Regenjassen JongenhBBren Costumes Jongenheeren Gostumss Gekleede Costumes STOFJASSEN Kinder-Jekkers Kinderkragen LAVALIERES Engelsche Hoeden RECLAME COLBERT COSTUME naar maat f 27,-. ZIE ONZE ETALAGES. n H. MEIJER, Lange Delft I 36. ENGELSCHE O VERHEMDEN HOEDEN en PETTEN N. I Centraal Kleeding Magazijn Flanel Blousen, Chev. Blousen en Broekjes, Willem P. J. van der Sluijs, op de Tnrfkaai MIDDELBURG. Langedelft 117. YLISSINGEN Walstraat 37-39, Colbert Costumes Blauwe Colbert Costumes Norfolk-, Suffolk- ©n Blouse-Pakjes. Jongens Schoolbroeken BRETELS Demi-Saisons Zeer groote Colfectie Pantafons ENGELSCHE PETTEN IMP Speciale afdeeling voor Eleeding naar Maat in Engelsche en Fransche Nouveautés. Heeren-, Jongeh* en Kinder-Costumes Demi-Saisons, Pantalons, Tricot-Pakjes en Truitjes, Jongeh. en Kinderpetten Barets. SPECIAAL VOORDEELIGST HUIS VAN Chique Dessins. BEKENDMAKING. Prima bewerking. Kinder-J urken. Meisjes-Mantelcostuums. Gekleurde Japonnen. Costuum-Rokken. Mantelpakken, Gevoerde Blousen. Nieuwe Modellen Huishoudschorten. Meisjes Stroohoeden. Meisj es-Pantalons. Meisj es-Hemden. Dames-Pantalons, Dames-Hemden. Tricot-Handschoenen Amerikaansche Corsetten. Dienstboden-S chorten DASSEN in de nieuwste dessins. Zwarte en Fantasie SOKKEN. LIJKDIENAAR 5,50 9,75 13,75 17,50 21- 6,50 10,50 14,50 18,50 22,50 7.50 11,50 15,50 19,50 24- en kooger. 1 en 2 rij knoopen. 8,50 12,50 16,50 20,— 25- in Gummi of Loden Stoffen. Gegarandeerd waterdicht, met Rever of geheel gesloten. 9,50 11,— 12,50 13,75 14,50 16,— 16,75 17,50 19,— 21,— 23,— 25,— 27,50 30,— 32,50 35,— met korte Pantalons. De NIEUWSTE modellen. 4,50 5,50 5,75 6,50 7,— 7,50 8,50 9,— 9,50 10,— 11,— 12,50 14,15,50 10,— 16,50 en hooger. 1 en 2 rij knoopen. In Cheviot, Ficuna, Drape of Satin Stoffen. 8,50 9,50 12,50 13, 16,50 17,75 20,— 22,50 27,50 en hooger. 7,50 11,50 15,50 19,- 25,— 10,— 14 18,50 24,- Bruin 5,25 7,75 11- lS,75 met lange Pantalon, in dessins Groen - Grijs en Bege. 5,75 8,75 11,75 14,50 6,50 9,50 12,50 15,50 en hooger. 7,25 10,- 13,- 16,50 met en zonder zijden Revers. 30,— 32,50 37,50 40,— In stoffen Drapé, Graniet, Cheviot en Kamgaren. Zeer mooie Sortooring 2,25 5,50 2,50 6- Brookjom gohooi uitgevoerd- 2,75 6,50 3,25 7,- 3,75 7,75 4,25 8,25 4,75 8,75 5- 9,25 in prima Kamgaren Stoffen. 0,65 0,75 0,85 1,— 1,10 1,25 1,55 1,60 1,70 1,80 1,95 2,05 Gohooi nitgovoerdm 1,35 2,25 1,40 2,75 1 en 2 rij knoopen. 3,25 3,50 4,50 0,45 0,50 0,60 0,65 0,85 0,95 1,— 1,10 en hooger, desverlangd de 0,75 1,25 1,S5 1,50 1,75 in Raglan of gewoon model. 10,— 11,50 12,50 13,75 14,50 16,— 17,50 19, 20,22,50 25,— en hooger. in Covercoat of Blauw Cheviot. 2,50 3,— 4,— 4,50 5,— 5,75 6,50 7,— 7,50 8,50 9,— 10,— en hooger. De Nieuwste modellen. 0,25 0,30 0,35 0,40 Prima kwaiitoiton Linnen 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70 Zoowel SMAL ais BREED modoL 2,25 2,50 2,75 3,25 3,75 4,25 4,75 5,25 5,75 6,50 7,— 7,50 8,- 8,50 9,9,50 10,en hooger. 2,25 2,50 2,75 3,25 3,50 4,— 4,50 5,— 0,45 0,55 0,65 0,70 0,75 0,80 0,90 1,— 1,10 1,25 1,30 1,40 1,50 en hooger. W LANGE DELFT. MIDDELBUBG. PRACHT SOBTEEBING J. G. VAN MEERENDONK. V/tl F> Q C. DEN HOLLANDER. MIDDELBURG. GOES. HEEFT VERSCH ONTVANGEN: Groota en kleine CocoS'Macronen, Bitterkoekjes, Suikerplankjes en SuikerkransjesRecL Allerhande, Brabantsch Allerhande, Sport Banket, Vierkante en ronde Zandkoekjes en vete andere soorten gebsk, lekker van mmaak, licht In 'tgewicht en laag In prijs. Anyssuiker 12 cent, Hagelslag 12 cent, Gestampte Muisjes 10 cent; 20 ver schillende soorten Babbelaars vanaf 4 cent per ons, echte Boaren Boter Babbelaars (zuiver suiker en natuurboter) 8 cent. H. B ABBESS Co. Tip-Top MAGAZIJN .Dl EENHOORN Ondergeteekende maakt bekend dat h\j door Heeren Commissarissen der Aüddelburgsclie Begrafenis-Vereeniging met ingang van 1 April is benoemd als bü bovengenoemde vereeniging en beveelt zieh b\j voorkomende gelegenheid als zoodanig min zaam aan. ZUIDSINGEL E 43. Middelburg, 31 Maart 1914.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 2