Jaarmarkt K N R N Werk Ingebruikname Flaauwe PLASTIC VISITEKAARTJES www.groothandelkoole.nl vakantie woning 37e Ouddorpse Avonddriedaagse groot succes I Vrijwilligers gevraagd Democratie in Middelharnis Verrassingsreis ANBO De lafaard Sjaloom Zorg Op zaterdag 6 juni a.s. zal er op het Diekhuusplein in Middelharnis door Sjaloom Zorg en de Stichting Vrienden van Sjaloom Zorg een jaarmarkt gehouden worden. Op deze datum is ook de jaarlijkse havendag georganiseerd door de stichting evenementen Middelharnis, welke heeft besloten ook de genoemde jaarmarkt van Sjaloom Zorg in het programma op te nemen. Mede door deze samenwerking is er deze dag dus veel te doen in Middelharnis. Het doel \/ar\ de te houden jaarmarkt is tweeledig: ten eerste om onze cliënten een leuke dag te bezorgen en hun eigen gemaakte producten, die afkomstig zijn var\ de dagbesteding, te kunnen verkopen. Ten tweede om de kas van de Stichting Vrienden van Sjaloom Zorg aan te vullen. De Stichting Vrienden geeft financiële ondersteuning voor die projecten en activiteiten voor de cliënten die niet betaald kunnen worden uit de reguliere financiering van de AWBZ. Te denken valt bijv. tuinmeubilair bij de woonvormen, een snoezelruimte voor meervoudig gehandicapten, uitstapjes voor de oudere mindervalide cliënten enz. Wat IS er te doen op de jaarmarkt deze dag: Het is een gevarieerde markt met eten en drinken zoals: groente, fruit, kaas, broodjes, ijs, een koffie- terras, zelfgemaakte producten van de dagbesteding, muziek, rad van avontuur, kinderspelen, zang, rondritten met een huifkar en nog veel meer. Natuurlijk hopen we op mooi weer, mocht het echter regenen dan hebben we een slechtweer voorziening en wel binnen in het Diekhuus. De organisatie is in handen van een werkgroep, bestaande uit medewerkers van Sjaloom Zorg en leden van de Stichting Vrienden van Sjaloom Zorg. Bij de uitvoering zijn veel vrijwilligers betrokken. Wij hopen op veel bezoekers op 6 juni van 10.00 tot 16.00 uur op het Diekhuusplein te Middelharnis. Acties Te huur in Stroe Tel. 06-21420647 Gemeente Goedereede HEERLIJK WONEN PERFECT BOUHEN Ingezonden: Prinses Margriet sleept Ollie B. Bommel Ingezonden: Vervolg i,an voorpagina Deltacommissie Jubileumboek 4 persoons 350,- per week i inl. inolshoop@solcon.nl 1 Mevrouw van 87 jaar zoekt een vrijwilliger. Ze voelt zich depressief en eenzaam sinds ze niet meer zo mobiel is. Ze wil graag een klein rondje lopen en ergens iets drinken met een vrijwilliger Contact opnemen met W.Bakker of I.Goud op 0900-2020672 (lokaal Tarief) Je leeft maar één keer. En dat leven wil je inrichten naar je eigen smaak. Je eigen huis moet daarom altijd uniek zijn en voldoen aan jouw wensen. 'Heerlijk wonen' noemen wij dat. Livingstone kiest daarin al 25 jaar lang voor kwalitatief bouwen. En met partners in iedere regio bieden we je altijd het beste en het nieuwste. Ontdek het zelf en vraag de catalogus aan op wvvw.Uvingstone.org. Door ons geselecteerde dealers In uw regio: Aannemingsbedrijf Mackloet B.V., Oude Tonge Vraag gratis de Huizotheek met 50 ideeën en de brochure Twintig Nieuwe Woonideeën aan op www.llvlngstone.org OUDDORP - Op 26, 27 en 28 mei jl. organiseerde Sportver eniging De Kriekel voor de 37e keer de Ouddorpse Avond- driedaagse georganiseerd. Ook dit jaar was dit wandeleve nement weer een groot succes met in totaal 412 deelnemers. De eerste wandelavond was het helemaal droog terwijl het een aantal uren daarvoor nog hard