Weespermoppen, Rocks Bonbons, Provincial GEDWONGEN in Ret Manufactureii-Magazijn Verkoopliuis Gortstraat Zie de Etalages met de enorm lage prijzen in het Verkoophuis Gortstraat 16, Middelburg. io^r VOLKSBIBLIOTHEEK 10 Afdeeling CORSETTEN. De nieuwste MODELLEN. M. H. B01SS0N ZONEN. _JL_f 30.000, 5,000. f 3.000, J-L. 11 filgalie-W del Wille Kruis. Magazijn JE EENHOORN". Linnen en Katoenen Kinderjurken, Witte Zomer-Blousen. HEINEKENS BIEREN, (Flessehenbiar bij uitnsmandheid), LIMONADE GAZEUSE VERHUISD Mantelmagazijn „DE DUIF van Gravenstraat naar Breestraat, Moordstraat C 32, Middelburg. Elegante Congé. - Solied Fabrikaat. Harkt b/d Gortstraat. Groote Opuii ~n ling" van do nou aanw6ziQ6 oBoarRBBrdB en onneflarneerde Dart/es- en Kinderhoeden. H. MEIJER, Langedelft. Het Tafelbier wordt alom gebrnikt. A. YAH AABTSEN, Korte Giststraat, VAN DE POEL. WULFRUNA MOTORRIJWIELEN 21/* H. F. magneet, veerende vork, f 450. Onbetwistbaar bet beste en goedkoopste Motorrijwiel. Speciale Maatafdeeling. Prachtige conpe en niterst nette afwerking. DÜIF'S COHSETTEN zijn Elegant, absolnnt onschadelijk. Wettige 3% Premie-Obligaties h f 4,50. SfcST* Gelden onmiddellijk uitbetaald. Mantels, Mantelcostuums en Japonnen Oostuum- en Onderrokken, Blousen en Peignoirs. 90 Filialen 800 Personen Lange Delft 97, Middelburg. Lepelstraat 15, Vlissingen. Onze echte een lijn Amandelgebak, zyn puik Tan kwaliteit en kosten slechts ÏO ets. per ons. BV EEN PONDSBUS G HET NIEUWSTE prima Engelsche Suiker werken 8 ets. per ons. Neemt nog heden proef en U zult voldaan zRn. Omdat za zoo lokkar zijn Is kot to Torklaron, dat onza Echt Engolscho Biscuits zoo gowlldzUa. Ons mark Is beslist smakelijk en voordee- Hg, maar kost slechts 5 eent per ons. JAMIN'S ZUIVERE GAGAO KOST SLEGHTS 60 GENT. daar plaats yoor willen maken, ruimen. Wij bieden U aan: zjjn wy genoodzaakt een groote party goederen op cent per deeltje. Do tvoodo rooks m dozo zoo spoedig populair gewordiu bibliotheek van 10 cent ls nu Yorschunsn. zy is Yorkrygkaar by eiken suilden boekhandelaar of hy ons direct, hU hostelling, mot 1 cent yoor frankeering. OTJBUWB REEKS (Mei 1914). E. J. ABRAHAMS, Arts. Kwakzalverij. schelijk lfiehaum. Ie REEKS (verschenen September 1913). J. A. SALOMONS. Hoe verzorg ik mfln gebit? J. STiiRCKE. De sexneele opvoeding onzer jengd. Mej. MEYBOOM. Goed en goedkoop koken. Maatschappy yoor Gonda en Goedkoops Lectuur, Utrocht8Ch8dwarsstraat 13, Amitordam. Cvfia IJl TAN HIEBT-HENNING. VLASMARKT K 150 MIDDELBURG. Gevestigd te 's-GRAVENHAGE, Anna Paulownaplein 3. Op nummer 19295 viel heden f 5.000 en de premie van f 30.000 geplaatst door den hoofdvertegenwoordiger DAVID PERSON, 2e Jansteen straat ÏOO, te Amsterdam en op nummer 19592 de premie van f 3.000 geplaatst door den hoofdvertegenwoordiger M UITENBOSCH, Nicolaas Beetsstraat 93, te Amsterdam. SOLIDE TJERTKQENWOOBPIQEB» OETBAAOD. Dont uw hiitulllng by die daarvoor het oudste adres bezit. Voor de Bottelarij) zydeur naast de Bierhal. le soort) voldoet aan de hoogst gestelde eischen; is