dg ürma F. B. DEN BOER, Verstelbare Raaiborren D. DE JAGER Jr., Lang© Delft I 36, Middelburg. Hoek St. Janstraat. Zomer Blousen ongevoerd 25 cent Linnen Mantelcostnmes f 1,25 Linnen Mantelcostnmes f2,00 Costume Hokken f 1,75, Kinder Zomer Mantels fl,00, Kinder Zomer Mantels 11,50 Zomer Mantels f 4,00. Mantel Costumes f8,50. Stofmantels van 113,00 voor f 7,50 Katoenen Kinder Jurken van 75 cent. Tricot en Glacé Handschoenen, Huishoud Schorten. Dames Hemden. Dames Nachthemden, Geen Zictandingen, Dames Fantalons. Meisjes Onderjurken. Meisjes Fantalons. Meisjes Hemden. De Goederen worden niet geruild. BA SGHOENCREME is 50 pCt. goekooper dan alle andere SANGUINOSE. DAMES- EU HEEREBSKAPPER. L D. LITTOOIJ Az„ Spanjaardstraat, GEVONDEN VOOBffEBFEN KBANEBS Woordenboeken CAMPAGNES Geerlings Briefsteller fl,25. WINK's kleine EnGyclopaedie f 1,25. Doe 't zóó f 0,40. Opruiming Corsetten. Opruiming Corsetten. r epen niet af. Bovendien geeft ieder doosje „EBA" Schoenorême van 6, 10 of 15 cent recht tot gratis deelname an den EBA-WEDSTBIJD. waaraan f 3200 grijzen verbonden zün. NEEMT NOG HEDEN PBOEF. Geen muggen in de kamer. 11 No. 48. Woensdag; 15 «Juli 1814. Achttiende Jaargang* Verschijnt 's Woensdagsmiddags. Advertentiën kunnen tot uiterlijk 2 unr aangenoi worden. ten Telefoon No. 888 BURG1RLIJ&K STAND VAN HIBBILBURG. Adverttntlëiii BOEKEN waar men veel naar vraagt en die voorhanden zijn bij Duitsch - Fransch - Engelsch a f 1,50 en f 1,90 per stuk. ÏOO dingen die iedere flinke jongen moet weten KOOKBOEK v. d. Amsterdamsche Huishoudschool ing. f 1,25, geb. f 1,75. LANGE DELFT. Royal Worcester ZIE ETALAGE. ZIE ETALAGE. m Vlnum Sangslnotim, li vacuo. Zalvar plantaardig tonlcHm. AT v.h. Firma JOH. {SCHELL1NGS, Lftnge Noordstraat 88. Specialiteit in liet Tervaardigen van alle soorten HAAKWERKEN. merkengeeft een prachtigen en duur- zamen glansmaakt uw rok of pantalon niet vuilgeeft zelfs bij MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: Aan het Bnrean van Politie alhier zijn °P werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Een taschje inh. een penzilveren broehe en kinderbroekje. b. Bp ingezetenen: onderdeel van een fiets pomp, AuguBtein, Molenwaterpostduif met nikkelen ring en gummi ring aan de pooten merk K 614, M. Franke, Seisweg R 80bzak mes, L. Sparrentak, Bleek E 19teekenlapje met zijde, J. Gillissen, Pottenmarkt K 172 plemuurmes, L. Bolier, Heerengraeht M 25 passer, A. Roth, Bree E 274hoepel, A. P. Macheels, Kortedelft F 22damesportemonnaie, J. Daman, Noordsingel S 197twee witte schorten, J. Verzwpveren, Vliss. wagenplein fantasiespeld, H. de Jongebaas, Bleek E 99; damesparapluie, P. de Leeuw, Molenwater E 50 pzersn inhoudsmaat (vijfkop) P. J, Heiliger, Sleperssingel Q 127portemonnaie, P. Kool wijk, Latynsche schoolstraatbreikous met priemen, Knuit, Nederstraat O 109; mes met schede, A. Remeijn, N. Oosterschestraat N109 sabelkwast, R. Weeda, Lange Giststraat F 162 zilveren