I I k a o 5 4 h De Stoom-Boek- en Steendrukkerij van A. D. LITTOOIJ A z., Spanjaardstraat E 71, levert tegen voor- deelige prijzen alle soorten, Plaatsing van Advertentiën in alle Bladen. Levering van net en solied Bindwerk. 8! Verkoop- en Verhuurkantoor van vaste Goederen, Verkooplokaal ABDIJ, Middelburg. la verbinding net verschillende Kantoren als: Amsterdam, Deventer, Deo Maag, Groningen, Zatfen. Cirult, Jtrefew, iljneps, Bnrt*. Dei Boseh, Wajpsiajpa, Dordrecht, Ageldprs* Leeuwarden ft ft Lid van den NedBond van Kantoren vVaste Goederen, goedgekeurd by Konk. Besluit dd. 18 Maart 1899 St.blad No. 40. id. id. id. by de tram wissel. Middelburg id. Huis metvergun ning waar sinds vele jar en een krui deniersxaak gedre ven wordt 3 woningon met circa 4000 M2 bouwterrein f 1.60 per week f 3.3Ö per week by overleg by overleg by overleg CO m*r HANDELS- DRUK ERL GSM EENTEN. Straat, Buurt of Gracht *TC. NuanaïR KN Wijk. Soort va» Eigendom. TSKOOPOF TKHUUR KOOP- OF Huurprijs. Te aan vaarden. OMSCHRIJVING. 801 802 803 797 798 799 800 793 789 790 795 787 788 785 218 779 681 780 760 757 756 758 755 749 751 752 744 645 698 699 692 689 680 658 585 548 549 440 217 52 •1 18 17 Middelburg id. id. id. Koudekerke Middelburg id. Middelburg id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. Middelburg id. id. West-Souburg id. Souburg id. id. Middelburg Koudekerke Koudekerke Middelburg Havendijk Dwarskade Koepoortsingel Gortstraat I 330. Tram singel Rotterdamsche kade Rotterdamsche kade O 245, Nieuwepoort. Rotterdamsche Kade O 226. Korendijk P 59. Dam N 39 Bellinkstraat Dam P 4 Houttuinen by Nieuwland Kinderdijk Hoogstraat Rotterdamsche kade hoek Langedelft Laag 3 Burg by de Markt Korte Delft Lange Singelstraat 172 Seisdam85 Langedelft Dam N. Z. no. 2 Dam N. Z. no. 5 Korendijk P 64 Varkensmarkt hoek Koestraat K 38 Bolwerk Bolwerk Dwarskade Korendijk droogdok Z. Z. Dam G 61 Seisweg onder de stad aan het dorp Veersche singel Singel YUssingschestraat 1 16$ Breewsg Brsewsg G 35/36 Brseatraat O 169 nieuw gebouwd huisje met tuin heerenhuis burgerwoonhuis met tuin voor en achter Heerenhuis met tuin en achteruit Heerenhuis met tuin en zijpoort Huis Heerenhuis met tuin huis met lucht bovenhuis benedenhuis met tuintje heerenhuis met tuin Bovenhuis Huis Bovenhuis Heerenhuis met Tuin huis met tuin benedenhuis Heerenhuis winkelhuis met vergun ning en ruime zolder. Winkelhuis Winkelhuis Bovenhuis Heerenhuis met tuin Winkelhuis met aparte bovenwoning Heerenhuis met achter poort Heerenhuis met achter poort Huis met tuin Huis met grooten tuin Bovenhuis 2 eenverdiepings hui zen met groote lucht Huis met Tuin Huis Karoterjj 2 nieuw gebouwde huizen met tuin. Huis met lucht Huis met Tuin huis met tuin bouwgrond 2 woonh. met tuinen huis met stalling te huur of te koop te huur of te koop te huur te huur of te koop te huur id. id. te huur id, id. id. id. id. id. te koop of te huur te huur te huur te huur te koop te huur te huur of te koop te huur te koop te huur te huur te huur *te huur te koop te koop te koop te huur te koop te koop te koop te koop te koop te koop te koop te koop te koop te koop te koop bij overleg id. id. bij overleg id. id. id. f2 per week f 175 per jaar bij overleg id. bh overleg f260 per jaar by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg by overleg f 1,50 de M i 2700 te samen id. terstond Mei terstond Mei Februari Mei medio Februari terstond id. Maart Mei terstond terstond id. terstond 1 Nov. terstond by overleg terstond terstond terstond terstond by overleg Juli terstond id. terstond terstond terstond terstond id. terstond terstond id. terstond terstond id. ld. id. it. terstond voorkamer, achterkamer en keuken,kelder regenbak, waterleiding. 6 kamers, keuken, ruime kelders, gas- en waterleiding. voorkamer en alcove, achterkamer, keuken, kelder, boven 2 kamertjes, zolder, beneden 3 kamers, zijkamer, waranda, keuken, kelder, boven 3 kamers, zolder met meidenka mer, gas en waterleiding. 6 kamers, keuken, kelder, schuurtje, beschoten zdlder, tuin voor en achter, riant uitzicht. 5 kamers, keuken, kelder, zolder met logeer- en meidenkamer, gas- en waterleiding. 2 kamers, keuken, zolder, waterleiding. 2 voorkamers, achterkamer, ensuite, keuken, privaat, waterleiding. 4 kamers, keuken, kelder, gedeelte zolder mot kamertje, regen en duinwater. 8 kamers, keuken, zolder, kelder, plat. 2 voorkamers, achterkamers, keuken, balcon zolder met kamer, waterleiding, achter uitgang 7 kamers zeer iink benedenhuis voor klein ge sin met alle gemakken. 7 kamers, keuken, gemakken. Flink winkelhuis voor alle zaken geschikt, benevens flinke woning. Winkel, woonkamer, keuken, bovenaloove, voorkamer, zolder, zolderkamer, waterleiding. 2 kamers met keuken, 2 stookplaatsen, ge makken, regen en duinwater, bevattende 8 kamers, keuken, kelder, zolder met 2 kamertjes, 2 priv., verder alle gemakken. Winkel, met 2 kamers, gr. keuken, bovenw. met 7 kamers, voor alle zaken geschikt. 3 kamers ensuite, plaats, kelder, boven 3 ka mers ensuite, zolder met kamer, gas en waterl. Beneden 3 kamers ensuite, keuken, kelder, boven 5 kamers, zolder, waterleiding. Beneden: 2 kamers, keuken, kelder, boven 2 kamers, zolder met kamertje, gas- en waterl. Zeer geschikt voor villa's en arbeiderswo ningen. Zeer geschikt voor renteniers, riant uitzicht 3 kamers, zolder, keuken. Bevattende elk huisvoorkamer, alcove, ach terkamer, loods, beschoten zolder, regen- en welwater. Voorkamer, alcove, achterkamer, keuken. Voorkamer, alcove, achterk., lucht en bleek, voor alle zaken geschikt. voorkamer met 2 bedsteden, keuken met bak oven, varkenshok, zolder etc. winkel, 8 kamers en zolder.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1903 | | pagina 4