Deventer Sociaaltjes, Caié „DE WITTE BALLON". SINGKR-MAATSCHAPPIJ, Willem P. J. van der Sluijs, Tuifkaai Middelburg. een nette Bovenwoning Telefonisch aangesloten VELO Wasclimachines Buitenband f 1,57. Binnenband f 1,17. Zeeuwsche Rijwiel-Gsmpagnie, Markt C12, Middelburg. RAJAH-THEE. Ira is sinds jn tl need guild! in ii bi giH ar gnttnp. P. J. TAVENIER., Achterkamer, f ZOUTEVISCH. I. ÏERBÜSG, Gravenstraat I 270. N. V. Ssiilwlffl] i laaiill Uurwerken W.J. CAMPER J. MUNTER. SINGER ■Machines verkocht MIDDELBURG, Lange Burg 9. onder No. 271, Kurken- en Borstelwinkel. De Zeeuwsche Rijwiel-Compagnie Rijwielenmerk „DE ABDIJ", J. NIERSE, Korte Noordstraat. NSCOLAAS HEKKENS Kwatta's Manoeuvre-Chocolaat! f 5,80 per kist netto contant bjj WILLEM F. J. f AN DEB SLUIJS. Ondergetekende maakt bet qeachte publiek van Middelburg en Omstreken bekend, dat hij Zaterdag 13 Juni een Café heeft geopend in de ST. JANSTRAAT 1 55. .SINGER" lekkere Koekjes van de beste fabrieken zoowel in goedkoope als betere soorten. Specialiteit in Cocos-MaGronen. Fabrikant der eGhte ZeeuwsGhe Boeren Boterbabbelaars. Gestampte Mnisjes. - Hagelslag. - Anfjssniker. Buime sorteering Chocolade en Snikerwerken. Telo WasGhmachine met Wringer Gramaphoon met 41 dub. platen. Langi Mlraai. lp WILLEM F. I m DEB SLUIJS op de Tnrfkade. Telo Waschmachine MU, Wacht D voor minder waardige namaak flJrfEl'ETTEiMME^fflS van alle Heeren-, Jongeh.-, Kinder kleding en Mode-Artikelen a spotprijzen. NICOIflffi'HEKKENS'TEGELEN VAN DE POEL, Verzending door geheel Nederland. ztla beslist de beste Dinsdag van H duf Ie tflissiep, Donderdag 1-3 Ie Middelburg, HEDEN ONTVANGEN een groote partij „WALCHEREN". JFpELEN MIDDELBURG ÏO Cent per stuk. Minzaam aanbevelend Wie een STAAIMACMIJnE noodig heeft en geene benadeelt zich zelf# koopt aan nevenstaand uithangbord zQn de winkels te herkennen, waar inderdaad worden. Steeds vorseh voorradig En Gros En O ét ail. En Gros En Détail Brandstofienhandel Breestrmt. Depot bq Me|. A. C. WASCM, TE KOOP (met 2 Jaar garantie) maakt aan hars geachte cliënteele bekend als dat zij een wagon Rijwiel Buiten- en Binnenbanden heeft ontvangen waaronder de bekende merken s 2750 Micheiin Buitenbanden met 1 jaar garantie f 3,973000 The Walcheren Tyre Buitenbanden met 1 jaar garantie a f 2,87 en nog duizenden andere banden van de bekendste merken voor de goedkoopste prijzen. Voor Reclame leveren wijs Alvorens U een Rfjwlel aanschaftkomt dan eerst een kijkje nemen naar onze wereldberoemde wettig gedeponeerd, met 2 jaar schriftelijke garantie veer den bespotte!ij ken prijs van f 28,75. Denk daaraan als dat deze maar alleen verkrijgbaar zijn in den goedkoopen winkel Alleenverkoop der A BDM~rij wielen. Telefoon Interc. Me. 288. eene Inderdaad GOEDE KOP Indien u prijs stelt op THEE, gebruikt dan Deze Thee lm In het groot en In het klein In vermohU lende prijzen te verkrijgen bij si contant en op afbetaling. Op proef te bekomen en in wer king te zien iederen Hitsluitend in het filiaal der Lange BHrgC89, Middelburg. Groenewond 76, Vlissingen. CoÖP: Stoomzuivelfabriek te Buitenpost(Frj Levert: Lasge Breestr. 0157, b.d. Osstkerk. Smederij en Kachelmaker!) Haarden, Kachels, Gegotei en Geëmalll. KeakenfonmlziD, aan lage prijzen. Ook ln rail. Inrichting tot bewaran van Kachels, mat toebnhooran nnz. Zie Etalage en prijzen in de uitstalkast Kleedingmagazjjn Goederen van den Uitverkoop worden NIET op zicht gezonden en zjjn a contant. Nieuwe Blanke Zoutevisoh 15, 2D, 25 en 30 et. p. pond Nieuwe Blanke Koolvisch 12 Nieuwe Blanke Kookschol 20, 25 en 30 W W D Gedroogde Scharren 3D Gedroogde Scharren per bos van 20 stuks 11, 16 en 20 cent per bos. Grooter soort Scharren per bos van W stuks 19 en 27 V2 cent per bos. Stokvisch, Inmaakharlng enz. Aanbevelend, Dlmteir F. 1. 