Prachtige Haring Te koop voor f 23.50 Heelemaal alleen. "Té VISITEKAARTJES I 4-J A. S. J. DEKKER, Goes. VET SPEK, BRUINKOLEN glycol! HALT!! Grootste Zeeuwsche Orgelhandel om te bakken. L. S. GOBETZ, MUTSAARD WISSCHEN en TUINIERS WISSCHEN. Hoesten. Heeschheid. Tegen HOESTEN, KINKHOEST enz. De NIEUWE MAGAZIJNEN bevatten eene zeer groote sorteering AMERIKAANSCHE ORGELS en PIANO'S. GROOTE OPRUIMING van alle voorradige Zomer- en Wintergoederen ver beneden fabrieksprijzen a contant Zie Etalage. P. J. TAVENIER, nleowe zuivere Veeren. H. VAN DRIEL Cz. DE JONGE, Langeviele. Nieuw Nieuw waarvoor geen Enveloppen noodig zijn. 100 Visitekaartjes met ÏOO Envelopjes gedurende deze maand 50 N. COHEN, Korte Delft. Hli Met onderling goedvinden wordt van af 1 Januari 1904 DE WONINGGIDS opgenomen in de Middelburgsche Courant welke Donder dagavond uitkomt Het Verkoop- en Verhnnrkantoor van vaste Goederen. 50 Cent per Kilo. C. GOVERSE, Nieuwstraat. Gebruikte, zoo goed alsnlenv. OOK IV RUIL. F. VAN AGTEN. op 20 December a.s. 8NT DOUX! M. v. LUIJK, verbinding met verschillende kantoren als Amsterdam, Deventer, Den Haag, Groningen, Zutfen, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Beset, Wageniiges, DertMi, Apeliders, ïmmm den. FABRIEK van Bedden en Matrassen, sollede Veeren- en Kapokbedden. JOH. L CAMMELOT Huismoeders maakt nu met de KERSTDAGEN uw KACHELS niet VET en VUIL, maar bestelt nu uw OLIEBOLLEN bij den bekenden Bollen bakker, die ze altijd WARM tehuis bezorgt M. C. GROENENDIJK. Varkensma* kt-hoek Gravenstraat. Stoomdrukkerij Spanjaardstraat. Catalogi op aanvrage gratis en franco. ABDIJ MIDDELBURG. YLASMARKT L 23. „KONINGIN WILHELMINA" C. VAN LANGERAAD 20 voor 10 Cent. 1)E VRIES, Schnitvlotstraat. Groote Dweilen van 10 en 12 cent. Verknop- en Verhuurkantoor van vaste Goederen, Verkooplokaal ABDIJ, Middelburg, Ia Breda, Dei Puike Veeren Bedden, Bed, Peluw en twee Kussens, beste tjjk, gevuld met 60 pond Koestraat. Voorhanden een flinke sorteering eerste kwaliteit Manden- en Rietenstoelenfabrikant Langeviele. Gortstraat K 18. Gortstraat K 18. Stoomzuivering van alle soorten Bedden, enz. enz. De Hoesttabletten van Apotheker Boom, gemaakt van Emserzout, zijn het beste huis- eneesmiddel tegen Hoesten, Heesch- e i d 'en Verkoudheid. Slijmlosmakend. Prijs per doos 85 Gt. Overal verkrijgbaar in de Drogistwinkels. Te Middelburg by C. A. Schulte Co. Clyeerine Zeep per 5 ons Geele Zeep per 5 ons Groene Zeep per 5 ons Timmermans, 10 cent. 8 cent. 7 cent. Noördstraat. Aanbevelend, van G. J. Westerbeek van Eerten, Gouda, zijn de fijnste en goedkoopste van heden. Ver krijgbaar bij a: d. littooij az 8IROP KHOEAL (JRoode Hoestsiroopis bet beste geneesmiddel tegen Hoesten, Heeschheid en Verkoudheid. Helpt spoedig, zelfs in de meest hardnekkige gevallen en maakt den slijm goed los. Voor kinderen is deze Siroop zeer heilzaam in gevallen van Kinkhoest en Borstbenauwdheid. De smaak is zeer aangenaam. Pros per flacon 1^—. Overal, verkrijgbaar in de bekende Drogistwinkels. jrrijs per uaeou j uveiai vexa-ijjguao.j Te Middelburg by C. A. SCHULTE Co. Koffielof Koffieboonen zéér goede qualiteit 6 Cent per 1 ons. (§0 Timmermans. Noordstraat. Lange Breestraat O 157. Smederij en Kachelmakerij. Ruim gesorteerd in: Vulkachels, gegoten en geslagen HaardenKachels en Fornuizen, Gepoetste en in vuur Verlakte aan uiterst laaggezette prijzen. TEVENS EEN GROOTE PARTIJ Wegens vergevorderd seizoen groote prijsvermindering van gegarneerde en ongegameerde Dames- en Hinder hoeden, Veeren, Voile luie, enz Aanbevelend, te geven door de Schermvereeniging