PLOUVISE's Schoenwerk OMMlIEsC» „Volksslem"- „Excalsior". Fijns Room Map Boter Winkelhuis te huur een Werkmanswoning enn net degelijk Kosthuis UNION BRUINKOLEN. Het Bestuur der Kolenvereeniging v/h ONS MAATSCHAPPELIJK BELANG te Middelburg beeft besloten door den ernst der tijdsomstandigheden de gewone afrekening der opgegeven kolen tot nadere bekendmaking nit te stellen, hoewel de gewone ziftingen tot het innen der contributie blijven doorgaan. HET BESTUUR. HÖIlG's MAÏZENA, HOMIG's PUDDINGPOEDER, HONIG s GRIESMEEL PUDDINGPOEDER met het merk Bijenkorf. A. D. LITTOOIJ Az„ Spanjaardstraat. De eGhte ZËEUWSCHE BÜEREN-BOTERBABBELAARS (znlver suiker en natnnrboter) 8 cent per ens bij WILLEM P. J. VAN DEB SLUIJS. behoeft geen aanbeveling, het is overbekend als het beste, sterkste en goedkoopste. VRAAGT FRANCO ZICHTZENDINGEN AAN NIEUWENDIJK 14-16, VLISSINGEN. GEVONDEN VOORWERPEN LeesAdvertentie „Groene Kruis". LAtlCE DELFT H2 0ROGÊ1?ÖEN VERFWAREN Repetities zijn tot nader beriGht UITGESTELD. a 50 Gt. dl 5 018. Coöperatieve Volbsspaar- en Voorschotbank voor Vlissingen en Omstreken. Bijkantoor MIDDELBDRG. Stookt thans Heerenfiets, leemt in voorraad! Fabriek de Bijenkorf, v/h H. K. HONIG, Koog aan de Zaan. midiiILbdrg Met vakkennis gemeleerd. Nm. 46. IWoensdsg 12 Augustas 1914, Achttl«n«&»g Jmergmng. Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Advertentiën kunnen tot niterlijk 2 nnr aangenomen worden. Telefoon Mo, MMS PrQs der Advertentiën: Advortontiëu* 6 massief noten Salonstoelen met trijp en een dito Tafel. Ieder kan vanaf 25 cents zyn geld ren- tegevend en veilig bjj de Bank beleggen. Jaarljgkscbe rentevergoeding 3 pCt. De bank verstrekt ook voorschotten aan de leden. De boekhouder houdt iederen ZATER DAGAVOND van 78 unr zitting in het WIJKLOKAAL, LANGEVIELE K 230, alwaar desgewenscht alle inlichtingen gaarne zullen worden verstrekt. RUIM TOOBZIEN. J. C. BURRINK, Vraagt Uwen Winkelier Deze artikelen zijn voedzaam en kunnen lang worden bewaard. Geen prijs- verhooging. Aflevering aan soliede grossiers en winkeliers voorloopig nog zonder vooruitbetaling. MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER* Van 13 regels 15 cent, iedere regel meer 5 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. Bfj abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. PLOÜYIER's Schoenhandel, Aan het Bureau van Politie alhier zijn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Paar manspantoffels. b. B\j ingezetenen broche, D. J. Oerlemans, St. Pieterstraat F 43; kindertrommaltje, M. Franchimont, Smidsbolwerk broche, C. Louws, Pjjpstraat N 214; jongensmuts, C. J. Gerber, NieuweV lissingscheweg C182kinderarmbandje (roode koralen), J. H. de Priester, Heerenstraat H 127 rozenkrans, C. A. Murk, Nieuwe Haven I 115zilveren bal van armband, A. Waterman, Lombardstraat L 70doublé manchetknoop, E. de Priester, Domburgsch Schuitvlot Q 209 rozenkrans, L. M. Moerland, Branderjjmolen- gang M 243; zilveren broche, P. de Koning, Bastion N 72rood bonte kat, M. L. van Hoe- them, Kalvermarkt K 279. BUKGISLIJ&B STAND TAK BIBBRLBUBCL Yan 410 Augustus. ONDERTROUWD: F. G. de Groot, jm.43 j. met S. 0. Maas, wede. 38 j. GETROUWD: J. L. de Trojje, jm.25j.met J. Semejjn, jd. 25 j. BEVALLENP. A. van Lujjk, geb. De Nood, z. H. L. Mendels, geb. Jacobson, d. M. Maar- tense, geb. Yan der Koorde, z. J. J. de Rjjk, geb. Baas, d. OVERLEDENJ. Sehrier, wed. van WG. Verbeek, 81 j J. S. Simonse, wedr. van C. Bujjs, 71 j. J. Verwijs, man van E. Barendse, 77 j. J. J. Langeweg, ongeh. d. 74 j. C. Bruin- ooge, vrouw van C. Traas, 56 j. J. J. P. D, Wulf, z. 9 m. EH GROS - E tl DÉTAIL met ïmsrixK. VRAAGT MIJN L. LEIJNSE, Noordzijde Dam. voor klein gezin, huurprijs f 2,25 per week. Adres Boekhandel Baurdoux. op 't ZAND. Te bevragen Kinderdijk P 101. Te koop voor spotprijs Adres C. P. Timmerman, Dam Z.Z. 94. Een net persoon vraagt met gebruik van vr\je kamer. Br. franco letters M H Boekh. Baurdoux. Steenkolenhandel Bree. Te koop gevraagd een in goeden staat zijnde laag model. Adres bureau van dit blad. Te MIDDELBURG bij: |M. J. Timmermans, A. v. d. Mijle, H.glsraël, C. Bakker, J. v. [Grootheest, A. Back, A. P. Cappon, Joh. Djjke, C. Coumou, A. G. v. d. Hooft, Wed. R. E. Heersma en J. M. Timmermans.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1