1 ASSEM, Middelburg. LANGE DELFT HZ DROGERIJEN VERFWAREN EN GROS E M DÉTAIL Voor het leveren en repareeren van nw beveelt zich beleefd aan LANGE DELFT H 20. PIETJE heeft; een dubbeltje gevonden en komt dit met een stra lend gezicht van vreugde aan moeder vertellen. Pietje is daar blader mee dan dat hij 10 gulden had verdiend. Zoo zjjD velen. Br zijn menschen, die liever een heelen dag naar een dubbeltje zoeken, dan dat zjj een halven dag werken om een gulden te verdienen. Er bestaan vrouwen, die naar een uitverkoop gaan en een hoed koopen, die zjj niet noodig hebben, omdat het een koopje is. Dat zijn eigenaardigheden van het menschelijk karakter, en de ge volgen daarvan zyn gewoonlijk slechte koopjes. Een hoestmiddel behoort tot die artikelen, waarvoor een vrouw nooit gaat winkelen, en toch bestaan daarin ook koopjes. Dit ondervindt men het best, wanneer men een bepaald geneesmiddel verlangt. Bijvoorbeeld, zult gij bij Uw drogist of apotheker naar de Abdijsiroop vragen, bet beste hoestgeneesmiddel dat tot heden bekend is. Wan neer de drogist toevallig gerangschikt kan worden onder degenen bp wien altijd koopjes te krijgen zijn, zal hij U iets anders aanbevelen, zeggende, dat dit even goed is. Wellicht zult gij de gele flacons Abdijsiroop met den roo- den waarborgband, geteekend L. I. Akker, op de planken zien staan en U verwonderen, waarom de winkelier zoo zijn best doet U iets anders te verkoopen, waarvan hij misschien de deugdelijkheid ten zeerste aanprijst. De oplossing is deze: Gij moet niet denken, dat de man Uw voordeel wil om U een goedkooper medicijn te verschaffan, maar hij wil zijn eigen voordeel, omdat hij aan een ander medicijn, dat minder geneeskrachtig is, meer verdient. De Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, wordt uitsluitend afgeleverd in flacons, verpakt in geel papier en afgesloten door een rooden band, waarop de handteekeningL. I. Akker, voorkomt. Let hier vooral op. Alle andere is waardelooze namaak, welke nooit geneest. Alleen de echte Abdijsiroop is een ongeëvenaard middel tegen Asthma, influenza, pleuris, bronchitis, catarh, kink- en slijmhoest en alle borst-, keel- en longaandoeningen. De Abdijsiroop, borstverster kend en ziektekiemdoodend, geneest den hardnekkigsten hoest en voorkomt de tering. Leest de duizenden attesten welke wij publiceeren. De Abdijsiroop is onschadelijk, zoowel voor zuigelingen als grijsaards. Prijs per flacon van 230 Gr. f 1,van 550 Gr. f 2,— van 1000 Gr. f 3,50. Eischt rooden band met handteekening van den Gen. Agent L. I. Akker, Rotterdam. Verkrijg baar te Middelburg bij JOH. DE ROOS, Vlasmarkt 157 C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en L. JANSE, Korte Noordstraat 105 en verder bp alle Drogisten en de meeste Apothekers. VRAAGT MIJN (Overheerlijke koek), L. LEIJNSE. Magazijn .De Hoop*, Dam- varme^dagen beste i Meiklokjes, VOORRADIG voor de kwaliteit Eau de Cologne, alsmede Meidoorn, Boschviooltjes, Reside, Heliotrope, witte Rozen en Seringen, alles per maat en flacon. Vraagt mijn reclame Zwaluw-zeep 6 cent per stuk, niet scherp. Vraagt ook de steeds toenemende Thee van E. Brandsma in verzegelde pakjes a 1 ons in den prijs van 18, 22 en 26 cent met sluitzegel. Aanbevelend, Pottenmarkt. M. J. TIMMERMANS. TERSTOND TE HUUR van alle gemakken voorzien. Te bevragen hoek Punt O 222. TE KOOP een zoo goed als nieuwe en een Adres bureau van dit blad. OPNIEUW ONTVANGEN Gryze, rose en jager Molton-Manshemden en Broeken, echt van kleur; ongebleekte Mans- tot Jongenshemden met lange en korte monwen; geel keper en wit katoenen Vrouwen en Meisjes-pantalons met kant; wit katoenen Dameshemden, goede kwaliteitTricot Dames- en Kinder-borstrokken zwarte katoenen en wollen Dames- en Kinderkousen, sterk en echt van kleur; losse zwarte Voeten; zwarte en gekleurde Mans-sokken en Kousen. Alles goede kwaliteit. Prijzen zeer laag gesteld. Aanbevelend, Pottenmarkt. M. J. TIMMERMANS een S C H A A F B A N K J E met IJZEREN SCHROEF en wat NIEUW HOUT en een WASCHMACHINE (Velo). Te bevragsn Gravenstraat I 278. - - in dooien tfan 2 stuks. Voor/2.90zenden wij (leze franco per post door het cjeheele land. GROOTE SORTEERING IN TE HUUR een nette zindelijke omtrek Nieuwstraat. Adres Seissingel R 201, Dagelijks Zaden verkrijgbaar bfl den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a, Middelburg Des Donderdags op de Markt. Standplaats teganovar Oefó ,de "Eendracht". L. v' v'a - T-. y'm'm.m wm m

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 2