Ga in gesprek met de Christenunie Audioservice Nederland Met Boeter kraanverhuur de lucht in Handelsonderneming Arensman presenteert zich op de AMGO AMGO wordt een dagje buiten beleven Agrarische Manifestatie Goeree Overflakkee 2010 J Op het buitenterrein van de AMGO zal ook de Christenunie met een stand aan wezig zijn. Tijdens de beurs zijn hier politici van de verschillende gemeenten op het ei land aanwezig. Ga met hen in gesprek, stel vragen of geef input. In de stand kunt u ook allerlei materialen van de partij verkrij gen zoals verkiezingsprogramma's, folders, tijdschriften en leuke gadgets. Verder is er een bus waarin u opmerkingen of ideeën kwijt kunt aan de politici van de Christen- Unie, plaatselijk of provinciaal. Jeroen Struik van Audioservice Nederland is een opgewekte ondernemer met een zonnige visie op de toekomst. Het verzorgen van geluid, licht en beeld op diverse evenementen is steeds opnieuw weer een uitdaging. Vooral buitenevenementen zijn één van de specialiteiten geworden van Au dioservice Nederland. Het is altijd leuk als mensen voor je bedrijf kiezen vanwege de geleverde kwa liteit. Jeroen vindt dat het eigenlijk best nog een stukje verder mag gaan dan dat. "Waar ik naar streef is een wederzijdse relatie met de klant. Eer steklas apparatuur is voor ons een basis en geen doel." "Het vergelijk wat ik weleens maak is dat het een beetje op koken lijkt. De een wil wat meer zout en de ander wat minder. Verder houdt de één van zoet en de ander van wat pittiger. Samen met de klant komen we dan altijd uit op datgene wat het beste past bij zijn of haar evenement. Een toneelstuk vraagt een heel andere inzet dan een bruiloft. Daarvoor zijn vaak ook andere men sen nodig, en gelukkig zijn die dan ook inzetbaar. Laatst nog met toneelvereniging de Klokkedieven met bijna 10 voorstellingen in Oostdam in Goede- reede. Op zo'n moment zijn er een aantal spullen gedurende 2,5 maand bij de klant, ook in de voor bereiding zit ontzettend veel werk, vaak zien men sen dit niet. En dan heb ik het nog niet over het oefenen van de vereniging zelf. Bij deze nogmaals mijn dank aan de Klokkedieven voor de prettige samenwerking... Soms zijn er echter ook opdrach ten waar we 's ochtends aankomen en je 's avonds niet meer kunt zien dat we er waren. Dit vereist weer een hele andere aanpak.. Wij danken de organisatie van AMGO voor het kiezen voor Audioservice Nederland. Voor informatie over het verzorgen van uw eve nement, kunt u terecht op www.audioservice.nl of op www.plutorentals.nl onder deze naam is het ruim 8 jaar geleden allemaal begonnen. Tevens kunt u terecht bij de geluidswagen naast het podium op de AMGO of bel met 06 22 81 89 87 of 0187 66 96 26 Dit jaar kunt u de AMGO en wijde omgeving ook vanuit de lucht bekijken. Elly van Corp (organisator Landfair) wist ook Boeter Kraanverhuur te bewegen om met een kraan naar de AMGO te komen. Specta culair om in een bak naar boven gehesen te worden. Sinds 1984 is J.Boeter Kraanverhuur actief in de kraan verhuur branche. Inmiddels bestaat ons kranenpark uit twee kranen en twee vrachtwagens met autolaad- kranen. Met onze ruime ervaring zijn we gespecia liseerd in het hijsen van jachten in en uit het water, het bergen van vrachtwagens, het plaatsen van (sta) caravans op campings, bouwprojecten en alle voor komende werkzaamheden voor bedrijf en particulier. Met onze twee vrachtwagens welke zijn voorzien van 75ton/meter laadkranen vervoeren we zeer uiteenlopende ladingen, waaronder alledei soorten industriële machines, schakelkasten, containers, bouwmaterialen, boten en pallets. Onze specialiteit is dat wij intern machines kunnen plaatsen en waterpas stellen op locatie. Aangezien we in het bezit zijn van een eigen diamantboorin stallatie kunnen we bij het plaatsen van