Lustrum AMGO zet in landfairstijl duurzaamheid centraal OOST^ipjE PROGRAMMA 28 29 u\- Agrarische Manifestatie Goeree Overflakkee 2010 Stichting Mentorschap COLOFON ^1P,V-1 GOEDEREEDE MIDDELHARNIS DIRKSLAND OOSTFLAKKEE 't Wapen van Stellendam Restaurant 1 Café Cafetaria Catering Partyservice Uw feest wordt een feest!!! Mentor gezocht! Iets voor U? BEZOEK ONZE STAND OP DE AMGO De gemeentebesturen van de gemeenten Middelharnisfyy wensen de organisatie en bezoekers van de Agrarische AAanifestatïe Coeree-Overfiakkee een geslaagd evenement toe. mei vrijdag 11.00-21.00 uur mei zaterdag 10.00-18.00 uur 18.00 -19.00 uur 19.00 uur I Dag6lijlcS shows, demonstraties en attracties over het gehele terrrein www.eilandennieuws.nl L V J Vrijdag 28 en zaterdag 29 mei is er de 'lustrumeditie' van de twee jaarlijkse Agrarische Manifesta tie Goeree-Overflakkee (AMGO), want het is de vijfde AMGO die op het eiland Goeree-Overflakkee wordt gehouden. Dit keer is er voor gekozen om het evenement in landfairstijl te houden. De AMGO is begonnen als een puur agrarische manifestatie waar de leveranciers van machines en producten voor de landbouw hun waren konden presenteren aan de landbouwers en veetelers van het eiland. De AMGO werd in het begin dan ook vooral bezocht door men sen die actief waren in de agrarische sector. Door dat er door saneringen veel minder (kleine) boe renbedrijven kwamen, werd ook de belangstelling voor leveranciers om mee te doen aan de AMGO minder aantrekkelijk. De laatste 'afleveringen' van de AMGO hadden - naast de oorspronkelijke func tie - meer het doel om de 'gewone man of vrouw in de straat' in contact te brengen met de agrari sche sector op het eiland. Volgens het AMCO-be- stuur blijft dit noodzakelijk omdat de meeste grote boerenbedrijven ver van de bebouwde kom liggen, waardoor de gemiddelde eilandbewoners niet zo vlug in contact met deze bedrijven komen. De'AMGO wordt, evenals de vorige editie, ook dit jaar weer gehouden op het terrein van de Firma Mijnders, direct naast de rotonde op de N215 bij Melissant. Van oorsprong is de manifestatie opge zet als een 'beurs' voor agrariërs. Maar door de ja ren is de belangstelling voor de AMGO steeds bre der geworden en is het evenement geworden waar een ieder van harte welkom is. Een evenement, waar ook voor gezinnen van alles te beleven is. Naast de landbouwmachines (oud en nieuw) zijn er veel stands waar men streekproducten kan ver krijgen en waar demonstraties worden gegeven. Deltawind Op het terrein van de AMGO is dit keer een groot een groot duurzaamheidsplein ingericht. De wind molencoöperatie Deltawind zorgt voor de inrich ting hiervan. Dit is ter gelegenheid van het twin tigjarig bestaan van Deltawind. Volgens de orga nisatie wordt dit "een evenement waar duurzaam heid, saamhorigheid en vermaak worden gecombi neerd". Er zullen zonnepanelen worden getoond, de Molenstichting verzorgt een stand en is er een ecologisch verantwoorde ijscokar. Naast de commerciële beursdeelnemers is er ook een groot aantal charitatieve instellingen vertegen woordigd en zijn er activiteiten voor 'het hele ge zin'. Er zullen koren zijn, (waaronder het Flakkees Piratenkoor, een roofvogelshow, chocolade ma ken, handboogschieten, hoornblazers, het rijdend melkmuseum zal ter plaatse zijn en de drumband van Zuidwester, De Roffels zal enkele malen optre den. Verder zal er een kraan van kraanbedrijf Jaap Boeter zijn, waar mee men 'de lucht in kan' en zal - een primeur - er een Russische Fendt (grote land- bouwtractor) zijn. Evenals vorig keer zullen - naast het beursge deelte waar verschillende leveranciers hun pro ducten aanprijzen - oók kunstenaars en koren vertegenwoordigd. Er zal een wedstrijd met oude landbouwtractoren voor een sleepwagen zijn, een demonstratie met minitractors, en Fixet Masten broek zal op beide dagen verschillende mode shows verzorgen. De hoofdsponsor van de AMGO 2010 is de Ra bobank Goeree-Overflakkee. Daarnaast leveren ook andere bedrijven hun bijdrage. Het Edudelta- college neemt ook een belangrijke plaats in op de AMGO 2010, zij zullen niet alleen zorgen voor de 'groenvoorziening', maar ook voor het horecage deelte. Daarnaast zal de