te Middelburg aanvang des namiddags I ure, in Café Rotter dam aan den Kinderdijk, na afloop des avonds 8 ure BAL. (Vrij entree.) Afdoend en het beste middel voor winterhan den, wintervoeten, kloven, springende handen. Per flacon f0,15 en 10,25. Nieuw geneesmiddel tegen alle borst- en hoest- aandoeningen. Per flac. f 0,25, 6 flac. f 1,25. Drogisterij „de Ster" Vlasmarkt. GROENE ZEEP 7 Ct., GEELE ZEEP 8 Ct. de 5 ons, KOFFIE 5 Ct. per ons, puike WITTE KAAS 7 Ct. per ons, PEKELHARING 8 voor 10 Ct. Aanbevelend, Hoek Vlissingsehe straat K 65. Pottenmarkt. Timmermans. XAd van den NedHond van Kantoren v. Vaste Goederen, goedgekeurd by Konk. Besluit dd. 18 Maart 1899 St.blad No 40. Volgn. GEMEENTEN. 854 Middelburg 855 ld. 856 id 858 gem Koudekerke 847 Middelburg 851 id. 852 id. 848 id. 849 id. 860 id. 845 id. 842 id. 848 id. 844 id. 841 Middelburg 884 id. 825 id. 818 Middelburg 785 id. 218 id. «98 id. «99 «92 id. West-Souburg by de Tram wissel 685 Middelburg 87 Middelburg Straat, Buurt of Gracht etc. Nummer en "Wyk. Soort van Eigendom. Te koop of te huur. Koop- of Huurprijs. Te aan vaarden. OMSCHRIJVING. Nieuwe Poort Singelstraat t Zand K. Breestraat Lange Noordstraat L 129 Kinderdijk Nieuwe Oostersche straat Nieuwe Haven Singelatraat—hoek Schuitvlotstr. Molenberg K 90 Nieuwstraat Vlisiingscbeatraat K 45 Se'sdam. Seis i am. Korte Gortstraat Langeviele Londonsche Kade Simpelhuisstraatje Houttuinen by Nieuwland Bolwerk Bolwerk Korendijk Breestraat O 169 huis met lucht heerenhuis burgerwoonhuis met tuin bent-denhuisje burgerwoonhuis huis met tuintje bovtn achterkamer nieuwgebouwd huis metbalcon winkelhuis bovenhuis heerenhuis met tuin bovenhuis nieuw verbouwd vrfl bene denhuis met tuin bovenh. met vrijen opgang bovenh. met vrijen opgang benedenh. met vryen inga .ng en flinken tuin bovenhuis beneden pakhuis Bovenhui# Heerenhuia met Tuin 8 woningen met circa 4000 M2 bouwterrein huis met grooten tuin 2 sen verdieping» huizen met groote lucht Huis met Tuin huis met stalling te huur id. id. id ia. te huur te h u .r te koop te huur te huur id. id. id. id. te huur te huur te huur id. id. te koop of te huur te koop te koop te koop te koop te koop by overleg id. id. f 1,85 per week bjj overleg id. f 0.85 per week by overleg bjj overleg f J,50 pe* week id. f 1.20 per week bQ overleg id. by overleg by overleg by overleg f 65 per jaar btJ overleg by overleg bfl overleg by overleg by overleg by overleg id. by o ver .'eg id. terstond 3 terstond Li* by overleg Mei terstond terstond id. id. id. terstond medio Oct. medio Oct. terstond medio Sept. terstond terstond id. terstond terstond id, terstond id. 3 kamers. 8 kamers, kelder, keuken. 4 kamers, keuken, kelder. 4 kamers, keuken, gas en waterieiding. 5 kamers, keuken, kelder, gas en waterleiding flinke kamer. ökamers, keuken, kelder, gas- en waterleiding, voorzien van alle gemakken. 2 kamers en zolder. beneden 8 kamers, keuken, boven 5 kamers, 2 zolders. kamer, bergplaats, zolder, groote bleek. 5 kamers, keuken. kokUr en verdere gemakken, 4 kamers, keuken, zolder en verdere gemakken. 8 kamers, zolder, keuken, zolder met kamer 2 kamer», ensuite, 2 kleinere kamers, keuken, kelder, waterleiding, closet. 3 kamers, keuken en zolder. 2 voorkamers, achterkamers, keuken, balcon zolder met kamer, waterleiding, achter uitgang Zeer geschikt voor villa's en arbeiderswo. ninftn. Zeer geschikt voor renteniers, riant uitzicht Bevattende elk huis voorkamer, alcove, ach terkamer, loods beschoten zolder, regent en welwater.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1903 | | pagina 4