regende. Met een gezellig muziekje en de vlaggen van de sponsors hoog in de masten, werd het startschot gelost door de voorzitter van de Avond- driedaagsecommissie, Marloes Struijk. De route leidde o.a. langs 't Blaeuwe Huus, over de dijk langs de Grevelingen en het Mannenpad. Op de tweede avond werd besloten de wan delaars toch maar niet over de nieuwe Flaauwe-Werk-dijk te laten lopen. De routemakers proberen altijd wat nieuws in de routes op te nemen maar vanwege de harde wind werd de route omgeleid. Een van de mooiste stukken van de route was ook dit jaar weer het pad door natuurgebied De Kleis- tee. Hier was een gezellige ont moeting met een ballonnen- clown en werd er getrakteerd op kibbeling. Het kleine beetje motregen aan het einde van de avond mocht de pret niet druk ken. De derde en laatste avond staat altijd in het teken van de verkleedwedstrijd. Dit jaar was het thema 'Houd Ouddorp schoon!' Alle deelnemers aan de verkleedwedstrijd ontvin gen een mini-afvalcontainer, natuurlijk in de vrolijke kleu ren rood en wit van het Krie kel logo, en voor de prijswin naars was er een mooie beker. De eerste prijs was voor fam. Akershoek, de tweede prijs voor Leanne de Jong, de der de voor Jan v.d. Bok, de vierde voor Rian Pijl en de vijfde prijs ging naar Marleen Groenen dijk en Sascha v.d. Boogerd. Voor een uitgebreid fotover slag van dit wandelevenement kunt u kijken op website www. dekriekel.nl. Het college van B&W heeft macht. Het kan doen en laten wat het wil. Natuurlijk zal de officier van justitie - nemen we maar aan - ingrijpen als leden van het college echt over de schreef gaan. Maar wie grijpt in als het han delt op of net over het randje van wat mag, het grijze circuit? Wie grijpt in als leden van het college net die dingen doen, die u en wij niet op prijs stel len? Dat is de gemeenteraad. De gekozen volksvertegen woordigers. En nog precie zer, de meerderheid van de gemeenteraad. Want als de meerderheid van de gemeen teraad het college niet kritisch volgt, dan nog heeft het college alle ruimte. De enige die dan nog op de rem kan trappen is de publieke opinie. U dus. Maar hoe komt u erachter dat er verkeerde besluiten worden genomen door de overheid? Daar komt u achter door het transparant optreden van uw volksvertegenwoordiger Dat is wat de politieke vereniging Algemeen Burger Belang drijft: zorg dragen voor trans parant en integer overheids handelen en luisteren naar wat u belangrijk vindt. Dat is wat wij in de voorbije veertig jaar hebben gedaan en met uw steun tijdens de verkiezin gen iij maart 2010 de komen de jaren zullen blijven doen. Want het is belangrijk! Belang rijk voor het behoud van onze democratie. Die is immers niet vanzelfsprekend, daar moeten we wat voor willen doen. Wat wilt u daaraan doen? Wilt u actief worden in de poli tiek en bent u het eens met de opvattingen van Algemeen Burger Belang, geef u dan op als lid en stel u beschikbaar als kandidaat voor een plaats op de kieslijst. Ons partijprogramma kunt u lezen op website www.abb- middelharnis.nl. Kunnen wij op u rekenen? Bestuur Algemeen Burger Belang Middelharnis Op 17 juni organiseert ANBO M W Flakkee weer een dag reis. Het wordt een verras singsreis, waarvoor de bus nog niet vol is, dus belangstellen den kunnen nog reserveren en evt. een introducé meenemen. U kunt hiervoor bellen naar 06 20631663. Din.sdag 2 juni om 12.25 uur werd de bemanning van de reddingboot Prinses Margriet van KNRM station