or 1,25 5f Italiaanse lente 09 10 Deze klant wint GRATIS versproducten t.w.v. 12,50 Mooie mini franse geranium M Ormwis en Zn, l? 2; V. 1.« Chauffeur Arriva in het zonnetje gezet Zaterdag open huis Kinderfysiothe- rapie Oude-Tonge 3.« 1?^ rClZCrl Witte ASPERGES AA ngs 1? 1?= t/m a.s. maandag 400 gram Akershoek men NA 5 EIIAnDEtl-niEUWS Boterhamworst, gebr. gehakt ei-bieslook C. Bonter, keurslager De Versspecialisten op deze pagina plaatsen hier wekelijks hun aanbiedingen. Als onze fotograaf u in het dorp van de verszaak fotografeert en u staat die week hierbij afgebeeld, dan kunt u GRATIS producten t.w.v. 12,50 bij de desbetref fende verszaak besteden. Deze week gratis producten bij: Slagerij Buth, Pieter Biggestraat 41, Ooltgensplaat in schaal Bloemenhandel 25 259 50 50 VERSE TONIJNBIEFSTUK 100 gr. 2.50 GEBAKKEN SCHOL 100 gr. 1.15 BROODJE HARING per stuk 1.t5 MOSSELENVLEES (diepvries) 2 kilo 1400 3 kilo 18.00 De Echte Bakker AfrikaltfSl koeken in blik Van helden koekjes 4?" Aardbeien slof 7?" Kers kruimel vlaai 10?" WÊk, Weeshuis Logopedist WOENSDAG 26 MEI 2010 Versaanbiedingen van de week ö^Wffip..»» Kent u de Primavera al? Dat is de lente op zijn Italiaans! Het voorjaar op zijn lekkerst! Oftewel: een rundvlees rolletje met mascarpone, lenteui en paprika. Erg lekker bij gekookte krieltjes en verse boontjes. Of eigenlijk bij alle groenten. Deze week 100 gram voor slechts €2,25! VLEESWARENKOOPJE 3x100 gram 7Q SOEP VAN DE WEEK Champignonsoep per beker "ft CC TIP VAN UW KEURSLAGER Paté diverse soorten 100 gram MAALTIJD VAN DE WEEK Nasi of bami uit eigen keuken 500 gram Dahhestraat I-.3, .i255 XB Oude Tongt tel. 0187-641292 fa.N. 0187-643590 info@bouter<iudet(ingc.keurslas;er.nl wwvv.boureroudctoiigf.keurslager.nl SANDY FOTOGRAFIE Gezellig voor op de tuintafel Nu voor de prijs van Dijkstelweg 28 3253 TB Ouddorp Tel. (0187)6815 78 WOENSDAG GEHAKTDAG Rundervinken 5 halen 4 betalen Shoarmapakket 500 gram shoarmavlees 4 shoarmabroodjes knoflooksaiis/shoarmasaus Varkensschnitzel ongepaneerd Maaltijd van de week BAMI/NASI KtPBALi 250 gram Peppadew met roomkaas IQQ gram Peperpaté 100 riram Kalfssmeerlevervïorst m gram Pain de Ardenne j^j 100 gram Kalfsrollade 100 gram Zeeuws spek -i ^3 stukje 150 gram JL Boomvliet 6, Dirksland Tel. (0187) 60 14 87 Fax (0187) 60 53 3D www.slagerjjvanzuidland.nl AARDBEIEN uit eigen tuin bak L 500 gram ^1 groQntsn G fruit ..o Eigen teelt BOSKROTEN 25 bos Damweg 1 a 3251 LB Stellendam Tel. (0187)49 29 04 WIHE DRUIVEN pitlOOS 500 gram CHERRY TOMATEN 2 dozen SNIJBONEN panklaar 400 gram NIEUWE AARDAPPELEN Doré en Frieslander Getó;g van dinsdag 25 t/m zaterdag 29 mei TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON: Aanbiedingen geldig 26 mei t/m I juni. De winkel op de Hoenderdijk is wegens vakantie van de winkeldames gesloten t/m 29 mei; de Stationsweg is wel geopend! stationsweg 15, Ouddorp Tel. (0187) 68 13 52. Fax (0187) 68 38 26 Hoenderdijk 13, Ouddorp Tel. (0187) 68 12 78. Fax (0187) 68 38 26 ,- naar het go Westdijk12 I Middelharnis I Tel. (0187) 482065 ^^^^^^^H info@debanketbakker.nl „dééÊI^^KI^Êtt OUDE TONGE- Afge lopen vrijdag werd Fons Versaevel, buschauffeur van Arriva, in het zonnetje gezet door het politiekorps van het district Zuid-Hol land Zuid. Versaevel kreeg enige weken geleden te maken met lastige passa giers, maar heeft dit op de juiste wijze afgehandeld en aangifte gedaan. Om te laten zien, dat er inder daad wat gedaan wordt met aangiftes, wilde de politie de chauffeur per soonlijk complimenteren