broche, O. A. Bouma, Hofplein E la kinderportemonnaie inh. f 039, J. B. Land man, Spanjaardstraat E 77parapluie. Quist, Langedelft; portemonnaie, inh. 10 spaarzegels, A. Buis, Spanjaardstraat E 48fietspomp, C. Janssen, Lombardstr. G81; speelgoedwagentje, F. Kuis, KI. Vlaanderen M 66 zilveren broche, J. Bosdijk, Vliss. straat K 60; portemonnaie, inh. eenig geld, J. Back, L. Singelstraat N 202 communieboekje, mej. de Jonge. KI. Vlaande ren M 71spaarbriefje ten name v. J. Rejjn- hout, Moerland, Branderijmolenganglederen taschje, inh. eenige schrijfbehoeften, M. Hacken- berg, Lange Burg 3. Van 713 Juli. ONDERTROUWD: N. M. de Ligt, wedr. 57 j. en A. van Eijk, jd. 45 j. H. Bimmel, jm. 25 j. en G. van Oers, jd. 25 j. L. A. van der Harst, jm. 41 j. en P. Koole, jd. 35 j. H. Otten, jm. 28 j. met M. J. van der Heil, jd. 23 j. GETROUWD: P. de Koning, wedr. 25 j. en L. Sturm, jd. 20 j. BEVALLEN: D. Moerland, geb. Westdorp, d. P. Bouwense, geb. De Voogd, 2 z. en 1 d. M. Breves geb. Harpe, z. P. de Wit, geb. Mieras, d. C. L. van den Berge, geb. Davidse, z. en d. B. de Munter, geb. Griep, d. Geboren een buitenechtelijke zoon, moeder 27 j. OVERLEDENM. H. de Troije vrouw van J. S. Lenselink, 25 j. A. Stejjn, echtgenoot van D. van Flierenburg, 73 j. L. Broodman, 'm. 11 j. J. P. van der Graft, ong. d. 77 j. L. Hubrechtse, echtg. v. E. Stokman, 85 j. door GOS. DE VOOGT. door WANNE E, Prfls der Advertentlën Van 13 regels 15 cent, iedere regel meer 5 cent 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van. 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. MAGAZIJN EENHOORN 6 BON TON CORSETSj H. MEIJER, Middelburg Geneesheeren en gebruikers roemen om strijd de Sanguinose. Hun aantal neemt geregeld en gestadig toe. Thans ontvaDgen wü weder onderstaande dankbetuiging ,Uwe Sanguinose is inderdaad een uitstekend middel tegen bloed armoede en zenuwzwakte. Ik leed tengevolge van mijn toestand voortdurend aan lusteloos heid, hoofdpijn, was dikwijls neerslachtig en prikkelbaar. Velschil lende medicamenten heb ik geprobeerd, doch niets hielp mij, totdat ik de Sanguinose gebruikte (gehaald bij den heer D. C. van Egmond, te Rijnsburg) en ik ben zoo gelukkig geweest hierbij baat te vinden. Rijnsburg. Mej. G. W. VAN GUGTE'. De Sanguinose is in alle steden en bijna alle dorpen verkrijgbaar bij voorname apothekers en eerste drogisten, en kost, bjj de 12 flesschen f 15,d. i. dan f 1,25 per flesch. Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende, dan duurt een flesch tien dagen; 12Vs ets. per dag. Dat is niet duur om er Uwe gezondheid en levenslust mee terug te winnen 1 WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2o-4. VAN DAM Co. Den Haag. a» i Te Middelburg bij: C. A. SCHULTE Co., Lange DelftL. JANSE, Korte Noord straat; JOH. DE ROOS, Vlasmarkt; R. M. SMITS, Dam; en te Vlissingen bij BENIEST en S. A. LUITWIELER. 1 E A

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1914 | | pagina 1