Stellendam buiten, door het Kustwacht Centrum gealarmeerd voor een bootje met motorstoring bij de Steile Hoek boei op de Noordzee. Er werd uitgeva ren, maar op de aangegeven positie werd niets gevonden. Ongeveer 5 mijl Zuidelijker werd het schip, de Ollie B. Bommel van 15 meter lengte en met 2 personen aan boord, wel gevonden. Het bleek dat een van de twee motoren het had begeven. Het kon dus op eigen kracht verder. Er werd besloten een opstapper over te zetten om de situatie te bekij ken. Naar Stellendam terug varen was geen optie vanwege de afstand en de golfhoogte. Er werd besloten het schip naar Neeltje Jans te begeleiden en de reddingboot Koopmans- dank te laten alarmeren. Nadat deze was gearriveerd werd de opstapper terug aan boord van de Prinses Margriet genomen, en werd teruggevaren naar het station. Wel of geen fusie? De gemeente Goedereede hield een enquête onder haar inwoners. Met meer dan zestig procent was de respons hoog. Bijna negentig procent van de inzenders was tegen samenvoeging. Duidelij ker kon men niet zijn. De inwo ners van Goedereede waren tegen een fusie en dus voor samenwerking met de andere drie gemeenten. Grote vraag blijft echter waarom alleen de gemeente Goedereede bij haar inwoners te rade ging. De gemeente Middelharnis, Oost- flakkee en Dirksland beweer den dat hun de tijd ontbrak om een bevolkingsonderzoek te doen (niet gek dus dat zij bij de bestuurskrachtmeting door het ijs zakten). Mijn mening is echter dat genoemde drie gemeenten geen bevolkingson derzoek durfden doen, omdat men bang was voor een uitslag zoals die er bij de gemeente Goedereede uitrolde. Men zou eens naar de eigen kiezers moe ten luisteren. Nee, daarvoor is de arrogantie van de macht in Middelharnis, Oostflakkee en Dirksland domweg te groot. Deze drie min of meer fail liete of onder curatele staande gemeenten lopen met hun waarnemende burgemeesters aan het handje van de dictato riaal regerende en fusiebeluste provincie Zuid-Holland. Hulde daarom aan de gemeente Goe dereede die de mening van haar eigen inwoners als enige wel serieus nam. En op grond van die mening hun politieke standpunt bepaalde. Voor het eerst in jaren lukte het een gemeente de politiek dichter bij de burgers te brengen. Op twee partijen na echter. De VVD en het CDA. VVD was al lang voor een fusie, maar het CDA kreeg pas slappe knieën op het allerlaatste moment. Als een blad aan een boom sloeg het CDA om en keerde zich tégen samenwerking en vóór fusie. Het CDA was bang dat de provincie boos op Goeder eede zou worden. En het CDA was bang dat de drie andere gemeentes ook boos op dat recalcitrante Goedereede zou den worden. Angst als raadgever van het CDA (deze partij zal voor zijn minachting van de kiezer de komende gemeenteraadsver kiezingen ongetwijfeld de reke ning gepresenteerd krijgen). Kortom het CDA van Goede reede, (drie zetels!) gaf de strijd op nog voor die was begonnen. De lafaard. SGP PvdA, Chris ten Unie en VGB van Goede reede besloten gezamenlijk het gevecht tegen fusie aan te gaan. Besloten unaniem naar de stem van hun kiezers te luisteren en die serieus te nemen. Immers niets is nog beslist. De commis sie Schutte adviseert slechts. In tegenstelling tot de politieke angsthazen van de gemeente Middelharnis, Oostflakkeen en Dirksland houdt Goeder eede de rug recht. Blijven SGP, PvdA, Christen Unie en VGB als enige pohtieke partijen van heel Goeree-Overflakkee vech ten voor hun inwoners. En die houding