met de manier van hande len. Door Mirjam Terhoeve Op Züiidagm oikI 25 april 2010 heeft chaulïeiiv Fons Versaevel van de vestiging Oiide-Tongc een \er\elencle ervaring opge daan met voetbalsupporters die oni 22.00 mir niet hem terug reden van Rotterdam- Zuidplein naar Oude-'ronge Bij de halte \'aan\veg in Rot terdam ontstond er een ver velende discussie omtrent het kopen van een plaatsbewijs. \'anaf dat moment \verd het erg rumoerig in de bus en ^^'er- den ev schokkende uitspraken geroepen. Na enige tijd richt ten deze uitspraken zich met name ook tegen de chauffeur Met roepen werd steeds uit- biuidiger en ging zelfs over tot het scanderen van racisti sche leuzen en kreten. Hier door werden er andere pas sagiers bij betrokken, die liier ook absoluut niet van gediend \\aren. Er was bovendien een passagier aanwezig, die zojuist een herdenkingsbijeenkomst 1940-104,-) had" bijgewoond. Chaufleur Versae\el heeft via de .ASL melding gedaan van het gebeuren. Op de halte A 29 kon de politie instappen en haalde de vier voetbalsuppor ters uil de bus. Ue politie heeft chauffeur Ver saevel daarop gevraagd aangif te \an verbaal geweld te gaan doen en daar heeft de chauf feur gehoor aan gegeven. Om te laten zien dat er daad werkelijk wat met een rapport onregelmatigheden en het opmaken \an een proces-\er- baal gebeurt, wilde de politie Zuid-fiolland chauffeur Ver saevel in de kantine van de vestiging te Oude-Tonge com plimenteren met de manier waarop hij gehandeld heeft op die bewuste avond. Ook wer den aan hem de complimenten \an di\erse mede\verkers van .-\rriva overgebracht door zijn direct leidinggevende de heer H. van den Bosch. Fans ViT^dtvr! krijg! df romplnnentcn xuin de poJilic. OUDE-TONGE - Zaterdag 29 mei staan de deuren van de praktijk voor kin- derfysiotherapie in Oude- Tonge op de Oost Achter weg 4 voor u open. Sinds 2004 hebben de kinder- fysiothei'apeuten Jacqueline Steenkiste en Corine Snoek liun praktijk opgebou\\d. In die djd hebben ze zich verder gespecialiseerd in problemen met de sensorische informatie- \erwerking. Daarnaast zijn ze deel uit gaan maken van het Netwerk \ooi- Fvsiotherapie tkieree-Overllakkee. Na 6 jaar gewerkt te hebben in het mooie historische wees huis, kregen ze ruimtegebrek en bleek de toegang tot de praktijk niet kindvriendelijk genoeg, In overleg met de eigenaar de heer Van Loon hebben ze toen besloten om het pand grondig te gaan ver bouwen. Geen muur is op zijn plek blijven staan, er is centrale verwarming aangelegd en wat wel het belangrijkst was: er is t\wee keer zo\eel ruimte \oor de kinderen om te bewegen. Daarnaast is er een aparte ruimte bijgekomen waar een logopedist van de praktijk van Karin Aalbers werkzaam is. uiteraard met de bedoeling dat deze samenwerking tussen de beide disciphnes de kinde ren ten goede komt. M\e belangstellenden kunnen zaterdag 29 mei van 10.00 uur tot 13.00 uur de praktijk komen bekijken. Jacqueline en Corine zouden het erg leuk vinden om aan kinderen die in de praktijk behandeld zijn te laten zien hoe het er nu uit ziet. Ook kunnen de kinderen die nionienteel l)ij hen komen aan hun vaders, moeders, opa's en oma's, broertjes en zusjes laten zien waar ze zo hard moeten werken. Uiteraard zijn alle andere belangstellenden ook van harte welkom. \'oor inlormalie over de prak tijk kunt u tereclit op www.kin- derfysiooudetongc.nl far(iitflinf en Ontuf vonr het vi'i'bouwdepand x/an Kinderfysiothprapie Oudfi-Tnnge.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2010 | | pagina 5