H. E. y. HEIMBURG bericht de ontvangst der nieuwe MANTELS. Voor Maaglijders. M. E BOASSOI ZOMEN. smakelijkeBeschuitsoorten Bedden en Matrassen enz. PRIJSVERLAGING 4 4 4 4 4 4 JU Hl FÉitafa en Handelaren. Rijksdaalders-Pakket 2 Broek- en Vestenmakers Eene Dienstbode gevraagd, een Dagmeisje Een nette Werkvrouw SLAAPKAMERMEUBELS. Zomermantels. Yoorjaarsmantels. Gekleurde Japonstoffen. Zwarte Japonstoffen. Garneeringen. Zwarte, Gekleurde Zijde. Costuumrokken. Blouses. Corsetten. k' Eenige Jacquets van het vorige seizoen ivorden goedkoop opgeruimd. Hubert Ullrich'sche Kruidenwijn. W. L, BAART, Nieuwstraat G 214. Koffie of Koffieboonen, TE HUUR: A. D. LITTOOIJ Az, 1 Algemeen Advertentieblad Een nette JONGEN ▼TTTVTVVTVVTTVVTTTTTTT TTVVTTTTTTTVVTVTTTVT Schraal bleek uitzien, bloedarmoede, verval van krachten Men vcrlange uitsluitend Hubert Ullrlch'sche Kruidenwijn MANUFACTUREN, KARPETTEN, MATTEN, enz. Groote keuze in Tafelkleeden, Wasdoeken Timmermans, Noordstraat. 5 Chlnaas-Appels voor 10 Cent. 5 Citroenen voor 10 Cent. V A RK11 \S VliKKSC II een Voor- en Achterkamer, II omtrek Molenwater. Een Ladder van 30 of 35 treden te Koop gevraagd. een nette Voor- of Acterkamer, Het beste Adres voer is bU W. VAN SLUIJS, Eenlg adres voor de bekende D. L. CAMMELOT, Te Huurdrie Bovenkamers. Maandagmiddag a.s. na vier ure N. COHEN, Kortedelft. bekwame Kleermakersknecht, Boodschapjongen gevraagd. Gevraagd een Jongen. net tweede Meisje, Dienstbode gevraagd, flinke Dienstbode benoodigd. Voor namaak wordt gewaarschuwd. Fabriek yan Bedden en Matrassen. C. VAN DER KLEIJN, Lange Noordstraat. Schrijfwerk aan huis of op een kanfoor. BRAKSTKAAT O 257. VANILLE- en KANEELBESCHUITJES. BEKENDMAKING. Trekklngslijsteu der op 17 dezer gehouden trekkingen van de 7e en 8e Tombola niet eerder dan te bekomen a 3 Ct. per trekkings lij st. Theod. De Graaff Co. de aangewezen courant. franco door Nederland. DOUWES „In de Vliegende Raaf", Aan allen, die zich door het vatten van koude of overlading van de maag, door het gebruik van slechte, moeielyk te verteeren, te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden als Maagkatarrh, Maagkramp, Maagpijnen, moeieUjke vertering of verslijming op den hals gehaaid hebben, zij hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn. Het is de Deze Kruidenwijn is uit voortieffelijke, geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn. Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten, zuivert het bloed van bedorven, ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed. Door het op juisten tijd gebruiken van Kiuidenwijn worden maagkwalen meest reeds in 't begin onderdrukt. Men moet dus niet talmen de proef te nemen. Symp tomen als hoofdpijn, oprispen, zuur in de maag, opzetting, misselijkheid met braken, die bij chronische maagziekten des te heviger optreden, worden dikwijls na eenige malen d inken genezen. VfYPöf AnniflO' en onaangename gevolgen daarvan als benauwdheid, T ül SLUypiilg koliekpijnenhartkloppingen, slapeloosheid, aambeien worden door Kruidenwijn dikwijls snel genezen. Kruidenwijn heft verstopping op, bevordert de spijsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruik bare stoffen uit maag en darmen. zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering, onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever. Bij gebrek aan eetlust, evenals herhaalde hoofdpijnen, slapelooze nachten treedt een voortdurende ziekelijke toestand in. Kruidenwijn wekt de verzwakte levenskrachten op. Kruidenwijn verhoogt den eetlust, bevordert de spijsvertering, prikkelt de stofwisseling, bespoedigt de bloéd- vorming, brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust. Talrijke attesten en dankbetuigingen bewijzen dit Kruidenwijn is te verkrijgen in flesschen a PI. 1,50 en 2,— in Middelburg in de apotheken en bij C. A. Schulte en Co. drogisten, Langedelft H 2 en in de Apotheken van Vlissingen, Oostburg, Sluis, Ter Neuzen, Goes, Zierkzee, Bergen op Zoom, Middelharnis, Rozendaal, Oudenbosch, Gent, Antwerpen enz. alsook in alle grootere en kleinere plaatsen van de provincie Zeeland, geheel Nederland en het Buitenland in de Apotheken. Ook verzenden de voornaamste depóthouders 3 en meer fl sschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederiand. Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel, zijn bestanddeelen zijn Malagawijn 450,0, Wijngeest 100,0, Glycerine 100,0, Roode wijn 240,0, Atlas bessensap 150,0, Kersensap 320,0, Manna 30,0, venkel, anijs, alantswortel, Amerik. krachtwortel, gentiaanwortel, kalmoeswortel 10,0. Deze bestanddeelen worden vermengd. WEDER ONTVANGEN eene zending Naaimachines met kast a f 27.50 met garantie en gratis onderricht. Petroleumstellen 3 vlams a f 2.00. Geëmailleerde Emmers a 80 cent. NIEUWE SPORTWAGENS MET EN ZONDER KAP. zéér goede qualiteit. 6 Cent per ons. Ontvangen beste DROGE BLEEKPOEDER, 15 Ct. per Kilo. Wederverkoopers flink rabat. A. Landman-Cornelisse, Singelstr. 172, TIMMERMANS. NOORDSTRAAT. RUIM VOORZIEN VAN Tandborstels, Nagelschuiers, Haarkammen en Stofkammen. Voorts alle soorten Tandpoeders en Tandpasta. W. HUBREGTSE, Drogist, Korte Noordstraat. SPEK 30, KRIPPEN 30 cent per pond. J. INGELSE, Beenhouwerssingel K 78. voor 1 gulden per week. Adres bureau van dit blad. Brieven onder motto „Nieuws", Bureau van dit blad. Adres bureau van dit blad. GEVRAAGD voor een eenige juffrouw. Adres Letter N. Bureau van dit blad. Een jongmensch, een goede hand schrijvende, bekend met de Fransche taal vraagt Brieven létt. M boekh. FANOY. Speciale Beschuitbakkerij „de Korenbloem", Wederverkoopers rabat. AANBEVELEND. 1 paar Stroo Matrassen 2 pers. f3,50 1 Zeegras 2 pers. van af f4,50 Kapok bed, peluw en 2 kussens van af f 18, Kapok Matras van af f15,— Springveeren Matrassen van af f 14, Nieuw© Veeren bedden met peluw en kussen van af f35,— en hooger. Overtrekken met peluw, voor bed en peluw van af f4.50 tot f9,50. Alles le kw. Solied en net werk verzekerd. Aanbevelend, Sint Janstraat H 188. ZEEGRAS le kw. f 0,20 i 2e kw. f 0,12i/o ALPENGRAS le kw. f0,20 KAPOK le kw. f 1,25 per kilo. Adres BRAKSTRAAT O 262. F Stoomdrukkerij A Spanjaardstraat. ifi STEMPELS van af 0.60 LAKSTEMPELS n r r> 0.60 CIJFERS van 1—0 n n 0.40 LETTERS van A-Z. n 0.90 VERDRAAIBARE DATUMSTEMPELS n 2.50 STEMPEL-INKT n 0.10 DEUR of NAAMBORDJES, in fijne gravure ij 2.- NAAMPLAATJES voor RIJWIELEN n 1.50 HECTOGRAPHEN. D 2.- Lange Burg B 5 en 6. Prima stukjes Appelen 18 ct. en Zoete Pruimen 10 ct. de 5 ons. Schijfjes Appelen 20 ct. de 5 ons. A. LANDMAN-Cornelisse, Singelstr. 172. Voor reclame Uwer artikelen voor Zeeuwsch- Vlaanderen Westelijk deel is het Dit blad verschijnt iederen Woensdag in ruim 2400 exemplaren. De advertentieprijs is: 1—4 regels 30 cent, iedere regel meer 7i/j cent. Bij abonnement aanzienlijk rabat. Proefnummers gratia. De uitgeefster, Oostburq. FIRMA A. J. BRONSWUKj 2 pond lekkere HUISHOUD-THEE. 2 pond beste KOFFIEBOONEN. 1 pond POEDER-CHOCOLADE en i/g ons NOOTMUSCAAT. Voorstraat 52, Do r d r e c h t. GEVRAAGD. Terstond benoodigd een (Grootwerker) en een BROEK- en VESTEN MAKER of Halfwas. ALFRED WöHLER, Md. Tailleur, Langeviele K 405. Een fatsoenlijke Lange Noordstraat, C. VAN DER KLEUN. P. SMITH, Fotograaf. Mevr. RADEMAKER, Molenwater, vraagt een 15 of 16 jaar. kan terstond geplaatst worden ter Boekbinderij J. A. MEULMEESTER, Kinderdijk 93. Met Mei eene flinke liefst boven de 20 jaren. Adres Dames HOLSTER Brakstraat. tegen Mei of eerder, P. G. ABDIJ A 47. Tegen Mei een Adres bureau van dit blad. In een klein gezin gevraagd, 15 a 16 jaar. Adres Singelstraat N 189 boven. GEVRAAGD, voor den Maandag en Zaterdag. Te bevragen Bureau van dit blad. STOOMTRAMDIENS T, Vlissingen-Middelburg. Afrit te Vlissingen Zeilm. vm. 4,50r, 5,5ör. 8,-, 9,30, 11,-, 11,45; nm. 12,30, 1,15, 2,-. 12,45, 3,30, 14,15, 5,10, f5.55, 6,55, f7,45, 8,30, f 9,15, 10,15. r Vertrekt v. d. Remise. Afrit te Middelburg(Markt) vm. 5,20, 6,23, 8,45, 10,15, 11,50, nm. f 12,35, 1,20, 2,5, 2,50, f3,35, 4,20. f5,15, 6,-, 7,-, 7,50, 8,35, 9,20, 10,20, 11,-. f Vervoeren geen goederen,

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 3