoost, geb. Vader, d. A. F. Sprenger, geb. KolfE, z. J. Ton, geb. De Kam, z. J. P. de Hooge, geb. Berger, z. A. J. Gillissen, geb. Vermeule, d. OVERLEDEN: C. Boonman, ongeil, z.21 j. J. J. Vogelzang, ongeh. z. 24 j. H. de Jonge, echtgen. van Graaf A. van Ljjnden, 56 j. F. Boel, man van M. P. Wierikx, 68 j. De van ouds bekende WAFEL- en POF FERTJESKRAAM is voor eenigen tijd geplaatst op de Turfkaai, naast het Badhuis. Dagelijks geopend. Aanbevelend, J. SMITS. Bestellingen worden ten spoedigste aan huis bezorgd. Prima Witte Suiker per 5 ons 26 cent. Blanke Basterd 26 Geele Basterd 25 Aanbevelend, TIMMERMANS, Noordstraat. MANUFACTURIERS, nemen spaarzegels van Handelsbelang in be taling aan. TIMMERMANS, Noordstraat. TE HUUR 'T ZAND D 15e. Adres Segeerssingel V 56. Dagelijks Zaden verkrijgbaar bjj den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a, Middelburg Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Cafó .de Eendracht", Steenkolenhandel Bree. Een net persoon vraagt met gebruik van vrije kamer. Br. franco letters M H Bureau v. d. blad. TE HUUR op 't ZAND. Te bevragen Kinderdijk P 101. Tc MIDDELBURG bij: M. J. Timmermans, A. v. d. Mijle, H. Israël, C. Bakker, J. v. Grootheest, A. Baek, A. P. Cappon, Joh. Dijke, C. Coumou, A. G. v. d. Hooft, Wed. R. E. Heersma en J. M. Timmermans. jj 13 Te koop voor spotprijs 6 massief noten Salonstoelen met trijp en een dito Tafel. Adres C. P. Timmerman, Dam Z.Z. 94. Elke knot is voorzien van bovenstaand wettig gedeponeerd handelsmerk. Verkrijgbaar bjj

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1