onderwijsinstelling ook in hun stands haar nieuwe onderwijsrichtingen pre senteren. Natuurlijk zijn er tijdens de AMGO tal van echte Flakkeese producten te proeven en te koop. De or ganisatoren hopen dat eind mei velen de AMGO zullen bezoeken om er een gezellig dagje uit van te maken. AMGO De AMGO wordt gehouden op vrijdag 28 mei en zaterdag 29 mei. De officiële ope ning is vrijdagochtend om 11.00 uur. De manifestatie is dan geopend tot 21.00 uur. Zaterdag is de AMGO van 10.00 tot 18.00 uur geopend. De entree bedraagt 3, kin deren tot 12 jaar hebben gratis toegang. Verder zal elke 500e bezoekers een atten tie ontvangen. Wie meer informatie wil kan terecht op de website www.amgo.nu. Op deze site worden de laatste nieuwtjes rond om het gebeuren geplaatst en wordt dan ook regelmatig vernieuwd. Voor standhou ders is er een deelnameformulier te down loaden, waarmee ze zich kunnen inschrijven voor een stand op de AMGO. GEMEENTE GOEDEREEDE méér dan mooi! GEMEEhfTE DIRKSUND 11.00 uur Officiële opening door Gert Jan vd Valk (voorzitter Deltawind) voorafgegaan door hoornblazers 14.00 -15.00 uur Volksdansgroep Middelharnis olv mevr S vd Doel Linedans groepen de Smal! town dansers uit St Maartensdijk en Lucky Stars uit Dirksland olv mevr. N van Schilt. Komt Advendo zingen 20.00 - 20.30 uur Modeshow Fixet Mastenbroek 's Avonds zullen de Euro Delta Jongeren Goeree Overflakkee demo's uit de sportklasse geven. Voor de kinderen is er een skelter met sleepwagen! 11.00 -11.30 en van 12.00 -12.30 uur Flakkees Piratenkoor 13.00 uur Demonstratie Karateschool Kiyozumi 14.00 -14.30 uur Demo Kids BKicks Fitnesschooi Dynamic Motion 15.00-15.30 uur Modeshow Fixet Mastenbroek Heel de dag door zullen de Euro Delta Jongeren Goeree Overflakkee vertegenwoordigd zijn met een leuke activitieit, namelijk Old Timer Trekker Trek: Oude tractoren voor een sleepwagen en kijken hoe ver je komt. Daarnaast zullen enkele tractoren die speciaal geprepareerd zijn voor de trekkertrek, de zogenaamde sport klasse, ook demo's verzorgen. Inschrijvingen op trekkertrekgo@gmail.com. Doorlopende demonstraties: Roofvogelshow Alpenhoorns Op de landfair te zien en te doen: Chocolademaker Mozaiek maken Spinnen Imkers Handboogschieten Glas in lood Zeis haren Oude ambachten zoals: leerbewerken klompenmaker kantklossen Verder: paling roken schminken imker Op het AMGO -terrein wordt door Deltawind een evenement geor ganiseerd waar duurzaamheid, saamhorigheid en vermaak wor den gecombineerd. Onderdeel is een duurzame markt waarop een variëteit aan duurzame producten en activiteiten wordt gepresen teerd. Op zaterdag 29 mei wor den de leden van Deltawind spe ciaal in het zonnetje gezet. Uw feest wordt een feest; 't Wapen van Stellendam Voorstraat 2 3251 BD Stellendam Tel. 0187-491 376 Mobiel 06-29 05 25 60 Fax 0187-492 341 info@wapenvanstellendam.nl www.wapenvan5tellendam.nl www.catering-partyservice.nl www.lekkersnacken.nl Geniet van de geweldige locatie van restaurant 't Wapen van Stellendam. Met plezier verwelkomen wij u in ons sfeervolle restaurant. Catering Partyservice 't Wapen van Stellendam organseert feesten, evenementen, zakelijke en particulieren activiteiten T op ledere gewenste locatie. De mogelijkheden zijn uitlopend van maal- tijden, snacks, amuse hapjes, barbecue tot de meest ex- clusieven feesten. Ook voor non food bent u bij ons aan het v goede adres. Rotterdam en omstreken Iets betekenen voor een ander, opkomen voor iemand anders, dat is wat een mentor doet! Interesse om mentor te worden of wilt u meer informatie over het mentorschap? Kijk dan op: www.mentorschaprotterdam.nl of maak een afspraak met de coördinator van de Zuid-Hollandse eilanden: Janneke Niemantsverdriet, mobiel 06 229 614 71. De AMGO bijlage 2010 is een uitgave van Uitgeverij Eilanden Nieuws BV in opdracht van en in samen werking met de AMGO organisatie. Adres Telefoon Fax E-mail Verkoop Redactie Coördinatie Vormgeving Oplage Langeweg 13, Sommelsdijk (0187) 47 10 20 (0187)48 57 36 nfo@eilandennieuws.nl Pepijn Quist, Marjan Frank, Gert Verweij Adri van der Laan, Mirjam Terhoeve Gert Verweij Richard Looy 24.000

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2010 | | pagina 13