samengesteld nit le kwaliteit grond stoffen en is fyn van aroma. Bestellingen worden aangenomen h{] den beer Van Simmeren, Gravenstr. WEARWELL rijwielen zyn snel, slnrHJk ui laag liprys. HALLOH rijwielenDultschland's beste machine. Is onverslijtbaar. Pryscourant gratis IMPORTEURS Gabr. SIER0L, Amstardam. GROOTE OPRUIMING vvu ivuöuiiptu ly wuuuüiou uuuuuu vu 400 stuks Dames Pantalons, prima james 51 cent 250 b Dames Pantalons (gefestoneerd) pifima Engelsche keper 64 cent 800 Huishoudschorten 135 cM. lang prima Poolbont 64 cent 1000 paar Fantasie, Bruine en Zwarte Kousen IJzersterk 31 cent per paar 450 stuks lage Feston-Schoftjes 36 cent 250 300 500 800 350 200 250 Witte Rokken met breede geborduurde strook 153 cent Nachthemden fan prima wit katoen 99 cent Nachthemden van prima Eng. keper 119 cent Tailles van prima wit katoen 26 cent Tailles met breede festons 39 cent Tailles met fijn geborduurde strook 43 cent Dames Flr,nellen, goede kwaliteit 43 cent n •*- II «UCllVii f J(UOUO iVTr UlitDlb 20 stukken Keizers linnen IOI/2 cent per El. K/% 1000 Fantasie Zakdoekjes 5^2 cent Per 8tQk. Circa 900 Corsetten (model 1914) 89 cent per stuk Ongeveer 30 stukken Poolbont prima kwal. 13^2 per el 45 stuks prima kwaliteit Flanel 17 eent per el 600 mooie Fantasie Engelsche Overhemden 92 cent in alle maten. 200 Boezeroens (groote maat) 73 cent 5000 el prima Wit Katoen 9^2 cent per el. 1800 el prima Wit KatoeD, 2 el breed 19 cent per el. 30 stukken 10/4 Jupiterlinnen voor Lakens 29 ct. p el 2000 stuks linnen reuzen-Theedoeken spotprijs 12 cent 5000 el beste kwaliteit Oogjes- en Blokjesgoed voor Luiers ll1/? cent per el 1500 el Linnen voor DienstbodeDjaponnen 18 cent per el 500 el Graslinnan voor Lakens 26 cent per el. 2500 el Graslinnen voor Hemden 15!/2 cent per el Mevr. J. BOS—MEYLINK. Lectuur voor kinderen. Mevr. Mr. E. Cj. v. DORP. Rechten en plichten van Werk geefster» en Dienstboden. A. H. GERFüARD. Beroepskenze. Dr. C. E. THOOYKAAS. Wat de bflbel ons te zeggen heeft. J. HUIS'MAN. Hoe honden we onze kinderen bezig M. E. LEL1MAN—BOSCH. De hygiëne onzer woning. Dr. W. LULOFS.- Hoe gebruik ik electriciteit in huis? Dr. A. H. OORT.. De alcohol en zflne werking op het men- Mr. J. M. J. A.. SIMONS. Hoe richt ik een vereeniging op Mr. G. J. SAJjMS. Hoe komt men aan zijn recht? Mr. S. ZADOKS. Rechten en plichten van den Huurder. ERNST ZA.HN. Een Manestraal (novelle). L. SIMONS. Hoe kom ik vooruit in de wereld Dr. O. N. v. d. POLL. Zwangerschap en kraambed. Fr. DE PRESSENSÉ. De verschrikkingen der Russische ge vangenissen. H. P. BERLAGE. Bouwkunst in Holland. Dr. H. J. CALKOEN. Bloemen en Insecten. N. J. HEIJBROEK. Hoe voed en behandel ik mfln zuige ling? J. v. ROSSUM DU CHATTEL. Hoe moet ik met gas omgaan M. E. LELIMAN—BOSCH. De inrichting onzer woning. E. C. KRONENBURG. Verzorging van kamerplaten. Dep. AgentP. WIJTENBURG, Lange Delft, Middelburg. AgentC. ROZEMOND, Gravenstraat, Middelburg. Agent: J. 'T GILDE, St. Janstraat, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 4