Deventer Sociaaltjes, een nette Bovenwoning van alle voorradige HOEDEN. IV. IpfieiiP lel Witte Kei. HJ] mmmmê VELO WasctaacMnes Dampoortstraat 205. W. JOZIASSE. OPRUIMING a CONTANT A. 0. LITT00IJ Az., Spanjaardstraat. GEYONDEN VOORWERPEN 3e ZoDdagavond-ConGer! op 5 Juli. P. J. TAVENIEIL Alle soorten prima kwaliteit HEEREN- en DAMES-SCHOENWERK in de nieuwste modellen. Groots sorteering bruin en zwart Kinderwerk. RESTE ADRES voor vetleeren Schoollaarzen en WerkSGboenen. MACHINALE REPARATIE-INRICHTING WULFRDNA MOTORRIJWIELEN 27a H. F. magneet, veerende vork, f 450. Onbetwistbaar bet beste en goedkoopste Motorrijwiel. J. KREUPELIHfi-BlUIKMAS, Lange Noordstraat. S. BOER, Ylaardingen. L. E. RIVIÈRE. H. f. iüMsr] en Mandei „WALCHEREN". M1ÖDELBÜRG Velo Wascbmacbine Mu, Wacht U voor minder waardige namaak SCHUTTERSHOF. 200 FIJN-geurige kopjes voor f 1,30. Koninklijk goedgekeurd. Verbeterd Systeem. Geheel voldoende aan de wet. Dinsdag van M dof Ie Vlissingen, Donderdag 1-3 Ie Middelburg, N9. 4©« Woemdai 1 Juli 1914. Jerschijnt 's Woensdagsmiddags. Adyertentiën kunnen tot uiterlijk 2 uur aangenomen worden. Prijs der Advertentiën Telefoon BTo. 888* BUKGKBLIJKE STAM» VAN MIBBBLBURti. Advertentiën, Aanvang 77a uur. Entrfiu 25 ct. (Bunau Ylasmarkt). Voor Laden ingang Schuttersbofstraat. Langs Brssstr. 0157, b.d. Oostfcsrk. Smedertf en Kachelmaker Q, Haarden, Kachels, Gegoten en Geëmalll. Keukenfornuizen, aan lage prijzen. Ook In ruil. Inrichting tot hewaren van Kachels, met toebehooren enz. a 1© Cent per «tok* VOOBHAnSEIT: Reparatie» worden vlag en als nieuw afgeleverd. Re zolen worden met hout gepend oi genaaid, Rap) es worden op verlangen opgaiymd. PRIMA LEER. CONCUBREERESTDE PHIJZBI. fp&fp6* Vraagt Uwen Winkelier WEARWELL R IJ w i E L E N ii\n snul, sliriyk us laag lu prijs. HALLOH RIJWIELENDultschland's bssts machine. Is onverslijtbaar. Prijscourant gratis. IMPORTEURS Gabr. SIEBOL, Amsterdam. Aanvangende de 406o Staatsloterij zullen onze Obil- gatlën In alle klassen voor eigen geld met 14-,50 betaald worden, dus ook in de 5de klasse. Voor termijnbetalingen zijn kwltantiën nu reeds bij de Agenten verkrijgbaar Vraagt vooral Inlichtingen hij onze agenten en bij het Generaal BH' kantoor voor Nederland. ?L0S UI Dlmtiur F. A. HAISEI, MIMiUurg. I.AHGE DELFT H2 DROGERIJEN VERFWAREN EH GROS EM DÉTAIL (met 2 Jaar garantie) zijn beslist de beste contant en op afbetaling. Op proef te bekomen en in wer king te zien lederen Hitsluitend in het filiaal der Lange Borg C 89, middelburg. Groenewoud 76, Vlissingen. Aehttiondfi JuiriMg, MIDDELBURGSCH ADVERTENTIEBLAD DE FAAM UITGEVER: Van 13 regels 15 eent, iedere regel meer 5 eeni 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement Tan 1000 of 500 regels voordealige voorwaarden. Aan het Bureau van Politie alhier zijn op werkdagen des namiddags van 79 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Een rozenkranseen paar heerenhand schoenen een kinderportemonnaie. b. B|j ingezetenen een zakmes, P. J. Kooman, Spuistraat P 143een kakatoe, J. Gillissen, Bastion N 58; postduif, ring aan zijn poot ge merkt Gent 14584, Nonhebei, Langedelftlede ren hondenhalsband, J. de Koning, Vlissingsch Wagenplein 120 een paar glacé handschoenen, C. v. d. Hooft, Korte Noordstraat L 77; kinder- handtascbje met doos inh. 4 cent, G. J. Eblie, Wagenaarstraat D 92duimstok, L. Wisse, Seisstraat Q 16; bonte kat. M. Timmerman, Schoorsteenvegerssingel Q 70akinderporte monnaie inh. f 0.31, H. Hackenberg, Lange Burg;een leesboek, S. Boone, Oud Arnemuidseh pad T 82nikkelen dameshorloge (in armband), C. Louwerse, Korte Heerengracht 289; een zakdoek, P. van Riel, Teerpakhuizenstraat P 25 twee toer roode koralen, Peene, Veerscheweg S 15een collier, C. J. Adriaansen, Kinderdijk portemonnaie inh. 10 cent, G. Wiesner, Molen berg; een parapluie, Riemens, Korte Noord straat E 4; heerenrijwiel, Wachtpost, Markt; horlogeketting met goud medaillon, Jobse, Vlis- singschestraat K 49. Van 23—29 Juni. ONDERTROUWDJ. Th. van de Putte, jm. 24 j. met M. M. Du Bois, jd. 24 j. P. de Koning, wedr.' 25 j. met L. Sturm, jd. 20 j. GETROUWD: J. A. Bal, jm. 26 j. met W. P. J. Mink, jd. 23 j. BEVALLENE. Hendrikse, geb. Polderman, d. E. Kögeler, geb. De Vries, z P. H. de Munck, geb. Teeuw, z. M. de Kok, geb. Maas, z. C. Mol, geb. Montenari, d. J. W. Peterse, geb. Van Cappellen, z. W. van den Heuvel, geb. Dubois, z. K. Muller, geb, Langbroek, z. S. van der Hiele, geb. Verstrate, z. S. Huij- bregtse, geb. Volkers, z. Geboren een buitenechtelijke zoon moeder 16 jaar. OVERLEDEN: E C. Krijger, ong. d. 70j. W. Glas, wedr. van A. M. Lint, 82 j. GROOTE SORTEERING IN VRAAGT MIJN (Overheerlijke koek), L. LEIJNSE. Magazijn ,Da Hoop", Dam. TERSTOND TE HUUR van alle gemakken voorzien. Te bevragen hoek Punt O 222. AANBEVELEND, THEE E. BRAUMt To MIDDELBURG bijM. J. Timmermans, A. v. d. Mijle, H. Israël, C. Bakker, J. v. Grootheest, A. Back, A. P. Cappon, Joh. Djjke, C. Coumou, A. G. v. d. Hooft, Wed. R. E. Heersma en J. M. Timmermans. Agent: P. WIJTENBURG, Lange Delft, Middelburg. Agent: C. ROZEMOND, Gravenstraat, Middelburg. AgentJ. 'T GILDE, St. Janstraat, Middelburg. 's J3ESTE 5^ Elke knot is voorzien van bovenstaand wettig gedepoueerdjhandelsmerk. Verkrijgbaar bij Dagelijks Zaden verkrijgbaar bg den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a, Middelburg. Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Café .de Eendracht"

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 1