v.h. F. Q. C. DEN HOLLANDER. SLECHTS 8 DAGEN. vanaf Zaterdag 10 Januari tot en met Zaterdag 17 Januari. 1MB* Alle in Yoorraad zijnde Gemaakte Goederen worden thans met 15 pCt. korting aangeboden. Een partij Goederen door etaleeren iets beschadigd of eenigszins afwijkend van de thans bestaande modellen zullen voor spotprijzen worden opgeruimd. Speciaal maken wij U attent op onze aanbieding in Blouse-model KINDERPAKJES vanaf fl,--. Jongeheeren- en Kinder-Overjassen aan prijzen ver beneden de waarde. Bekendmaking. 9% dividend. 97. Levert alle soorten GARTÖNNEN 0BOZEN. EVANGELISATIE-SAMENKOMST Attentie s. v. p„ De Parckard-Orgel Deventer Sociaaltjes, Bheumatiek» OE ZON. Specialiteit in WERKMANSGOEDEREN. Fijne Raam Huge Boter MIDDELBURG. LANGEDELFT. Zie EtalageBepalingen van verkoop Zie Etalage. Het Magazijn is GEOPEND van des morgens 9 tot ivan 2 tot 5,30 en van 6,30 tot 9 unr 's avonds. H. BUIJZE, T.h. P. DE WOLFF. BOGARDZAAL, morgen (Donderdag) des a». 8 uur. G. OVERWEEL, Steenhouwer, A. S. J. DEKKER, Goes. VROOM DREESMAMN. Cornedbeef 9 ct. per ons. Znlt 8 9' ETUI- EN CARTÖNNAGE-FABRIEK- BOEKBINDERIJ. J. A. MEDLMEESTER. - Wagen aars'raat E lila. ETUI's voor Goud- en Zilverwerk. Likdoornpleisters Kïooslerlialsem, J». BLAUW KEPER WERKBROEKEN echte kleur 110 ets. BLAUW IEPE1 WERKKIELEN echte kleur 105 BLAUW KEPER WERIJA8JES echte kleur 125 SG0IIBERSKIEIEM prima kwaliteit 120 BLAUW KEPER DSUKKERSJASSEN echte kleur 150 BOEZEROENS eerste kwaliteit 80 Compleet gekomen TIJDSCHRIFTEN enz. worden solide en tegen bill ij ken prijs gebonden. M. VAANE, Oe verkoop Se contant zonder korting Alle goederen mogen In het magazijn gepast worden Goederen worden niet op zicht gezondenm Goederen van den Uitverkoop worden niet geruild* Ondergeteekende bericht zijn geachte Stadgenooten, dat O vanaf 19 JANUARI a.s., op zijn brood wordt uitgekeerd Wordt vanaf des morgens 7 uur aan huis bezorgd, steeds instaande voor PRIMA KWALITEIT en een nette en vlugge bediening verzekeren. Zich bij vernieuwing beleefd aanbevelende, BabherU BUiASS VERSCHILLEN OE SPREKERS. TOEGANG VRM. m Ondergeteekende beveelt zich minzaam aan voor bet leveren van Grafsteenen, Grafpalen met Kettingen en kleine Grafsteentjes. Vraagt s. v. p. prijsopgaaf en inzage van modellen, voor en aleer u bij een ander bestelt. Men zij echter gewaarschuwd geen opdracht of bestelling te doen aan Lijk- dienaars of Grafdelvers, om onnoodige kosten te voorkomen. Maar men wende zich rechtstreeks tot den Steenhouwer, dat is uw voordeel. Sehoorsteenvegerssingel, Middelburg. WILLEM KRAAL te KAMPEN PRIJS 25 CENT. h ÏO Cent geer strak» geneest rheumatiek, rhemnatische zenuwpijnen, spit in den rug, huid aandoeningen, oude en nieuwe wonden, brand- en snijwonden, aambeien, winterhanden en -voeten. h §0 Ct. 48 5 ons. Centraal Kleeding-Magazijn MLUK3CH BiLAIS-OFEUIUlD I trekken ieders bewondering door hunne bijzondere eigenschappen. De toon der lieflijke Harp- ia Pjjp-diapason is wereldberoemd. Groote en fijne sorteering bij van verwijderen elke likdoorn of eeltgezwel zonder pijn. Alhier verkrijgbaar by Joh. de Roos, C. A. Schulte Co., L. Janse en F. H. J. Damen. VRAAGT MIJN (Overheerlijke koek), L. LEIJNSE. Magazijn .De Hoop", Dam. Mej. A. Opree-Suurland, wonende te Uithoorn (Noord-Hollverklaart on3 Ik leed aan een pijnlijke rheumatiek in mjjn schouder en bovenarm. Dan weer had ik pjjn iu mijn schouder, dan weer in tnyn elleboog en vooral 'a mor gens, als ik 's nachts op dia zijde ge legen had, was de pijn ondragelijk. Ik dacht nooit meer te genezen, daar ik veel middelen probeerde, die 3oms wel eens even verzachtten, maar na welke da pyn nog heviger terugkwam. Geluk kig raadde men my den Klooaterbalsem aan. Nadat ik daarmede eenige malen gewreven had, bedaarde de pyn. Na deze eerste teekenen van beterschap, heb ik het gebruik met den Klooster balsem voortgezet, de pijn is niet meer teruggekomen en in korten tyd was ik geheel en al van mijn rheumatiek genezen. De Priis par pot van 50 gram 75 ct., van 100 gram f 1,20 en van 250 gram f 2,50. Let op den rooden band om den pot met handteekening L. I. AK KER, Alle andere is namaak. Centraal- Depot L. I. Akker, Rotterdam. Ver krijgbaar te Middelburg by L. JANSE, Korte Noordstraat 1050. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2JOH. DE ROOS, Vlasmarkt 157 en bij alle Dro gisten en de meeste Apothekers. MIDDELBURG. VI I» VRAAGT MIJN L. LEUNSE, Noordzijde Dam, Magazijn sDe Drie Duiven', Seisetraat Q 1.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1914 | | pagina 4