10 JAAR PELMA! EN ARDI FEEST MEE! Maak kan$ ob een Criant jie^l m GRANIET-ACTIE! APPARATUUR s e 10,-f e 100,- Sroepsleerkracht mv) De Höektt Groepsleerkrachten (m/v) AUTOMONTEUR een preaö uit onze actm' c^^:=^ C^=:^ C=::^ groep 5/6 EiiAnDEn-niELws Éax dé vooYo&ïmtil 34É COMPLETE LEEFKEUKENI NU VANAF 99&;^ Tijclmdeacüalamimakuliuaanko vanm-kJmvaiu^EurSSOO,- Ln)obemGiatü:lwtf!(^ookmrmil)ui^rqclüe^ CJp> (MerteflC^derlaa^aaiaLi^MrJeneli--------------- Éar dé voordelmte/ COMPLETE LEEFKEOKENI WAT WEDOEN, D/ÏÏDOEN WE6ÖED! Kwaliteitskeukens leveren en monteren tegen zeer scherpe prijzen en superservice! Waarbij alle werlaaamheden uitgevoerd worden door eigen, betrokken wensen! Ons motto is én blijft AFSPRAAK /^SPRAAK! Daarom mogen wij ons met redit dé voordeligste keukensppcialisten rwemen: dé optelsom van dUe voordelen! Kranm: Korting... NUVOOBSUGHTS HIZEIiT7TYPESI *-" SCWDBirHETIEIIJBEl ♦.^io*^ Algemene informatie melsdijk, de "School met de Bijbel Werken bij Honda Jan van Dijk www.janvand n 1 I'AGINAV DINSDA(;4 MEI 2010 235 CM VOORBEELD WERKBLAD COMFlErr MET FRANKE RVS SPdELBAK PIÖS UITSPARING KRAAN/KOOKPLAAT! f Acüekranen van W,- totSTI,- MÜMiliB yK f chr, baiita 2^^ GROEN VJ chr, baiitKhool -^^=pla^^ Het bestuur van de 'Vereniging voor prot. ciir primair ondenvijs op gen grondslag op Goeree-Overflakl<ee' vraagt voor de Oranje Nassauschool te Nieuwe-Tonge een voor be grondslag van de vereniging is de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord, zoals samengevat in de brie For mulieren van Enigheid. Onder de Vereniging ressorteren vijf scholen: de "Groen van Prin- sterer" uit Middelharnis, de "School met de Bijbel" uit Som- de Regenboog" uit Melissant, de "Prins Johan Friso" uit Herkingen en de "Oranje Nassauschool' uit Nieuwe Tonge. Onze school telt ruim honderd leerlingen, verdeeld over vijf groe pen en staat in een groene, rustige wijk. Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze website: www.cbs-oranjenassau.nl We bieden je: met ingang van het nieuw/e schooljaar een prachtige baan op een school met als missie: "samen ONS ta lent ontwikkelen": geweldige kinderen om mee te werken; een gezellige school, waar je als teamlid fijn kunt werken; individuele begeleiding gedurende het eerste jaar. We verwachten dat je: de grondslag van de school onderschrijft; het belangrijk vindt, dat kinderen zich veilig en ge accepteerd voelen; resultaatgericht kunt werken; flexibel bent; hart en oog hebt voor het individuele kind; bereid bent tot verdere ontwikkeling; enthousiast je werk doet. Enthousiast geworden? Stuur dan je sollicitatiebrief binnen tien dagen aan de secretaris van de vacaturecommissie, dhr. A. W. Tie- leman, p/a Korteweegje 7, 3244 AK Nieuwe Tonge. Informatie wordt je graag gegeven door onze directeur dhr A.W. Tieleman: 0187 652233 (school), 0187 481468 (privé),email info&.cbs-oranjenassau. nl of door onze IB-er, K.M.A. van Vianen 0187 489249 (privé). Christelijke basisschool www.hoeksteen-ooltgensplaat.nl Het bestuur van de CBS De Hoeksteen te Ooitgensplaat zoekt voor de midden/bovenbouw: 0,5 fte voor de onderbouw: 0,35 fte (tijdelijke vacature) We verwachten dat u: - Waarde hecht aan kwalitatief goed onderwijs en daar als leerkracht ook vorm aan weet te geven. Kerkelijk meelevend bent (bij voorkeur Hervormd of Ger. Gem.) en instemt met de grondslag van de school. Open staat voor verdere ontwikkeling middels scholing. In het bezit bent van de gymakte voor basisonderwijs of bereid bent dit te behalen. - Beschikbaar bent vanaf D.V. 1 augustus 2010. CBS De Hoeksteen is een school met: op dit moment 190 leerlingen, - 9 zelfstandige groepen, ruim 16 betrokken leerkrachten en onderwijsassistenten, moderne leermethoden en -middelen, een duidelijke zorgstructuur Graag nodigen wij u uit voor het inwinnen van nadere informatie over onze school en over deze functie. Hierover kunt u contact opnemen met dhr. J.W. v.d. Werken, adjunct directeur, tel. school 0187-631485; privé 0187-632581. Adres school: P. Biggestraat 11, 3257 AR Ooitgensplaat. Sollicitatiebrieven kunt u tot uiterlijk 18 mei 2010 richten aan de secretaris van het schoolbestuur, mw. B.N. van der Waal, Postbus 59, 3257 ZH Ooitgensplaat, of mail ons een brief met persoonlijke gegevens en referenties: secretariaat@hoeksteen-ooltgensplaat.nl. The Power of Dreams Je volgende stap? Honda Brielle maakt deel uit van de Jan van Dijk groep (met vestigingen in Brielle en Goes) en is officieel Honda-dealer voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Eilanden. Al ruim 35 jaar zijn we één van de vooraanstaande Honda- dealers in Nederland. In een schitterend, nieuw bedrijfspand aan de rand van Brielle worden de succesvolle modellen van Honda overzichtelijk geshowd en dit is misschien wel jouw nieuwe werkterrein! Degelijkheid en betrouwbaarheid vormen de basis van ons mooie bedrijf en dat willen we verder uitbouwen. De speerpunten van je werl< zullen zijn: Het plegen van onderhoud aan - met name - Honda auto's. Het stellen van diagnoses m.b.t. storingen en het oplossen hiervan. We verwachten enthousiasme, representatie, affiniteit met auto's en voldoende vooropleiding van degenen die solliciteren! Ben je toe aan de volgende stap in je carrière? Bel of mail naar Lianne van der Knaap (lianne@hondabrielle.nl). Je hoort dan snel van ons. Honda Brielle Seggelant-Zuid 8 Brielle Tel. 0181 -41 37 77 info@hondabrie!le.nl Honda Goes Amundsenweg 19 Goes Tel. 0113 -23 70 70 info@hondagoes.nl

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2010 | | pagina 7