geeft mij het geloof in de politiek weer een beetje terug. Frans Evers Lauwerijnsiraat 19 3244 XK Nieuwe-Tonge staatssecretaris Huizinga en burgemeester Van de Velde stappen staatssecretaris niet zo mee. tti, alleen werkte het fietsslot van de Foto: Ham IWerius Na de vele lovende woor den wachtte het forse gezel schap een fietstocht vanaf strand Westerduinpad naar de zeedijk, ter hoogte van de Langedijk. Onderweg was te zien hoe zeer de dijk was verhoogd: panorami sche vergezichten, met hier en daar een uitkijkpunt. Door Hans Villerius Aangekomen op de plek waar staatssecretaris Huizinga de openingshandeling zou ver richten, paradeerde een gezel schap bijzondere wezens op hoge benen, in bonte kleuren, met vinachtige voorzieningen aan het lijf en met wapperende vliezen in de armen. Geheim zinnige 'onderwaterklanken' waaierden de menigte tege moet terwijl deze zich begaf naar het hoogste punt aldaar. Het gezelschap zeepaardach- tigen en twee acrobaten - die met elkaar het Danstheater Samshine vormen - trakteer den daar de aanwezigen op een theaterpresentatie, waarna de staatssecretaris het woord kreeg, als aanloop tot haar officiële openingshandeling: het afwikkelen van een kleed dat aangebracht was rond een aldaar opgerichte 'gedenk zuil', die de voltooiing van de versterking van de zeedijk blij vend markeert. Maar vóór ze dat deed, deel de zij op gloedvolle wijze ook haar comphmenten uit voor het vele werk dat hier is ver zet. "De aanpak van de zwakke schakels in de kustwering is van groot belang. Ook het kabinet, waarvan ik deel uitmaak, vindt dit. En dat willen we laten zien door er bij te zijn als er mijlpa len zijn als deze. En niet alleen vinden we 't belangrijk dat we voor de komende vijftig jaar een goede zeewering heb ben, maar óók over 100 jaar. Daarom hebben we een com missie ingesteld om te bezien wat daarvoor nodig is. Deze Deltacommissie, onder voor zitterschap van oud-minister Cees Veerman, heeft inmid dels twaalf aanbevelingen gedaan, die leidden tot een Deltawet, die binnenkort aan genomen zal worden, én tot de benoeming van een Delta regisseur, én tot het instellen van een Deltafonds voor de financiering van een ingrij pend pakket maatregels voor een waterveilig Nederland. Hierin zal minstens één mil jard euro beschikbaar komen, en daar heeft het kabinet zich inmiddels aan gecommitteerd. Daar ben ik trots op! Boven dien wordt nu reeds invulling gegeven aan de aanbevelingen van de Deltacommissie. De aanpak van de Zuidwest Delta alhier is een voorbeeld van hoe wij in de rest van Neder land om willen gaan met de aanbevelingen van de com missie Veerman". Dit alles gezegd hebbend, ont hulde de staatssecretaris de gedenkzuil, daarbij geassisteerd door burgemeester Van de Vel de en de heer Kleij als waarne mer van de gedeputeerde. Weer teruggekeerd bij het strandpaviljoen wachtte nog een laatste moment: de presen- taüe van het jubileumboek van amateurarcheologen vereni ging De Motte - een standaard werk over het Flaauwe Werk, waarvan Pau Heerschap hel eerste exemplaar overhandig de aan dijkgraaf Jan Geluk van waterschap Hollandse Delta. Bij aankomst van de 'plaats van handeling' wachtte een danstheater het gezelschap op. I'hlo 'tllrrim Terwijl de auteur van het boek, Rias Oiivu: -^.'-j'-t, overhandigt Pau Heerschap het eerste exemplaar van 'Hel Flaauwe Werk' aan dijkgraaf Jan Geluk. Foto: Hmu Vdlerim

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2009 | | pagina 10