de machi nes de machines ook verankeren. Voor meer info: www.jboeterkraanverhuur.nl Door onze centrale ligging op het eiland Goeree Overflakkee zijn wij veelal werkzaam in de regio Rotterdam, Brabant en Zeeland. Voor het transport komen wij in heel Nederland en ook het buitenland. Wij onderhouden, repareren, verkopen en verhu ren Compressoren, brandstoffen en smeermid delen, Diamantzaagtechniek, tuinfrezen, Zero turnmachines, generatoren, technische produc ten, trilplaten, compacttractoren, professionele maaimachines, gazonmaaiers, motorgereedschap, veegmachines, tuinmachines en frontmaaiers. Ook voeren we periodieke veiligheidskeuringen uit aan Tuin- en Parkmachines, Elektrische arbeidsmidde len en Motor aangedreven Arbeidsmiddelen. Meer info hierover natuurlijk in onze stand op de AMGO. Graag tot ziens. Nieuw tijdens de AMGO 2010 is de toevoeging van een landfair. Vele kramen met oude ambachten, workshops en demonstraties lopen als een rode draad door het programma. Voor de organisatie hiervan is Elly van Gorp uit Ooitgens- plaat aangetrokken. Elly heeft ruime ervaring met het organiseren van fairs en ze is erg enthousiast over het programma. "We hebben een groot aantal vakmensen weten te strikken, die graag hun oude ambachten aan het pubJiek willen demonstreren", vertelt ze enthou siast. "Om wat voorbeelden te noemen. Er zijn demonstraties in mosterd maken, potten bakken, klompen maken en branden, zeis haarden (scherp maken), tin gieten, bezems en borstels maken, wol spinnen, paling roken, glas-in-lood maken en stoe len en manden maken. Ook zijn er heel bijzondere ambachten te zien, denk daarbij aan het houtsculpturen maken en het ver vaardigen van alpenhoorns en midwinterhoorns. De bezoekers mogen voor deze keer proberen om er zelf eens op te blazen, dat valt niet mee hoor. Wat ook leuk is om bij te gaan kijken zijn het melkmu- seum, de imkerij met bijenkorven vlechten en, niet te vergeten de roofvogelshow. Heel bijzonder om te zien zijn de Zeeuwse kostuums. Er wordt uitgebreid tekst en uitleg gegeven over de betekenis van be paalde kledingstukken. Uiteraard ontbreken ook de oude tractoren niet. Er staan er zo'n 35 opgesteld en op zaterdag is er voor de liefhebbers een trek- kertrek met oude tractoren". Uitleven "Wie graag actief deelneemt aan allerlei activiteiten kan zich helemaal uitleven", weet Elly. "Er zijn vele workshops, zoals het maken van Engelse gerechten als pies, muffins en chutneys, maar ook lekkernijen als bonbons en Zeeuwse babbelaars. Zelf potten bakken kan ook, of rubberen sieraden maken. Wie geen hoogtevrees heeft kan in een kraan de lucht in en op 35 meter hoogte de hele omgeving eens van bovenaf bekijken. Wie liever beneden blijft kan meedoen met het handboogschieten of een glaasje wijn keuren. Voor de muzikale omlijsting wordt ge zorgd door, onder andere, het Flakkees Piratenkoor, Advendo en de Roffers". Kampioen oliebollen bakken "Speciaal is de presentatie van ballonvaart Xclusive, leuk om te kijken, hoe zo'n mand ervan dichtbij uit ziet. Meestal zie je ze alleen maar hoog boven je in de lucht. Men zal verbaasd zijn hoe groot dit alle maal is. De kampioen oliebollenbakken van Neder land komt naar Nederland met een poffertjeskraam. De innerlijke mens komt overigens toch al niet te kort, want leerlingen van het Edudeltacollege ver zorgen het horecagedeelte en gaan aan de slag met echte Flakkeese producten". Elly is ervan overtuigd, dat een bezoek aan de AMGO een interessant dagje uit wordt voor het ehele ge zin. "De AMGO, samen met de fair, zetten Goeree- Overflakkee beslist op de kaart. Dus kom allemaal langs op 28 mei van 11.00 tot 21.00 uur en 29 mei van 10.00 tot 18.00 uur. U bent van harte welkom".

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2010 | | pagina 15